Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyhederne > Nyhederne marts - april 2014, konfliktkalender april 2014 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyheder marts 2014

 

Dagpenge kan blive næste EU-slagsmål

Politikken d. 1. marts 2014

Aktuel sag mellem Finland og EU kan vælte dele af dagpengereglerne.

Midt i den ophedede debat om børnechecken trækker det nu op til endnu et sammenstød mellem EU’s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og indretningen af det danske velfærdssystem.

Denne gang er slagmarken dagpenge.

EU-kommissionen har truet Finland med en retssag ved EU-domstolen, medmindre finnerne afskaffer deres særlige begrænsninger på andre EU-borgeres mulighed for at få dagpenge – begrænsninger, der ligner de danske.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Medlemsflugten stagnerer i flere af de store fagforeninger. HK's største lokalafdeling har knækket kurven - og får nu flere medlemmer. Men krisen er langt fra overstået, vurderer ekspert.

Avisen.dk d. 10. marts 2014

Efter mange års massiv medlemsflugt er der nu fremgang at spore for danske fagforeninger.

I flere fagforeninger er den nedadgående spiral ved at stagnere, mens enkelte ser ud til at have knækket kurven og nu oplever en tilgang…

…Forleden kunne Jyllands-Posten fortælle, at medlemsflugten nu også har ramt de 'gule' fagforeninger som Krifa og Det Faglige Hus, hvis lave kontingenter ellers i en årrække har tiltrukket medlemmer fra LO-organisationerne…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Danmark, Sverige og Finland topper i europæisk undersøgelse af fleksibel arbejdstid. Medarbejdere og virksomheder elsker flekstid. Men fleksibiliteten kan både være en velsignelse og en byrde, mener eksperter.

ugebrevet A4 d. 11. marts 2014

Måske har du tid til at lege med klodserne i vuggestuen, inden guldklumpen skal kysses farvel. Eller også lukker du computeren ned efter frokost, så du kan nå til tandlægen. Så gør du som de fleste andre. Vi flekser nemlig på livet løs i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse af arbejdsforhold i Europa, som Gallup Europe har foretaget for den EU-finansierede forskningsinstitution Eurofound. Her bliver danskerne kun overgået af finnerne i friheden til at planlægge deres egen arbejdsdag.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Dom: OK at særbehandle 3F’ere

Fagbladet 3F d. 14. marts 2014

Landsretten: 3F har nu Vestre Landsrets ord for, at deres medlemmer gerne må have rettigheder på jobbet, som de gule foreninger ikke kan tilbyde.

Det er i orden, at medlemmer af Det Faglige Hus og uorganiserede ikke får lige så mange penge udbetalt som 3F'ere, når de er sygemeldt. Kolleger med samme arbejdsgiver og job kan altså ikke forvente at have ens rettigheder, hvis de er organiseret i forskellige fagforeninger.

Det slår en dom i Vestre Landsret nu fast.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Læring bliver et anliggende ved siden af livet

Information d. 15. marts 2014

… Men folkeskolen er under pres, når ressourcestærke familier vender ryggen til den. Det kan vi hurtigt blive enige om, mens vi passerer lyskryds og andre cyklister. Vi er også enige om, at den fælles folkeskole er værd at kæmpe for. Det er bare ikke noget særligt fedt projekt for tiden.

Samme tone slår Knud Illeris ganske uopfordret an fra det øjeblik, han går i gang med at forklare, hvordan den stærkt omdiskuterede konkurrencestat påvirker læring – emnet for den nye bog, han har redigeret med bidrag fra nationale og internationale notabiliteter som konkurrencestatsbegrebets fadder, Ove K. Pedersen, og uddannelsesforsker Thomas Ziehe….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

PISA-grundlægger advarer mod testhysteri i skolen

Information d. 15. marts 2014

Den danske skolepolitik bliver i alt for høj grad lagt an på, at eleverne skal klare sig godt i internationale målinger. Det mener en af ophavsmændene til PISA-rangordningerne, den svenske professor Ulf Lundgren.

