Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > April 2017 - december 2017 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyhedsbrev juni 2017

Kære medlemmer

Så nærmer sig en velfortjent sommerferie, hvor vi kan slappe af og samle kræfter til et nyt skoleår.

I det nye skoleår vil OK18 også fylde meget – ikke mindst i forhold til DLF`s kongres i oktober måned. Forud for kongressen har der været en lang proces, hvor I bl.a. har haft mulighed for på faglig klubmøde at komme med kommentarer til DLF`s foreløbige krav og fremkomme med jeres egne krav. Disse krav har jeres tillidsrepræsentant bragt videre til Vejen lærerkreds, som igen har videresendt dem til Hovedstyrelsen. Jeres krav samt Hovedstyrelsens krav indstilles til kongressen, hvor de bliver drøftet af de kongresdelegerede.

Herefter vil der være regionale møder for tillidsrepræsentanterne d. 9. november, hvor de bliver præsenteret for kravene og senere, på faglig klubmøder, vil jeres TR drøfte dem med jer ude på skolerne.

Vi håber på, at vi kan få en forhandlet og underskrevet overenskomst i stedet for en lov. Risikoen for en konflikt er dog mere tilstede end vanligt.

Scenariet er, at vi ønsker en overenskomst, der er forhandlet og underskrevet i stedet for en lov om arbejdstid. KL har modsat sat 4 hegnspæle i omkring Lov409, som de ikke har i sinde at flytte på, de ønsker at loven fortsætter.

Anders Bondo fortalte på sidste formandsmøde den 19. maj 2017, at han på den baggrund var i gang med at henvende sig til andre faglige organisationer og havde talt med bl.a. Dansk Metal, FOA og 3F fra forhandlingsfælleskabet, da de er meget optaget af, hvad der foregår i forhold til den danske model. De forstår udmærket, at hvis vi skriver under på en Lov409, kan det også få indflydelse på dem og lægge et pres på hele forhandlingsfællesskabet, og de ønsker bestemt ikke en lov på eget område. Ender vi i forligsinstitutionen, vil det være afgørende, at vi har et samarbejde med forhandlingsfællesskabet, da vi så i fælleskab kan sige, at vi ikke kan godkende en lov, men ønsker en overenskomst. Her vil vi stå rigtigt stærke, da vi ikke tror KL ønsker en kæmpe strejke på hele det kommunale område, og det kan betyde, at vi kan få en overenskomst på både løndelen og arbejdstidsdelen.

Vi kan også komme til at stå i den situation, at KL ikke vil forhandle arbejdstid på det generelle område, men kun på det specielle område (DLF, BUPL, mv hver for sig.), og så er vi igen overladt til os selv og Lov409. Hvis LC i forhandlingerne med KL ikke kan komme igennem med noget bindende på forberedelsestiden, så er det, at vi må ind og stemme nej. Så må vi se om KL udadtil har råd til endnu en konflikt på skoleområdet.

Derfor er det vigtigt, at vi som medlemmer forstår DLF´s strategi og bakker op om den, hvis vi ønsker en forhandlet og underskrevet overenskomst.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen Vejen lærerkreds

Nyhedsbrev som PDF-fil

Sidens top

 

 

September 2017

Kære medlemmer

Klubmøde med løntjek:

Nu er skoleåret godt i gang, opgaveoversigterne skulle gerne være i hus og skoleårets første lønseddel er en realitet. På skolerne vil jeres tillidsrepræsentanter afholde et klubmøde med løntjek på programmet, hvor fokus vil ligge på undervisningstillæg samt årsopgørelsen for 16/17. Vi opfordrer kraftigt til, at du deltager i dette klubmøde.

TR-stormøde:

Onsdag d. 4. oktober er der TR-stormøde i Odense, hvor DLF, i samarbejde med flere andre faglige organisationer, sætter fokus på forringelser af vores fælles velfærd. Under parolen "Danmark for velfærd" vil vi vise, at vi ikke kan leve med fortsatte besparelser og nedskæringer på den fælles velfærd. Derfor må vi som medarbejdere og borgere stå sammen og sende et tydeligt signal til politikerne. Du kan med din underskrift tilkendegive din opbakning til dette, på adressen: www.danmarkforvelfaerd.dk

Paneldebat - kommunalvalg:

Vi er blevet bekendt med, at der d. 2. oktober kl. 19.00 vil være en paneldebat med lokale politikere i Brøruphallen. Det er arrangeret i et samarbejde mellem kommunens skolebestyrelser. Alle forældre bliver inviteret via skolernes intra , men samtidig giver de udtryk for, at alle ansatte også er meget velkomne. Derfor sæt x i kalenderen d. 2. oktober. Vi vil informere jer nærmere, når vi ved mere om indholdet.

Venlig hilsen

Vejen lærerkreds

 

logo

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top