kontor Menu3

 

 

 

 

Nyhedsbrev juni 2017, Klik her.
Ny kontingent fra 1. august. Klik her
Før du søger job i Vejen Kommune. Klik her.
Vold og trusler om vold. Klik her
Tilbage efter stress. Klik her
Nogle af begrundelserne til at du skal være medlem! Læs mere - klik her.
Nyt program for seniorer. klik her.
Forsiden

Nyhedsbrev juni 2017

Kære medlemmer

Så nærmer sig en velfortjent sommerferie, hvor vi kan slappe af og samle kræfter til et nyt skoleår.

I det nye skoleår vil OK18 også fylde meget – ikke mindst i forhold til DLF`s kongres i oktober måned. Forud for kongressen har der været en lang proces, hvor I bl.a. har haft mulighed for på faglig klubmøde at komme med kommentarer til DLF`s foreløbige krav og fremkomme med jeres egne krav. Disse krav har jeres tillidsrepræsentant bragt videre til Vejen lærerkreds, som igen har videresendt dem til Hovedstyrelsen. Jeres krav samt Hovedstyrelsens krav indstilles til kongressen, hvor de bliver drøftet af de kongresdelegerede.

Herefter vil der være regionale møder for tillidsrepræsentanterne d. 9. november, hvor de bliver præsenteret for kravene og senere, på faglig klubmøder, vil jeres TR drøfte dem med jer ude på skolerne.

Vi håber på, at vi kan få en forhandlet og underskrevet overenskomst i stedet for en lov. Risikoen for en konflikt er dog mere tilstede end vanligt.

Scenariet er, at vi ønsker en overenskomst, der er forhandlet og underskrevet i stedet for en lov om arbejdstid. KL har modsat sat 4 hegnspæle i omkring Lov409, som de ikke har i sinde at flytte på, de ønsker at loven fortsætter.

Anders Bondo fortalte på sidste formandsmøde den 19. maj 2017, at han på den baggrund var i gang med at henvende sig til andre faglige organisationer og havde talt med bl.a. Dansk Metal, FOA og 3F fra forhandlingsfælleskabet, da de er meget optaget af, hvad der foregår i forhold til den danske model. De forstår udmærket, at hvis vi skriver under på en Lov409, kan det også få indflydelse på dem og lægge et pres på hele forhandlingsfællesskabet, og de ønsker bestemt ikke en lov på eget område. Ender vi i forligsinstitutionen, vil det være afgørende, at vi har et samarbejde med forhandlingsfællesskabet, da vi så i fælleskab kan sige, at vi ikke kan godkende en lov, men ønsker en overenskomst. Her vil vi stå rigtigt stærke, da vi ikke tror KL ønsker en kæmpe strejke på hele det kommunale område, og det kan betyde, at vi kan få en overenskomst på både løndelen og arbejdstidsdelen.

Vi kan også komme til at stå i den situation, at KL ikke vil forhandle arbejdstid på det generelle område, men kun på det specielle område (DLF, BUPL, mv hver for sig.), og så er vi igen overladt til os selv og Lov409. Hvis LC i forhandlingerne med KL ikke kan komme igennem med noget bindende på forberedelsestiden, så er det, at vi må ind og stemme nej. Så må vi se om KL udadtil har råd til endnu en konflikt på skoleområdet.

Derfor er det vigtigt, at vi som medlemmer forstår DLF´s strategi og bakker op om den, hvis vi ønsker en forhandlet og underskrevet overenskomst.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen Vejen lærerkreds

Nyhedsbrev som PDF-fil

Sidens top

 

Før du søger job i Vejen kommune

Som pdf fil

Før du søger job i Vejen kommune. Der er ingen fælles aftale i kommunen, men nogle politiske vedtagelser. Det betyder, at der er forskel på de enkelte skoler, herunder finder du en liste til det du evt. kan spørge ind til, hvis du kontakter en skole, inden du sender din ansøgning afsted.

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn i Vejen kommune er 33.720 kr. for lærere og 30.884 kr for børnehaveklasseledere (Bestående af grundløn, centrale og lokale løndele KRL.DK, februar 2017). Lønnen afhænger af fordelingen af de lokale løndele på de enkelte skoler samt af anciennitet.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag. Klik her

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen. Praktiseres forskelligt fra skole til skole.

6. Der er ikke indgået en kommunal aftale om mentorordning for nyuddannede lærere.

7. Ingen kommunal aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

8. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

9. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningstillæg efter 750 timer. Se det her.

Du er altid velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds. Vi opfordrer herudover til, at du kontakter og gerne besøger, den skole du overvejer at søge job på.

Vejen lærerkreds 3. maj 2017

Sidens top

 

 

Lærernes kamp for bedre forhold gennem tiden i Danmarks lærerforening.

Disse goder kommer alle læreransatte til gavn i dag.
De goder kan vi takke de medlemmer, der op gennem tiden har udvist solidaritet og fællesskab for, og som har taget kampen for os alle.

Læs vores folder klik her

Læs vores webside om medlemsfordele:

Klik her

Læs Danmarks lærerforenings hjemmeside om medlemsfordele.

Klik her

DLF arbejder for et solidarisk, demokratisk velfærds samfund.

Sidens top

Vejen Lærerkreds

logo

 

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

Vores telefontid er:
Mandag - torsdag: 10 - 16.30
Fredag: 10 - 14

Møde:
Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

Sidens top

+

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top