kontor Menu3

 

 

 

 

Deltag i underskriftsindsamlingen:
Danmark For Velfærd Klik her.
Nyhedsbrev september 2017, Klik her.

Før du søger job i Vejen Kommune. Klik her.
Vold og trusler om vold. Klik her
Tilbage efter stress. Klik her

Nogle af begrundelserne til at du skal være medlem! Klik her.
Ny kontingent fra 1. august. Klik her
Nyt program for seniorer. klik her.

Forsiden

Nyhedsbrev

September 2017

Kære medlemmer

Klubmøde med løntjek:

Nu er skoleåret godt i gang, opgaveoversigterne skulle gerne være i hus og skoleårets første lønseddel er en realitet. På skolerne vil jeres tillidsrepræsentanter afholde et klubmøde med løntjek på programmet, hvor fokus vil ligge på undervisningstillæg samt årsopgørelsen for 16/17. Vi opfordrer kraftigt til, at du deltager i dette klubmøde.

TR-stormøde:

Onsdag d. 4. oktober er der TR-stormøde i Odense, hvor DLF, i samarbejde med flere andre faglige organisationer, sætter fokus på forringelser af vores fælles velfærd. Under parolen "Danmark for velfærd" vil vi vise, at vi ikke kan leve med fortsatte besparelser og nedskæringer på den fælles velfærd. Derfor må vi som medarbejdere og borgere stå sammen og sende et tydeligt signal til politikerne. Du kan med din underskrift tilkendegive din opbakning til dette, på adressen: www.danmarkforvelfaerd.dk

Paneldebat - kommunalvalg:

Vi er blevet bekendt med, at der d. 2. oktober kl. 19.00 vil være en paneldebat med lokale politikere i Brøruphallen. Det er arrangeret i et samarbejde mellem kommunens skolebestyrelser. Alle forældre bliver inviteret via skolernes intra , men samtidig giver de udtryk for, at alle ansatte også er meget velkomne. Derfor sæt x i kalenderen d. 2. oktober. Vi vil informere jer nærmere, når vi ved mere om indholdet.

Venlig hilsen

Vejen lærerkreds

 

Deltag i Fælles underskrift-indsamling!

dkForVel2

LO Storbyerne, FOA, 3F, DLF og en lang række andre forbund på tværs af den private og den offentlige sektor, er med i en fælles underskriftsindsamling for den danske velfærd.

Der bliver skåret alt for meget på velfærden. Det kan mærkes i alle sektorer og blandt både velfærdsmedarbejdere og de borgere, der har ret til velfærden. Derfor må vi stå sammen og vise politikerne, at vi vælger velfærden, før det er for sent.
Stop besparelserne. Vi vælger velfærd

Vis din støtte til velfærden og skriv under her!

Kernebudskabet i kampagnen Danmark for Velfærd er at vi ikke kan acceptere, at politikerne prioriterer skattelettelser, mens vores fælles velfærd atter bliver udsat for nedskæringer. Ligegyldigt om du er offentligt eller privat ansat, en del af de varme hænder eller ansat i industrien, så bliver du ramt, når der bliver skåret på kernevelfærd som dagpenge, skoler, ældrepleje og sikkerhed.

Med fælles front i Danmark for Velfærd, vil vi vise, at vi står sammen om, at ville kæmpe for velfærden. Det er os, der hver dag oplever, at vores velfærd er presset til det yderste. Vi vil værne om vores fælles velfærd - og vi har brug for din opbakning.

Sidens top

Lærernes kamp for bedre forhold gennem tiden i Danmarks lærerforening.

Disse goder kommer alle læreransatte til gavn i dag.
De goder kan vi takke de medlemmer, der op gennem tiden har udvist solidaritet og fællesskab for, og som har taget kampen for os alle.

Læs vores folder klik her

Læs vores webside om medlemsfordele:

Klik her

Læs Danmarks lærerforenings hjemmeside om medlemsfordele.

Klik her

DLF arbejder for et solidarisk, demokratisk velfærds samfund.

Sidens top

Vejen Lærerkreds

logo

 

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

Vores telefontid er:
Mandag - torsdag: 10 - 16.30
Fredag: 10 - 14

Møde:
Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

Sidens top

 

Før du søger job i Vejen kommune

Som pdf fil

Før du søger job i Vejen kommune. Der er ingen fælles aftale i kommunen, men nogle politiske vedtagelser. Det betyder, at der er forskel på de enkelte skoler, herunder finder du en liste til det du evt. kan spørge ind til, hvis du kontakter en skole, inden du sender din ansøgning afsted.

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn i Vejen kommune er 33.720 kr. for lærere og 30.884 kr for børnehaveklasseledere (Bestående af grundløn, centrale og lokale løndele KRL.DK, februar 2017). Lønnen afhænger af fordelingen af de lokale løndele på de enkelte skoler samt af anciennitet.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag. Klik her

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen. Praktiseres forskelligt fra skole til skole.

6. Der er ikke indgået en kommunal aftale om mentorordning for nyuddannede lærere.

7. Ingen kommunal aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

8. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

9. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningstillæg efter 750 timer. Se det her.

Du er altid velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds. Vi opfordrer herudover til, at du kontakter og gerne besøger, den skole du overvejer at søge job på.

Vejen lærerkreds 3. maj 2017

Sidens top

 

+

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top