Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen vælges hvert andet år - i lige år, af generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2022 blev følgende valgt:

 
   

Kredsstyrelsen:

Sabine Lolk Vibild

Formand og pæd. udvalg

mobil 50 44 20 71, e-mail sabv@dlf.org

 

Betina Søblik Andersen, næstformand, sagsbehandler, ansvarlig for sociale medier og arbejdsmiljø udvalg., mobil 42 36 20 71

e-mail bsan@dlf.org

 

Louise Alslev Christensen. Kredskasserer og sekretær

e-mail loac@vejen.dk

 

Paw Christensen Hahne Blok, pæd. Udvalg og sociale arrangementer, e-mail

pch@vejen.dk.

 

Lisbeth Henriksen Blichfeldt, arbejdsmiljø udv., sociale medier, e-mail Lisvb@vejen.dk