Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen vælges hvert andet år - i lige år, af generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2020 blev følgende valgt:

Birthe E. Cramon
Formand og pæd.udv.
mail

Henrik C. Olsen
Næstformand, arbejdsmiljøudvalg og sagsbehandler
mail

Agnes B. Nielsen
Kredskasserer og kursusudvalg
mail

Betina Søblik Andersen
Arbejdsmiljø og digitalansvarlig

Sabine Lolk Vibild

TR, pæd.udv. og kursusansvarlig