Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > marts - maj 2016 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Maj - 2016

 

Nyhedsbrev maj 2016

Der blev afholdt et fællesmøde for skoleledere og tillidsrepræsentanter torsdag den 28. april om forståelsen af det udvidede undervisningsbegreb. Skolechef Regin Holm og formand for Vejen lærerkreds Birthe Cramon gennemgik i fællesskab forståelsespunkterne for de aktiviteter, der udløser undervisningstillæg. Vi har valgt at sende de forståelsespunkter, som har krævet en uddybning, ud i et nyhedsbrev, så vi er sikre på, at alle ledere, lærere og børnehaveklasseledere får kendskab til dem.

Det undervisningstillæg, der er givet i opgaveoversigten ved skoleårets start, er bindende.
Aflysning i løbet af skoleåret reducere ikke u-tillæg for det pågældende skoleår. Timerne kan dog flyttes eller ændres til andre timer på et andet tidspunkt, uden yderligere timer regnes som ekstra undervisning. Timerne kan ikke konverteres til en ubestemt vikarpulje, det skal aftales hvordan timerne omorganiseres i løbet af skoleåret.

Punkter som bl.a. defineres som undervisning:

• Ved lejrskoler får man undervisningstillæg for min. 14 timer. Hvis man f.eks. har et natløb og det er beskrevet i programmet, gives der også utillæg for det.

• Dog gælder det, at transport til og fra lejrskoler, hvor man har en lang transporttid f.eks. til Polen, Norge osv., her får man 50 % af u-tillægget.

• Kørsel til svømme- og idrætsundervisning giver u-tillæg

• Skolehjemsamtaler, hvor eleven også deltager giver u-tillæg.

• Skolefest og andre sociale arrangementer, hvor man er sammen med eleverne giver u-tillæg

• Den tid, du spiser med eleverne, giver u-tillæg

• Støtteundervisning/AKT-arbejde giver u-tillæg

• Projektopgave giver u-tillæg

• Ekskursioner/ture ud af huset med elever giver u-tillæg

• Løbende evaluering med elever/elev giver u-tillæg

• Idrætsdage, juleafslutninger m.v. giver u-tillæg

• Skolebibliotekarens rådgivning, sparring og vejledning af elever i åbningstiden i skolens pædagogiske servicecenter

• Tilsynsopgaver ved fællesarrangementer, hvor læreren alene varetager tilsynsfunktioner og ikke på nogen måde er ansvarlig for elever og forældre, medregnes ikke som undervisning. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende, men vi håber, at med dette nyhedsbrev bliver det lettere for ledere, lærere og børnehaveklasseledere , at gennemskue hvilke aktiviteter, der udløser u-tillæg.

Venlig hilsen

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen
og Formand for Vejen lærerkreds
Birthe E. Cramon

Nyhedsbrevet som pdf

Sidens top

 

Politikerne skal stemme om loven den 3. juni. Så lad os vise dem, at vi er mange, der er imod!

Ingen børn skal lades i stikken – stop regeringens særlov!

Med en ny særlov vil regeringen give kommunerne lov til at sætte flygtningebørn uden for det fællesskab i folkeskolen, som er fuldstændig afgørende for at give dem en god start på tilværelsen i Danmark.

Politikerne skal stemme om loven den 3. juni. Så lad os vise dem, at vi er mange, der er imod!

skriv under her

Husk også at spred ordet til dine kollegaer, venner og familie. Jo flere som skriver under, desto lettere har vi ved at råbe de ansvarlige politikere op!

Sidens top

 

Deadline om folkeskolen

29 maj 2016

Journalist der har arbejdet i folkeskolen i en periode. Der fortæller om at man skal anderkende hvor krævende det er at være lærer.

Se sidste indslag.

 

Få nu fagfolkene tilbage på direktionsgangen

Politiken d. 27/5 - 2016

De problemer, vi oplever i de forskellige dele af den offentlige sektor, er forbavsende ens. Det handler ikke så meget om mangel på resurser som om forkert anvendelse af de resurser, der er til rådighed…

… Arbejdet styres på lang afstand af professionsfremmede djøf’ere, og deres incitament til at tænke nyt er forsvindende lille. Mens de underordnede spilder oceaner af tid på meningsløs dokumentation, står ingen til regnskab på direktionsgangen. Her belønnes notoriske fiaskoer rutinemæssigt med gyldne håndtryk og forfremmelser. Selvkritik er en by i Rusland.

