Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > Nyheder januar - februar 2014 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Januar 2014

 

Videnssamfundet skranter
Centralmagten ser viden som en trussel mod deres politiske virkelighed.

Politikken d. 3. januar 2014

Se kronikken

Sidens top

 

Fælles kamp mod social dumping

Arbejderen d. 7 januar 2014

Også HK's medlemmer udsættes for ringere løn- og arbejdsvilkår end andre. Kampen mod social dumping bør kunne samle på tværs af fagområder og være med til at fremtvinge et fornuftigt overenskomstresultat.

Se heleartiklen

Sidens top

 

København: Lærernes arbejdstid skal registreres

Folkeskolen d. 8. januar 2014

I København er kommunen og Københavns Lærerforening blevet enige om et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Lærerne skal være mindst 37 timer om ugen på skolen, og resten af arbejdstimerne skal registreres, lød budskabet på et møde for skolernes tillidsfolk.

Sidens top

 

Roskilde-lærere: Inkluderede elever får den rette støtte

Folkeskolen d. 13. Januar 2014

”Vi har stigende udfordringer alle steder med inklusion. Det er særligt udfordrende i Roskilde, fordi vi skal inkludere flere end andre steder", siger formand for Roskilde Lærerforening Peter Hansen.

Af: Hanne Hellisen
I Roskilde oplever tre ud af fire lærere, at de har elever, der ikke får den særlige støtte, som de har brug for. Det viser en lokal medlemsundersøgelse, som også slår fast, at knap halvdelen af lærerne ikke føler, at de får den fornødne opbakning fra ledelsen til inklusion.

Rigtig mange lærere i Roskilde oplever problemer med inklusion. Det fremgår af en medlemsundersøgelse, som 66 procent af Roskilde Lærerforenings medlemmer har svaret på (se link til højre).

"Lærerne har gjort et kæmpe arbejde for at få inklusionen til at lykkedes. Inklusionen lykkedes ofte, men det går også galt ved enkelte lejligheder, for lærere og ledere er ikke klædt ordentligt på i denne situation", siger formand for Roskilde Lærerforening, Peter Hansen.

Læs hele artiklen

Sidens top

Pressede nordfynske lærere bliver syge

Folkeskolen d. 14. Januar 2014

Lærerne retter frustrationerne indad og får stress, fortæller kredsformand Peter Ollendorff

Af: Torben Svane Christensen
De nordfynske lærere havde i skoleåret 2012-13 et gennemsnitligt sygefravær på 13,2 dage. Sletten Skole med underafdelinger toppede med 19,6 sygedage. En del af fraværet skyldes, at lærerne ikke er ordentligt rustede til inklusionsopgaver, vurderer skolen selv…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Internationale eksperter skal analysere Sveriges skole-deroute

folkeskolen d. 16. Januar 2014

Den svenske regering har bedt OECD sammensætte en kommission af internationale eksperter, som skal analysere det svenske skolevæsens kvalitet efter Pisa 2012, hvor Sverige havde den største tilbagegang af alle OECD-lande. "De skal også kunne sige ubekvemme sandheder", understreger uddannelsesminister Jan Björklund.

Se Folkeskolen

Aftale: Loft over undervisningstiden i Lyngby-Taarbæk

Folkeskolen d. 17. januar 2014


Lyngby-Taarbæk Lærerforening har indgået en arbejdstidsaftale med kommunen, hvor lærerne max. må undervise 780 timer om året – svarende til 26 lektioner om ugen. Dermed må kommunen ansætte flere lærere for at opfylde skolereformens krav om flere timer til eleverne.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Silkeborg-aftale sikrer lærerne individuel forberedelse

Folkeskolen d. 17. januar 2014

Lærerne i Silkeborg får 240 timer om året til individuel forberedelse og løbende forældresamarbejde i en ny arbejdstidsaftale mellem Silkeborg Lærerforening og kommune. Lærerne skal være til stede på skolen 35 timer i 40 uger.

