Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyhederne > Februar - april 2015 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

April 2015

 

SFI-rapport: 60 pct. af inkluderede får ikke støtte

Folkeskolen d. 28/4 - 2015

Inklusion i folkeskolen har ikke altid fungeret efter hensigten. Sådan lyder det overordnede perspektiv på den storstilede SFI-rapport om inklusion i skolen, som Undervisningsministeriet har bestilt. Rapporten viser blandt andet, at kun fire ud af ti tilbageførte elever får støtte i skolen, og at eleverne særligt sendes tilbage til klasser, der i forvejen har store udfordringer…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

LO og FTF: Lad pensionsselskaber investere i det offentlige

FTF d. 28/4 - 2015

Pensionsselskaber står klar med den store check til omfattende investeringer i infrastruktur og udvikling af bygninger og anlæg, men samarbejdet bremses af skrappe deponeringsregler. LO og FTF vil lempe reglerne, der i dag hæmmer offentlig-private partnerskaber (OPP). Det vil sikre flere investeringer i projekter, der gavner det offentlige og udvikler velfærden til gavn for borgerne, mener LO og FTF. Ekspert, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Forsikring & Pension støtter forslaget.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Folkeskolelærer: Var det denne type lærer, I ønskede jer?

Politikken d. 13/4 - 2015


Tidligere arbejdede jeg 45-50 timer om ugen, og der var tid til at lave pizza med børnene og drage omsorg for de sårbare. I dag er jeg en anden slags lærer, der underviser efter bogen, og som har skåret alt flødeskummet fra.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

De stats-ansatte siger
JA til OK15

DLF d. 10/4 - 2015

De stats-ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet i februar 2015, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Professor: Skolernes krav kan give triste børn

Jyske vestkysten d. 9/4 - 2015

Et stort mindretal af skolebørn er ofte kede af det, viser en ny undersøgelse. Professor Pernille Due forklarer, at mistrivslen blandt andet kan skyldes skolernes stigende krav til eleverne.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hver tredje elev med autisme nægter at gå i skole lige nu

Folkeskolen d. 8/4 - 2015

Langt over halvdelen af forældrene til 200 børn med autisme kæmper i perioder med, at deres børn ikke vil i skole. Lige nu går 70 af børnene – altså flere end hver tredje - ikke i skole, viser en undersøgelse, som Landsforeningen Autisme har lavet blandt forældre, hvis børn går i normalklasser i folkeskolen.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Privatskoler skaffer elever bedre karakterer

Jyske Vestkysten d. 5/4 - 2015

Beregninger fra Undervisningsministeriet viser, at privatskoler er bedst til at løfte eleverne, når der tages højde for social, uddannelsesmæssig og økonomisk baggrund i hjemmet. Tænketank advarer mod et stadig mere opdelt samfund.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Marts 2015

 

Man kan også lave for
mange lektier

Jyske Vestkysten d. 29. marts 2015

En times hjemmearbejde om dagen giver gode karakterer, men to timer giver ikke dobbelt så gode karakterer. Tværtimod falder det faglige niveau ved for meget hjemmearbejde, viser en spansk undersøgelse.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Politikere opmærksomme på skolens ressourcemangel

DLF d. 25/3 - 2015

For lidt tid og for mange opgaver. Sådan lyder dommen over den nye hverdag i folkeskolen fra Skolelederforeningen. Det får nu flere politikere til at reagere.

Vi forstår skoleledernes bekymring. Det er meldingen fra en række politikere i dagens Politiken ovenpå en medlemsundersøgelse fra Skolelederforeningen, der viser, at 40 procent af skolelederne ikke mener, der er nok ressourcerne til at løfte reformen.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Skolelederne: Skolerne mangler ressourcer

DLF d. 24/3 - 2015

Der er ikke tilstrækkelige ressourcer på skolen til at løfte opgaven. Sådan lyder det fra 40 procent af skolelederne i en ny undersøgelse.

For meget arbejde, for lidt tid og for få ressourcer. Sådan lyder dommen over situationen på landets skoler lige nu fra skolelederne i en ny medlemsundersøgelse fra Skolelederforeningen, som Politiken omtaler i dag.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne stemmer ja

Folkeskolen d. 16/3 - 2014

Rekordmange DLF-medlemmer deltog i urafstemningen om lærernes overenskomstforlig, og et klart flertal stemte ja. 70,1 procent af dem, der deltog i urafstemningen, stemte ja, mens 29,9 procent stemte nej.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Aktion i lufthavnen:

Faglige møder Ryanair med røde faner
Når lavprisselskabet Ryanair onsdag planlægger at lande og lette med et fly i Københavns Lufthavn vil fagligt aktive tage imod.

