Solmenu

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > Marts 2013 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyheder marts 2013

 

 

 

Bondo: Forhandlings-mulighederne er udtømt

Folkeskolen d. 31. marts

….Skuffet Bondo

Efter interviewet med Ziegler i Tv-avisen måtte Anders Bondo erkende, at der ikke er nogen vej uden om lockouten af lærerne.

"De vil have, at skolelederen skal aftale, hvor meget forberedelse, den enkelte lærer skal have. Det har vi accepteret. Men det er ikke nok. Vi har bedt dem om at få regler, der svarer til alle andre. Det har de ikke villet. Vi har taget deres aftale og skrevet regler ind, som alle andre har. Men heller ikke det kan vi få. Mange steder har man lokale aftaler mellem lederen og tillidsrepræsentanten, men det må man ikke på skoleområdet. Vi har prøvet igen og igen", siger en tydelig opgivende Anders Bondo til folkeskolen.dk.

Han ligger ikke skjul på, at han er meget skuffet over forløbet.

"De rammer, vi sidder og diskuterer ud fra. er formuleret i Finansministeriet. De har ingen ekspertise i, hvordan man laver god skole. Derfor har vi tilbudt at få eksperter ind. Jeg ved ikke, om det kunne lykkes, men det kunne give en anden tilgang. Men det bliver også fuldstændig afvist. De har ikke været… villige til at gå ind på noget som helst. De har siddet med et færdigt resultat. Det er skuffende", siger Anders Bondo….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne kæmper imod 'de mørke trillinger'

Politiken d. 31. marts 2013

...Ugen igennem har faglige organisationer ytret, at spillet om dette års overenskomster for første gang nogensinde ikke har indeholdt reelle forhandlinger. De er i egen optik blevet mødt med en pistol for panden og med følelsen af, at forhandlerne fra stat, regioner og kommuner er blevet udstyret med dekret ovenfra om ikke at give sig en tomme.

Ifølge en embedsmand med kendskab til processen er den nuværende nervekrig om lærernes arbejdstid hidtil vigtigste kapitel i en større historie om, at lønmodtagere må vænne sig til at få skåret i deres ordninger. Budgetkrigerne udstikker kursen. Om nødvendigt med tvang...

Læs hele artiklen

sides top

 

Corydons højre hånd undsagde dansk model

DR d. 31. marts 2013

…Finansministeriets departementschef har givet udtryk for, at den danske model er træg og besværlig…

…Ifølge flere tilstedeværende gav topembedsmanden udtryk for, at systemet med centrale forhandlinger var trægt og gjorde det alt for besværligt at modernisere den offentlige sektor…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

SFer om lærerkonflikt: KLs tone har været hård, men rigtig.

DR d. 31. marts 2013

…Det kan diskuteres, om tonen i konflikten mellem lærerne og Kommunernes Landsforening (KL) har været for hård, men grundlæggende er KLs linje over for lærerne den rigtige.

Læs også SFer sår tvivl om KLs linje i lærerkonflikt

Det siger medlem af KLs bestyrelse og borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF), efter at partifællen Mette Touborg offentligt har rejst tvivl om, hvorvidt de kommunale arbejdsgivere har valgt den rigtige linje og strategi i forhold til lærerne…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Som skoleleder kan jeg ikke kende KL's billede

Politiken d. 30. marts 2013

…Helt overordnet må jeg sige, at jeg på ingen måde genkender billedet. Der, hvor jeg færdes, er lærerne engagerede, arbejdsomme, ambitiøse, initiativrige og meget optaget af samarbejde, både med lærer- og pædagogkolleger, forældre og eksterne samarbejdspartnere.

De er endda så engagerede og ambitiøse, at min lederopgave oftere er at få dem til at ’klappe hesten’ end at få dem til at arbejde mere…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne har størst opbakning i konflikt med KL

DR d. 28. marts 2013

39 procent af danskerne sympatiserer mest med lærerne i deres konflikt med KL, viser ny måling.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ziegler i 2009: Jeg giver arbejdstidsaftale 12 på den nye skala

Sådan lød det tilbage i 2009, da KL's nuværende topforhandler Michael Ziegler kommenterede på den overenskomstaftale, der året forinden var indgået med lærerne.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerformand: Hellere hurtigt indgreb end lang konflikt

Politikken d. 28. marts 2013

Hvis løsningen på den kommende konflikt alligevel er et regeringsindgreb, så må man overveje den situation. For en konflikt har meget store konsekvenser…

Læs hele artiklen

sidens top

 

Skoleledere til KL og lærerne: Tal samme sprog

Politiken d. 28. marts

...»Lærerforeningen har givet sig rigtig meget, men det har KL og finansministeren ikke. Vi har ønsket en aftale med et større ledelsesmæssigt råderum. Men at gå i den modsatte grøft, som KL og finansministeren ønsker, det behøver man ikke«, siger Anders Balle....

...»Vi kan sagtens leve med en pulje fastsat til individuel forberedelse, for selvfølgelig skal lærerne forberede sig. Her burde man kunne nå hinanden. Men når KL og ministeren siger, at der ikke må være en pulje overhovedet, så er der jo ingen kompromismuligheder«, siger han. ...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Socialdemokrat skammer sig

Folkeskolen d. 27. marts 2013

Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Herlev Kjeld Hansen var med til at indgå lærernes nuværende arbejdstidsaftale. Nu skammer han sig over arbejdsgivernes retorik og siger, at begge parter skal have medejerskab til en aftale for, at den fungerer i en skolehverdag.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Her er lærernes tilbud til KL og Corydon

DR d. 26. marts 2013

DR Nyheder har samlet de punkter, som lærerne har smidt på bordet under de mange forhandlinger med deres arbejdsgivere, KL og staten...

...Overordnet set går lærerne med til KL og statens krav om, at der er fuld ledelsesret på arbejdstid og forberedelse, altså at skolelederen frit fordeler forberedelsestid fra en samlet pulje på skolen, og at lærerne befinder sig fuld tid på skolen..

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Gymnasielærere raser over Corydon-kommentar

TV2 d. 26. marts

…- Der var hverken tale om to ligeværdige parter, eller om reelle forhandlingsmøder. Vi havde den samme opfattelse af forhandlingerne, som Danmarks Lærerforening har: Der lå fra arbejdsgivernes side en drejebog, der blev fulgt. Resultatet var givet på forhånd, og der var stort set ikke mulighed for forhandling…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Her er KL og Corydons hovedkrav til lærerne

DR d. 26. marts 2013

…Fremover skal arbejdstiden være en ugentlig arbejdstid på 37 timer, hvor leder og medarbejder aftaler, hvor meget tid der skal bruges på undervisning, og hvor meget der bruges på forberedelse og møder…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo: Forhandlingerne var absurde og groteske

DR d. 25. marts 2013

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen er rystet, da han kommer ud fra Forligsen. Han kalder forhandlingerne absurde…

…- Jeg har aldrig været til en forhandling før, hvor resultatet var givet på forhånd. Det var ikke en forhandling...

…Lærerne får ingen faste regler

Anders Bondo Christensen ønsker, at lærerne skal have faste rammer for, hvor meget de må arbejde, hvornår de skal arbejde og overarbejde. Ligeledes ønsker han en regel om varsling i forbindelse med ekstra-vagter.

- Men det må vi ikke få. Vi skal åbentbart ikke have de samme regler som 80 procent af danskerne, der sidder i offentlige erhverv som os. Det er absurd, siger formanden...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lockouten gør alle lokalaftalerne ugyldige

Folkeskolen d. 25/3 2013

74 ud af landets 98 kommuner har allerede forhandlet en lokalaftale om lærernes arbejdstid for skoleåret 2013/14. Lokalaftalerne er forhandlet på baggrund af de nuværende arbejdstidsregler - og derfor bliver lokalaftalerne ugyldige, når den gældende overenskomst udløber 31. marts uden en ny aftale på plads. Anders Bondo Christensen frygter, at det ikke er gået op for en stor del af borgmestrene, at deres lokalaftaler bortfalder, skriver Berlingske.

Sidens top

 

Parternes forhandlingsforslag

DLF d. 24. marts 2013
Af CHJ

"Vi har hele tiden understreget over for forligsmanden, at alt stadig var i spil".
Sådan sagde Anders Bondo Christensen på en pressebriefing i går efter forhandlingssammenbruddet.