I de 35 timer, som lærerne skal være til stede på skolen afsættes der i gennemsnit 7 timer til individuel forberedelse, fælles forberedelse og teamsamarbejde. Derudover afsættes der en pulje på 40 timer, hvor leder og lærer kan planlægge arbejdstid i to uger i forbindelse med sommerferien. Årsnormen for lærerne bliver på 1680 timer (se aftalen via link til højre).

Formand for Silkeborg Lærerforening Johnny Specht sætter pris på, at det lykkedes parterne at aftale, at planlægningen foregår forud for skoleåret, så lærerne for en årsplan og dermed ved, hvornår de skal udføre de enkelte opgaver.

Læs hele artiklen.

Forhåndsaftale for lærere, børnehaveklasseledere m.fl. i Silkeborg Kommune

Silkeborg Lærerforenings medlemsbrev

Sidens top

 

Nyrup: Dong-salg er en »katastrofe«

Politiken d. 22. Januar 2014

Den danske regering forærer amerikansk finansgigant milliarder, og salget bør stoppes, siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Læs hele artiklen

Professionsidealet i en ny virkelighed

Folkeskolen d. 23. Januar 2014

Af: Esben Christensen
Skolen og lærernes rolle bliver markant forandret med reformens fokus på resultatstyring. Men skolen er mere end læsning og regning, siger Anders Bondo, i forbindelse med at Lærerforeningen på ny sætter spot på professionsidealet. Testskole skærper behov for fokus på lærerideal, mener han.

Læs hele artiklen

Sidens top

DLF vil bruge af Særlig Fond til retssager om Lov 409

Folkeskolen d. 23. Januar 2014

Af: Karen Ravn
En enig hovedstyrelse i Lærerforeningen har besluttet at disponere over fem millioner kroner af foreningens Særlig Fond til juridisk bistand i forhold til Lov 409. DLF’s kongres besluttede i 2012, at den tidligere strejkekasse også skal kunne bruges til at forebygge konflikter.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Tusinder raser mod Dong-salg på Facebook

DR d. 23. Januar 2014

Underskriftsindsamlingen 'Nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs' breder sig som en steppebrand på Facebook i øjeblikket.

I skrivende stund ( kl 22:18) har 17.218 personer skrevet under på, at de er imod regeringens planlagte salg af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Læs hele artiklen

 

DLF: Drop ny lov om resultatstyring

Folkeskolen.dk d. 24. januar 2014

Af: Andreas Brøns Riise
Sammenkobling af Fælles Mål, elevplaner, kvalitetsrapporter og styring efter testresultater er problematisk, og loven bør droppes, lyder det i DLF's høringssvar til sidste lovpakke i rækken, der skal virkeliggøre regeringens folkeskolereform.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærernes Pension: DONG - en dansk løsning

www.DLF.org d. 25. januar 2014

DONG står overfor en nødvendig kapitaludvidelse. Repræsentanter for lønmodtagernes arbejdsmarkedspensioner opfordrer til, at regeringen afsøger muligheden for at finde en løsning i samarbejde med arbejdsmarkedspensionsselskaberne.

Læs hele artiklen

Nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs

D. 26. Januar kl. 18:50 var der 131.208

Deltag i underskriftsindsamlingen

Klik her

Sidens top

 

 

 

 

 

Februar 2014

 

Lov om forskerbeskyttelse truer individets rettigheder

Ungeskrift for læger d. 4. februar 2014

KRONIK Trine Jeppesen:

Gennem det sidste år har regeringen udstedt den ene bekendtgørelse og lov efter den anden, der gradvist har fjernet rettigheder fra individet og i stedet forpligtet læger og patienter til at levere personlige oplysninger. I disse uger behandler Folketinget en lov, der skal ophæve forskerbeskyttelsen...

Læs hele kronikken

Sidens top

Hørt foran Christiansborg

Politikerne taler ofte ned til folk. Her er et par replikker fra Bjarne Corydon og Mette Frederiksen, hørt foran Folketinget.