Arbejderen d. 16/3 - 2015

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Det handler ikke (kun) om lærerne

Folkeskolen d. 15/3 . 2015

Det handler om den ”masterplan” der foreligger for hvordan Danmark skal være i fremtiden. Det er ikke engang hemmeligt, det fremgår direkte af Moderniseringsstyrelsens slutrapport! (link er lagt nederst).

Det handler om, at man vil fjerne kollektive overenskomster med centralt fastsatte aftaler for hele det offentlige område. Det handler også om, at man vil fjerne lovgivning, som stiller sig i vejen for udlicitering af hele vores uddannelsessektor (og ganske givet også andre områder i det offentlige).

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Fra stress til trivsel

Ved du, hvordan I forebygger stress og skaber trivsel på jobbet?

Se mere på deres hjemmeside

Sidens top

 

Nye tal: Det kan sagtens betale sig at arbejde

Fagbladet 3F d. 13./3 - 2015

Under tre procent må tage til takke med mindstesatsen i overenskomsterne. Langt de fleste tjener mere, end hvad de kan få som arbejdsløse, viser analyse fra DA. Joachim B. Olsen (LA) fastholder, at dagpengene er for høje.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Få så de arme op over hovedet, lærer!
Debat

Folkeskolen d. 9/3 - 2015

Danske lærere laver et verdensklassearbejde hver eneste dag. Det fremgår med al tydelighed af størstedelen af nyere forskning i læring. Det er der bare ingen, der har lagt mærke til. Heller ikke lærerne selv!

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ryanair vil have 'den danske model' for EU-domstol

DR d. 9/3 - 2015

Det irske lavprisselskab vil gå hele vejen for at få lov til at etablere sig i København uden overenskomst.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Krifa er ikke en fagforening!

avisen.dk d. 7/3 - 2015

Den kristne organisation ”Krifa”, er inspireret af anti fagforenings organisationer startet i Frankrig af arbejdsgiverne som en modpol til de etablerede fagforeninger, for at forhindre, at lønmodtagerne gennem fagforeninger og deres ret til strejke kunne tilkæmpe sig bedre løn og arbejdsvilkår, som dermed ville betyde lavere profit til arbejdsgiverne.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ekstremismen vinder,
hvis ikke vi står sammen

Pas på humanismen og medmenneskeligheden.

Politikken d. 2/3 - 2015

Trine Pertou Mach, folketingsmedlem (SF)

For nogle dage siden sluttede borgere i Oslo ring omkring en synagoge. Fredag aften var der en meget fin manifestation på Rådhuspladsen i København, som ’The Network”, et netværk af muslimske akademikere med forskellige etniske baggrunde, havde taget initiativ til. Der skulle sluttes en fredsring for et trygt København og blandt talerne var overborgmester Frank Jensen, Bertel Haarder, Zenia Stampe og jeg selv.

Det var en rigtig fin og meningsfuld begivenhed – og ærlig talt føltes det godt at stå der sammen. Og stå sammen.

Læs hele artiklen

Sidens top

Februar 2015

 

Anders Bondo: Både vi og KL mener det alvorligt

Folkeskolen d. 27/2 - 2015

Af: Karen Ravn, Hanne Birgitte Jørgensen
Anders Bondo oplever, at Michael Ziegler virkelig har skiftet standpunkt siden 2013. Men den forsikring behøver lærerne ikke at nøjes med – for parterne har afsat tre millioner til at følge op på, at det virker, fortæller han i dette interview, hvor Folkeskolen har stillet en stribe af læsernes spørgsmål videre til ham.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Ny forskning fraråder daginstitutioner med mere end 100 børn

DR d. 27/2 - 2015

Flere kommuner bygger store daginstitutioner, men små institutioner er bedre for børns trivsel, fastslår ny undersøgelse.

læs hele artiklen

Sidens top

 

INTERVIEW
Lykketoft: Fagbevægelsen er vigtig i kampen mod global ulighed

Ugebrevet A4 d. 25/2

Den globale ulighed skal bekæmpes, og klimaproblemerne skal under kontrol. Hvis ikke verdenssamfundet formår det, vil vi kaste kloden ud i ekstreme konflikter, mener Mogens Lykketoft. Han udråber fagbevægelsen til nøglespiller i kampen for mere lighed.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Anders Bondo: Vi kan og vil ikke legitimere Lov 409