Evnen til »at bremse nye tiltag, før de løber af sporet« er ikke eksisterende. Kritik vendes mod afsenderen eller affejes med henvisning til, at »ting tager tid«. Ofte tages protester nedefra som udtryk for, at man er på rette vej, idet opgøret med de fagprofessionelle er et mål i sig selv, og det skal gøre ondt, før det bliver godt.

Endelig kan det uden videre konstateres, at ledernes evner (til) at skabe mening og motivation frem for afmagt, demotivation og stress har spillet fallit. Lederne er tvunget ind i en rolle, hvor de ikke fremstår medspillere for de underordnede, men som indpiskere og spilfordærvere. Det psykiske arbejdsmiljø hænger i laser.

På britisk grund har de to forskere Hood og Dixon gjort regnebrættet op efter 30 år med npm. De konkluderer, at npm har ikke har givet borgerne mere for mindre, men mindre for mere.

Der skal en helt ny ledelsestænkning til. Styrt mistillids- og kontrolregimet og sats på offentlig innovation gennem mobilisering af medarbejdernes faglige stolthed og borgernes resurser, lyder deres opfordring.

Det genkendes på dansk grund, hvor de røde lamper har blinket om kap i en snes år. Men teknokratiseringen af det offentlige synes at besidde en sådan inerti, at den er urørlig i sin bane mod velfærdsstatens ødelæggelse.

I årtier har professionerne været sat uden for døren, mens afgørende beslutninger er blevet truffet af folk uden fagprofessionel forankring. Skal et sammenbrud undgås, må første fornødne skridt være, at fagfolkene kommer tilbage på direktionsgangene.

Sidens top

 

Arbejdsretten: Dyb afgrund mellem Ziegler og Bondo

folkeskolen d. 25/5 - 2016

Uenigheden glødede i Arbejdsretten, da KL’s topforhandler Michael Ziegler og lærernes formand Anders Bondo Christensen i går vidnede i sagen om lærernes forberedelsestid.

DLF har via Lærernes Centralorganisation anlagt sagen mod KL, fordi de efter sidste års overenskomstaftale blev uenige om, hvad det betyder, at skolelederne skal drøfte det forventede tidsforbrug til forberedelse med lærerne. Uenigheden handler om punkt 3 i et arbejdstidsbilag med 15 punkter.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærere forlader folkeskolen for at få tid til at gøre jobbet professionelt

Folkeskolen d. 19/5 -2016

Lærere forlader folkeskolen, fordi de vil have tid til at være professionelle lærere. Sådan lyder en foreløbig opsamling svar fra over 400 lærere om, hvorfor de har forladt folkeskolen.

Dårlig ledelse. Manglende tid til opgaverne. Og meningsløs organisering af arbejdet. Det er nogle af begrundelserne, som lærere, der har forladt folkeskolen, giver i en undersøgelse, der indgår i tre forskeres projekt om tidsstyring i folkeskolen.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Odense skal spare svarende til 160 lærere og pædagoger væk

folkeskolen d. 19/5 - 2016

I januar fik massive protester Odense Kommune til at aflyse besparelser på 20 millioner kroner. Men nu presser sparekravet på igen. Næste år skal der skæres 71,4 millioner kroner af det samlede budget til blandt andet skoler, daginstitutioner og klubtilbud. Det svarer til cirka 160 stillinger blandt for eksempel lærere og pædagoger, skriver fyens.dk

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne stopper,
når tilliden er væk

Politiken d. 18/5 - 2016

En ny kvalitativ undersøgelse af lærernes trivsel efter skolereformen peger på, at manglen på frihed til at handle selvstændigt er en hovedårsag til den aktuelle lærerflugt.