Arbejderen d. 8. februar - Læserbrev

Tirsdag den fjerde februar deltog jeg i en demo inde på Christiansborg, hvor jeg hørte følgende udtalelser: Corydon kommer spadserende i rask trav mod os, og vi spørger om han ikke har lyst til at stoppe og tale? "Nej, sgu ikke om det (han ser misbilligende på vores banner) og siger: "Har I ikke et arbejde i skal passe?"

læs hele læserbrevet

Sidens top

Hver tredje skolelærer i København er truet af stress

Politiken d. 9. februar 2014

En ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag, og som 530 københavnske folkeskolelærere har deltaget i, viser, at 37 procent af dem er truet af stress, depression og følgesygdomme. Hos resten af danskerne gælder det for 17 procent.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nyt gigantoverskud på 134 milliarder: Der er brug for offentlige investeringer.

FTF d. 11. februar 2014

Dansk økonomi og konkurrenceevne har det langt bedre, end man ofte hører i den offentlige debat. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er på hele 134 mia. kr. i 2013. Det er ny rekord målt i både kroner og i procent af vores bruttonationalprodukt og en glædelig nyhed for de fleste. Dog ikke i EU, hvor der findes regler for det maksimale overskud på betalingsbalancen, som Danmark nu overskrider.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Haj eller menneske
– vi har et valg.

OrganicToday d. 13. februar 2014

...Den jødiske læge Victor Frankl, som oplevede Nazisternes koncentrationslejre på nærmeste hold, fortæller, at han dagligt oplevede mennesker, der stod overfor valget enten at stjæle naboens brød eller at dele sit eget med den, som intet havde. I bogen ”Psykologi og Eksistens” beskriver han, hvordan mennesker, selv når de er reducerede til dyr og lever under de mest grufulde omstændigheder, man kan forestille sig, alligevel VÆLGER at være ansvarsbevidste, hjælpsomme og omsorgsfulde mennesker.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

424.000 kroner til fyret ægtepar

HK d. 13. februar 2014

Men begge fyringer var et brud på loven, slog retten i Sønderborg fast i slutningen af januar. Og virksomheden, Dansk Forsikringsmæglerhus, som er delvist ejet af Det Faglige Hus, skal derfor betale en godtgørelse til ægteparret.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

VIDEO Anklage: Syv storbanker har svindlet for milliarder af kroner

DR d. 14. februar 2014

Bankansatte i syv af verdens største banker har måske kørt aftalt spil i milliardhandler om valuta...

Tilliden til markedet er væk

Den massive svindel kan ifølge Thomas Svaneborg have været med til at undergrave valutamarkedet.

- Vi har et kæmpe problem med tilliden til markedet, som jeg ikke kan forestille mig, hvordan vi skal få genopbygget, siger Thomas Svaneborg.

Ifølge flere internationale medier drejer sagen sig om bankerne UBS, Barclays, J.P. Morgan, Royal bank of Scotland, HSBC, Citigroup og Deutsche Bank.

Læs hele artiklen og se video

Sidens top

 

Svensk offentlig undersøger: Kommunaliseringen af skolen var en fiasko

folkeskolen d. 14. februar

Af: Karen Ravn
Det gik galt for den svenske skole, da den blev lagt ud fra staten til kommunerne, og hovedårsagen er manglende respekt for lærerprofession og fag. Det er konklusionen i en udredning bestilt af den svenske regering hos professor Leif Lewin.

"Lærernes mødtes med mistro. Det er den første forklaring på, at reformen mislykkedes", skriver professoren om kommunaliseringen af den svenske skole for 20 år siden. "Den blev kørt igennem med det mindst mulige flertal af en socialdemokratisk regering under protester fra den borgerlige opposition og lærerprofessionen.
"En stor del af lærerne følte deres professionelle autonomi truet i kraft af, at deres individuelle forberedelsestid nu erstattedes af en hårdere reguleret arbejdstid. At gennemføre en reform under modstand fra dem, der skal føre den ud i livet, er at lægge op til en mislykket implementering”…

Læs hele artiklen.

