Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyhederne > Nyheder maj - juni 2014 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyheder maj 2014

 

"F*** Niels Egelund"

YouTube d. 1. maj 2014

Se video

Sidens top

 

Klynk? Lærerne går glip af gyldne muligheder

Avisen.dk d. 4. maj 2014

Klynk, siger mange om lærerne, der er utilfredse med, at de skal arbejde fast på skolen fra klokken 8-16 efter sommerferien.

Men hvis andre havde fået ændret deres arbejdsvilkår så radikalt, havde de kunnet tage deres gode tøj og gå. Med lang opsigelse, fuld ret til dagpenge og måske en pose penge i lommen. For sådan er loven.

I det individuelle ansættelsesforhold kan blot en halv times ændring af arbejdstiden være nok til, at der i juridisk henseende er tale om en ’væsentligt stillingsændring’. ¨

Og det giver medarbejderne ret til at betragte sig som opsagt med deres normale opsigelsesvarsel…

…’Ikke det job, jeg har sagt ja til'

Men lærerne fik ikke ændret deres arbejdstid af chefen. Den blev ændret af et flertal i folketinget, der vedtog en ny læreroverenskomst efter en månedlang konflikt.

Derfor står lærerne nu uden alle de rettigheder, som medarbejdere altså normalt har, hvis chefen vil rykke rundt på dem…

…Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen kan godt forstå lærere, der er utilfredse.

Han mener ikke, det er klynk, når man - efter at have haft en arbejdstid og nogle vilkår, som har ligget fast gennem lang tid - pludselig får presset en helt anden arbejdstid ned over hovedet.

”Man kan ikke fortænke lærerne i at gå rundt med bøjede hoveder og synes, ’man er blevet voldtaget’. For det var voldtægt. Grunden til, at der ikke var sympatikonflikter og mange trak på skuldrene, var så, at man sagde: De får det jo bare, som vi andre har det, og er det så voldsomt?," siger Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Snydt: Det bliver umuligt at nå at hente børn

Avisen.dk d. 4. maj 2014

Mere end hver tiende lærer i Slagelse bor på Fyn og har 40-75 km på arbejde. De tog jobbet, fordi de kunne gå tidligt og forberede sig i toget. Det er slut efter sommerferien.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ekspert: Lærerne står dårligere end andre lønmodtagere

DR d. 4. maj 2014

Lærernes arbejdstid blev ændret af et flertal i folketinget og ikke deres chef. Derfor står lærerne uden alle de rettigheder, som lønmodtagere normalt har, hvis chefen rykker rundt på dem.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Utilfreds Dennis Kristensen forlader LO's daglige ledelse

Politiken d. 5.maj 2014

FOA's formand føler sig holdt udenfor.

FOA's formand, Dennis Kristensen, træder ud af hovedorganisationen LO's daglige ledelse i protest mod, at FOA gentagne gange er blevet holdt udenfor, når fagbosserne er blevet inviteret til vigtige politiske forhandlinger.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EU forbyder fagbevægelsen at gøre noget:

Klip fra Arbejderen d. 1. maj 2014

“Fagbevægelsen må gøre op med EU

…Arbejdskraftens frie bevægelighed har betydet, at udenlandsk arbejdskraft fra andre EU-lande i realiteten kan arbejde fuldt lovligt i Danmark på deres hjemlands løn- og arbejdsvilkår. Især udstationeringsdirektivet er en ladeport for dumping. Det er indlysende, at det er disse EU-regler, der er den direkte årsag til, at 80.000 østeuropæere i dag arbejder i Danmark til en ussel løn og nogle gange på slavelignende forhold.

Den danske fagbevægelse må ikke skride ind overfor disse angreb på ordnede overenskomstforhold med de sædvanlige kampmetoder, for det er et brud på EU's regler om den frie konkurrence. Det blev slået fast med den såkaldte Laval-dom fra Sverige: Her blev en svensk lov, der fastslår, at udenlandske firmaer, der arbejder i Sverige, skal overholde svenske overenskomster, underkendt af EU-domstolen.

Dommen kriminaliserer samtidig blokader og andre kampvåben, som tages i brug overfor den slags udenlandske firmaer. ”Retten for fagforeningerne i en medlemsstat til at iværksætte sådanne kollektive kampskrid udgør af denne grund en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser”, hedder det i dommen.