… Noget peger på, at den store effektiviseringsiver og ønsket om tidsoptimering og øremærkning af tiden har en alvorlig slagside, der bl.a. går ud over det, som kaldes ’relationsarbejdet’, og som bl.a. handler om at kunne hjælpe med at løse en konflikt eller at tage sig af, at en elev mistrives.

På den baggrund kan man spørge, om det nytter, at lærerne skal undervise flere timer om ugen, hvis det samtidig betyder, at de ikke har tid til at tage sig af de problemer omkring eleverne, der uvægerlig opstår. Al forskning peger på, at eleverne kun lærer noget, hvis de har det godt og føler sig trygge i skolen. Så måske skal man give lærerne noget af deres tid tilbage, i tillid til at de vil bruge den godt…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Landsdækkende demonstration mod omprioriterings-bidraget torsdag d. 12. maj

DLF d. 11/5

I morgen torsdag bliver der i 72 af landets 98 kommuner afholdt demonstrationer samtidigt. Med det landsdækkende opråb bliver der sagt nej tak til milliardbesparelser på den borgernære velfærd - nej tak til omprioriteringsbidraget.

Tilbage i januar måned iværksatte Københavns Lærerforening sammen med 13 andre fagforeninger i Københavns Kommune en omfattende aktion - og bevægelse - imod det såkaldte omprioriteringsbidrag, som vil betyde milliardbesparelser på den kommunale velfærd frem mod 2019. Målsætning? At få KL til at afvise omprioriteringsbidraget, når kommunernes økonomi bliver forhandlet. Forhandlinger, som netop er igang i disse dage.

Bevægelsen, som har navnet Velfærdsalliance-DK, er sidenhen vokset sig stor - og har opbakning fra faglige organisationer og lokalafdelinger i hele landet. Også en lang række kredse i Danmarks Lærerforening.

I morgen tordag har bevægelsen formået at skabe en landsdækkende demonstration imod omprioriteringsbidraget, som vil blive afholdt foran rådhusene i 72 af landets 98 kommuner.

I dag bakker mere end 110 fagforeninger, politiske partiforeninger, uddannelsesorganisationer mv. op om bevægelsen. Det fælles slogan er ”Ja til tryghed – nej til milliardbesparelser”.

Talsmand for Velfærdsalliance-DK, Jan Hoby, næstformand for LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger), kalder demonstrationerne torsdag for en historisk mobilisering:

- Det her initiativ har spredt sig, især via de sociale medier, og er blevet kæmpestort. Vi har ikke i mange år oplevet, at så mange almindelige danskere siger fra. Folk er klar over, at det offentlige ikke kan tåle flere nedskæringer, og at de offentlige ansatte i forvejen er presset langt ud over alle rimelige grænser, siger han til velfærdsalliance-DK´s website.

På velfærdsalliance-DK´s medier - website og Facebookside - kan du læse mere om demonstrationerne i dit lokalområde.

Danmarks Lærerforening støtter op om alliancen samt torsdagens demonstrationer- og har selv startet en større kampagneindsats mod omprioriteringsbidraget og milliardbesparelserne på den kommunale velfærd. Sammen med FOA, BUPL, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening har foreningen netop lanceret kampagnen - Virkelighedens Velfærd.

Læs mere om Virkelighedens Velfærd - website og Facebook.

Sidens top

 

Chefer krænker kritikere
i den offentlige sektor

Politiken d. 6/5 - 2016

Sygeplejersker, pædagoger, lærere og politibetjente føler med god grund, at det er blevet umuligt at udtrykke sig kritisk over for forholdene på deres arbejdsplads.

Det er ikke længere muligt for den nyuddannede sygeplejerske at sige højt, at hun synes, det er uansvarligt, at hun skal være alene på afdelingen om natten. Det er heller ikke muligt for pædagogen at ytre sin utilfredshed med forholdene, når hun ikke kan nå at skifte alle børnenes bleer. Og politibetjenten kan heller ikke længere være kritisk over for, at han skal bruge sin tid på at opfylde måltal i stedet for at fange rigtige banditter. Den fælles erfaring hos de offentligt ansatte er nu, at deres kritik bliver lukket ned og afvæbnet – og vendt mod dem selv. De får at vide, at det er dem selv, den er gal med«.

