Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen vælges hvert andet år - i lige år, af generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2022 blev følgende valgt:

 
   

Kredsstyrelsen:

Sabine Lolk Vibild

Formand

Mobil: 50 44 20 71

Mail: sabv@dlf.org

 

Betina Søblik Andersen

Næstformand, sagsbehandler, ansvarlig for sociale medier

Mobil: 42 36 20 71

Mail: bsan@dlf.org

 

Paw Christensen Hahne Blok

Pæd. Udvalg og sociale arrangementer, kredskasser

Mail: pch@vejen.dk

 

Lisbeth Henriksen Blichfeldt

Abejdsmiljø udvalg

Mail: Lisvb@vejen.dk