Sidens top

Aalborg-lærere presset af inklusionen

Folkeskolen d. 14. februar 2014

Af: Andreas Brøns Riise
Inklusionen foregår uden støtte til børnene, manglende kompetenceudvikling til lærerne og med negativ indvirkning på undervisningsmiljøet. Det er det billede, der tegner sig i en rundspørge blandt lærerne i Aalborg. Kredsen frygter sygemeldinger, mens rådmanden opfordrer til erkendelse af, at man er i en udviklingsproces.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Flere kemikalier end antaget kan skade børns hjerner

To forskere advarer om, at flere giftige stoffer end hidtil troet kan være til skade for hjernens udvikling.

Politiken d. 15. februar 2014

…Efterlyser mere kontrol
Antallet af børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser er stigende, og en vigtig årsag skal findes blandt giftige stoffer, som vores hjerner udsættes for allerede fra fosterstadiet, viser det nye studie… 

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Specialskoler presses hårdt af nedskæringer

Folkeskolen d. 20. februar 2014

I takt med inklusionen mister mange specialskoler elever, men to fynske skoler har været nødt til at fyre flere lærere, end nedgangen i elevtallet berettiger.
Lærerne og deres ekspertise forsvinder ud i det blå.

Elevtallet falder på både Rævebakkeskolen i Nyborg og Enghaveskolen i Odense, og det har kostet lærerstillinger. Men begge specialskoler har været nødt til at fyre flere lærere, end der kan henføres til elevnedgangen. Det skyldes, at politikerne har pålagt dem yderligere besparelser, og det går ud over undervisningens kvalitet.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lolland-Falster Lærerforening: Håbet om en lokalaftale lever igen

Folkeskolen d. 20. februar 2014

Politikerne i Lolland Kommune undlod i dag at vedtage et beslutningsforslag, som ville forhindre dialog med lærerforeningen om lærernes arbejdstid. Kredsformanden er tilfreds og ser frem til at snakke med blandt andre borgmesteren.

Det kan stadig betale sig at kæmpe for sin sag og forsøge at få ændret i den politiske dagsorden. Det kunne formanden for Lolland-Falsters Lærerforening notere sig efter dagens møde i økonomiudvalget i Lolland Kommune.

"Det blev besluttet at udsætte det punkt på dagsordenen, der lød på, at man ikke skulle indgå i forhandlinger med lærerne om en aftale vedrørende de arbejdsbetingelser, der kommer til at gælde fra august", siger en tilfreds Henrik Hansen…

Læs hele artiklen

Sidens top

KL: Børn bliver meldt ud af sfo'en efter reformen

Folkeskolen d. 20. februar 2014

En opgørelse fra KL viser, at hver syvende af 52 afspurgte kommuner forventer, at antallet af børn i sfo'en vil falde med 10 procent, når skoledagen bliver længere. 14-16 pædagogstillinger står til at blive nedlagt i Næstved, hvis kommunens forventninger holder stik, siger viceskolechef Jan Heilmann til dr.dk

Folkeskolen

Sidens top

 

Flere får privat lektiehjælp

Folkskolen d. 21. februar 2014

Forældre sender i stor stil deres børn videre til ekstraundervisning efter skoletid, skriver dr.dk. "Der er simpelthen for lidt fokus på støtte til den enkelte elev. Der er for meget uro, så det her er nok et gult kort til folkeskolen", siger en forælder. Forældreorganisation og skoleledere frygter, at udviklingen betyder større ulighed og skaber et a- og b-hold.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bjarne Corydon er nutidens tyran

Selv om han har flertallet af befolkningen imod sig, gennemtrumfer han alligevel sin vilje.