Læs hele artiklen

Sidens top

Nationalt kompromis kan sikre bedre inklusion i skolen

DLF d. 19. marts 2014

Danmarks Lærerforening har fem konkrete forslag til, hvordan folkeskolens inklusionsindsats kan styrkes.

Foreningens formand, Anders Bondo Christensen, har henvendt sig til børne- og undervisningsministeren og KLs formand for at foreslå et ”nationalt kompromis”, der skal sikre bedre inklusion. Målet med inklusion skal være, at alle elever skal lære mere.

Læs hele artiklen

Sidens top

Dragør-lærere får loft over undervisningstiden

Folkeskolen d. 28. marts 2014

Knap 27 lektioner om ugen bliver det maximale for lærerne i Dragør. Lærerne skal være til stede 35 timer om ugen på skolen og to dage om ugen er der fast fremmøde fra klokken 7.50-15.50. Det står der i den aftale, som kreds og kommune er blevet enige om…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Bliver det til noget?

Folkeskolen, Blog d. 29. marts 2014

Tillid. Støtte. Resurser. Anerkendelse. Samarbejde..... Blot nogle få af de fantastiske og positive ord, der fylder rummet her på summit. Bliver det mon til noget i praksis i landene når de tager hjem fra summit?

…I USA underviser lærerne i gennemsnit 30 timer om ugen, og lærere i Shanghai underviser 15 timer om ugen, fordi de skal have tid til den del af arbejdet der kan kvalificere deres undervisning.Måske er det en af forklaringerne på at Shanghai ligger meget højt i PISA, og USA ikke gør…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

En anden verden

Folkeskolen Blok d. 30 marts 2014

Ikke blot fysisk er vi kommet til den anden ende af verden, også i forhold til debatten om forbedring af udannelsessystemet er vi kommet til en hel anden verden.Her tales der igen og igen om at styrke lærerprofessionen, at vise lærerne tillid og støtte dem i at kunne gennemføre den bedst mulige undervisning. Lærerne skal have stor autonomi. Der skal findes den rigtige balance mellem centralisering og decentralisering. Lærerne skal have stor autonomi, men der skal være et centralt ansvar for, at skolerne har de nødvendige betingelser - herunder resurser…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder april 2014

 

3F vinder rekord-stor sag om underbetalte polakker

DR d. 7. april 2014

Byggevirksomhed skal betale knap 19 millioner kroner i bod for at underbetale polske medarbejdere i årevis.

Læs hele artikelen

Sidens top

Fagforbund: Spar penge på at sende de ledige til a-kassen

Ugebrevet A4 d. 7. april 2014

Statskassen kan spare 1,4 milliarder om året på at lade a-kasserne overtage det fulde ansvar for arbejdsløse på dagpenge, viser nye beregninger.

Læs hele artikelen

Sidens top

 

KL: Skolelederne har pligt til at opgøre arbejdstiden

Mandag d. 7. april 2014

KL har udsendt et nyhedsbrev til skolelederne, hvor de nævner, at skolelederne har pligt til at tidsfastsætte lærernes arbejdstid. Den melding glæder DLF. Lærerforeningen fraråder lærerne at indgå individuelle aftaler med deres skoleleder…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Vognmands-dom skaber vrede hos DF

Avisen.dk d. 9. april 2014

…Dommen i Arbejdsretten betyder jo, at virksomheder, der organiserer sig lidt for smart via hovedkvarterer i EU-lavtlønslande, nu kan underbyde det danske overenskomstsystem, siger Kim Christiansen…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Tror I, at vi lærere er stærkt ubegavede?

Politikken d. 9.april 2014

Jeg er blandt de 65 procent af lærerne, der nu mangler motivation i forhold til lærergerningen.

