Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > Nyheder juli og august Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Skoler blev tilmeldt Ny Nordisk Skole bag om lærerne

Folkeskolen d. 29. august 2013

Af: Ann-Sofie Warnich
På tre fynske skoler blev lærerne overraskede over, at de var blevet en del af Ny Nordisk Skole. Projektet skal have 85 procent opbakning blandt personalet, men lærerne blev slet ikke spurgt, før deres skole blev meldt til….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skoleledere og KL vil gøre Fælles Mål til et styringsredskab

Folkeskolen d. 29. august 2013

Af: Pernille Aisinger
KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen vil gøre Fælles Mål til et styringsredskab, som også elevplanerne skal bindes op på. DLF er lodret uenige. Det fremgår af høringssvar på de rammer for nye Fælles Mål, som en mastergruppe har udarbejdet til ministeren og forligskredsen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bekymring for ledighed hænger delvist sammen med en øget risiko for hjertekarsygdom

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø d. 28. august 2013

Personer, som er bekymrede for at miste deres job, har en forøget risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Den forøgede risiko kan dog delvist forklares af dårligere sociale og økonomiske forhold og sundhedsvaner. Det viser et videnskabelig studie, som omfatter 174.438 deltagere fra Europa og USA. Resultaterne er netop offentliggjort i BMJ.

læs hele artiklen

Sidens top

 

En skolereform på en rygende ruinhob

Folkeskolen d. 27. august 2013

Blog - Niels Christian Sauer

Kan det overhovedet lade sig gøre? På en eller anden måde må skolefolket finde et andet sted at mødes. Vi bliver nødt til at begynde helt forfra på lokalt plan, og det sidste vi har brug for, er peptalks fra dem, der har brændt hele hytten af…

…De præker om en skole med nærværende ledelse, forenklet administration og opgør med regneark. Men reformen vil gennemtvinge et ledelsessyn, der resulterer i det stik modsatte: Endeløst ævl og kævl omkring administrationen af lærernes arbejdstid, der skal styres ud fra individuelle kriterier i drøftelse mellem ledelsen og hver enkelt lærer. Allerede nu ser vi i gymnasiet, hvor dette ledelsessyn fører skolen hen: Et helt ekstremt skridttælleri, der får 90’erne UFØ-paragrafrytteri til at ligne en søndagsudflugt…

…De præker om en skole, hvor alle lærerne er blevet fagligt opgraderet til linjefagsniveau i de fag, de underviser i, gennem ’betydelige midler til efter- og videreuddannelse’. Hvad taler vi om her? De har afsat en milliard over syv år. Disse penge skal fordeles på mere end 100.000 lærere, ledere og pædagoger. Det giver mindre end 10.000 kr. pro persona svarende til under 1500 kr. om året frem til 2020. Det rækker måske til en dags årlig ’efteruddannelse’…

…Tillid? Glem det, Bjarne og Christine.

Lærerne tabte ikke konflikten. De havde kræfter til at fortsætte den længe endnu, da I valgte at bruge jeres regeringsmagt til at afblæse den. På det tidspunkt havde arbejdsgiverne havde hentet 1.300.000.000 kroner i lærernes lommer. I forærede arbejdsgiverne alt, hvad de ønskede, plus 300 mill oveni. Hvad lærerne ønsker fra jeres side i dag er ikke floromvundne ord om den strålende, tillidsfulde fremtid sammen med jer. Det er en undskyldning.

Tiden vil vise, hvor længe der skal gå inden det for alvor går op for jer, at I ikke kan tæske jer til en bedre skole. I kommer ingen vegne uden lærerne. Det ved jeres kommunale bagland godt. Det lod sig ganske vist banke på plads under konflikten, men nu skal vi videre, so oder so. Ingen skolereform kan bygges på den rygende ruinhob, I og moderniseringsstyrelsen har efterladt.