Politiken d. 22 februar 2014

Peter Kemp, Professor emeritus i filosofi, DPU, Aarhus Universitet

Aftalen om salg af Dong-aktier til det dybt kompromitterede Goldman Sachs blev vendepunktet…

…Men i Dong-sagen var det så åbenlyst, at flertallet af vælgere, også i den blå blok, var imod at lade Goldman Sachs få indflydelse på dansk økonomi.

Og der er næppe grund til at tro, at flertallet i Folketinget og nok også i regeringen ville tænke anderledes i denne sag, hvis de ikke var bundet af loyalitet imod deres partis ledere…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

SF fortryder lærerkonflikt

Jyllands-Posten d. sødag d. 23. februar 2014

SF-formand er ked af den hårde kurs, som regeringen førte i forbindelse med lærerkonflikten sidste forår.

SF's nyslåede formand, Pia Olsen Dyhr, fortryder nu den hårde kurs, regeringen førte mod lærerne i forbindelse med folkeskolereformen, skriver Fyens Stiftstidende.

Læs hele ariklen

Sidens top

 

Rokade i folkeskolerne
Lærere valfarter til lærervenlige kommuner

Arbejderen d. 26. februar 2014

Lærere søger mod de kommuner, der har indgået lokale aftaler om arbejdstiden. Sådan lyder det fra lærernes fagforening og flere kommuner.

Der er gang i svingdørene på landets skoler. Lærere forlader kommuner uden arbejdstidsaftaler til fordel for kommuner, der har indgået en aftale med den lokale lærerforening om arbejdstiden efter den nye skolereform, der træder i kraft 1. august 2014.

Læs hele artiklen

Sidens top

DR-tema: Foregangs-kommune har massive problemer med inklusion

DLF d. 25. februar 2014

Vordingborg Kommune er tidligere blevet fremhævet som glanseksempel på, hvordan inklusions-processen kan gribes an. Nu viser en ny rapport fra Undervisningsministeriet, at glansbilledet krakelerer. Arbejdsmiljørepræsentant på Svend Gønge-Skolen bekræfter store problemer – ressourcerne er ikke fulgt med.

Vordingborg Kommune valgte at gå forrest, da regeringen sammen med kommunerne i 2012 satte sig et mål om, at flere børn med særlige behov skal gå i almindelige klasser frem for specialklasser. Desuden er kommunen blevet fremhævet som et glanseksempel på, hvordan inklusions-processen skal gribes an, fremgår det af DR1´s 21 Søndag.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kronik: Specialisten får bedre service i a-kassen

DLF d. 25. februar 2014

Lad de unge ledige blive i a-kassen, lyder tre a-kassers fælles opråb i dagens Jyllands-Posten. Læs Kronikken skrevet af formændene for henholdsvis Lærernes a-kasse, Danske Sundhedsorganisationers a-kasse samt BUPL-A.

Af:GORDON ØRSKOV MADSEN, formand for Lærerenes A-kasse, ANNI PILGARD, formand for Danske Sundhedsorganisationers A-kasse samt LASSE BJERG JØRGENSEN, formand for BUPL-A.

I dag afleverer det såkaldte Carsten Koch-udvalg sin rapport med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsessystemet bør reformeres.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo om McKinsey-kontrakt: Kontrol og styring gavner ikke elevernes undervisning.

DLF d. 26. februar 2014

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen kalder det ekstrem topstyring og til skade for elevernes undervisning, at det private konsulentfirma McKinsey nu skal inddrages i arbejdet med at gennemføre den nye folkeskolereform.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Asger Baunsbak hyldes for at lægge "svesken på disken"

Folkeskolen d. 26. februar 2014

Af: Simon Brix
Folkeskolereformen er udemokratisk og uden visioner. Sådan har tidligere direktør i Undervisningsministeriet, Asger Baunsbak-Jensen, udtrykt det. Og fordi han på den måde lægger "svesken på disken", blev han i dag hyldet med en pris

Det er en gruppe lærere, der kalder sig Sveskens Venner, som har besluttet at uddele prisen Svesken på disken til en person, der kommer frem i lyset og offentligheden med sin egen ucensurerede version af, hvad der foregår i og uden for den danske folkeskole - kort sagt lægger "svesken på disken" - så en faglig og saglig debat har de bedste forudsætninger.