Læs hele artikelen

Sidens top

Hver tredje elev omfattet af lokale arbejdstids-rammer

DLF d. 9. april 2014

Fra næste skoleår bliver minimum 36,8 procent af eleverne undervist af en lærer, der arbejder i en kommune, hvor kommunen og den lokale kreds er blevet enige om rammerne for lærernes arbejdstid. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Lærerforening.

Danmarks Lærerforening kunne ultimo marts fortælle, at 18 kommuner havde valgt at indgå aftale om rammerne for lærernes arbejdstid – i samarbejde med de lokale kredse.

Det tal er nu vokset til 26 kommuner, viser en ny opgørelsen fra Danmarks Lærerforening. Dermed vil mere end hver tredje elev i folkeskolen blive undervist af en lærer, der arbejder under en lokalt aftalt ramme om arbejdstiden fra næste skoleår...

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Nye problemer for den danske model

Arbejderen d. 16. april 2014

"Håndhævelsesdirektiv" - der skulle beskytte mod social dumping - var til afstemning i EU-parlamentet 16. april.

læs hele artiklen

Sidens top

Sverige: Seks timers arbejde til fuld løn

Ugebrevet A4 d. 24. april 2014

I Göteborg vil kommunen eksperimentere med at lade SOSU’er arbejde 30 timer om ugen til fuld løn. Lignende forsøg i Sverige har blandede resultater. Hos fagforbundet FOA har man stadig en drøm om 30 timers arbejdsuge til fuld løn.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

logo

Vejen - klik her

DLF - klik her

 

Vejen

Generalforsamling d. 12/3

Indkaldelse til generalforsamling
i Vejen Lærerkreds onsdag den 12.marts 2014 kl.17.00 i aulaen på Brørupskolen, Skolegade 2, 6650 Brørup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskaber
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg, jævnfør vedtægternes § 9.
8. eventuelt

Tilmelding senest 5. marts 2014 til TR.

Venlig hilsen
p.k.v.

Birthe Cramon
Kredsformand.

Link til kredsens generalforsmalingsblad 2014

Filen er forsynet med bogmærker, så det er let at finde de enkelte punkter.

 

DLF

DLF nyheder 3. - 4 marts 2014

Endnu en kommune indgår en lokalaftale om arbejdstid.

Hver tredje lærer føler sig stresset

Antorini i samråd om "brutal" inklusion

Læs artiklerne her

 

DLF nyhederne
d. 5. - 24. marts 2014

Reform-tyvstart i Klarup: Lærere manglede tid til forberedelse

Borgmestre-rundspørge: Folkeskolereform er underfinansieret

Fyraftensmøder om professionsidealet

Knap hver tredje lærer har overvejet at skifte til en anden kommune

Kronik: Ro i klassen, tak

Borgerlig kritik af inklusions-lovgivningen

Nationalt kompromis kan sikre bedre inklusion i skolen

Folkeskole på skrump

Hver fjerde elev omfattet af lokale arbejdstids-rammer

Fyraftensmøder: Derfor giver Professionsidealet værdi til lærerarbejdet

Læs artiklerne her

 

DLF nyhederne
28. marts - 29. april

Skolelederne har fået ny formand

Thisted-tilstande

Nye PISA-undersøgelser kalder på politisk handling

Kampagne: Stop loven der fratager unge det frie valg

Lærerne: Vi føler os ikke godt nok klædt på til reformen

Hver tredje elev omfattet af lokale arbejdstids-rammer

Lærere og forældre: Hvad med skole hjem samarbejdet?

Elever, forældre og lærere savner information om folkeskolereformen

Tre ud af fire forældre er tilfredse med folkeskolen

Politikens Undervisningspris: Lærere hyldes for deres indsats

Læs artiklerne her

 

DLF nyhederne 30. april

Årsdagen for lovindgrebet: Debatindlæg af Anders Bondo Christensen

Læs artilerne her

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top