Folkeskolen d. 23/2 - 2014

Af: Karen Ravn
”Allerede på kongressen i september sagde vi, at vi ikke ville komme i en situation, hvor vi fik nogle småforbedringer af Lov 409, og så komme til at legitimere den”, forklarer DLF-formand Anders Bondo om, hvorfor det blev til et arbejdstidspapir ved siden af den forhadte lov.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Principiel EU-dom
EU's medlemslande afgør selv mindsteløn

Arbejderen d. 19/2 - 2015

EU-domstolen giver finsk fagbevægelse medhold og lader det være op til arbejdsmarkedets parter og nationale regler at afgøre, hvad der kan betragtes som mindsteløn - sådan da.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kredsformænd ser muligheder i forlig om arbejdstid

Folkeskolen d. 18/2 - 2015

…Silkeborg: "Der er mange gode ting, vi kan bruge"

Formand for Silkeborg Lærerforening Johnny Specht mener, at resultatet er det bedst mulige.

"Jeg er positiv over for, at vi ikke tager stilling til Lov 409, men alligevel får nogle ting med, der præciserer hvordan planlægningen af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdstidens opgørelse skal udmøntes. Det falder godt i tråd med den evaluering, vi for nuværende er ved at lave i Silkeborg på vores lokalaftale", lyder det fra Johnny Specht.

"Jeg har frygtet, det der var værre. Der er mange gode ting, som vi kan bruge. Jeg vil give en cadeau til det, der er kommet frem her. Jeg kan være i tvivl om, hvad det kommer til at betyde nogle steder. Vi skal ikke stikke nogen blår i øjnene og love, at det bliver bedre. Men vi skal ikke sende folk i en konflikt, som vi ikke opnår noget ved. Vi er nødt til at være os vores ansvar bevidst".

Johnny Specht vil anbefale medlemmerne at stemme ja til forliget.
"Jeg ser ikke en udsigtsløs konflikt som et alternativ”…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Vi vil forsvare og bevare retten til at strejke!

FTF d. 18/2 - 2015

Retten til at strejke er en grundlæggende demokratisk og faglig menneskeret for lønmodtagerne. En ret - som sammen med andre midler - kan bruges til at forbedre løn- og arbejdsforhold. Men nu betvivler arbejdsgiverorganisationer – herunder også danske og nordiske – helt uforståeligt denne ret.

…Siden 1950’erne har alle parter i ILO ellers været enige om retten til at organisere sig, forhandle, demonstrere og ultimativt om, at lønmodtagerne har ret til at strejke. Men siden 2012 har arbejdsgiverne i ILO, ført an af de nordamerikanske, europæiske og nordiske arbejdsgiverorganisationer ikke længere støttet denne praksis. Dermed forsvinder den eneste beskyttelse af retten til at strejke for millioner af lønmodtagere i mange lande i verden…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ytringsfrihed i det offentlige skal sikres ved lov

FTF d.17/2 - 2015

Kritisable forhold på offentlige arbejdspladser skal frem i lyset, så de kan forbedres. Derfor skal de ansattes ytringsfrihed beskyttes bedre. Politikerne bør lovgive om en ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Enhedslisten i KL ville indgå central arbejdstidsaftale

Folkeskolen d. 17/2 - 2015

Et enkelt medlem af KL's bestyrelse var klar til at følge DLF's krav om en central, bindende arbejdstidsaftale for lærerne. Men Enhedslistens enlige medlem Jesper Kiel stod helt alene.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærernes Centralorganisation og KL har indgået OK-aftale.

DLF d. 16/2 - 2015

Efter flere dages lange og intense forhandlinger har Lærernes Centralorganisation og KL indgået en aftale om en treårig overenskomst.

