Referat fra Generalforsamling

Generalforsamling i Vejen lærerkreds d. 9. september 2020

Pkt. 1 – valg af dirigent

Niels Lynnerup valgt som dirigent.

Pkt. 2 – forretningsorden

Niels Lynnerup fremlægger forretningsorden.

Pkt. 3 – beretning

Formand Birthe Cramon fremlægger sin mundtlige beretning.

Bemærkninger til den mundtlige beretning.

Rødding fri- og fagskole kommentar: Mangler hjælp. De er statsansatte og har dermed andre forhold. Mindre i løn, ingen tillæg. Vil ikke glemmes. TR og AMR inviteres med til kredsens kursusdage.

Østerbycenteret: Hvor mange frit-stillere skal der være i løbet af et år, før man fra kredsstyrelsen holder øje? Birthe svarer at de skal henvende sig til AMR og arbejdstilsynet. Hun tager det også med til skoleforvaltningen.

Beretningen godkendt enstemmigt.

Pkt. 4 – Regnskaber

2019-2022 regnskab fremlægges af kasserer Agnes Nielsen. Redegørelse af hvad akutmidler er og bruges til. Særlig fond regnskab fremlægges. Overskud: Nyt tag til 180.000 gør at bygningen er steget i værdi.

Ingen spørgsmål. Enstemmigt godkendt.

Pkt. 5

Ingen indkomne forslag til ændringer

Pkt. 6 – Vedtægtsændringer

Birthe fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Kredsstyrelsen foreslår generalforsamling hvert andet år. Medlemsarrangement øvrige år.

Kontingent. Vi følger lønudviklngen.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor kun hvert andet år? Birthe svarer, at et medlemsarrangement kan være mere relevant og dermed få flere deltagere. Anja supplerer, at medlemsarrangement kan være mere vedkommende.

Afstemning: 1 imod. 1 hverken for eller imod. Vedtaget ved kvalificeret flertal.

2. del af vedtægtsændringer: Kredsformand og næstformand tiltræder/fratræder 1. april.

Ingen spørgsmål/kommentarer.

Afstemning: Godkendt enstemmigt.

Pkt. 7

Agnes: Rullende budget. Udgaven i generalforsamlingsbladet ikke længere aktuelt. Agnes gennemgår den aktuelle udgave. Kredskontingent er ramt nærmest præcis i forhold til budgetteret. Ændrer på kredsstyrelsens frikøb – 2 menige medlemmer går 60 timer ned i året.

Regner med 1 procent nedgang i medlemskab.

2021 gennemgået. Uvished om det præcise beløb i lokal kontingent. Samlet: 539. Lokalt: 326.

Pkt. 8 – valg

Formandsvalg: 92 stemmer afgivet. Birthe: 76. Pernille: 15. 1 blank.

Næstformand: 92 stemmer afgivet. Henrik: 73. Pernille: 18. 1 blank.

Menig: Agnes: 154. Betina: 109. Sabine: 103. Charlotte: 60.

Supplant: 1. Suppleant  Julius: 132. 2. suppleant Charlotte: 96.

Revisor: Esben og Julius.

Revisor suppleant: Majbritt Andersen og Mikkel Ammitzbøll Jensen.

Pkt. 9 – Evt.

Birthe har ikke noget til punktet.

Fra salen: Kæmp imod den online undervisning, som Birthe nævnte i sin beretning.

Fra salen: Ærgerlig og skuffet over at de 2 kandidater har trukket sit kandidatur, fordi tingene ikke går deres vej. Kommentar: Respekt for at de har trukket sig.

Referat af Pernille List Kristensen

Emner

Målgruppe