I sin seneste pamflet "Sidste udkald - kampskrift for folkeskolen" kritiserer Asger Baunsbak den heftigt debatterede folkeskolereform for at være "udemokratisk og uden visioner". Han undrer sig over, at der ikke blev formuleret en formålsparagraf forud for en ny reform, ligesom han fastslår, at de nye Fælles Mål lige nu bliver til uden en bredt funderet folkelig debat.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Furesøs lærere er sikret individuel forberedelse.

Folkeskolen d. 28. februar 2014

Af: Maria Becher Trier
Lærerne i Furesø Kommune i Nordsjælland er næste skoleår sikret godt 220 timer til individuel forberedelse. De skal være til stede på skolen 35 timer om ugen i godt 41 uger om året. Furesø Lærerkreds er glade for, at det er lykkes at nå til fælles forståelse med kommunen.

"Jeg er meget tilfreds. Vi har altid haft et godt samarbejde med Furesø kommune. Selv om vi er lagt under et pres af folkeskolereform og arbejdstidslov, har vi insisteret på at det skulle være muligt at nå til en fælles forståelse. Der er givet og taget fra begge parter. Det er ikke fordi, at den fælles forståelse på nogen måder lever op til en A08 aftale, men det er en klar forbedring i forhold til lov 409", siger formand for Furesø Lærerkreds Morten Krarup til folkeskolen.dk.

Den fælles forståelse ligner meget den aftale, som er indgået i Silkeborg. Lærerne har 35 timers tilstedeværelse på skolen. Syv af de 35 timer, som lærerne skal være på skolen er afsat til teamsamarbejde, forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Arbejdstiden bliver som udgangspunkt placeret mellem kl. 7 og kl. 17.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

logo

Godt nytår!

Anders Bondo d. 8. januar 2014

Farvel til et dramatisk år

Vi har sagt farvel til det mest dramatiske år nogensinde på uddannelsesområdet og kan nu se frem mod 2014, hvor udfordringerne som følge af sidste års begivenheder for alvor skal tackles. Det mest dramatiske var naturligvis arbejdsgivernes helt urimelige fire uger lange lockout og den efterfølgende arbejdstidslov, Lov 409, men mange andre beslutninger får betydning for hverdagen i det kommende år.

Med den begrundelse at styrke de Lands- og Landsdelsdækkende Skoler besluttede folketinget at udlægge dem til kommunerne vel vidende, at udlægningen af den vidtgående specialundervisning i sin tid medførte en markedsgørelse af skolerne, så muligheden for at fastholde ekspertise og kvalificerede tilbud blev sat under alvorligt pres.

En erhvervsskolereform er på trapperne med betydning for de medlemmer, der arbejder i ungdomsuddannelserne og med vejledning. Alt tyder på, at regeringens ”løft” skal være selvfinansierende!

I slutningen af året meddelte regeringen, at en kraftig reduktion i vejledningsindsatsen skal finansiere fortsættelsen af ”Ungepakke 2”. Regeringen vil have ”fokuseret vejledning”. Det giver jo ingen mening, når den samme regering umiddelbart inden kritiserede, at alt for mange bevidstløst søger ind på det almene gymnasium.

Og så blev folkeskoleloven vedtaget på den sidste dag, inden folketinget gik på juleferie. Det faglige niveau skal løftes, og eleverne skal have en længere skoleuge med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne glemmer konsekvent at fortælle, at deres såkaldte ”ambitiøse løft” af skolen sker ved, at lærerne skal undervise langt mere med den konsekvens, at der er meget dårligere mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen. Det svækker fagligheden og giver en mindre spændende undervisning.