Formand for LC og Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, siger om aftalen:

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gik efter en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den nuværende lov. Det er ikke lykkes. Til gengæld har vi med den nye overenskomst i fællesskab med KL taget en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven. Det drejer sig ikke mindst om, at lærerne skal have reel mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Det er også væsentligt, at vi med den her aftale ikke skriver under på Lov 409. Vi konstaterer, at loven er vedtaget af et flertal i folketinget, og derfor er gældende. Uagtet dette ønsker vi sammen med KL, at der kommer fokus på skolerne, lærerne og ledernes mulighed for at levere god undervisning til eleverne. Det forpligter vi os til sammen med KL.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kommunalt ansattes realløn er sikret

Folkeskolen d. 16/2 - 2015

Forhandlingsfællesskabet og KL har netop indgået et tre-årigt forlig om en
ny overenskomst for de ansatte i kommunerne. Der er i alt aftalt generelle lønstigninger på 5,42 procent i perioden inklusiv reguleringsordningen – det giver plads til en stigning i reallønnen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Motivation er vejen til en innovativ offentlig sektor

Mandag Morgen d. 16/2 - 2015

New Public Management er død, erklærer den britiske tænketank Nesta i en ny rapport. På
baggrund af en lang række rapporter, har de samlet seks råd til, hvordan vi får en mere effektiv
og ikke mindst en mere innovativ offentlig sektor. For at det skal lykkes, skal de offentligt
ansattes motivation inddrages. Det viser sig nemlig, at overvejende størstedelen af de offentligt
ansatte er drevet af indre faktorer såsom at gøre en forskel og det at ville hjælpe andre.

Læs hele artilen

Sidens top

 

Læreraftale på plads til aften

Folkeskolen d. 15/2 - 2014

KL og Lærernes Centralorganisation har her til aften indgået en overenskomstaftale. Den rummer ikke en egentlig arbejdstidsaftale, "men til gengæld har vi med den nye overenskomst i fællesskab med KL taget en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven", fortæller lærerformand Anders Bondo.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerforliget: Et ekstra løntrin og fokus på forberedelsen

Folkeskolen d. 15/2 - 2015

…Når kommunalbestyrelsen fremover beslutter, hvor mange penge, der skal afsættes til folkeskolen, forpligtes politikerne nu til at forholde sig til, at ledelsen på skolen kan leve op til folkeskoleloven.

Dernæst skal skolelederne skal tage højde for, at lærerne skal kunne leve op til folkeskolelovens krav, og de skal sætte tid på opgaverne, når opgaveoversigten gennemgås. Planlægningen skal sikre effektiv og sammenhængende tid til forberedelse. Og der skal være tid til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen. Der skal også være sammenhængende blokke til langsigtet planlægning og evaluering.

Forberedelsestiden må som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Hvis det alligevel er nødvendigt at inddrage en lærers forberedelsestid, skal skoleledelsen forholde sig til, hvordan lærerne så får mulighed for at forberede sig.

Der lægges op til, at læreren hver måned kan få en opgørelse over sin arbejdstid, og på baggrund af den kan der ske justering af opgaverne, så man hele tiden sikrer, at læreren kan løse sine opgaverne kvalificeret…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forsker: Vi skal arbejde 12 minutter mindre om dagen

Ugebrevet A4 d. 9/2 - 2015

Det er nonsens at tale om, at vi skal arbejde 12 minutter mere om dagen. Vi skal snarere arbejde 12 minutter mindre og fordele arbejdet mellem os, foreslår professor Bent Greve i en ny bog, hvor han også lovpriser den offentlige sektor som fundamentet for vækst og udvikling.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Derfor er jeg ikke længere lærer i den danske folkeskole

Politiken d. 8/2 - 2015

Jeg kan ikke arbejde som folkeskolelærer, så længe jeg ikke kan se forældre og børn i øjnene.

…Jeg synes, det er et skændigt eksempel på, at regeringen ikke konsulterer de relevante parter, men som så mange gange før, arrogant, lægger det døve øre til. Man kunne jo starte med at spørge lærerne for eksempel. Indlysende for nogen. Jeg kender flere af dem (lærere), og de er skam intelligente nok og ved, hvad de snakker om.

Hvorfor er der ingen, der kan se, at det gå ud over børnene? Jo, fordi alt i starten har en prøveperiode. Og lærerne bliver stadig ikke spurgt…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kalundborg: 42 lærerjob besat af ikke-uddannede – 12 står ubesat

Folkeskolen d. 6/2 - 2015

Af: Karen Ravn
I den sjællandske kommune Kalundborg, hvor KL-formand Martin Damm er borgmester, har der løbende siden efterårsferien stået mellem 10 og 15 lærerstillinger ubesat. Ofte har de få, der søger, ingen læreruddannelse, og i forvejen er 10 procent af jobbene besat af ikke-læreruddannede.

