Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > September - december 2016 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

September og oktober - 2016

 

Nyhedsbrev oktober

Klik her

 

November og december 2016

Nyhedsbrev december.

Kære medlemmer

År 2016 lakker så småt mod enden og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for det gode samarbejde, vi har oplevet i årets løb.
Det har været et travlt år, hvor medlemmernes henvendelser på kredskontoret har været stigende, TR og skoleleder har deltaget i et stort regionalt møde om evalueringen af bilag 4 og kredsens og TRèrnes registreringen af undervisningstiden, bare for at nævne nogle af de arbejdsopgaver, vi har haft. Derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til at takke TR`erne for det store registreringsarbejde af undervisningstiden, som de har indtastet til DLF af hver enkelt lærer og børnehaveklasseleder ude på skolerne.

Formanden og næstformanden har i dette skoleår bedt om at blive inviteret ud til klubmøder på skolerne, og vi har allerede deltaget i en del klubmøder. Tilbuddet er stadig gældende, så husk at invitere os, da vi meget gerne stiller os til rådighed, hvis I har noget I gerne vil drøfte med os.

På sidste generalforsamling marts 2016 fik vi valgt to nye medlemmer til kredsstyrelsen - Else-Marie Laugesen og Mick Kristensen. Efterfølgende konstituerede vi os på følgende måde: Else-Marie blev kasserer og Mick Kristensen blev næstformand.
Nu er det sådan, at Mick Kristensen har fået et jobtilbud, som han ikke kan sige nej til. Det betyder, at vi skal have valgt en ny næstformand på en ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2017. På sidste generalforsamling ændrede vi jo vedtægterne i forhold til at både formand og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen og er ligeledes Vejen lærerkreds`delegerede.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud og vil blive hængt op sammen med nyhedsbrevet på skolerne. I vil også modtage indkaldelsen og nyhedsbrevet på lærerintra.
Det er vigtigt, at I møder op den 4. januar til den ekstraordinære generalforsamling og afgiver jeres stemme. Vores konsulent Poul E. Sørensen har meldt ud, at han går på pension den 1. december 2017, og det er derfor meningen at formanden og næstformanden overtager sagsbehandlingen. Det betyder, at næstformanden fra den 1. december 2017 vil blive næsten helt frikøbt. Indtil da har kredsen brug for en næstformand, som er frikøbt to dage pr. uge.
Hvis I ønsker, at stille op til næstformandsposten, vil det være en god ide at give en kort præsentation af jer selv på selve generalforsamlingen.

Til slut vil vi sige tak for de svar, vi har modtaget på inklusionsundersøgelsen. Det er ikke alle, der har besvaret, men vi har et brugbart materiale, som vi bl.a. kan arbejde videre med på TR/AMR dagen den 14. december og til at rejse en skolepolitisk debat.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Som pdf klik her

 

 

 

 

logo

 

 

 

 

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top