På en eller anden måde må skolefolket finde et andet sted at mødes. Forvaltninger, kredse og skoleledere bliver nødt til at begynde helt forfra på lokalt plan, og det sidste vi har brug for, er peptalks fra dem, der har brændt hytten af.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Dagpenge: EU gransker krav om arbejde på dansk jord

Politiken d. 25. august 2013

De danske dagpengeregler for udlændinge er i strid med loven, vurderer professor og a-kasser.

EU-kommissionen vurderer i øjeblikket, om udlændinge skal have lettere adgang til dagpenge i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

København vil investere i lærer-arbejdspladser

Folkeskolen d. 22. august 2013

Af: Ann-Sofie Warnich, Helle Lauritsen
Hovedstadens politikere er blandt de første til at anslå, hvordan lærernes arbejdspladser kan se ud, når de skal forberede sig på skolen. 44 millioner skal gøre skolerne klar til øget lærertilstedeværelse i august 2014, foreslår den nu afgående børne- og ungdomsborgmester.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne beholder undervisnings-kompetencen i reformlov

Folkeskolen d. 19. august 2013

Af: Hanne Hellisen
Dansk Folkeparti og De Konservative har fået præciseret, at det er lærerne, der har den generelle undervisningskompetence i folkeskolen. Lovteksten til folkeskolereformen er blevet rettet til, og lovforslaget bliver sendt i høring tirsdag.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kommunal topchef: Skolereformen er ikke finansieret

Folkeskolen d. 19. august 2013

Af: Esben Christensen
Kommunerne får svært ved at finansiere folkeskolerefomen uden at tilføre ekstra penge, fortæller børne- og uddannelsesdirektøren fra Kolding Kommune, hvor der skal tilføres 90 millioner for at gennemføre reformen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lokal dialog om skolereformen – bare ikke om finansieringen

Folekskolen d. 16. august 2013

Af: Karen Ravn
I blandt andet Aarhus og Viborg har skoleforvaltningerne lagt en plan for at inddrage alle folkeskolens parter i en grundig dialog over efteråret om den lokale implementering af folkeskolereformen. Men det ligger fast, at lærerne skal finansiere en meget stor andel af reformen ved, at hver lærer skal undervise mere.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skolereformen kan føre til massive nedskæringer i Kolding

Folkeskolen d. 16. august 2013

Af: Esben Christensen
37 pædagoger skal afskediges, og de 800 lærere skal dække det, der i dag svarer til 110 ekstra lærerstillinger, hvis uddannelsesudvalgets indstilling i Kolding Kommune bliver til virkelighed. Der bliver skåret i alt andet end undervisningen, fortæller formanden for den lokale lærerkreds.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skolelovtekst rettes til efter kritik fra K og DF

Folkeskolen d. 16. august 2013

Af: John Villy Olsen, Hanne Hellisen
Dansk Folkeparti og De Konservative kritiserede på dagens møde i forligskredsen regeringens udkast til ny skolelov. Nu retter regeringen lovteksten til. Lovparagrafferne tildelte pædagogerne mere undervisningskompetence, end der efter de to partiers mening er dækning for aftalen fra juni…

…Glidning fra aftaletekst til lovtekst
På afgørende punkter er der sket en glidning fra aftaletekst til lovtekst, mener de to partier. Især skar det i øjnene, at lovteksten sidestiller skolens forskellige personalegrupper i forhold til undervisningsopgaven…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DF: Regeringen holder sig ikke til aftalen om skolereform

Folkeskolen d. 16. august 2013

Af: John Villy Olsen
Før ferien lavede forligspartierne aftale om en skolereform. I løbet af sommeren har juristerne i Undervisningsministeriet skrevet aftaleteksten om til paragraffer og lovbemærkninger. Men på afgørende punkter er der uoverensstemmelse mellem lovteksten og aftalen, mener Dansk Folkeparti. Der er møde i forligskredsen i dag…

…"Der er sket en glidning i både lovteksten og bemærkningerne. Blandt andet er der sket en sidestilling af alle medarbejdergrupper i skolen, mens der i aftaleteksten helt tydeligt står, at lærerne har ansvaret for undervisningen", påpeger Alex Ahrendtsen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ekstra Bradet topper med latterlige kommentarer:

KLYNK

EB d. 16. august 2013

Lærer-bossen Anders Bondo Christensen klynker i Politiken.