Økonomisk styring blokerer for viden og indsigt

Generelt kan vi konstatere, at den økonomiske styring blokerer for viden og indsigt. I en tankevækkende kronik ”Videnssamfundet skranter” i Politiken den 3. januar [1] beskriver seniorforsker Rasmus Ejrnæs konsekvenserne på miljøområdet. En række paralleller kan drages til undervisningsområdet. Han fortæller bl.a. om, hvordan staten og KL har fundet sammen i en uhellig alliance, hvor politiske og økonomiske aftaler indgås uden transparens og offentlig debat. Han beskriver, hvordan forskningsbaseret rådgivning er blevet til ”myndighedsbetjening”, og hvordan et ministerium har mange forskellige måder at undgå ubekvem viden på.

Kronikken giver på den måde en god forklaring på, hvorfor vi i 2013 oplevede en række politiske initiativer, der savner enhver begrundelse i den viden, der er tilgængelig. Det er udfordringerne fra disse beslutninger, vi nu står med ved indgangen til 2014.

2014 og en ny virkelighed

Det lovinitiativ, der her og nu har den mest dramatiske konsekvens, er Arbejdstidsloven, Lov 409, som folketinget gennemførte efter, at de havde accepteret, at KL og Finansministeriet lockoutede lærerne i hele fire uger.

For alle, der er omfattet af loven, bliver en række spørgsmål stadig mere påtrængende: Hvordan ser min arbejdsdag ud efter 1. august? Hvordan kan skolelederen kvalificeret vurdere alle mine opgaver i tilknytning til undervisningen, når opgaveoversigten skal udarbejdes? Hvordan skal jeg kunne lykkes med at gennemføre ordentlig undervisning?

De politikere, der vedtog loven, har ikke noget svar, og det har de embedsmænd fra arbejdsgiverne i staten og kommunerne, der skrev loven, heller ikke. KL har holdt ”camp” for alle skoleledere – ikke for at give svar, men for at stille spørgsmål. Spørgsmål der til sidst ofte havner hos dig og dine kollegaer, så i stedet for at få svar, bliver I ofte blot mødt med nye spørgsmål.

Jeg er helt klar over, at der i den situation er en helt berettiget forventning om, at vi fra den politiske ledelse i Danmarks Lærerforening forsøger at formulere nogle svar. Kongressen vedtog i september en strategi, der bestemt ikke giver alle svarene. Men vi giver den foreløbige anbefaling, at der, hvor der ikke kan indgås aftaler, som er et bedre værn mod det grænseløse arbejde, og som giver bedre mulighed for at levere god undervisning end Arbejdstidsloven – ja så må vi følge loven for at få den beskyttelse, som den giver i forhold til arbejdsmiljøet. Aftaler indgås af kredsen eller - efter aftale med kredsen - af tillidsrepræsentanten.

Møder med tillidsrepræsentanter og medlemmer

I november/december afviklede vi en lang række kurser for alle tillidsrepræsentanter for at informere om grundlaget i Arbejdstidsloven, og gennem klubmøder og kredsenes medlemsmøder og -kurser forsøger vi at bringe informationerne helt ud til det enkelte medlem. Møderne er fulgt op med materiale sendt til tillidsrepræsentanten og til dig og dine kollegaer.

Vi holder løbende møder med kredsformændene for at samle op på de spørgsmål, der rejser sig lokalt, og i de kommende uger deltager hovedstyrelsesmedlemmer i møder over hele landet, hvor vi har inviteret 4 – 5 repræsentanter fra samtlige skoler og arbejdspladser. Hovedformålet med møderne er, at vi i hovedstyrelsen får et direkte billede af, hvilke spørgsmål der især tumles med på skolerne. På mødet kommer vi altså ikke med svarene på spørgsmålene, men med det supplement som møderne giver til de løbende informationer, vi får fra kredsformændene, vil vi lægge os i selen for at blive så konkrete som muligt i vores anbefalinger til dig og dine kollegaer.

