Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden >Nyheder> September 2015 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

September

Flere elever går i megaklasser

DLF d. 25/9 - 2015

27 pct. af danske folkeskoleelever går i såkaldte megaklasser, viser nye tal. Det går ud over kvaliteten, mener DLF, der anbefaler maks. 24 elever i klassen.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Finsk fagbevægelse viser tænder

EU-fagligt d. 21/9 - 2015

De finske fagforbunds opfordring til at nedlægge arbejdet fredag blev fulgt af omkring 300.000 medlemmer, og omkring 30.000 deltog i øsende regnevejr i demonstrationen i Helsingfors.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forsker: Minister vender reformkritik mod lærerne

Folkskolen d. 18/9 - 2015

Undervisningsministeren beskyldte i en tale på DLF's kongres lærerne for at tage eleverne som gidsler. Kritikforsker Rasmus Willig mener, at Ellen Trane Nørby vender lærernes kritik af folkeskolereform og arbejdstidslov mod lærerne selv for at undgå at komme med saglige svar.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Demoralisering og svindel forude

Folkeskolen d. 16/9 - 2015

Vi kan være sikre på, at myndighederne vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at skjule sandheden om reformens ødelæggende virkninger i folkeskolen

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Status: Inklusionen er problematisk

Folkeskolen d. 16/9 - 2015

Når man læser ordene om inklusion i den netop offentliggjorte statusrapport fra Undervisningsministeriet, kan man næsten tro, at det er gået fint. Men kigger man nærmere på tallene og den endelige konklusion, er der problemer både i forhold til resultater, lærerkompetencer og resurser.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Folkeskolen forfra

Folkeskolen, Debat, af: Anders Bondo Christensen d. 10/9 - 2015

I DR’s dokumentar har vi over tre tirsdage fulgt Sofiendalskolen i Aalborg og især lærer Vivian Eriksen gennem det første år, efter at den nye folkeskolelov trådte i kraft.
Læreren fra tv: Lov 409 og reform skal ikke knække mig

Ingen kan være i tvivl om, at Vivian brænder for sit arbejde og brænder for de elever, hun underviser, hvilket ledelsen også giver udtryk for gennem hele udsendelsen. Ledelsen forsøger at lette situationen for Vivian og de øvrige lærere ved at tage ansvaret for de ting, der ikke lykkes. Det er meget prisværdigt, og Vivian er glad for ledelsens opbakning. Efter de tre udsendelser står det imidlertid tindrende klart, at det helt grundlæggende problem er, at Vivian har alt for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed. Jeg ved, at mange lærere - og skoleledere - kan nikke genkendende til Vivians situation og situationen på Sofiendalskolen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ekspert konkluderer:
Det danske dagpengesystem er det ringeste i Norden

Arbejderen d. 10/9 - 2015

Da politikerne i 2010 forringede dagpengereglerne, lød argumentet, at vi skulle tilnærme os de andre nordiske lande. Fakta er, at det danske system i dag er mindre generøst end nabolandenes, siger AK-Samvirke.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

 

 

Finsk skoleforsker til danskerne: Genopbyg tilliden til lærerne

Folkeskolen d. 8/9 - 2015

Af: John Villy Olsen
Mere og bedre specialundervisning, ’det hele barn’, meningsfulde test, udarbejdet af lærerne selv, mål det, der betyder noget - for eksempel tolerance -, brug internationale test på en meningsfuld måde og bryd den negative sociale arv. Det er opskriften på en bedre skole i Danmark, siger en internationalt erfaren skoleforsker. Men alt sammen må bygge på tillid til lærerne, mener han…

Læs hele ariklen

Sidens top

 

Ziegler: Folkeskolen bliver ramt af besparelser

Folkeskolen d. 8/9 - 2015

Af: Maria Becher Trier
Regeringens nye såkaldte omprioriteringsbidrag vil betyde besparelser på skolerne, sagde KL’s formand for løn – og personaleudvalget Michael Ziegler i dag på DLF’s kongres. Han opfordrede til, at KL og DLF bliver hinandens medspillere og ikke modspillere…

Læs hele artilen

Sidens top

 

Afstemning 3. december
Afskaffelse af retsforbehold åbner for mere social dumping

Arbejderen d. 7/9 - 2015

To EU-direktiver, som træder i kraft næste år, vil betyde mere social dumping, advarer LO og det faglige byggekartel BAT. Lige nu er de omfattet af retsforbeholdet.