Han afviste dermed KL's beskyldninger om manglende forhandlingsvilje, idet han konstaterede, at Danmarks Lærerforening havde fremlagt en række forslag til forhandling, der alle forsøgte at komme KLs tankegang i møde.

Samtidig understregede han, at det bedste forslag - set med Danmarks Lærerforenings øjne - fortsat er den eksisterende aftale.

Dette er, hvad parterne medbragte til forhandlingsbordet.

Danmarks Lærerforening tilbød:

- 25 timers undervisning pr. uge i
sammenhængende forløb (dvs. 25 %
mere undervisning end i dag).

- Øget tilstedeværelse på skolen.

- Varetagelse af de nye aktivitetstimer.

- Den finske model

- At arbejdstidsreglerne først forhandles,
når folkeskolereformen er vedtaget
(ligesom KL har aftalt med BUPL).

- Ny arbejdstidsaftale med samme
regler som for skolepædagogerne
hos BUPL (som KL ikke ønsker at ændre).

- Ny arbejdstidsaftale med fuld
ledelsesret, herunder at skolelederen frit
fordeler forberedelsestid fra samlet pulje
på skolen, fuld tilstedeværelse på skolen,
samt sikringer i lighed med på det
øvrige offentlige arbejdsmarked.
Desuden valgfrihed for kommunerne
mellem denne og den eksisterende
arbejdstidsaftale, samt mulighed
for lokal aftaleindgåelse.

KL tilbød:

- En arbejdstidsaftale i lighed
med gymnasielærernes uden ret
til at vide hvornår man skal være på
arbejde og har fri, uden øvre grænse
for undervisningstid, uden varslings-­‐
bestemmelser og uden bestemmelser
om registrering af arbejdstid.
Ingen mulighed for lokal
aftaleindgåelse.

Se oversigt her

Sidens top

 

Løgnen om det 'øgede ledelsesrum'

Debat - Folkeskolen d. 24 marts 2013

Skoleledernes ønske om øget tilstedeværelse stå helt centralt i kampen. Sådan behøver det ikke at være. Skolelederne har allerede i dag mulighed for at gøre alle opgaver til genstand for krav om tilstedeværelse, når det giver mening. Så vidt ønsker ingen skoleledere at gå, men mange ønsker at gå et stykke af vejen. De har imidlertid svært ved at sætte kravet igennem, og derfor beder Anders Balle nu om, at hans medlemmer bliver PÅLAGT det. Så kan de nemlig påberåbe sig at handle efter ordre. M.a.o.: Jeg vil gerne, jeg må også godt, men jeg tør ikke, så tving mig, please! Hvad det har med en udvidelse af ledelsesrummet at gøre, er svært at få øje på. For mig at se er det temmeligt ynkeligt, slet og ret.

Hermed også sagt, at det er selve præmissen om at KL og regeringen vil øge ledelsesrummet, den er gal med. KL vil tværtimod pålægge skolelederne at styre deres skoler på en ganske bestemt måde. Den skoleleder, der måtte ønske at anvende den nugældende, ubureaukratiske, no-nonsens aftale om kobling mellem undervisning og forberedelse, vil blive hindret i det. Det 'øgede ledelsesrum' skal bruges til en bestemt form for ledelse og er således ikke eksisterende. Fanden til frihed: Det står dig frit for at gøre og mene, hvad du vil - så længe du er enig med mig!

Læs artiklen i folkeskolen

Sidens top

 

To minutters forberedelse skiller lærere og kommuner ad

Striden om lærernes arbejdstid står om to minutters forberedelse per elev. KL vil ikke gå med til tidskvoter.

Information d. 23. marts 2013

...- Vi har fuldstændigt imødekommet KL på deres krav om normalisering af lærernes arbejdstid. Vi tror ikke, at det er den rigtige model, men vi har spillet ind med det for at undgå en konflikt, siger lærernes topforhandler Anders Bondo Christensen om forslaget.

I det nye udkast er der således ingen officiel grænse for, hvor mange undervisningstimer lærerne må have på en uge inden for arbejdstiden på 37 timer. Skolelederne kan fordele lektioner og forberedelse.

Puljen betyder, at nogle lærere får mindre tid, mens andre så får mere...

…Det er den grundlæggende kerne i konflikten. Der er ikke nogen gylden middelvej mellem de to synspunkter, og det gør det svært at lande en løsning, tilføjer Michael Ziegler.

Ifølge kommunernes topforhandler svarer de to minutters forberedelse per elev per lektion omtrent til den mængde forberedelse, lærerne allerede bruger i dag.

- En del af min kritik af det eksisterende system har været, at der kan frigøres nogle ressourcer. Men hvis man definerer en pulje af forberedelse, som er lige så stor som i dag, så bliver der ikke frigjort nogen ressourcer, siger han...

Læs hele artiklen

Webmaster:

I artiklen fortæller Michael Ziegler med al tydelighed, at al den snak om en mere retfærdig fordeling af forberedelsestiden blot er noget der bruges for at vinde befolkningen.

Det reelle Bjarne Corydon og KL går efter er en besparelse på forberedelsestiden, så den ny folkeskolereform kan gennemføres.

Da jeg i 1981 blev ansat som lærer var der arbejdsløshed. For at hjælpe os nyuddannede, lavede man stillinger som fast vikar, men for at det skulle være til at holde ud, fik vi 10 faste lektioner om ugen. Med KL's forslag kan man risikere at alle bliver "faste vikarer". Lærere, der skal undervise, med et minimum af forberedelse. Det er meget hårdt at undervise på den måde og det er ikke noget man holder til i mange år.

I år 2000 var der meget sjældent en lærer der gik ned med stress og depression. På det tidpunkt blev jeg ansat som konsulent i en lærerkreds, og jeg kan derfor sige, at nu har formentlig alle kommuner et stigende antal lærere der får stress.

Jeg taler jævnligt med lærere der er gået ned med stress og som har fået en depression oveni. En fortalte mig, at det føles som at være i Helvedes forgård, og man kan ikke lade være med at tænke om det ville være bedst at forlade denne verden. Det at tænke på mennesker er tydeligt noget Bjarne Corydon og KL slet ikke forholder sig til.

Derudover er det nu helt tydeligt, at der ingen forhandling er, der skal findes en besparelse og det skal dikteres med et regeringsindgreb og medarbejderne skal ikke via deres fagforening have indflydelse på egne arbejdsforhold.

I New Zealand lykkedes det at svække fagforeningerne ved at give højere løn til individuelle aftaler. Da fagforeningerne var svækkede, fjernede man alle regler, og nu lever mennesker, der tidligere havde et velfungerende velfærdssamfund en kummerlig tilværelse -uden regler på arbejdsmarkedet, med lav sikkerhed, dårlige lønninger og meget lang arbejdstid.

I EU er en svækelse af fagforeningerne en del af den økonomiske strategi. Klik her

Vi må stå sammen så det ikke sker i Danmark.

Sidens top

 

Anders Bondo Christensen: Lærerne vil ikke være statister i KL's drejebog

Politiken d. 22 marts 2013
Kronik

… I de seneste år er danske skolefolk valfartet til Canada for at se på miraklet i Ontario. Vigende opbakning til den offentlige skole og stadig dårligere faglige resultater blev i løbet af kort tid vendt til en succeshistorie.

Regeringen i Ontario besluttede at sætte alle kræfter ind på at vende udviklingen ud fra to grundlæggende principper: For det første skulle man tage udgangspunkt i den forskningsmæssige viden om, hvad det er for tiltag, der styrker undervisningen i skolen.

For det andet er det lærerne, der er grundlag for enhver forandring i skolen. Uden lærernes opbakning er enhver reform af folkeskolen dømt til at mislykkes…

Læs hele kriniken

Sidens top

 

Efter sammenbrud: Nyt aftaleudkast på bordet

DLF d. 22. marts

Danmarks Lærerforening imødekommer KL med endnu et aftaleudkast til OK13. KL har gentagne gange ytret ønske om, at der kan gives forskellig forberedelsestid til lærere afhængig af, hvilke fag de underviser i. Det nye aftaleudkast imødekommer KLs ønske om øget ledelsesret. På den enkelte skole afsættes der en pulje til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, som skolelederen fordeler mellem lærerne, og lærerne arbejder i øvrigt efter samme arbejdstidsregler som alle andre kommunalt ansatte. Mange kommuner er glade for den nuværende aftale, derfor skal de naturligvis have mulighed for at vælge mellem den eksisterende aftale og den nye KL-model. Udkastet er netop afsendt fra Danmarks Lærerforening til KL.