Arbejdet med konkrete anbefalinger

Når vi ikke for længst er kommet med en række konkrete anbefalinger, skyldes det den ekstraordinære situation, vi står i. Når vi tidligere har indgået aftaler om arbejdets tilrettelæggelse, er det sket efter grundige forhandlinger, hvor parterne har afklaret muligheder, forventninger og fortolkninger. Nu står vi med en lov, hvor arbejdsgiverne konsekvent har nægtet at besvare vores spørgsmål om, hvordan de forestiller sig, at man kan planlægge et skoleår med dette regelsæt, som de selv fik gennemtrumfet.

Samtidig står vi med en række dilemmaer, som jeg tidligere har beskrevet, og det er vigtigt, at vi tackler denne situation på en måde, så alle kan se sig selv i Danmarks Lærerforening. Vi skal for alt i verden undgå splittelse og intern splid.

Det skal vi blandt andet, fordi det bestemt ikke er vores mål, at Arbejdstidsloven skal være en permanent ramme om vores arbejde. Derfor skal vi også vurdere de tiltag, vi gør nu, i forhold til vores muligheder for på sigt at skabe nogle rammer, der i langt højere grad understøtter en god undervisning, en god skole og et godt lærerliv. Vi bliver hele tiden klogere gennem tilbagemeldingerne fra medlemmer og kredse, og det er vigtigt, at vores anbefalinger er velovervejede og gennemtænkte, så vi ikke senere skaber forvirring ved at lave dem om. Jeg lover, at vi gør alt, hvad vi kan for at blive så præcise som muligt så hurtigt som muligt.

Genskabe det politiske engagement og den demokratiske samtale

Og så skal vi have vristet vores arbejdspladser ud af økonomernes og New Public Management-guruernes hænder. Vi skal have genskabt den demokratiske samtale og insistere på, at politikerne tager ansvar på baggrund af viden og visioner og ikke på regnedrengenes forsimplede kontrolinstrumenter. Tag eksempelvis folkeskolereformen. Mål 1 er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Det kan ingen formentlig være uenige i, men det går helt galt, når resultatmålet efterfølgende defineres på denne måde: ”Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.” Er det virkelig det kvalitetsmål, vi ønsker i det danske samfund, eller er det valgt, fordi det er nemt og bekvemt i teknokraternes måle- og kontrolsamfund?

I vores professionsideal skriver vi: ”Læreren vil bidrage til udviklingen af elevernes menneskelige, sociale og politiske dannelse, så alle elever får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som samfundet”. Det er en helt anden ambitiøs målsætning for de kommende generationer. Derfor vil vi forsøge at genskabe den politiske dialog og den demokratiske samtale om, hvad vi vil med vores uddannelsessystem, blandt andet med udgangspunkt i professionsidealet. Jeg håber, at du har lyst til at være med. Jeg planlægger blandt andet at deltage i en række fyraftensmøder i løbet af foråret med dette tema på programmet.

Din mening er vigtig

Jeg har stor gavn af den inspiration, jeg får fra medlemshenvendelser og deltagelse i medlemsmøder rundt om i landet. I ugerne omkring jul har jeg blandt andet haft en særdeles værdifuld mailkorrespondance med et medlem fra Nordsjælland. Når hovedstyrelsesmedlemmer i de kommende uger deltager i møder, hvor også repræsentanter fra din skole/arbejdsplads er inviteret, har du mulighed for gennem dem at give input til vores arbejde. Brug den muluighed, så vi sammen kan takle de udfordringer, vi står overfor bedst muligt uanset om arbejdspladsen er folkeskolen, UU-centeret, voksenspecialskolen, PPR, Sosu-skolen eller andre steder, hvor DLF’s medlemmer arbejder.

De kommende generationer og samfundet er afhængige af, at vi kan lykkes med vores arbejde.

Godt nytår!

Anders

 

 

 

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top