Danmarks retsforbehold drejer sig om meget andet end Europol. Det omfatter blandt andet også EU-direktiver, som dansk fagbevægelse advarer om, vil føre til øget social dumping på de danske arbejdspladser...

Læs hele artiklen

Sidens top

logo

DLF: Umuligt at spare yderligere på folkeskolen

DLF d. 4/9 - 2015

Flere af landets borgmestre oplyser til Berlingske, at folkeskolen kan risikere at blive ramt af besparelser til næste år, fordi kommunerne skal spare en procent i det såkaldte omprioriteringsbidrag. DLF understreger, at det ikke er muligt at skære på folkeskolen. Der skal omvendt tilføres ressourcer, hvis skolerne skal lykkes med opgaven.

- Hvis lærere og ledere på nogen måde skal have en chance for at løfte de mange nye opgaver, som skolerne er blevet pålagt af politikerne, så kræver det tilførsel af ressourcer. Politikerne må droppe enhver tanke om yderligere besparelser på folkeskolen, siger Anders Bondo Christensen.

Har lovet serviceløft i skolen
Han påpeger, at politikerne på Christiansborg og i kommunerne har lovet befolkningen en langt bedre folkeskole med mange flere undervisningstimer. Derfor er det meget bekymrende, at en række borgmestre nu oplyser, at de kan blive tvunget til at spare på folkeskolen.

- Politikerne har sagt direkte til borgerne, at de får et serviceløft i folkeskolen, og mange flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almindelige folkeskole. Men ressourcerne til de indsatser er overhovedet ikke fulgt med. Så politikerne har sagt a uden at sige b, og så lukker de øjnene og håber, at skolerne finder ud af det. Det er uansvarligt, siger formanden for Lærerforeningen.

Flere opgaver og 6.500 færre lærere
Anders Bondo Christensen påpeger, at udgifterne per elev er faldet med 13 procent over en tiårig periode, og antallet af lærere er skåret med 6.500 siden 2009. Det svarer til et lærerfald på 12 procent, mens elevtallet kun er faldet med fire procent i samme periode.

- Folkeskolen er det område, som har været hårdest ramt af besparelser de senere år. Det er på tide, at politikerne tager ansvar og sikrer, at eleverne kan få den undervisning, som de er blevet lovet. Man skal huske på, at folkeskolen med den nye skolereform har fået markant flere opgaver end tidligere, og det kræver, at skolerne kan ansætte flere lærere og i det hele taget har økonomisk mulighed for at skabe ordentlige rammer for undervisningen, siger Anders Bondo Christensen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Se brevet til Jørn Neergaard fra syge

arvisen.dk d. 4/9 - 2015

117 langtidssyge i ressourceforløb har sendt et brev til ministeren. De kræver svar på meningen med loven, der blandt andet sender syge i praktik med deres seng.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Det er folkestyret, der skal sørge for en ordentlig skole i Danmark

Folkeskolen d. 1/9 - 2015

…Lad det runge ind til folkestyrets repræsentanter: Folkeskolereformen har taget al indhold ud af skolen. Folkeskolereformen har én eneste dagsorden: At vi lærere sammen med pædagogerne skal facilitere elevernes læring, så de kan indgå i samfundets økonomiske vækst.

Men.

Hvor er den menneskelige vækst blevet af?

Hvor er den åndsfrie vækst blevet af?

Hvor er den ligeværdige vækst blevet af?

Hvor er den demokratiske vækst blevet af?

Det kan jeg, og alle, der møder op på trappen til folkestyret d. 11. september godt fortælle:

Vi har smidt tilværelsesoplysningen, tilliden, kulturens, religionens, historiens og kunstens betydning direkte ud med badevandet – da folkestyrets repræsentanter vedtog folkeskolereformen.

Der er intet indhold tilbage…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top