”Vi har netop sendt endnu et aftaleudkast til arbejdstidsaftale til KL. Det indeholder det, som KL gang på gang har efterlyst: At lærerne får samme vilkår som alle andre offentligt ansatte. Nemlig en 37 timers arbejdsuge med normale varslingsbestemmelser, regler for merarbejde og fuld ledelsesret til skolelederen til at fordele arbejdet. Vi har imødekommet KLs ønsker. Mange kommuner er tilfredse med den nuværende model – de skal naturligvis have mulighed for at beslutte, om de vil bruge en evt. ny aftale eller fortsætte på den nuværende, ” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Se kilde

Sidens top

 

Nyt sammenbrud i lærerforhandlinger

DR d. 22. marts 2013

Sammenbruddet bekræftes af både KL og Lærernes Centralorganisation, mens forligskvinde Mette Christensen endnu ikke har meddelt, at hun ikke kan komme videre med de to stridende parter.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Stålsat omkring arbejdstidsaftale

DR d. 22. marts 2013

...- Vores udgangspunkt er, at vi rigtig gerne vil finde en løsning ved forhandlingsbordet. Men vi er samtidig ret stålsatte på, at vi skal igennem med det krav, der handler om, at vi ikke vil have aftaler, der dikterer, hvad lærernes arbejdstid skal bruges til, siger han....

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL-formand tordner mod lærerne: I er fanget i det forrige århundrede

Kommunalt topmøde i Aalborg åbner med en svada mod lærerne fra kommunernes formand.

Politikken d. 21. marts

…Fanget i en tidslomme
I sin velkomsttale forsøgte KL-formand, Erik Nielsen (S), da heller ikke at undslippe emnet. Omkring en tredjedel af hans tale handlede om konflikten, hvor Danmarks Lærerforening fik følgende svada med på vejen.

»Hvis Lærerforeningen holder fast i fortiden, så bliver konflikten til virkelighed i løbet af foråret. Det vil betyde store praktiske udfordringer for de enkelte skolebørn og familier. Det ved vi godt«:

»Men alternativet er værre: Alternativet er at give køb på vores børns fremtid for at få fred for en fagforening, der er fanget i en tidslomme fra forrige århundrede«, lød det fra talerstolen. ...

Læs hele artiklen

KL formanden har åbenbart ikke opdaget at der faggrupper på det private arbejdsmarked hvor akkorder er helt almindelig, på samme måde som lærerne på en del af deres arbejde har en akkord.

Sidens top

 

Sarkastisk Bondo om KL-formands kritik: »Jamen det er jo fantastisk«

Politikken d. 21. marts

…»Vi evaluerede aftalen så sent som i efteråret, og både kommuner, lærere, ledere og de kommunale forvaltninger var positive. Jeg har også en videooptagelse af Michael Ziegler (KL's topforhandler, red.) der omtaler aftalen som værende til et tolv-tal«…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Sure byrødder: KL-formanden taler konflikten op med svulstig krigsretorik

Politikken d. 21. marts

…»Formanden missede en klar mulighed for at tage dialog. Konflikten blev i stedet talt op. KL’s sprogbrug forstærker konflikten. Det er ærgerligt på folkeskolens vegne. Og jeg synes, det er dumt i ordets egentlige forstand«, lød det fx fra partifællen Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester for Socialdemokraterne i Lyngby-Taarbæk…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

bc

Bondo: Det er så fantastisk med kæmpe opbakning

DR d. 20. marts

Det betyder noget, at Danmarks Lærerforening oplever bred opbakning fra andre fagforeninger, siger formand...

...20.000 demonstrerede i København

KL varslede lockout af cirka 50.000 folkeskolelærere i slutningen af februar, da forhandlingerne om en ny overenskomst med Danmarks Lærerforening brød sammen...

Dejligt at DR rettede antal demonstranter.

...Havde ikke drømt om det her

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi drømt om, at vi fik sådan en opbakning. Men det er fordi, at det ikke kun er lærerne - men hele fagbevægelsen, der bakker op omkring det her...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Videoreportage fra stordemonstration i København

KLF Københavns Lærerforening d. 23. marts 2013

Over 20.000 mennesker var samlet på Christiansborgs Slotsplads til demonstration.

Klik her

Demonstrationer d. 20. marts - vi tog til Odensen

 

Demonstrationsforberedelser i velegnet t-shirt.

anja1

anja2

 

Fælles transport til Demonstrationen i Odense

bus

 

Der var mødt flere tusinde op til demonstrationen i Odense

 

demo

 

Der blev holdt en række spændende taler af:

Velkomst v/ Anne-Mette K. Jensen,
Odense Lærerforening

Inge Grønbech, FOA Odense

Hanne Pontoppidan,
Uddannelsesforbundet

Grethe Christensen,
Dansk Sygeplejeråd

Bjarne Porsmose,
GL Fyn

Hanne Ellegård,
Socialpædagogerne Lillebælt

Nedenfor Anne-Mette K. Jensen fmd Odense Lærerforening på talerstolen

am2

 

Et lille klip fra de mange plakater

plakat

 

Ud over talere var der underholdning bl.a. ved kim Larsen

kim

 

DLF holdt demonstrationer d. 20. marts

DLF d. 20. marts 2013

Der var stor opbakning og mange fremmødte ved demonstrationen på Christiansborg Slotsplads i København
Det skønnes, at mere end 20.000 havde trodset sne og kulde og var mødt op på Christiansborg Slotsplads. Også i Århus, Aalborg, Odense og Rønne meldes der om flot fremmøde...

Læs hele artiklen

 

Lærere demonstrerer: Hvem går det ud over næste gang?

DR d. 20. marts

...- Regeringen prøver nu at indføre den sorte skole med kæft, trit og retning uden at spørge os, lyder det ud over Rådhuspladsen i København, hvor over 500 lærere er samlet...

Man må sige de har et andet skøn end DLF - 40 gange mindre!

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nu stiger komikken.

Niels Sauer Fagligt Debat LÆ :Skolekom d. 20. marts 2013

"Først går regeringen med fejlfortolkninger af forskernes resultater (vedr. effekten af mere undervisning) , og når forskerne derefter undsiger regeringens brug af deres resultater, så får de at vide, at de ikke har forstået deres egne forskningsresultater rigtigt. Så meddeler forskerne offentligheden, at regeringen bedriver systematisk misinformering, men regeringen fortsætter ganske uanfægtet, hvorefter forskerne betegner undervisningsminiterens opførsel som 'fræk'. Det hindrer hende ikke i at fortsætte sin demagogi.

Nu har Corydon så klaget til DR over indslaget i TV A Søndag, der dokumenterede hans overgreb på den danske model i form af matchfixing med KL som stråmand. Han klager bl.a. over misbrug af arbejdsmarkedsforskerne Henning Jørgensen og Flemming Ibsen, men de siger begge to, at de på ingen måde føler sig misbrugt og at de kan stå fuldt og helt inden for det, de får sagt på tv. Corydon forsøger at presse DR til at 'tilbagekalde' hele indslaget, men afvises fuldstændigt af DR. "

Se BT klik her

"Med andre ord: Først misbruger regeringen forskerne, så det driver, og dernæst beskylder de uden grund andre for at misbruge forskerne.

Det er ikke bare frækt. Det er tillige dilettantisk. "

Sidens top

 

Bjarne Corydon angriber DR: Vil have kritisk tv-indslag trukket tilbage

BT d. 20. marts 2013

…Finansminister Bjarne Corydon (S) afsendte mandag en klage over indslaget i 21-søndag, direkte til Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørby Rønn. En klage der ifølge kilder i Danmarks Radio er ’helt grundløs’…

Læs hele artiklen

sides top

Indblanding i lærerkonflikt bekymrer fagforbund.

DR d. 18. marts 2013

...21Søndag kunne i går fortælle, at der 13. november sidste år, blev holdt er fortroligt møde i Finansministeriet med deltagelse af regeringstoppen og topfolk fra Kommunernes Landsforening (KL).

