kontor Menu3

 

 

 

 

 

I somerferien kan formanden kontaktes i uopsætlige situationer på telefon 50 44 20 71 kl. 10 - 12 i ugerne 28, 29, 30 og 31.
Der er ferielukket fra d. 4/7 - 19 til d. 4/8 - 19 begge dage incl.

 

Find lærerjob på www.laererjob.dk
Fagbladet Folkeskolens jobunivers
Nyheder / debat fra Vejen Lærerkreds se Vejen Lærerkreds på Facebook klik her

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden

 

Nyheder se Vejen Lærerkreds

på Facebook - klik her

 

Lærernes kamp for bedre forhold gennem tiden i Danmarks lærerforening.

Disse goder kommer alle læreransatte til gavn i dag.
De goder kan vi takke de medlemmer, der op gennem tiden har udvist solidaritet og fællesskab for, og som har taget kampen for os alle.

Læs vores folder klik her

Læs vores webside om medlemsfordele:

Klik her

Læs Danmarks lærerforenings hjemmeside om medlemsfordele.

Klik her

DLF arbejder for et solidarisk, demokratisk velfærds samfund.

Sidens top

 

 

Nyhedsvideo fra Anders Bondo Christensen

DLF nyhedsbrev d. 31/8 - 2018

De sidste 24 timer har alle kredsformænd og –næstformænd i Danmarks Lærerforening været samlet i Kolding. De er i fuld gang med arbejdet for at sikre, at alle medlemmer kommer til at mærke positive forandringer på deres arbejdspladser.
Hør Anders Bondo Christensen give en status i videoen her.

 

Nyhedsbrev

Juni 2018

 

Kære medlemmer

Vejen Lærerkreds vil allerførst gerne sige tak for den store stemmeprocent ved OK-afstemningen. Uanset om du har tilhørt ja- eller nej-siden, må vi arbejde ud fra resultatet i fællesskab gøre vores til, at der kommer positive resultater ud af kommisionsarbejdet såvel på landsplan som lokalt.

Byrådet har den 26. juni møde, hvor folkeskolen er temaet. Efterfølgende, fredag den 29. juni, deltager Vejen Lærerkreds i et møde med borgmesteren og skole- chefen, hvor vi skal drøfte overenskomstforliget. Vi ser frem til dette møde, hvor vi vil komme til at drøfte mulighederne for forligets opfordring til ”En ny start” samt muligheden for en lokal arbejdstidsaftale.

Vi står midt i en travl tid med prøveafvikling og skoleårets afslutning og ikke mindst begyndende planlægning af næste skoleår. Her vil vi opfordre dig til at bruge dit møde med din leder om den nye opgaveoversigt til at få afklaret spørgsmål og eventuelle uklarheder om næste skoleår.

Vi håber på en rigtig god sommer til alle.

Venlig hilsen

Vejen Lærerkreds

Sidens top

 

 

demo

Vejen deltog i demonstration i Esbjerg d. 10/4

Et flot inittiativ - En løsning for alle.

 

Persondataforordning

Kære medlem
Den 25. maj er de nye regler for beskyttelse af persondata trådt i kraft som følge af ny EU-lovgivning. Det drejer sig om lovgivningen omtalt som ”den nye persondataforordning eller ”GDPR”.
I den forbindelse opdaterer vi vores vilkår, der vedrører beskyttelse af dine persondata og DLF’s persondatapolitik for at gøre det tydeligt for dig som medlem, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvorfor vi bruger dem.
Du kan læse Danmarks Lærerforenings persondatapolitik og information om, hvordan foreningen behandler medlemmers personoplysninger på www.dlf.org.
Hvad betyder det for dig?
Du behøver ikke at foretage dig noget. Danmarks Lærerforening passer fortsat godt på dine data – og lever naturligvis op til de bestemmelser, der følger af de nye regler for beskyttelse af persondata.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til: kredsens mail 104@dlf.org eller ringe på 75 41 08 44

Venlig hilsen
Kredsen

PERSONDATAPOLITIK FOR VEJEN LÆRERKREDS

INFORMATION OM BEHANDLING AF MEDLEMMERS PERSON-OPLYSNINGER

DLF's persondata politik

 

Konstitueringsaftale 2017

i funktions- og valgperioden 1. januar 2018 til 31 december 2021 indgaet mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet

Denne konstitueringsaftale er indgået som et resultat af kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017 sam tildelte ovennævnte partier 24 mandater ud af byradets samlede 27 mandater.

Partierne er enige om at forpligte hinanden pŒå følgende:
• I byrådsperioden skal der afdrages på kommunens lån.
• Skatten må ikke stige
Der indgås ikke en central kommunal aftale om lærernes arbejdstid
• Der indføres ikke kædeansvar, dog skærpes indsatsen for overholdelse af allerede indgåede udbudsbetingelser
• Der skal arbejdes med effektiviseringer i administrationen med konkrete !økonomiske resultater

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for at Venstre besætter borgmesterposten med
Egan Fræhr pr. 1. januar 2018

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for at Venstre tildeles 1. viceborgmesterposten pr.
1. januar 2018

Danske Folkeparti tildeles 2. viceborgmesterposten

Udvalgsformandsposterne fordeles således:

• Venstre: 2
• Socialdemokratiet: 2
• Konservative: 1

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Venstre tildeles formandsposten i Udvalget for teknik og Miljø samt Udvalget for Skoler og Børn.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Socialdemokratiet tildeles formandsposten i Udvalget for Social og Ældre og i Udvalget for Sundhed, kultur og fritid.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Konservative Folkeparti tildeles formandsposten i Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Socialdemokraterne tildeles formandsposten i Udvalget for Børn og unge og at Dansk Folkeparti tildeles næstformandsposten i Udvalget for Børn og Unge.

Venstre tildeles 2 næstformandsposter

Socialdemokraterne tildeles 1 næstformandspost

Konservativ tildeles en næstformandspost.

Næstformandsposterne fordeles efter nærmere aftale mellem de 3 partier.

Partierne forpligter sig med denne aftale til, at stemme for, at Danske Folkeparti tildeles næstformandsposten i Udvalget for teknik og miljø.

Se pdf filen med underskrifter

Tillæg til aftalen - ang. Liberal Alliance

Sidens top

 

Vejen Lærerkreds

logony

 

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

Vores telefontid er:
Mandag - torsdag: 9 - 15:30
Fredag: 9 - 14

Møde:
Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.

Sidens top

 

Før du søger job i Vejen kommune

Som pdf fil

Før du søger job i Vejen kommune. Der er ingen fælles aftale i kommunen, men nogle politiske vedtagelser. Det betyder, at der er forskel på de enkelte skoler, herunder finder du en liste til det du evt. kan spørge ind til, hvis du kontakter en skole, inden du sender din ansøgning afsted.

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn i Vejen kommune er 33.720 kr. for lærere og 30.884 kr for børnehaveklasseledere (Bestående af grundløn, centrale og lokale løndele KRL.DK, februar 2017). Lønnen afhænger af fordelingen af de lokale løndele på de enkelte skoler samt af anciennitet.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag. Klik her

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen. Praktiseres forskelligt fra skole til skole.

6. Der er ikke indgået en kommunal aftale om mentorordning for nyuddannede lærere.

7. Ingen kommunal aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

8. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

9. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningstillæg efter 750 timer. Se det her.

Du er altid velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds. Vi opfordrer herudover til, at du kontakter og gerne besøger, den skole du overvejer at søge job på.

Vejen lærerkreds 3. maj 2017

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Seniorførtidspension
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top