kontor Menu3

 

 

 

 

VIGTIGT:

Til dig der er registreret med en SkoleKom-adresse i vores medlemssystem .

Vi vil henlede din opmærksom på, at Styrelsen for IT og Læring (STIL), som blandt andet driver SkoleKom og UNI•Login, har meddelt, at de – hvis konflikten bliver en realitet - lukker deres it-systemer ned såfremt en konflikt bliver en realitet. Læs mere her.

 

Konfliktlån

Alle kan få konfliktlån også de der melder sig ind i sidste øjeblik.

Starter der en strejke i Vejen inden lockouten træder i kraft, kommer Vejen lærerne ikke til at betale mere end andre, det bliver reguleret så alle kommer til at betale lige meget.

Er du medlem af LL og arbejder på en skole, kan du også få konfliktlån.

 

'En løsning for alle'

'En løsning for alle' er arrangeret af de mere end 100 faglige organisationer, som repræsenterer over 800.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.
Bak op! Klik her.

Se folderen VI ØNSKER
EN LØSNING FOR ALLE Klik her.

 

Kalenderen er kommet
og kan hentes på kontoret.

 

Forsiden

demo

Vejen deltog i demonstration i Esbjerg d. 10/4

Støt op! Lad os i fælleskab med de andre fagforeninger vise arbejdsgiverne, at vi er rigtig mange der støtter kravene!
En løsning for alle.

 

Støt borgerforslag

Send konfliktpengene tilbage til velfærden.

ID: FT-00598

Når det offentlige område rammes af konflikt sparer arbejdsgiverne penge til løn, mens borgere oplever dårligere offentlig service og de offentligt ansatte mister deres lønindtægt. Vi foreslår Folketinget opretter en velfærdspulje, så de sparede lønudgifter i forbindelse med strejke og lockout på statslige, kommunale og regionale arbejdspladser, bliver ført tilbage til de arbejdspladser, der er ramt af konflikt.
En konflikt på det offentlige område betyder, at mange borgere og virksomheder ikke vil få løst en række offentlige opgaver og velfærdsydelser. Lockouten vil – også på længere sigt – betyde længere ventelister på sygehusene, en forsinket dyrekontrol og udskudte eksamener på skoler, gymnasier og universiteter mv.

For de offentligt ansatte, og for os som ansvarlig fagbevægelse, er det vigtigt, at vi gør alt for at genoprette kvaliteten i den offentlige sektor, når en evt. konflikt er overstået, så vores medborgere ikke bliver ramt mere end højst nødvendigt.

Derfor foreslår vi, at der bliver oprettet en pulje, der skal håndtere eftervirkningerne af en konflikt i hele den offentlige sektor. Igennem denne pulje skal de lønkroner arbejdsgiverne sparer ved en konflikt tilbageføres til de ramte arbejdspladser, så snart konflikten er overstået. Teknisk kan man pålægge kommuner, regioner og stat, at midlerne forbliver og bruges på området.

Velfærdspuljen skal sikre, at de sparede lønkroner ikke bliver brugt til besparelser, men at borgerne derimod får den velfærd, som de er blevet stillet i udsigt i kommunale og regionale budgetter og finansloven.

Link

 

Konstitueringsaftale 2017

i funktions- og valgperioden 1. januar 2018 til 31 december 2021 indgaet mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet

Denne konstitueringsaftale er indgået som et resultat af kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017 sam tildelte ovennævnte partier 24 mandater ud af byradets samlede 27 mandater.

Partierne er enige om at forpligte hinanden pŒå følgende:
• I byrådsperioden skal der afdrages på kommunens lån.
• Skatten må ikke stige
Der indgås ikke en central kommunal aftale om lærernes arbejdstid
• Der indføres ikke kædeansvar, dog skærpes indsatsen for overholdelse af allerede indgåede udbudsbetingelser
• Der skal arbejdes med effektiviseringer i administrationen med konkrete !økonomiske resultater

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for at Venstre besætter borgmesterposten med
Egan Fræhr pr. 1. januar 2018

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for at Venstre tildeles 1. viceborgmesterposten pr.
1. januar 2018

Danske Folkeparti tildeles 2. viceborgmesterposten

Udvalgsformandsposterne fordeles således:

• Venstre: 2
• Socialdemokratiet: 2
• Konservative: 1

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Venstre tildeles formandsposten i Udvalget for teknik og Miljø samt Udvalget for Skoler og Børn.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Socialdemokratiet tildeles formandsposten i Udvalget for Social og Ældre og i Udvalget for Sundhed, kultur og fritid.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Konservative Folkeparti tildeles formandsposten i Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Socialdemokraterne tildeles formandsposten i Udvalget for Børn og unge og at Dansk Folkeparti tildeles næstformandsposten i Udvalget for Børn og Unge.

Venstre tildeles 2 næstformandsposter

Socialdemokraterne tildeles 1 næstformandspost

Konservativ tildeles en næstformandspost.