Mødet var kulminationen på knap halvandet års arbejde på et opgør med lærernes arbejdstidsregler, og flere kilder har over for 21Søndag fået indtryk af, at regeringen direkte lovede KL at lave et lovindgreb, der skal diktere lærernes nye overenskomst.

Og hvis det er tilfældet, så er det slut med den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler vilkår og aftaler på plads, mener Politiforbundets formand Peter Ibsen...

Læs hele artiklen

sidens top

 

EL kalder Corydon i samråd om lærer-forhandlinger

DR d. 17. marts 2013

…- Vi synes, at vi har brug for at få finansministerens egen forklaring over for Folketinget om, hvad der er sket. Derfor vil vi indkalde ham til et samråd, så vi vil få et klart indblik i, hvad der er sket, og så må vi tage stilling til, om vi synes, det er acceptabelt, siger han til DR Nyheder…

…- Der er kæmpestor forskel på, om KL har aftalt med finansministeren, hvad der skal ske i forløbet. Hvis KL har en aftale med ministeren, kan de jo fuldstændig risikofrit kaste skolelærerne ud i konflikt, fordi de ved, at konflikten stopper, den dag de har aftalt det med regeringen, siger Per Clausen….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Afskaffelse af den nordiske model.

21 - søndag d. 17. marts.

I denne udsendelse dokumenteres at der har været aftale mellem KL og regeringen siden 2011.

Når man på den måde planlægger at sætte den ene part ud af spillet og gøre forhandlingerne til skuespil- hvor et indgreb er planlagt til fordel for KL og regeringens planer sætter man forhandlingssystemet ud af kraft- et system der er skabt og udviklet siden 1889.

Det er over 100 års forhandlingstradition, man sætter ud af kraft, et system man i udlandet er meget misundelige på.

I udsendelserne fortæller 2 arbejdsmarkedsforskere om, at der er tale om at man ødelægger forhandlingssystemet.

Anders Bondo interviewes.

Klik her

New Zealand eksperimentet 

Her kan du se hvordan det er gået i New Zealand, hvor de meget effektivt fik sat det kollektive forhandlingssystem ud af kraft. Her lykkedes det, ved at give arbejderne lidt mere i løn for ikke at være under en kollektiv aftale, at få de kollektive aftaler afskaffet- hvorefter alle rettigheder forsvandt.

New Zealand Eksperimentet Nr 3

New Zealand Eksperimentet Nr 4

Sidens top

 

Demokrati-knokout

Danmarks befolkning mod heldagsskole
på facebook d. 17. marts 2013

En gang i fremtiden vil man skrive bogen om dengang politikerne fik smadret den demokratiske aftaleret. En ret som dem før os kæmpede lange seje kampe for at give videre til deres efterkommere. Et bedre og mere lige DK. Stauning roterer i disse dage i graven. Jeg græmmer mig over den måde politik pt. konstrueres på. Vi er nået et absolut lavpunkt i vores demokratiske tradition. Politikere producerer reformer uden reelt at lytte til civilsamfund og interessenter. Der lyttes hverken nedad eller opad, til gengæld tromler man henover samtaledemokratiet. Dygtigt får man i denne sag den halve befolkning til at tro på, at lærere da også bare skal nakkes. De slår jo græs kl. 12 og er iøvrigt set i Netto fredag kl. 13. Alle synes noget, men ingen ved noget om lærerens arbejdstid. At det kan forekomme man ser læreren en formiddag, handler om en fleksibilitet i jobbet, som jo ikke gør de arbejder mindre. Imens kan moderniseringsstyrelsen og Corydon udøve terror uden at nogen medier løfter et øje.

Se stedet

Sidens top

 

SF synes parat til at knægte lærerne.

Folkeskolen d. 17. marts.

Af Økonom Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission

Uafhængig økonom - cand. scient. adm.

SF s nye ledelse synes i gang med at forberede medlemmerne på, at regeringen og dermed SF selv vil komme med lovindgreb overfor lærerne omkring 1. maj. Man forsøger at legitimere det med, at man "ikke bare vil ophæve KL s krav til lov". Men det er efter alt at dømme bare spil for galleriet. KL s strategi er lagt i finansministeriet og SF vil ikke få lov til at pille afgørende ved finansieringen af regeringens folkeskolereform. Forbeholdene fra Holger K. og Pernille Vigsø Bagge skal dermed bare legitimere overfor SF s medlemmer, at SF kører med på lovindgrebet for at kunne blive i regeringen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Danskerne har mest sympati med lærerne.

DR d. 15. marts 2013

…Nu er der flere i befolkningen, der har sympati med lærerne end med Kommunernes Landsforening i striden om lærernes arbejdstid. Det viser en meningsmåling, som Epinion har foretaget for DR.

Ifølge målingen har 44 procent af danskerne sympati med lærerne, mens 26 procent siger at de har mest sympati med Kommunernes Landsforening….

Læs hele artiklen

 

Lærerne skruer bissen på over for regeringen

DR d. 15. marts 2013

"Lærernes hovedorganisation FTF er nu klar til at skrue bissen på over for regeringen, hvis det kommer til et forhandlingssammenbrud.

Hvis ikke kommunerne og regeringen vil lytte til lærerne, så er lærernes hovedorganisation FTF klar til at skrue bissen på.

Lærerne, med Bente Sorgenfrey i spidsen, vil indbringe regeringen for Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), hvis de strandede overenskomstforhandlinger ender med et ensidigt politisk indgreb"….

Læs hele artiklen

Siden top

 

SF til Corydon: Kør ikke lærerne over

avisen.dk d. 15. marts 2013

…Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at et regeringsindgreb, der primært tilgodeser arbejdsgivernes interesser, vil være særdeles kontroversielt.

- Hvis de vælger bare at lovgive fuldstændig på tværs af en faggruppe og køre den over og tage parti for arbejdsgiveren, kan der virkelig falde brænde ned.

- Det vil nærmest være i strid med ILO-konventionerne og alle mulige andre spilleregler, at man i den grad laver et forlig, som kører den ene part over, siger Flemming Ibsen til avisen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Konflikt mellem lærere og KL optrappes

DR d. 15. marts 2013

…- Som arbejdsgiver har KL ansvaret for at sikre, at der er indtænkt nødberedskab i lockout-varslet. Det har de ikke gjort. Nu har KL kun den mulighed at trække hele lockout-varslet tilbage og sende et nyt, hvori de har taget hensyn til de områder.

- De kan ikke kun trække lockoutvarslet tilbage på nogle områder. De har glemt at tage højde for, at der er nogle svage børn, der skal tages hensyn til, siger Dorte Lange til Ritzau...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Politiforbund støtter lærerne: Kom til demo i civil

DR d. 15. marts 2013

Onsdag er der landet over demonstrationer til fordel for den danske model efter opfordring fra lærerne. Også Politiforbundet bakker op...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Havnearbejderne støtter lærerne

Arbejderen d. 14. marts 2013

Støtten til de danske folkeskolelærere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne breder sig. Havnearbejderne opfordrer fagforeninger og arbejdere på tværs af faggrænser til at stå sammen solidarisk…

Læs hele artilen

Sidens top

 

Midt i en krisetid:
Kampfly-indkøb for milliarder skudt igang

Arbjderen d. 14. marts

…Regeringen og de borgerlige partier blev onsdag er blevet enige om at genstarte den kampflykonkurrence, som VK-regeringen satte på pause i 2010 på grund af krisen…

…Regnes flyenes levetidsomkostningerne med, er der tale om en udskrivning på op mod 150 milliarder kroner…

Læs hele artikkel

Sidens top

 

Professor: Lærerprofessionen er under pres

Folkeskolen d. 14. marts 2013

Et direkte angreb på lærernes mulighed for at dele deres viden og ekspertise, siger professor Linda Darling-Hammond om de danske arbejdsgiveres planer om at fjerne sikringen af lærernes forberedelsestid
Af: Karen Ravn
Professor og uddannelsesrådgiver for skiftende amerikanske forbunds- og statsregeringer Linda Darling-Hammond ser angrebet på danske læreres forberedelsestid som et af mange symptomer på, at lærerprofessionalismen er under pres i disse år til skade for børns læring og udvikling….