Sådan lyder det fra lektor i sociologi Rasmus Willig, der er forfatter til en række bøger om ytringsfrihed og kritik. I næste uge udkommer hans seneste bog, ’Afvæbnet kritik’, der er resultatet af syv års arbejde. Bogen dokumenterer en kultur, der præger fagprofessionerne, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre…

…Så det er de offentlige chefer, du skyder på med bogen?

»Nej, alle reproducerer den samme krænkelse. Cheferne har selv chefer, der gør det samme, og cheferne har chefer, der siger det samme, og de har en bestyrelse, som har en politisk ledelse, der siger det samme. Man kan ikke skyde på en enkelt, det er i alle led. For også lederne har mistet deres autonomi. Ingen går fri. Det er derfor, en del af svarene på kritik er sætninger som: ’Jeg har det lige så svært som dig’, eller ’Jeg ville gerne, men vi har desværre ikke ressourcerne’, eller ’Det er blevet bestemt på højeste sted – der er ikke noget at gøre’«…

...

Hvor kommer denne her kultur fra?

»Det her er en udvikling, som er kommet med den neoliberale markedsideologi, der nu hersker overalt; altså konkurrencestaten. Denne type ideologi har bredt sig til med i hver eneste sektor i det offentlige. Vi må huske på, at vi har at gøre med professioner, der for 15 år siden var styret af en høj grad af autonomi, som i dag bliver detailstyret og reguleret hvert eneste år af politikere og ministerier. Der er noget nyt hele tiden – den ene reform når knap nok at blive gennemført, før den næste er på vej. Når medarbejderne ytrer kritik af det, lyder der svar som: ’Nu må vi jo se at få det bedste ud af det’. Det kommunikerer jo underforstået ’Det er ikke godt det her, der røg pædagogikken i børnehaven sgu, men der er ikke noget at gøre ved det’. Det er en intensiveret konkurrence, der handler om at rejse sig op efter ethvert nederlag og begynde på en frisk. Det handler om altid at være parat. Medarbejderne skal være medgørlige i forhold til markedets krav om konstant omstillingsparathed«...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

April - 2016

 

Nyhedsbrev April

Vejen d. 30. marts 2016

Giv folkeskolen i Vejen Kommune politisk opbakning

Kvaliteten af folkeskolens tilbud er faldende, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Formand for Vejen Lærerkreds, Birthe Cramon, efterlyser politisk handling, for at sikre kvaliteten i folkeskolen de kommende år.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer, viser, at lærernes vur-dering af det samlede skoletilbud i gennemsnit ligger på 6,40 på en skala fra 1 til 10. I 2013 var tallet 6,99. For Vejen Kommune er de tilsvarende tal 6.9 i 2013 til nu 6.6.

”Politikerne i Vejen har store ambitioner for folkeskolen, men lærerne har ikke reelle muligheder for at føre dem ud i livet i hverdagen. Det er forklaringen på det nedslående resultat. Folkeskolen har brug for, at der er sammenhæng mellem de opgaver, vi skal løse, og de ressourcer, der er til rådig-hed. Det må kommunens politikere tage ansvaret for,” siger Birthe Cramon, formand for Vejen læ-rerkreds.

Ikke mindst mulighederne for at forberede undervisningen er et problem for lærerne. På landsplan svarer hele 81,8 procent af lærerne, at de ikke har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen, mens tallet var 43,9 procent i 2013. I Vejen Kommune er de tilsvarende tal 79,2 pct. i 2015 og 44,1 pct. i 2013.

Formand for Vejen Lærerkreds, siger: ”Vi er nødt til at tage lærernes manglende muligheder for at forberede undervisningen meget alvorligt. Forberedelse sikrer den kvalitet, der er helt afgørende for, at alle elever kan få det fulde udbytte af undervisningen. Det må være muligt, at vi her i Vejen Kommune kan indgå aftaler, som sikrer lærerne nogle rimelige muligheder for at forberede deres undervisning til gavn for alle elever. Vi er klar til at indgå i enhver dialog, som kan styrke lærernes muligheder for levere kvalitet i undervisningen.”.