Det danske Folketing forsøgte efterfølgende at afbøde dommens konsekvenser gennem en særlig lov, der dog ikke giver nogen reelle garantier. Juraen og magten er krystalklar: Hensynet til det indre marked og den frie bevægelighed står over alle andre hensyn i EU….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Østarbejdernes bagmænd

Genre: Dokumentar
Vist: DR1, 12. maj. 2014
Vises på dr.dk indtil: 11. jun. 2014

En dokumentarfilm om en verden fuld af fusk, falske forhåbninger og masser af penge. Dokumentarfilmen går bag om nogle af de vikarfirmaer, som har tjent millioner på at sende østeuropæiske arbejdere til Danmark. EU's udvidelse åbnede op for en stor, men fattig, arbejdsstyrke, som er mere end villig til at rejse til vesten for at arbejde og tjene penge. Masser af store offentlige byggerier i Danmark er lige nu domineret af udenlandsk arbejdskraft leveret af de vikarfirmaer, der opererer meget diskrete. Vi følger i sporet af nogle af branchens største, det irske Atlanco og det polske Budomex og dokumentaren dykker ned i en verden af lønfusk, udnyttelse, skatteunddragelse og arbejdsulykker.

Se udsendelsen

EU's støtte:

Brussels, 28.11.2012
COM(2012) 750 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
Annual Growth Survey 2013

Klip fra side 10:
…To continue modernising labour markets by simplifying employment legislation
and developing flexible working arrangements, including short-time working arrangements... ...and work environments conducive to longer working lives…

Læs hele artiklen

 

Får energi-rabat for at underbetale

EU blåstempler social dumping i Tyskland
Tysk erhvervsstøtte fremmer brugen af underbetalte østarbejdere på tyske slagterier. EU-Kommissionen har godkendt den kontroversielle erhvervsstøtte

Arbejderen d. 13. maj 2014

Tyske slagterier, mejerier og andre energitunge industrivirksomheder får rabat på elregningen, hvis de fyrer fastansatte og i stedet hyrer billige østeuropæiske vikararbejdere via underleverandører. Den praksis har EU-Kommissionen blåstemplet, skriver Fødevareforbundet NNF.

Ved at fyre fastansatte og i stedet hyre vikarer indgår lønudgifter nemlig ikke længere i de faste udgifter. Dermed bliver elforbruget større i virksomhedens regnskab, og virksomheden kan lettere få adgang til en energi-rabat.

Energitunge virksomheder får rabat på energiafgiften, hvis de bruger over 15 procent af virksomhedens udgifter på elektricitet.

Læs hele artiklen

Sidens top

Lægekonsulent om KOL-patient: Han kan sagtens arbejde

EB d. 12/5 - 2014

Paw Sommers lunger er ved at visne væk af KOL. Alligevel mener kendislægen Vibeke Manniche - som aldrig har mødt Paw - at han skal tilbage til arbejdsmarkedet

Læs hele artilen

Sidens top

 

Vänsterpartiet: Se på Sverige som skrækeksempel

DR d. 17. maj 2014

Enhedslistens søsterpartiet i Sverige, Vänsterpartiet, har et klart budskab til danskerne fra årsmødet: Privatiser ikke velfærden, som svenskerne har gjort det.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

93 fagforbund vil skabe ny superorganisation for over en million danskere

DR d. 21. maj 2014

En historisk sammenlægning af LO og FTFs 1,3 millioner medlemmer er tættere på end nogensinde. Men 3F er imod.

Læs hele artikelen

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder juni 2014

 

»To timers forberedelse om ugen«

Folkeskolen d. 5. juni 2014

…Anders Petersen mener, at opgaveoversigterne tydeligt viser, at folkeskolereformen er underfinansieret.