Læs hele artiklen

Siden top

 

Lærerne får opbakning foran Forligsen

Folkeskolen d. 11. marts 2013

""Selv om det er alvorlige forhandlinger, jeg skal ind til nu, så er det svært ikke at få et smil på læben", sagde Anders Bondo, da han foran Forligsinstitutionen blev hyldet af flere fagforbund.
Af: Maria Becher Trier
”Ziegler, Ziegler kom i gang, ellers bliver der ramasjang”. Sygeplejersker, SAS kabinepersonale og lærere med bannere og farvede T-shirts råbte taktfast i solen, da forhandlingerne om lærernes arbejdstid gik i gang i Forligsen i dag

Kabinepersonale støtter lærerne
Formand for SAS kabinepersonale Helge Thuesen kom Anders Bondo i møde og trykkede ham i hånden, da han havde stillet sin cykel op af muren . Helge Thuesen var mødt op, for at signalere over for politikerne, at man skal holde overenskomstforhandlinger og politiske reformer hver for sig.

"Den danske model er i fare. Den skal vi bevare. Den er eksistentiel for den måde, vi forhandler på. Hvis modellen er i fare, får det indflydelse for alle. Jeg frygter, tilstande som i Sydeuropa, hvor det er regeringen, der lovgiver på arbejdsmarkedet. Sådan skal det ikke være", sagde Helge Thuesen, og mener at kabinepersonalet i SAS har stor grund til at støtte lærerne.

"Det her er det samme, som vi var ude for, hvor Corydon sendte en sms til mig. Politikerne må respektere, at modellen findes. Vil man ikke respektere det, må man lave modellen om"."...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

KL-forhandler i klemme på hjemmebane

Politiken d. 10. marts 2013

"Topforhandler i lærerkonflikten, borgmester Michael Ziegler (K) fra Høje-Taastrup, risikerer at havne i en politisk kattepine. Tre partier på hjemmebanen vil have KL til at trække lockoutvarsel tilbage"….

…"Forslaget er stillet af de radikale, Dansk Folkeparti og SF i Høje-Taastrup Kommune, og med Socialdemokratiet i en uafklaret position risikerer borgmester Michael Ziegler (K) at havne i den besynderlige situation, at han som borgmester skal opfordre KL til at kalde den lockout tilbage, han selv har advokeret kraftigt for"….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Metropolunderviser til lærerne: Kæmp for en aftale.

Folkeskolen d. 8. marts 2013

…"Behold jeres arbejdstidsaftale".
Sådan lyder lektor og arbejdsmiljørepræsentant Nicolai Munksbys råd til folkeskolelærerne. Han har siden 2011 arbejdet efter nye arbejdstidsregler på læreruddannelsen på Metropol (det tidligere Frederiksberg Seminarium), hvor underviserne i langt højere grad end tidligere planlægger arbejdstiden i samarbejde med ledelsen. Arbejdstilsynet har været på besøg på Metropol og har fundet store problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
Et notat fra Arbejdstilsynet viser, at medarbejderne ikke føler, at de har forberedelsestid nok. De er i tvivl om, hvornår de kan sige nej til nye opgaver. De har meget overarbejde og bruger fritiden til forberedelse. Og så efterlyser de redskaber til at holde styre på opgaverne…

...Medarbejderne på Metropol vurderede, da Arbejdstilsynet kom på besøg, at de har kolleger, der befinder sig på det maksimale af, hvad de kan holde til. De var også i tvivl om, hvorvidt ledelsen har tid til at se det, da også ledelsen har travlt i hverdagen. Lignende problemer kunne også opstå blandt folkeskolelærerne, vurderer Nicolai Munksby.
"Der er allerede nu mange folkeskolelærere, der går ned. Lærerne går på kompromis med den kvalitet, de leverer. Hvis de bliver presset til at gå yderligere på kompromis, kan jeg godt frygte, at mange flere går ned med stress"…

Læs hele artiklen

Sidens top

Lad være med at tvinge mine børn i skole, Antorini

Politiken d. 8. marts 2013

…Som forælder vil jeg gerne opponere imod, at du tvinger mine børn til at gå i skole i så mange timer. Mange børn, inklusiv mine egne, elsker deres tid i SFO'en, hvor de kan gå ind i et rum og spille Wii, lege udklædning, lave perleplader, lege MGP, lege jorden er giftig, dåseskjul og meget, meget mere.

Men ved du, hvad de elsker allermest? De elsker, når mor og far engang imellem har mulighed for at hente dem, når de har fri fra skole – inden de skal i SFO! Den mulighed stjæler du fra os forældre, og du stjæler den fra vores børn…

Læs hele artiklen

sidens top

 

Elendigt arbejdsmiljø på skoledebattørs egen skole

DR d. 8. marts 2013

...Rektoren på Professionshøjskolen Metropol, der støtter kommunernes krav om at afskaffe skolelærernes arbejdstidsaftale, er nu selv kommet i problemer.

For to år siden afskaffede han arbejdstidsaftalen for de ansatte undervisere på Metropol.

Nu har skolen fået et så dårligt psykisk arbejdsmiljø, at det ifølge Arbejdstilsynet truer de ansattes helbred…

Læs hele artiklen

Sides top

 

Lærere glæder sig over opbakningen: Jeg tror måske, at vi har en chance nu.

Politiken d. 8. marts 2013

…Støtte fra Sundhedskartellet og KTO's giver håb på lærerværelserne...

…Maiken når knap nok at afslutte sin sætning, før Mette påpeger et paradoks i debatten:

»Det er jo sjovt, at der ikke er flere, som gerne vil være lærer, hvis det er sådan et fantastisk 'halvdagsjob'. I så fald er det jo egentlig underligt, at det ikke vælter med folk, som vil det her halvdagsjob«.

Både Mette og Maiken er utrolig glade for deres arbejde og børnene på skolen, men nogen gange, »så overvejer man, om man skulle blive postbud«, siger Maiken...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Jelved: »Jeg håber, Bondo vinder«

Berlinske d. 7. marts 2013

…På et møde med landets mediechefer siger Marianne Jelved, at hun støtter lærerne i striden mod KL. Efterfølgende afviser hun dog: Der var tale om satire…

…At dømme ud fra de tweets, som mediecheferne sendte ud under og efter mødet, tyder det dog ikke på, at budskabet blev opfattet satirisk…

Læs hele artiklen

Hvis du podcaster Mennesker og Medier fra d. 8/3 er du ikke i tvivl. Der var ingen satire over det, da Jelved sagde at hun håbede at Anders Bondo vinder.

Se:
http://www.dr.dk/podcast/?letter=m

Sidens top

 

Gymnasielærerne vil støtte lockoutvarslede lærere.

folkeskolen d. 6. marts

Repræsentantskabet i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har i dag anbefalet medlemmerne at stemme nej til deres overenskomst. Samtidig sender repræsentantskabet en støtteudtalelse til de lockoutvarslede folkeskolelærere og er klar til at yde økonomisk støtte, hvis lockouten bliver en realitet.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis jeg var lærer, var jeg løbet skrigende bort!

Lærerne er udsat for en offentlig hetz, og respekten for faget er forsvundet. Skema på skema har erstattet tilliden til, at læreren selv kan gennemskue sin undervisning. Hvorfor råber vi forældre ikke op? Hvorfor støtter vi ikke det at skabe bedre arbejdsbetingelser for de mennesker, der har viet deres arbejdsliv til at undervise vores børn?

Information d. 6. marts

…Jeg tror ikke på tesen om dårlige lærere over en kam. Jeg tror på, at hele den forringelse af deres hverdag, der er sket over de seneste mange år, har så stor indflydelse på lærernes arbejde, at vi har nået grænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Hvis jeg var lærer, ville jeg være løbet skrigende væk. Sat på spidsen? Nej, ærlig talt.

Da jeg gik i skole, gik vi på Rådhuspladsen i Odense sammen med lærerne og råbte: »Bertel Haarder er en skolemorder!«

Vi skulle bare have vidst, hvordan det ville blive 30 år senere.

Dengang var der ikke inklusion, der var ikke offentlig hetz, der var ikke tusindvis af skemaer, man skulle udfylde og forholde sig til – og ikke mindst var der mere respekt om det at være lærer, og det ansvar man havde påtaget sig.