Lærernes vurdering af folkeskolens tilbud til eleverne er især markant, når det kommer til mulighe-derne for at give den nødvendige støtte til børn med særlige behov. På en skala fra 1 til 10 er den samlede vurdering 4,34. I Vejen Kommune er det tilsvarende tal kun 4,7 på trods af, at man i Vejen kommune ikke, som i flere andre kommuner, har sparet på inklusionen.

Vi er i en situation, hvor flere elever med særlige behov inkluderes i normalklasserne. I Vejen kom-mune har man valgt, at tildele skolerne penge til inklusion ud fra en inklusionsnøgle. De penge sko-lerne bevilliges til denne opgave, kan vi ikke længere følge og pengene bruges ikke nødvendigvis på de elever, der har de særlige behov.

Undersøgelsen fra Danmarks Lærerforening er gennemført i perioden november 2015 til januar 2016 blandt foreningens medlemmer i folkeskolen.

Yderligere oplysninger: Birthe Cramon, Formand for Vejen Lærerkreds, Tlf 50 44 20 71

Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde

Politiken d. 16/4 -2016

Det er tiltrængt, at nu også djøf’ere gør op med den meningsløse måde, vi har styret den offentlige sektor på. I alt for mange år har vi svigtet de svageste og taget meningen fra de offentligt ansatte, siger Henrik Hjortdal, der selv var med til at indføre styringstænkningen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Det er det største økonomiske eksperiment i min tid

Berlingske Buisness d. 16/4 - 2016

Negative renter, manglende vækst, flygtningestrømme og krig i Syrien. Aldrig i Anders Dams 19 år som øverste direktør i Jyske Bank, landets tredjestørste bank, har omverdenen været så urolig som nu. Læs her, hvorfor det kan betyde, at det risikerer at koste dig penge at have penge stående i banken.

…Han mener, at problemet er manglende efterspørgsel fra virksomheder og private…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Inklusion: Ikke lærernes skyld, at det ikke lykkes

Folkeskolen d. 15. april

Inklusion kan lade sig gøre ­– i andre rammer og i samarbejde, mener to bogaktuelle forskere. Men der er for langt fra skolepolitikken til skolepraksis. Stop kravene til lærerne – stil krav til politikerne i stedet, siger de.

Der er tale om en ekstrem situation, understreger de to forskere og forfattere. De har observeret undervisning og samarbejdet i to år med en flok lærere på en skole og konkluderer, at inklusionen ikke lykkes dér. De forklarer, at de har samarbejdet med en gruppe veluddannede og dygtige lærere på en skole, der er godt ledet. Og alligevel lykkes inklusionen ikke. Men det er ikke inklusionens skyld. Det er ikke lærernes skyld - det er vilkårene, der er for dårlige.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Omfattende rapport: Målstyring i det offentlige går ud over de svageste

Politiken d. 13/4 - 2016

Styring efter resultater i den offentlige sektor virker stik imod hensigten på tre store velfærdsområder.

Opstil et mål, gå efter det, og dokumentér resultaterne. Det har de sidste 20 år været politikernes foretrukne løsning til at få de offentlige institutioner til at løfte svage elever i folkeskolen, få arbejdsløse hurtigere i job og forbedre hjælpen til handikappede.

Men virker det populære ledelsesværktøj?

Det har fagfolk og kritikere længe stillet sig skeptiske over for. Og i oktober 2014 satte det daværende Økonomi- og Indenrigsministeriet sig for at undersøge sagen ved at bestille en redegørelse fra sit eget uvildige analyseinstitut med det mundrette navn Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, forkortet Kora.

Rapporten er nu klar. Og konklusionen – som er baseret på 60 danske og udenlandske studier om de 3 store velfærdsområder folkeskole, beskæftigelse og socialområdet – er, at målstyring har en række alvorlige slagsider.

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Lærerkreds advarer mod arbejdsforholdene i Vejen

JV d. 11/4 2016 - elektronisk udg.