»Der er for få ansatte, og derved får de meget høje undervisningstimetal. Skolelederne knokler lige nu for at få det til at gå op, for virkeligheden på skolerne er langt fra skåltalerne på Christiansborg«…

…»Det er jo et ret simpelt regnestykke, hvis man kigger på, hvor meget tid der eksempelvis er tildelt til at rette en dansk stil til eksamen, så kan man gange det op med antallet af elever i en klasse. Hvis der så blot er fire stile i løbet af et skoleår, skal læreren bruge fem-seks timer for at rette hvert af de stilesæt«, siger hun og peger dermed på, at der i uger med stile ikke vil være tid til forberedelse af al øvrig undervisning…

Sidens top

 

Forhandlinger i Norge

Forskjeller på gammel og ny avtale

Utdanningsforbundet d. 6. juni 2014

Etter meklingsresultatet i KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo) ligger nå en ny arbeidstidsavtale for skolen på bordet. Denne skal, sammen med resten av hovedtariffoppgjøret, ut på uravstemning blant medlemmene.

Mange lærere har spørsmål om hvilke endringer de kan stå overfor – og da spesielt knyttet til 7,5 timers arbeidstid på skolen, vikartimer og overtid. Vi vil derfor sammenligne den gamle avtalen med den nye som nå ligger på bordet.

Hvis meklingsresultatet i KS avvises i uravstemningen, blir det streik og det er uvisst hvilken avtale vi da kan få.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Ny kampagne viser lærernes betydning for samfundet

PRESSEMEDDELELSE FRA DANMARKS LÆRERFORENING d. 16. juni 2014

’Fremtiden starter i skolen’. Det er titlen på en ny kampagne, som Danmarks Læ-rerforening lancerer i dag. Kampagnen sætter fokus på folkeskolens og lærernes betydning for den enkelte elev og det omgivende samfund.

”Lærere har en klar ambition om at levere undervisning, som giver eleverne et stærkt fagligt fundament. Men en stor del af jobbet handler også om at være med til at skabe hele mennesker og samfundsborgere. Det, synes vi, er vigtigt at gøre danskerne opmærksomme på, så folkeskolen bliver set som en vigtig inve-stering i Danmarks fremtid,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Store forandringer
Kampagnen er bygget op omkring fire almindelige lærere, som fortæller, hvor-dan de ser lærerfagets betydning for samfundet. Der er blandt andet lavet an-noncer til dagbladene og i biograferne vises en kampagnefilm.

”Med de store forandringer folkeskolen gennemgår i øjeblikket med stigende inklusion og en ny skolereform, så er der ekstra behov for, at vi får drøftet, hvad det er en for skole, vi gerne vil udvikle. Og jeg er optaget af, at vi får nog-le rammer, så det bliver muligt for alle lærere at lave undervisning på et højt fagligt niveau,” siger Anders Bondo Christensen.

Samarbejde med virksomheder
Danmarks Lærerforening har i kampagnen også valgt at sætte fokus på den del af undervisningen, hvor lærerne samarbejder med lokale organisationer, virk-somheder og foreninger.

”Når lærere flytter undervisningen ud af klasseværelset og får eleverne til at omsætte og bruge deres viden i nye situationer, er vi med til at udvikle kreative og selvstændige unge. En forudsætning for, at det skal kunne lade sig gøre er, at eleverne undervises af kompetente lærere, og der er rum til at tilrettelægge de forløb,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerfor-ening.

Den nye lærerkampagne kommer til at køre i de sidste uger af juni op til sko-lernes sommerferie og igen i efteråret.

Læs mere om kampagnen her

 

Færre optaget på læreruddannelsen.

DLF d. 30. Juli 2014
Antallet af optagede på læreruddannelsen er faldet med 14 procent i forhold til sidste år. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger, at nu bør advarselslamperne lyse.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Vejen Lærerkreds - klik her

DLF nyheder - klik her

 

Nyhedsbrev - Juni 2014

Kære medlemmer

Efter afholdelse af Vejen Lærerkreds` generalforsamling den 12. marts 2014, har vi i kredsstyrelsen konstitueret os med næstformand, kasserer og tovholdere i de forpligtende kredsfora. Følgende er besluttet:
Formand – Birthe E. Cramon
Næstformand – Kurt L. Oxlund
Kongresdelegerede – Birthe E. Cramon
og Anja O. Kristensen
Kasserer – Esben Schmidt Fahlberg
Som tovholder i det forpligtende kredssamarbejde er følgende valgt:
Det politiske forum – Birthe E. Cramon
Det pædagogiske forum – Kurt L. Oxlund
og Birthe E. Cramon
Kursusforum – Anja O. Kristensen
og Carsten Mortensen
Arbejdsmiljøforum – Carsten Mortensen
og Anja O. Kristensen
TR ansvarlig – Anja O. Kristensen.
Esben S. Fahlberg er administrator på TR og AMR konferencerne.

