kontor Menu3

 

 

 

 

Den nye kalender er kommet og du er velkommen til at hente den på kredskontoret.

Nyhedsbrev marts - klik her
Før du søger job i Vejen Kommune. Klik her.
Vold og trusler om vold. Klik her
Tilbage efter stress. Klik her

Nogle af begrundelserne til at du skal være medlem!

Læs mere - klik her.

Forsiden

Før du søger job i Vejen kommune

Som pdf fil

Før du søger job i Vejen kommune. Der er ingen fælles aftale i kommunen, men nogle politiske vedtagelser. Det betyder, at der er forskel på de enkelte skoler, herunder finder du en liste til det du evt. kan spørge ind til, hvis du kontakter en skole, inden du sender din ansøgning afsted.

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn i Vejen kommune er 33.720 kr. for lærere og 30.884 kr for børnehaveklasseledere (Bestående af grundløn, centrale og lokale løndele KRL.DK, februar 2017). Lønnen afhænger af fordelingen af de lokale løndele på de enkelte skoler samt af anciennitet.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag. Klik her

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen. Praktiseres forskelligt fra skole til skole.

6. Der er ikke indgået en kommunal aftale om mentorordning for nyuddannede lærere.

7. Ingen kommunal aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

8. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

9. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningstillæg efter 750 timer. Se det her.

Du er altid velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds. Vi opfordrer herudover til, at du kontakter og gerne besøger, den skole du overvejer at søge job på.

Vejen lærerkreds 3. maj 2017

 

Nyhedsbrev

Marts 2017

Kære medlemmer

I februar 2017 sendte Vejen lærerkreds et nyhedsbrev ud til alle medlemmer, hvor vi orienterede om, at vi ville ændre på generalforsamlingens form og indhold. Alt sammen med henblik på at gøre generalforsamlingen mere ved-kommende for jer, ved at skabe en debat i forhold til relevante temaer om den dagligdag I står i hver dag.
Formandens mundtlige beretning lagde i år op til tre temaer, som tillidsrepræ-sentanterne havde udvalgt som væsentlige temaer for lærere og børnehave-klasseledere, og det var inklusion, OK18 og læringsplatforme.
Generalforsamlingen blev suspenderet efter den mundtlige beretning og så var der tid til debat ude ved bordene i forhold til de tre temaer. Hvert bord hav-de 30 minutter til drøftelse af punkterne og herefter skulle en fra hvert bord op på en ølkasse i ”Speakers Corner” for at fremlægge deres udsagn. Hele su-spenderingen varede en time og så genoptog vi generalforsamlingens dags-orden igen.

Der var en rigtig livlig og til tider højrøstet debat ude ved bordene, så vi blev kloge på, at vi nok skal have gjort noget ved den dårlige akustik, der er i mø-delokalet, da det til tider var svært for alle at høre, hvad der blev sagt ved bor-dene.
På selve aftenen og efterfølgende har vi fået flere henvendelser, hvor man har givet udtryk for stor tilfredshed med at blive inddraget i relevante problemstil-linger, som de selv står i hver dag. Samtidig var de også med til at tydeliggøre emner, som Vejen lærerkreds forsat skal kæmpe for f.eks. en aftale mellem kommune og kreds og krav til OK18 om en central aftale.
Det betyder fremadrettet, at formandens mundtlige beretning vil blive kraftigt reduceret, så vi får mere tid til at kunne drøfte relevante problemstillinger med hinanden.
Og husk det er i fællesskabet vi er stærke. Derfor er det vigtigt at vi fortsat står sammen, så vi forbliver en stærk fagforening, der til stadighed kan arbejde for bedre arbejds- og lønvilkår. Vi håber derfor, at endnu flere vil møde op til den næste generalforsamling

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Link til pdf fil

Sidens top

 

 

 

 

 

 

Lærernes kamp for bedre forhold gennem tiden i Danmarks lærerforening.

Disse goder kommer alle læreransatte til gavn i dag.
De goder kan vi takke de medlemmer, der op gennem tiden har udvist solidaritet og fællesskab for, og som har taget kampen for os alle.

Læs vores folder klik her

Læs vores webside om medlemsfordele:

Klik her

Læs Danmarks lærerforenings hjemmeside om medlemsfordele.

Klik her

DLF arbejder for et solidarisk, demokratisk velfærds samfund.

 

Vejen Lærerkreds

logo

 

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

Vores telefontid er:
Mandag - torsdag: 10 - 16.30
Fredag: 10 - 14

Møde:
Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

 

 

 

+

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top