Læs hele artilen

Sidens top

 

Bjarne Corydon har fået et nyt problem
Det er mere rationelt at stemme på LA end S - hvis du tror på Finansministeriet.

Politiken d. 5/2 - 2015

Steen Borg Rasmussen, økonom og forfatter

Bjarne Corydon (S) og den øvrige socialdemokratiske ledelse har nu fået det problem, at det tilsyneladende er mere rationelt at stemme på LA end på S, hvis man ser på Finansministeriets modelberegninger af konsekvenserne af skattelettelser.

Problemet er opstået, fordi Corydon ikke fulgte partifællen Lykketofts opfordringer til at tage et opgør med de modeller, som bliver brugt i Finansministeriet, og som var tilpasset til diverse borgerlige regeringer.

Vi har et teoriproblem i den måde, vi driver økonomisk politik på, sagde Lykketoft.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Frihandelsaftale truer lønmodtagerne

Berlingske d. 4/2 - 015

Af Rina Ronja Kari, MEP, Folkebevægelsen mod EU og Eduardo Chagas, generalsekretær, Det Europæiske Transportarbejderforbund

EU vil handle sig ud af den økonomiske krise i en frihandelsaftale med USA. I den handel vil velfærd for almindelige lønmodtagere og forbrugere være til salg.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

A-kasse: Flere lærere siger op uden at have nyt job

DLF d. 3/2 - 2015


18 procent flere lærere og undervisere sagde i 2014 deres job op uden at have et nyt, viser ny undersøgelse fra Lærernes a-kasse.

Det sker oftere og oftere, at en lærer afleverer sin opsigelse uden at have en ansættelseskontrakt i hånden fra en ny skole.

En ny undersøgelse fra Lærernes a-kasse viser, at der fra 2013 til 2014 er sket en stigning på 18 procent i antallet af lærere og undervisere, der har sagt op uden at have et nyt job. Det skriver Dlfa.dk.

Og det er en dyr fornøjelse for de lærere, der vælger den løsning. Selvforskyldte ledige kan nemlig ikke få dagpenge de første tre uger af ledighedsperioden.

- Når man melder sig ledig uden at have noget andet på hånden, må man virkelig være presset. Derfor synes jeg, at vi bør tage lærerflugten meget alvorligt, få analyseret årsagerne og hurtigt få gjort noget ved dem, siger formand for Lærernes a-kasse, Gordon Ørskov Madsen, til Dlfa.dk.

Nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at hver 10. lærer har forladt folkeskolen efter reformen.

Sidens top

 

LO trækker Ryanair i Arbejdsretten

DR d. 3/2 - 2015

LO vil have rettens ord for, at Ryanair skal overholde danske regler. Målet er at kunne lamme det irske lavprisselskab, når det efter planen begynder at flyve fra Københavns Lufthavn 26. marts

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Arbejdsretten godkender timeløn på 60 kroner.

3F d. 1/2 - 2015

Løndumping: Flere virksomheder med overenskomst er sluppet af sted med at udnytte medarbejdere, der har tjent mindre end det halve af den i overenskomstens fastsatte timeløn.

Læs hele artiklen

Sidens top

logo

 

Ja - Sammenhold gør stærk

Kredsstyrelsen har drøftet det indgåede forlig på det generelle område og LC-området og anbefaler på den baggrund, at medlemmer af Vejen lærerkreds stemmer ”ja” til forliget.

Vi konstaterer, at det centrale forlig sikrer reallønnen, og de specielle forhandlinger gav et løntrin.

Der står nu i forligsteksten, at lærere og børnehaveklasseledere har adkomst til den 6. ferie-uge, som beskrevet i ferieloven eller til at få den udbetalt.

Vi mener, at de 15 punkter giver mulighed for at forbedre de nuværende forhold i Vejen Kommune.

Der er beskrevet i forligsteksten, at begge parter nu har muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

Desuden hæfter vi os ved:

Det er lederens ansvar at sikre, lærerne har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens bestemmelser.

Det er lederens ansvar, at der tages højde for de samarbejdsopgaver, læreren løser i skoleåret udover det samarbejde, der finder sted i relation til undervisningen.

Opgaveoversigten skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier.

Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse.
Der skal være individuel og fælles forberedelse til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen.

Der planlægges med større sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen.

Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål.
Er det nødvendigt, skal lederen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen.