Vi kan yderligere informere om, at onsdag den 26. marts havde vi det første møde med skoleforvaltningen omkring Vejentillægget.
Her er de nuværende lokale lønmidler blevet opgjort, og de indeholdt jo en sammensmeltning af dels centrale midler, der i sin tid blev lagt ind i Vejentillægget og dels de nuværende lokale midler.
Med L409 skal der indgås en lokal lønaftale, der genanvender de lokale lønmidler til lærergruppen. Medlemmerne ønskede at de lokale lønmidler blev ligelig fordelt blandt lærere og børnehaveklasseledere og skoleforvaltningen ønskede at de lokale lønmidler blev lagt ud på skolerne og at det så var skolelederen, som kredsformanden skulle forhandle løn med.
Vi prøvede i fællesskab at udarbejde et forståelsespapir, som beskrev, at ingen ville gå ned i løn og man ville hæve undervisningstillægget for de lærere, der havde andre opgaver (f.eks. it – tilsyn) end undervisningsopgaver, da de ellers ville få en lønnedgang pga. manglende undervisningstillæg.
Skoleforvaltningen fastholdt i forståelsespapiret, at man ønskede de lokale lønmidler skulle ud til skolelederne på de enkelte skoler til forhandling, og man ville ikke indgå en fælles lønaftale mellem kommune og kreds.
Vi kunne derfor ikke underskrive forståelsespapiret, da medlemmerne fastholdt ønsket om en ligelig fordeling af de lokale lønmidler, og at det skulle være en forhandling mellem kommune og kreds og ikke den enkelte skoleleder på hvert enkelt skole.
Da det i sidste ende er skoleforvaltningens afgørelse, er det blevet sådan, at de lokale lønmidler er kommet med lønsummen ud på de enkelte skoler, og det er med den enkelte skoleleder, jeg skal forhandle de lokale lønkroner.
I forhold til medlemmernes ønsker, vil jeg selvfølgelig gå efter at pengene bliver ligelig fordelt blandt lærere og børnehaveklasseledere og at vi hæver undervisningstillægget op til ca. 25 lektioner (svarer til 743 timer pr. år) for de lærere, som har andre opgaver end undervisning.
Når lønforhandlingerne er afsluttet på skolerne, vil jeg udsende et nyhedsbrev med en kort orientering om resultatet af forhandlingerne.

I øvrigt må vi konstatere, at der stadig er mange dilemmaer og ting som mangler afklaring mht. næste skoleår. I må derfor imødese at mange praktiske ting først vil blive afklaret med udmøntningen af reformen og L409 - i tæt samarbejde med TR, AMR og Vejen Lærerkreds.
Vi anser det forsat for afgørende at alle støtter
op om Klubmøderne.

Afslutningsvis kan vi afsløre at Ivar Baks efterfølger som skolechef bliver Regin Holm Nielsen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

På kredsstyrelsens vegne
Birthe E. Cramon

Sidens top

 

Nyhedsbrev 2 - Juni 2014

Kære medlemmer

Så nærmer sommerferien sig og vi vil ønske jer alle en velfortjent sommerferie. Vi har desværre ikke lønforhandlingerne på plads endnu, da vi stadig mangler nogle skoler, men vi håber at kunne nå en hel del i uge 27. Processen omkring lønforhandlingerne har taget meget længere tid end forventet, da det er nyt for os alle, og vi sidder med en masse tal, som skal indsættes i diverse regneark for hver enkelt skole.