På sin hjemmeside oplyser Vejen Lærerkreds om, hvad der venter ansøgere, hvis de søger job i Vejen. Lavere løn end gennemsnittet og en kommune, der ikke vil lave centrale aftaler om arbejdstiden.

læs hele artiklen
Kræver abonement

Sidens top

 

Formand efterlyser bedre samarbejde

JV d. 11/4 2016 - elektroniske udgave

Vejen Lærerkreds oplever, at kommunen vil minimere foreningens indflydelse. Foreningen opfordrer i stedet kommunen til at indgå i dialog til fordel for lærere og elever.

VEJEN: Før den nye lov om arbejdstid trådte i kraft, var samarbejdet mellem lærerkredsen og kommunen godt, men nu er det ifølge Vejen Lærerkreds reduceret til det minimum, som kommunen er tvunget til. Lærerkredsen er uforstående over for udviklingen.

Læs hele artiklen
Kræver abonement

Sidens top

 

Skolechef afviser central aftale

JV d. 11/4 - 2016 - elektronisk udgave

I Vejen Kommune har man truffet en beslutning om, at arbejdstid aftales mellem den enkelte medarbejder og skoleleder, og det bliver der ikke lavet om på, lyder det fra skolechef.

I Vejen Kommune har man truffet en beslutning om, at arbejdstid aftales mellem den enkelte medarbejder og skoleleder, og det bliver der ikke lavet om på, lyder det fra skolechef.

Skolechef Regin Holm Nielsen, dårligere løn, ingen lokal aftale om et loft over undervisningstimer eller krav om tid til forberedelse. Er arbejdsforholdene for lærerne i Vejen Kommune gode nok?

- I Vejen Kommune ligger vi i mange afdelinger en smule under lønniveauet i andre kommuner. Det gælder for eksempel også på ældreområdet. Vi har ikke tænkt os at være lønførende, for jo højere løn den enkelte lærer skal have, jo færre lærere kan vi ansætte. Når det kommer til lokale aftaler om undervisningstimer og forberedelse, så har vi valgt, at det er noget, der ordnes mellem den enkelte skoleleder og medarbejder.

Læs hele artiklen
kræver abonnemet

Sidens top

 

Lærernes pension

2015 sluttede pænt

Et samlet afkast på lige over 2 procent efter et meget turbulent år. Og en rigtig fin depotrente til lærerne i år. Årsrapporten for 2015 er godkendt.
Formanden giver den et par ord med på vejen.

Se video, læs raporten

Du kan også stille op!

Alle med en ordning i Lærernes Pension kan stille op til et medlemsforum. Du behøver ikke være pensionsekspert.

3-5 møder om året - med frikøb fra skolen. Indflydelse på pensionsordningen og på principperne for investering. Kontakt med kolleger fra hele landet. Og meget mere!

Læs mere her

Sidens top

 

 

logo

Marts - 2016

Nyhedsbrev marts 2016

Kære kolleger

I januar drøftede vi det udvidede undervisningsbegreb på et TR-møde, vi kunne konstatere, at det bliver fortolket vidt forskelligt af lederne ude på skolerne.
På den baggrund kontaktede vi Regin Holm og bad om et snarligt møde, hvilket dog viste sig at være sværere end vi forventede. Heldigvis havde vi kalenderfastlagte møder. Efter en langstrakt mailkorrespondance, kom vi, d. 7. marts, til det første møde efter vores henvendelse, hvor vi endelig kunne drøfte det.

Kurt Oxlund og undertegnede deltog mødet med Regin Holm, Kirsten Busk og Michael Maalø. Efter nogen uenighed på mødet, besluttede vi os for at holde et ekstra møde, hvor vi skal nå til enighed om forståelsen af det udvidede undervisningsbegreb. Efterfølgende holder vi et fælles møde for både ledere og tillidsrepræsentanter torsdag den 28. april 2016 kl 12.00 – 14.00, hvor skolechef Regin Holm og undertegnede gennemgår fortolkningen af det udvidede undervisningsbegreb, så alle har en fælles forståelse af begrebet.
Det er selvfølgelig af afgørende, betydning at alle får den løn de overenskomstmæssigt er berettiget til.