Jeg deler absolut ikke den offentlige modstand mod lærerne. Og jeg undrer mig over, hvordan det kan være, at vi som forældre ikke råber vagt i gevær over det, fremtiden byder på for vores børn?…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Se video fra TR Stormøde
d. 5. marts 2013 - klik her

AB

Anders Bondo. Vi mødes ikke for at kræve mere i løn, ikke for at kræve kortere arbejdstid, men for at forsvare vores muligheder for at give eleverne den bedst mulige undervisning.

Sidens top

 

Forsker om heldagsskoler: Man lærer ikke at leve livet på en institution.

DR d. 5. marts 2013

Institutionaliseringen af vores børn har taget overhånd, mener børneforsker Erik Sigsgaard.

…Fordoblet på en generation

Forskeren mener, at institutionaliseringen har taget overhånd. Når et barn i dag fylder 18 år, har barnet typisk brugt 30.000 timer i institution. For en generation siden var det på det halve. Derfor ser Erik Sigsgaard ikke gerne, at heldagsskolen bliver indført.

- Det er et vældigt angreb på børns fritid, som i forvejen er beskåret meget. Vi taler meget om hvad vi skal give til børnene. Men vi skal også huske hvad vi tager fra børnene - og det er tid til egen rådighed, mener han…

Sidens top

 

Se citaterne: Her sammenkæder regeringen overenskomst og reform

folkeskolen d. 4. marts 2013

...10 millioner lektioner
Den sammenhæng er ikke en myte, tværtimod er den både skrevet skriftligt og mundligt anerkendt af regeringen.

I et skriftligt svar på et spørgsmål stillet af Enhedslisten skriver Christine Antorini:

At reformen på landsplan vil betyde 1,5 millioner ekstra undervisningstimer - eller to millioner ekstra lektioner, der skal dækkes af lærerne.

Og seks millioner aktivitetstimer - otte millioner lektioner, der skal dækkes af skolens samlede pædagogiske personale.

De ti millioner lektioner kan ifølge det samme svar fra Antorini, finansieres via overenskomstforhandlingerne:

"En normalisering af lærernes arbejdstidsregler vil muliggøre, at lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne, hvorved antallet af timer i folkeskolen kan øges inden for en uændret udgiftsramme"...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Analytiker: Vestager vækkede en slumrende bjørn

DR d. 4. marts 2013

...Da økonomiminister Margrethe Vestager (R) i weekenden konstaterede, at ingen forhandlinger skulle rokke ved hendes Folkeskolereform, prikkede hun en spids pind ind i siden på en slumrende bjørn.

Sådan siger arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen…

…Det er ifølge Henning Jørgensen et klart signal til Kommunernes Landsforening om, at man skal gå væk det meget stålsatte ønske om at lærerne skal arbejde mere på skolerne...

Læs hele artiklen

Sidens top

Fagforbund udskyder forlig på grund af lærerne

Folkeskolen d. 4. marts - 2013

Af: Maria Becher Trier
De kommunalt ansattes fælles forhandlingsorganisation, KTO, har netop besluttet at udsætte godkendelsen af det samlede overenskomstforlig, indtil organisationerne er sikre på, at KL er i realitetsforhandlinger med lærerne. Opdateret med kommentar fra KL.

Det var FOA-formand Dennis Kristensen, der fra repræsentantsmødets start i dag gik på talerstolen og fremsatte forslaget om at udskyde godkendelsen af lønforliget…

...Bondo takker for opbakningen

Formand for lærerne Anders Bondo Christensen takkede for opbakningen.

"Det her er tegn på, at man ikke står alene, når der er store problemer og udfordringer. Det betyder utroligt meget for os", sagde Anders Bondo.

"Det, vi kæmper med lige nu, er noget, der kan få utrolig stor betydning for os alle sammen. Vi har ikke været i realitetsforhandlinger, men det kan få stor betydning for den måde man tænker arbejdstid på hele det kommunale område"

Som formand for KTO vil Anders Bondo indkalde repræsentantskabet igen, når lærerne er i forhandlinger….

Læs hele artiklen

sidens to

 

Prosa-formand: Hvis KL knækker DLF, mister vi den danske model

Folkeskolen d. 4. marts

Af: Ann-Sofie Warnich
Konflikten mellem DLF og KL bringer ikke kun lærernes overenskomst i fare, men kan slå skår i den danske model. Det mener formanden i fagforbundet Prosa, som opfordrer fagbevægelsen til at stå sammen med DLF på kamppladsen…

..."Vi skal stå sammen om de her problemer, så vi ikke bare bliver isolerede i kampen mod arbejdsgiverne. Vi kan jo risikere, at hvis DLF får lov til at stå alene derude og blive skudt ned, jamen så bliver det en anden organisation, der står for skud næste gang, og på den måde kan man så stille og roligt rulle alle de her aftaler tilbage, indtil vi er tilbage i 1899, hvor det var arbejdsgiveren, der bestemte alting", siger Niels Bertelsen.

sidens top

 

Radikalt bagland protesterer mod skolereform

DR d. 3. marts 2013

…Men baglandet føler sig ikke hørt, siger Michael Blem Clausen.

- Det er trist, at Det Radikale Venstre nu tilsyneladende støtter så helhjertet op bag en forkert skolepolitik, at vores politiske leder er villig til at torpedere hele den danske model for at tvinge en dårlig politik igennem, siger han…

…Det har aldrig tidligere været radikal politik at ignorere eller tilsidesætte anerkendt forskning på uddannelsesområdet, men det gør vi tilsyneladende gerne nu, siger Michael Blem…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lov i strid med handicapkonvention
Fleksjobbere truer regeringen med retssag

Arbjderen d. 2. marts 2013

Gruppen Stop Fleksjobreformen er i fuld gang med at forberede en retssag mod regeringen for brud på FN's handicapkonvention…

…De er især opmærksomme på artikel 27 i konventionen. Her står blandt andet, at landene har pligt til: "At beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår på lige fod med andre."…

Læs hele artiklen

sidens top

logo

 

 

Parterne må gøre alt hvad vi kan for at udgå en lockout, derfor foreslår LC følgende:

DLF d. 29. marts 2013

- sendt til KL forleden

1)Parterne forhandler en ny aftale i overenskomstperioden med henblik på at indgå en aftale, der gælder fra skoleåret 2014/15.
2)Parterne aftaler, at hver af parterne har mulighed for at erklære forhandlingerne afsluttet og gennem frigørende konflikt frigøre sig fra den eksisterende aftale. Konflikt varsles med gældende regler.
3)Med henblik på at kvalificere forhandlingerne og forhandlingsresultatet inddrages international ekspertise - det kunne eksempelvis være i form af Andreas Schleiser (OECD), Ben Levin, Canada eller Passi Sahlberg, Finland.
4)Forhandlingerne foregår under medvirken af en mediator.

Bemærkninger til de enkelte punkter:
Ad 1)
En forhandling af arbejdstidsaftalen i løbet af perioden vil ikke være noget problem, da skolerne er helt forberedte på at gennemføre næste års planlægning med udgangspunkt i den nuværende aftale.
Ad 2)
KL har tidligere afvist muligheden for at forhandle arbejdstid i overenskomstperioden med den begrundelse, at det forhindrede parterne i at frigøre sig fra aftalen med en frigørende konflikt. Derfor foreslår vi, at parterne har denne mulighed.
Ad 3)
Det er afgørende, at arbejdstidsreglerne understøtter en god skole. På den baggrund kan det være værdifuldt at hente international inspiration. De seneste tre år har Danmark være repræsenteret ved den store konference ”International Summit on the Teaching Profession”. Her har anerkendte forskere bidraget med deres viden om, hvordan vi understøtter god undervisning. De foreslåede forskere har alle været blandt bidragsyderne.
Ad 4)
Efter et resultatløst forhandlingsforløb, kan det være værdifuldt, at forhandlingerne understøttes af en mediator. Det kunne eksempelvis være Søren Viemose, der tidligere har medvirket ved KL’s forhandlinger.

Der er for LC ingen forhåndsbetingelser knyttet til dette.

Til forhandlingerne i Forligsinstitutionen havde LC på baggrund af KL's tilkendegivelser udarbejdet et udkast til aftaletekst med følgende indhold:

KL har insisteret på, at det er lederen, der i dialog med læreren afgør, hvor meget tid, læreren har til rådighed for forberedelsen. Det er imødekommet.