Næstformandsposterne fordeles efter nærmere aftale mellem de 3 partier.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Danske Folkeparti tildeles næstformandsposten i Udvalget for teknik og miljø.

Se pdf filen med underskrifter

Tillæg til aftalen - ang. Liberal Alliance

Sidens top

VIGTIGT:

Til dig der er registreret med en SkoleKom-adresse i vores medlemssystem

Vi vil henlede din opmærksom på, at Styrelsen for IT og Læring (STIL), som blandt andet driver SkoleKom og UNI•Login, har meddelt, at de – hvis konflikten bliver en realitet - lukker deres it-systemer ned såfremt en konflikt bliver en realitet.
Vi opfordrer dig derfor til at ændre det hvis du har en SkoleKom-adresse, registreret i DLFs medlemssystem via Min side, til en privat mailadresse,~så foreningen - også efter denne dato – kan kontakte dig via mail (se eventuelt også Konflikt ABC’en under punktet E-mail adresser).
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med at ændre din mailadresse, kan du kontakte Medlemsservice, der har åbent for henvendelser i påsken på telefon: 33 69 63 04.
Under konflikten kan du også holde dig opdateret via DLF InSite, foreningens fælles kommunikationsplatform, hvor du kan logge ind med dit cpr.nummer, som et alternativ til UNI•Login. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer på DLF InSite, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds.

 

Lærernes kamp for bedre forhold gennem tiden i Danmarks lærerforening.

Disse goder kommer alle læreransatte til gavn i dag.
De goder kan vi takke de medlemmer, der op gennem tiden har udvist solidaritet og fællesskab for, og som har taget kampen for os alle.

Læs vores folder klik her

Læs vores webside om medlemsfordele:

Klik her

Læs Danmarks lærerforenings hjemmeside om medlemsfordele.

Klik her

DLF arbejder for et solidarisk, demokratisk velfærds samfund.

Sidens top

Vejen Lærerkreds

logony

 

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

Vores telefontid er:
Mandag - torsdag: 10 - 16.30
Fredag: 10 - 14

Møde:
Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

Sidens top

 

Før du søger job i Vejen kommune

Som pdf fil

Før du søger job i Vejen kommune. Der er ingen fælles aftale i kommunen, men nogle politiske vedtagelser. Det betyder, at der er forskel på de enkelte skoler, herunder finder du en liste til det du evt. kan spørge ind til, hvis du kontakter en skole, inden du sender din ansøgning afsted.

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn i Vejen kommune er 33.720 kr. for lærere og 30.884 kr for børnehaveklasseledere (Bestående af grundløn, centrale og lokale løndele KRL.DK, februar 2017). Lønnen afhænger af fordelingen af de lokale løndele på de enkelte skoler samt af anciennitet.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag. Klik her

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen. Praktiseres forskelligt fra skole til skole.

6. Der er ikke indgået en kommunal aftale om mentorordning for nyuddannede lærere.

7. Ingen kommunal aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

8. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

9. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningstillæg efter 750 timer. Se det her.

Du er altid velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds. Vi opfordrer herudover til, at du kontakter og gerne besøger, den skole du overvejer at søge job på.

Vejen lærerkreds 3. maj 2017

Sidens top

 

Nyhedsbrev

September 2017

Kære medlemmer

Klubmøde med løntjek:

Nu er skoleåret godt i gang, opgaveoversigterne skulle gerne være i hus og skoleårets første lønseddel er en realitet. På skolerne vil jeres tillidsrepræsentanter afholde et klubmøde med løntjek på programmet, hvor fokus vil ligge på undervisningstillæg samt årsopgørelsen for 16/17. Vi opfordrer kraftigt til, at du deltager i dette klubmøde.

TR-stormøde:

Onsdag d. 4. oktober er der TR-stormøde i Odense, hvor DLF, i samarbejde med flere andre faglige organisationer, sætter fokus på forringelser af vores fælles velfærd. Under parolen "Danmark for velfærd" vil vi vise, at vi ikke kan leve med fortsatte besparelser og nedskæringer på den fælles velfærd. Derfor må vi som medarbejdere og borgere stå sammen og sende et tydeligt signal til politikerne. Du kan med din underskrift tilkendegive din opbakning til dette, på adressen: www.danmarkforvelfaerd.dk

Paneldebat - kommunalvalg:

Vi er blevet bekendt med, at der d. 2. oktober kl. 19.00 vil være en paneldebat med lokale politikere i Brøruphallen. Det er arrangeret i et samarbejde mellem kommunens skolebestyrelser. Alle forældre bliver inviteret via skolernes intra , men samtidig giver de udtryk for, at alle ansatte også er meget velkomne. Derfor sæt x i kalenderen d. 2. oktober. Vi vil informere jer nærmere, når vi ved mere om indholdet.

Venlig hilsen

Vejen lærerkreds

Sidens top

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top