På mødet den 7. marts drøftede vi også kredsens konkrete handleplaner i forhold til de fokuspunkter, vi har udvalgt i evalueringen af bilag 4 fra det samlede resultat for skolerne i Vejen kommune. Her oplevede vi, at de var meget enige med os i vores beskrivelse af de konkrete handleplaner og ønskede at bidrage til en fælles opsamling på skolerne. Hvis der er skoler, hvor man ikke helt lykkes med implementeringen i forhold til fokuspunkterne, vil vi - kommune og kreds i fælleskab hjælpe dem med at løse opgaven.

Vi ses til generalforsamling på Brørupskolen onsdag d. 16. marts kl. 17.00
På kredsens vegne
Birthe Cramon

Sidens top

 

Svær inklusion i klasse med 26 elever

Folkeskolen d. 23/3 - 2016

…De fem forældre fortæller, at det sociale miljø i 2.b er rigtig godt. De arrangerer hytteture, hyggeaftener og andet sammen. Men det faglige går det ifølge forældrene mindre godt med, og det er ofte kaotisk i klassen, mener de. Et problem, der har eksisteret siden børnehaveklassen.

»Det er mit indtryk, at lærerne og pædagogerne arbejder under urimelige forhold. Og de børn, der har det svært, får det ekstra svært, når de er så mange. Tænk at nogle har brug for høreværn for at kunne holde ud at være i klassen«, siger Dorthe Kingo Vesterlund.

»Mange i klassen har brug for en håndholdt indsats. De tager ikke imod en kollektiv besked, og de kan ikke behovsudsætte. Det har jeg oplevet flere gange, når jeg har været på besøg i klassen«…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ankestyrelsen og kommuner mødes om ny praksis for sygedagpenge

Ankestyrelsen d. 16/3 - 2016

De fleste af landets kommuner mødtes i sidste uge med Ankestyrelsen for at tale om ny praksis for sygedagpenge.

16.03.2016

De fleste af landets kommuner deltog i sidste uge i tre dialogmøder med Ankestyrelsen. 80 af de 98 inviterede kommuner deltog i møderne. Temaet var den nye praksis på sygedagpengeområdet efter en dom fra Højesteret.

Den 10. september 2015 ændrede Højesteret mange års praksis på sygedagpengeområdet. Det betyder, at nogle borgere kan have ret til sygedagpenge i en længere periode, hvis de har fået stoppet udbetalingen af ydelsen med tilbagevirkende kraft.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Vold og trusler skal frem i lyset

Videnscenter for arbejdsmiljø d. 15/3 2016

Antallet af anmeldelser om vold og trusler mod offentligt ansatte er steget med 42 procent fra 2009 til 2015. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Denne udvikling kan ifølge eksperter vendes ved, at arbejdspladserne bliver bedre til at give deres voldspolitikker et grundigt eftersyn.

Læs hele artiklen

 

Anne mister 2900 kr. om måneden: Her sætter hun Joachim B. stævne

TV2 d. 14/3 2016

Anne Erichsen og hendes 16-årige datter satte i dag Joachim B. Olsen stævne til en snak om kontanthjælpsloftet.

Regeringens bebudede kontanthjælpsloft vil ramme knap 30.000 personer. En af dem er Anne Erichsen. Hun har to hjemmeboende børn, og i dag får hun i alt 22.210 kroner før skat - i det beløb er der både kontanthjælp, boligstøtte og så børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Men med de nye regler lægges der et loft på, hvor meget man samlet set kan modtage. For Anne Erichsen betyder det, at hun får væsentligt mindre i boligsikring - fra knap 3500 kr. til 669 kroner.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Hamrende irriteret

avisen.dk d. 10/3 - 2016

FOA-formand: Flygtninge til 49 kroner i timen er absurd
Kommunalt ansatte risikerer at miste deres job, hvis DA og LO's nye fælles aftale om en indslusningsordning for flygtninge bliver en realitet. Sådan lyder advarslen fra Dennis Kristensen.

FOA-formanden Dennis Kristensen er med egne ord 'hamrende irriteret' over, at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO i går aftes gik sammen om et fælles indspil til en ny indslusningsordning for flygtninge.

- Det er dødirriterende, at LO og DA får så stor indflydelse på et kommunalt område, de ikke har forstand på, siger han til Avisen.dk.

læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top