KL har endvidere fastholdt, at lærernes arbejdstid skal reguleres som alle andre kommunalt ansatte. Erik Fabrin udtaler således i Berlingske den 7.3.: ”Det er da en helt vild hovskisnovskiholdning, at fordi man er lærer, kan man ikke have normale arbejdsvilkår. Vi har lavet overenskomst for 450.000 danskere, der er undergivet disse vilkår. Hvorfor skulle 52.000 lærere ikke kunne leve med en normalaftale?”

Udkastet indeholder derfor samme regler, som er gældende i overenskomsterne for BUPL, sundhedsorganisationerne, HK og FOA. Disse grupper udgør sammen med lærerne mere 85 % af de kommunale medarbejdere.

KL har understreget, at det ikke er mængden, men fordelingen af forberedelsen, der er problemet. På spørgsmålet:, ”Men har lærerne ikke ret i, at hvis man skærer i forberedelsestiden, bliver undervisningen dårligere?", udtaler Erik Fabrin således: "Jo, det ville de have haft ret i, hvis det var rigtigt. Det, der er tale om i virkelighedens verden, er, at alle lærere har samme forberedelsestid uanset fag, erfaring og klasse. Vi vil omfordele forberedelsestiden, så det matcher de konkrete behov på skolen. Det er ikke en discountløsning.”

Og af KL's bannerannoncer fremgår det: ”KL vil afskaffe stive arbejdsregler – ikke afskaffe forberedelse”

Derfor indeholder udkastet til aftaletekst en bestemmelse om, at der på skolen skal afsættes en pulje til de opgaver, der følger af undervisningen, altså til forberedelse, efterbehandling mm. Puljens anvendelse er helt og holdent lederens ansvar.

Vi mener derfor, at vi har vist stor imødekommenhed i forhold til KL's ønsker. Og der er bestemt ikke tale om gammel vin på nye flasker.

Udkastet imødekommer ikke KL's ønske om at afskaffe den såkaldte aldersreduktion og erstatte det med ekstraordinære lønstigninger til hele lærergruppen. Vi ved, at ordningen har afgørende betydning for, at ældre lærer føler, at de har overskud til levere høj kvalitet i undervisningen. Med tilbagetrækningsreformen må alle tage et medansvar for, at det rent faktisk også er muligt at forblive på arbejdsmarkedet. Det sker bestemt ikke ved at erstatte den nuværende ordning med ekstraordinære lønstigninger.

Det er os uforståeligt, at vi på den baggrund ikke har kunnet indgå en aftale. Såfremt KL fastholder dette, er vi nu kommet med vores nye forslag.
Det er vores håb, at KL's bestyrelse på den baggrund vil tage det nødvendige ansvar, så vi kan undgå, at elever og forældre stilles i en håbløs situation som følge af KL's lockout.

Sidens top

 

Kom til demonstration onsdag den 20. marts kl. 17

DLF d. 13. marts 2013

Kære medlem

Presset på den Danske aftalemodel bliver mere og mere tydeligt. Regeringen gik til valg på, at danskerne skulle arbejde sig ud af krisen. Men vi troede, at det skulle ske i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og i respekt for den danske aftalemodel.

Underviserorganisationerne i Danmark forsøger endnu engang at få gjort klart for regeringen, at vi gerne vil samarbejde – og at samarbejde i Danmark betyder forhandlinger mellem ligeværdige parter.

Vi holder derfor en demonstration for at sætte den dagsorden. Det bliver kun en succes, hvis der møder mange mennesker op. Det gælder vores muligheder for at kunne gennemføre god undervisning.

Jeg ved, at engagementet fra alle er højt, og at der er travlt på skolerne. Tak for det! Men jeg beder dig om alligevel til at finde flere kræfter og stille op og gøre demonstrationen for den danske aftalemodel til en succes.

Så ryd din kalender på onsdag eftermiddag – mød op og vis, at de danske lærere tager demokratiet alvorligt. Tag din nabo med!

Med venlig hilsen

Anders Bondo Christensen

FAKTA
• Der holdes demonstrationer i København (Chrborg Slotsplads), Aarhus (Store Torv), Odense (Flakhaven) og Ålborg (Gammel Torv)
• Alle demonstrationer starter kl. 17 og slutter 18.15
• Din kreds sørger for fælles transport
• Arrangørerne bag demonstrationerne er: Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesfor-bundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Dansk Magisterforening og Danmarks Lærerforening.
• Herudover anbefales demonstrationen af FOA, BUPL, HK kommunal, 3F – den of-fentlige gruppe, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogernes Landsforbund. Det sker blandt andet i form af støtteerklæringer samt opfordringer til medlemmerne om at deltage i demonstrationerne.

Sidens top

mcud

 

Generalforsamlingsudtalelse fra Vejen lærerkreds

vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13/3-2013

Lærerne i Vejen lærerkreds forsamlet til generalforsamling den 13. marts 2013 har vedtaget følgende udtalelse, som reaktion på den aktuelle udvikling på folkeskoleområdet.

Generalforsamlingen ytrer sin utilfredshed med:
Regeringens finansiering af skolereformen med midler sparet ved forestående overenskomstforhandlinger.
KL’s manglende vilje til realitetsforhandlinger med DLF, KL fralægger sig dermed, på kommunernes vegne, ansvaret for at sikre kvaliteten i skolen.

Regeringen har planer om at finansiere en reform af folkeskolen med heldagsskole ved at tvinge lærerne til at undervise mere og forberede sig mindre. Forsøgene på at ændre lærernes arbejdstid er aftalt i et lukket samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL.

Dygtige, engagerede og velforberedte lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for at skabe kvalitet i folkeskolen og styrke elevernes udbytte af undervisningen. Regeringens planer om at øge antallet af undervisningstimer på bekostning af lærernes forberedelse vil skade kvaliteten og dermed elevernes faglige niveau.

Det er helt uhørt, at finansieringen af en lovændring, der skal vedtages i folketinget, hænges op på resultatet af uafsluttede overenskomstforhandlinger. Den danske model indebærer, at forhandlingerne om en ny overenskomst foregår mellem arbejdsmarkedets parter - i dette tilfælde KL og LC. Når regeringen og folketinget på forhånd blander sig i forhandlingerne, er der reelt tale om, at den danske model er sat ud af kraft.

Lærerne i Vejen kommune tager kraftigt afstand fra, at regeringen på forhånd fastlægger resultatet af forhandlingerne. Det er undergravende for den danske model, som gennem mere end 100 år har vist sig at være katalysator for et velfungerende og smidigt arbejdsmarked.

Regeringens forslag til reform af folkeskoleloven rummer mange gode initiativer. Danmarks lærerforening har fremlagt udspillet: ”Sammen gør vi en god skole bedre”, som er et forsøg på at imødekomme regeringens ønsker. Udspillet rummer f.eks. et tilbud om, at lærerne kan undervise i 25 timers sammenhængende forløb om ugen. Det kan vi tilbyde og samtidig sikre kvaliteten i undervisningen. Dermed kan vi opfylde regeringens ønske om mere undervisning til eleverne, uden at regeringen kommer i konflikt med lærerne. Regeringen opfordres til at samarbejde med Danmarks lærerforening om en ny skolereform!

Den pædagogiske forskning fastslår, at det ikke er antallet af undervisningstimer i sig selv - men kvaliteten i undervisningen - der er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Internationale undersøgelser dokumenterer, at der ikke er sammenhæng mellem, hvor godt eleverne i 4. klasse klarer sig i dansk og matematik - og antallet af undervisningstimer.

KL har offentliggjort en hjemmeside fuld af manipulationer om lærernes arbejdstid og nedvurdering af deres arbejdsindsats. Det er forkasteligt og helt uhørt, at vores arbejdsgivers organisation på den måde hænger os ud som medarbejdergruppe.

I de aktuelle overenskomstforhandlinger har Danmarks lærerforening igen og igen fremlagt bud på, hvordan man kan imødekomme KL. KL har ikke rykket sig og har ikke fremlagt nogen konkrete forslag til, hvordan skolens hverdag kan organiseres uden en arbejdstidsaftale. Hvis den ene part bevidst styrer mod en konflikt, er der ikke tale om en forhandling men en undergravning af den danske model.