Der skal ved planlægningen af arbejdstiden sikres, at lærerne får reelle muligheder for at mødes om planlægning, tilrettelæggelse og efterbehandling af undervisningen.

Ledelsen skal løbende være opmærksom på lærernes præsterede tid.

Tillidsrepræsentanten skal sikres den nødvendige ramme til de 15 punkters implementering, for at kunne udføre opgaven, der også indbefatter løbende dialog med lærerne og den lokale kreds.

Der er tale om bindende forpligtelser i forhold til de 15 punkter. Der skal følges op og evalueres på disse både centralt og lokalt.

Derfor ønsker Vejen Lærerkreds at medlemmerne stemmer ja og hermed viser vilje og handling til at stå bag det forlig, som vores organisation har sendt til afstemning.

Print

Sidens top

 

Generalforsamling

Kære Medlem.

Du indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds, kreds 104.

Den endelige dagorden vil blive fremsendt, når eventuelle indkomne forslag er tilgået kredsen og senest 5 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal foreligge skriftligt hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingen ( 25. februar 2015 kl. 12.00).

Det bliver nødvendigt med ret præcis tilmelding til generalforsamlingen, da det kan blive nødvendigt at flytte til andre lokaler ved meget stor tilslutning.

Generalforsamling afholdes onsdag den 11. marts 2015 kl. 17.00 hos Vejen Lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen

Den endelige dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forretningsorden.

3. Beretning

4. Regnskaber

5. Indkomne forslag

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Valg jfr. §9 (Ikke valg i år)

8. Eventuelt.

Vejen lærerkreds er vært ved et traktement.

Venlig hilsen

p.k.v.

Birthe Cramon

Kredsformand.

 

Generalforsmalingsblad

 

Nyhedsbrev

Februar 2015

Kære Medlemmer

På sidste tillidsmandsmøde den 28.01.15 blev vi opfordret til at sende et nyhedsbrev ud til alle medlemmer, for at orientere om, hvordan Vejen Lærerkreds` samarbejde med skoleforvaltningen forløber. Vi er jo ikke lykkedes med bare at nærme os en aftale. Tværtimod, selv om der er visse steder i L409, hvor man egentlig godt kunne indgå små delaftaler med Vejen Lærerkreds om f.eks. en praktikaftale, noget der kan lade sig gøre i andre kommuner f.eks. Esbjerg og Kolding kommune, men som er en fuldstændig umulighed i Vejen kommune.

Derfor er min opgave som både fællestillidsrepræsentant og formand for Vejen Lærerkreds, at vi i fælleskab med Vejen kommune forholder os til det, der står i L409. Det kan bl.a. være et funktionstillæg til lærere og børnehaveklasseledere, som arbejder på to matrikler, vejlederuddannelsen som praktiklærer, vederlag i forhold til at have praktikanter, kvalifikationsløn for lærere uden grunduddannelse, kompetenceløft for lærere i forhold til linjefagsuddannelserne osv.

I forbindelse med implementeringen af den ny skolereform og L409 har vi ind imellem undret os over vores oplevelse af, at man fra skoleforvaltningens side tager meget let på at få disse opgaver implementeret, da de jo faktisk omhandler medarbejdernes arbejdsvilkår og lønforhold. Vi havde nok håbet, at vi havde et fælles ønske om, at vi i et samarbejde hjalp hinanden med at leve op til L409, for bl.a. at tilgodese elevernes - og lærernes trivsel, og hvor det ikke blev nødvendigt for os at påtage en rolle, som nogle der med en løftet pegefinger hele tiden holder øje med og påtaler overfor skoleforvaltningen, når de ikke lever op til L409.

Desværre er det denne måde vort samarbejde med skoleforvaltningen foregår på - pt. Og efter et møde med Borgmester Egon Fræhr, Ole Sloth og Regin Holm om det fremtidige samarbejde, stod det helt klart for os, hvorfor det er sådan.

På mødet blev der netop givet udtryk for, at man kun ønsker at samarbejde med Vejen lærerkreds i det omfang den politisk besluttede ramme og de centrale regler og overenskomster kræver det.

Vi mener, at selv om det er politisk besluttet, at man i Vejen kommune ikke vil lave aftaler med Vejen lærerkreds, så kunne man sagtens have en politisk nedfældet intention om et reelt samarbejde med Vejen lærerkreds, hvis det var det man ønskede.

Mvh.
P. k. v.
Birthe Cramon

 

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top