Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen vælges hvert andet år - i lige år, af generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2018 blev følgende valgt:

Birthe E. Cramon
Formand og pæd.udv.
mail

Henrik C. Olsen
Næstformand, arbejdsmiljøudvalg og sagsbehandler
mail

Agnes B. Nielsen
Kredskasserer og kursusudvalg
mail

Anja Overlund Kristensen
TR og kursusudvalg
mail

Pernille List Kristensen
Arbejdsmiljø og pæd. udv.
mail