Det har været et spændende skoleår med en masse udfordringer og vi tror ikke, at udfordringerne stopper med dette skoleår. Nej vi er meget spændte på at se, hvordan næste skoleår forløber i forhold til udmøntningen af L409 og den nye folkeskolereform. Vi vil følge skolerne tæt og i den forbindelse er det også vigtigt, at I kontakter os i forhold til eventuelle problemstillinger I måtte komme til at stå i. En ting er, hvad man har aftalt af opgaver, der skal løses - en anden ting er, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre, når virkeligheden melder sig. Derfor tror vi også, at der i løbet af næste skoleår vil komme til at ske nogle justeringer i forhold til det, man evt. allerede har planlagt ude på skolerne. En ting står dog fast, det er den enkelte skoleleder, der har det overordnede ansvar for, at der er den fornødne tid til at løse de enkelte opgaver. Vi er alle forskellige, og vil løse udfordringerne på forskellig vis, men husk at hjælpe hinanden og bevare sammenholdet, uden at vi bliver hinandens arbejdsgivere.
Uanset hvad, kan den kommende tid kalde på nødvendigheden af en god portion humor, så sortsynet ikke helt tager over.

Undervisningsministeriet har en lille quiz på deres hjemmeside, og den kalder i hvert fald på nødvendigheden af humor. Kan du få 10 rigtige, er du reformklar.
Vi vil ikke stå tilbage, så her er vores quiz til Undervisningsministeriet:
ja nej Skal lærerne undervise mere?
ja nej Bidrager lærerne med 3 mia. til reformen i form af mere undervisning?
ja nej Er opgaveoversigten blevet mere gennemskuelig med Lov 409?
ja nej Giver mindre forberedelsestid bedre undervisning?
ja nej Bliver det lettere at inkludere børn med specielle behov efter
indførelsen af reformen?

”Der ligger et hav imellem ord og handling” (Italiensk ordsprog)

Vi ser også frem til et godt samarbejde med vores nye skolechef, som jo blev Regin Holm Nielsen.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
På kredsstyrelsens vegne
Birthe Cramon

Kredskontoret er lukket i uge 28, 29, 30, 31.
I uopsættelige situationer kan man kontakte
Kredsformanden på tlf.nr: 50442071

Sidens top

 

DLF - nyheder

 

DLF nyheder 2. maj - 14. maj

Skolebestyrelses-formænd: For få penge afsat til at udrulle skolereformen

DLF fejrer 140 års jubilæum

DLF: Skolen skal være 'åben' med et fagligt formål

Forskerkritik fra hele verden: PISA ødelægger skolen

Ny forskning: Klassens størrelse påvirker karakteren

Skoleleder-rundspørge: Flere lærere ønsker deltid efter reform

Kronik: Bekymrende at inklusionsopgaven falder sammen med skolereformen

Ni ud af ti Københavner-lærere: Ikke nok støtte til elever med særlige behov

Medlemsnyt: Ledig lejlighed udlejes i København K

Læs artiklerne her

Sidens top

 

DLF nyheder 20. maj - 12. juni

Tænketank: Folkeskolereformen er ved at køre af sporet

Overenskomst-pension er fortsat en rigtig god ordning

KTO og Sundhedskartellet fusionerer

Flere lærere kommer i job

Inklusionsindsatsen dumper i regeringens frontløberkommuner

Mød DLF på Folkemødet 2014

En kvart million elever er nu omfattet af lokale arbejdstids-rammer

Lærerne efterlyser penge til reform og inklusion

Hver anden lærer: Reform gør ikke eleverne dygtigere

Mange lærere mangler stadig arbejdspladser

Læs artiklerne her

Sidens top

 

DLF nyheder 13. juni - 26. juni

Syv ud af ti forældre: Investér mere i skolen

DLF i medierne – Få et ugentlig overblik

Forældre vil have virksomheder på skoleskemaet

Kronik: Fremtiden starter i skolen

Ny kampagne viser lærernes betydning for samfundet

Få en gratis uddannelse som meningsdanner

DLF: Ledige bliver fortsat kastet rundt mellem to systemer

Tendens: Forældres tone over for lærere bliver hårdere

DLF får 4,8 mio. kroner til udviklingsprojekt

DLF: Ombudsmand bør undersøge Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling

Læs artiklerne her

Sidens top

 

DLF nyheder 27. - 30. juni

Lærerne mangler information om næste skoleår

God sommer - og særlige åbningstider

Læs artiklerne her

Sidens top

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top