Vejen lærerkreds har haft et godt samarbejde med Vejen kommune og vores arbejdstidsaftale har dannet en god ramme for at udvikle og styrke kvaliteten i den lokale folkeskole og vi kan frygte, at det gode samarbejde umuliggøres.

Vejen lærerkreds generalforsamling

Sidens top

 

Generalforsamling
d. 13/3 2013

Mundtlig beretnig

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds, kreds 104.
Indkaldelse er også sket ved opslag ved skolerne og visning på www.folkeskolen.dk ´s kalender i februar 2013.

Generalforsamling afholdes onsdag den 13. marts 2013 kl. 17.00

På kredskontoret Nørregade 58B, 6600 Vejen.

Den foreløbige dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsorden.
3. Beretning
4. Regnskaber
5. Indkomne forslag
6. Vedtægtsændring ift. nvendelsesmuligheder for kredsens særlig fond.
7. Budget og fastsættelse af kontingent
8. Valg jfr. §9(Der er ikke valg i 2013)
9. Eventuelt.

Vejen lærerkreds er vært ved et mindre traktement.

Den endelige dagorden vil blive fremsendt, når eventuelle indkomne forslag er tilgået kredsen og senest 5 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal foreligge skriftligt hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingen ( 28. februar 2013 kl. 12.00).

Det bliver nødvendigt med ret præcis tilmelding til generalforsamlingen, da det kan blive nødvendigt at flytte til andre lokaler ved meget stor tilslutning. Dato for endelig tilmelding er onsdag den 6. marts 2013.

Venlig hilsen
p.k.v.
Birthe Cramon
Kredsformand.

Sidens top

 

ok13

 

Nyheder om OK 13

Tillidsrepræsentanten er din genvej til viden om forhandlingerne. Af TR vil du løbende blive orienteret om, hvordan forhandlingerne udvikler sig.

Du kan selv følge med i alle nyheder fra DLF på dlf.org eller på facebook.com/dlforg. Her har du mulighed for at abonnere på nyheder, så du får et praj direkte, når der er nyt. Du kan også følge formanden på Twitter - @andersbondo

Også medlemsbladet Folkeskolen har en fyldig OK 13 dækning, som suppleres af bladets hjemmeside – folkeskolen.dk – hvor du også kan abonnere på nyheder.

I særlige situationer vil foreningen sende mails direkte til de medlemmer, vi har mail-adresser på. Du kan oplyse din mail og mobilnummer på ”Min Side” på hjemmesiden.

Du vil kunne se i medierne, at vi hele tiden arbejder for, at foreningens synspunkter bliver en væsentlig stemme i den offentlige debat – både om skolen og om overenskomstforholdene.

Sidens top

 

a

 

Åbent brev til byråd og borgmester

Vejen, den 6. marts 2013

Lærerkonflikt: Aben ender her i kommunen

Regeringen og KL fastholder at gennemføre en folkeskolereform ved at finansiere den gennem lærernes arbejdstid. Men det er her i kommunen, vi kommer til at betale prisen. På Vejen kommunes budget og ikke mindst på de 16 skoler i kommunen.

KL’s forhandlere styrer bevidst mod en konflikt med Danmarks Lærerforening – med slet skjult opbakning fra finansminister Bjarne Corydon. Målet er at presse lærerne til at undervise mere og forberede sig mindre. På den måde regner regeringen med at finansiere sin reform af folkeskoleloven med bl.a. tvungen heldagsskole. Men det hænger slet ikke sammen, for prisen bliver betalt af kommunerne.
Vejen kommune og Vejen lærerkreds har opbygget et godt samarbejde baseret på dialog, åbenhed og tillid også i forbindelse med inklusionsprocessen. Vores kommune skiller sig positivt ud sammenlignet med mange andre kommuner bl.a. fordi processen ikke er en spareøvelse, og fordi den er veltilrettelagt. Vi ved, at I er oprigtigt interesserede i, at processen kommer til at forløbe godt, det samme er vi selvfølgelig. Vi ser dog en stor risiko for, at den nye situation der tegner sig, vil ændre dette. Hvordan skal lære-re og børnehaveklasseledere klare en krævende inklusionsproces samtidig med at forberedelsestiden pr. lektion mindst vil reduceres med ca.30 % i forhold til nu. Kommune og kreds har aftalt, at den nuværende arbejdstidsaftale også gælder skoleåret 2013/14. Dette er kun muligt, såfremt der findes en for-handlingsløsning. Bliver lockouten en realitet, er det en såkaldt frigørende konflikt, hvor alle indgåede aftaler bortfalder. Vi står således helt uden aftale efter elevernes sommerferie. Hvordan kan, og vil I håndtere det? Hvordan skal det finansieres? Hvad gør vi helt konkret på skolerne? Det savner vi svar på fra Jer.
I sidste ende handler det om, at eleverne i Vejen kommune får en ringere undervisning. En god folke-skole skaber vi i fællesskab mellem lærere og kommune og med opbakning fra forældrene. Vi håber, at I er klar over konsekvenserne af KL’s hårde linje og vil tage ansvaret for at sikre kvaliteten i folkeskolen i Vores kommune efter sommerferien.

Så sent som i sidste uge forklarede børne- og undervisningsministeren i folketinget, at regeringens forslag til reform af folkeskolen vil betyde 2 millioner ekstra undervisnings-lektioner og 6 millioner såkaldte aktivitetstimer. Udgifter i den størrelsesorden kan simpelthen ikke findes selvom man ændrer lærernes arbejdstid nok så meget. Regningen ender i kommunerne.

På landsplan har folkeskolen fået færre ressourcer år efter år. I perioden 2009 til 2013 falder udgifterne til folkeskolen med 2,8 mia. I samme periode er der nedlagt 6000 lærerstillinger – det svarer til hver tien-de stilling.
På vegne af Vejen lærerkreds
Kurt Oxlund, næstformand

 

Kære skolebestyrelsesmedlem

Vejen d. 6.3.2013

Vi skriver til dig fordi det ligger os på sinde, at informere dig om vores bekymring for folkeskolens fremtid.

Regeringen ønsker at indføre en obligatorisk heldagsskole, hvor eleverne skal gå i skole mellem 30 og 37 timer ugentligt. Denne udvidelse af elevernes skoledag påtænkes finansieret, ved at lærerne skal undervise flere timer på bekostning af tid til forberedelse. Vi har regnet på det, og tiden til forberedelse vil falde med ca. 1/3.

En god undervisning kræver dygtige og velforberedte lærere, der har den fornødne tid til såvel forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Forskningen viser, at en sådan lærer er den enkeltfaktor, der har størst betydning for at skabe kvalitet i folkeskolen og styrke elevernes udbytte af undervisningen.

Tid alene er altså ikke den udslagsgivende kraft, det er kvaliteten i den brugte tid, der er afgørende for elevens udbytte af undervisningen. Hvilket er underbygget i Mejding og Rønberg forskning på området.

Det vil betyde, at læreren får, mindre tid til: -at forberede dit barns undervisning, - at tale med dit barn mel-lem timerne, - at tage hånd om trivslen i klassen, -at tale med dig om dit barn.

Vi kan frygte, hvilken betydning et øget pres på den enkelte lærer vil have for elevernes trivsel, hvis ikke der er overskud til de små smil, trøst, og omsorg i dagligdagen.

Vejen kommunes skoleforvaltning og Vejen lærerkreds har gennem længere tid fået opbygget et godt forhold, baseret på tillid og samarbejde. Skoleforvaltningen har gennem dette samarbejde gentagne gange givet udtryk for tilfredshed med den nuværende arbejdstidsaftale, der er et godt og fleksibelt redskab til skoleårets planlægning.

I skrivende stund er en lockout fra Kommunernes side en realistisk risiko - vi håber selvfølgelig ikke, at det kommer så vidt, vi håber meget, at vi forinden finder en løsning, så I og Jeres børn ikke havner som gidsler midt i denne konflikt, med de store ulemper det vil medføre for Jer.

I stedet for denne topstyring mener vi, at skolens udvikling og struktur bør bygge på lokale løsninger, som har forældrenes og medarbejdernes opbakning.

Hvis du har 3 min og 44 sek. Så brug dette link.

Med venlig hilsen
Vejen Lærerkreds

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top