Jeg kan ikke på samme måde som tidligere sige til studerende, at det er godt nok fedt, og at det er verdens bedste job at være lærer.

Hvor ved Anders Bondo det fra?
Som fuldtidspamper har han ikke prøvet at være lærer i mange, mange år.

Sidens top

inklusion

 

Autismeforening frygter for sårbare børns trivsel

BT d. 15. august 2013

Af Bodil Jessen (BNB)
Frem mod 2015 skal næsten 10.000 børn inkluderes i folkeskolen i stedet for at gå på specialskoler. Men Autismeforeningen slår alarm: Mange af de inkluderede børn slås med angst, depressioner og spiseforstyrrelser.

Flere gange om ugen ringer telefonen i Landsforeningen Autisme med fortvivlede forældre i røret. Ofte er de desperate, fordi deres børn skal inkluderes i folkeskolen og ikke får den nødvendige støtte af specialister. Det skriver Berlingske.

»Indtil for tre år siden oplevede vi det stort set ikke. Nu sker det flere gange om ugen. Vi har også folkeskolelærere, der kontakter os, fordi de har fået et barn med infantil autisme med et mærkeligt sprog og en IQ på under 40 ind i deres almindelige klasse. Hvad pokker skal vi gøre ved ham?, spørger de,« fortæller foreningens formand, Heidi Thamestrup…

Læs hele artiklen

Læs artikel om det samme hos Berlingske

Sidens top

 

Vordingborg: Lærerne ville ikke vise ministeren et glansbillede

Folkeskolen d. 15. august 2013

Af: Pernille Aisinger
Vordingborgs politikere ville i går vise en af kommunens skoler frem til undervisningsministeren, så hun kunne se, hvor langt de er kommet med inklusion og reformer. Men lærerne insisterede på også at fortælle, at der er udfordringer, og deres leder bakkede dem op.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hver tiende skole mangler
frisk luft

Folkeskolen d. 15. august 2013

Af: Henrik Stanek
Luftens kvalitet har afgørende indflydelse på lærernes arbejdsmiljø. Derfor er indeklimaet i fokus, når Arbejdstilsynet besøger skolerne. Også andre problemer går igen mange steder.

Med 99 påbud om indeklima har cirka hver tiende af de skoler, Arbejdstilsynet besøgte i 2012, problemer med at sikre tilstrækkeligt med frisk luft til lærerne. Det kan føre til gener, symptomer og i værste fald sygdom.

165 folkeskoler døjer med dårligt arbejdsmiljø
»Lærerne kan få tørre slimhinder med irritererede øjne, næse og svælg. Huden kan blive irriteret, og lærerne kan få kvalme, føle sig svimle, blive unaturligt trætte og have besvær med at koncentrere sig. Derfor er indeklimaet et stort fokusområde, når vi besøger skoler, hvor der typisk er mange mennesker samlet i lokalerne«, siger koordinerende tilsynschef Thomas Nygaard Christensen fra Arbejdstilsynet.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo: Vil ikke være ' Komiske Ali'

Politikken d. 15/8 - 2013

af MARIE HJORTDAL

Når der nu er store problemer i lærernes arbejde, skal man ikke holde mund om dem. Heller ikke over for dem, der har mod på at begynde på læreruddannelsen.

Ikke gratis adgang til denne på nettet.

Sidens top

 

165 folkeskoler døjer med dårligt arbejdsmiljø

Folkeskolen d. 14. august 2013

Af: Henrik Stanek
Hver sjette skole får et eller flere påbud, når Arbejdstilsynet rykker ud for at tjekke lærernes arbejdsmiljø, viser et udtræk fra tilsynets smileyordning.

32 røde og 133 gule. Så mange kritiske smileyer står folkeskolerne noteret for på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det viser et udtræk fra Arbejdstilsynets database over smileyer, som bubureauet Analystik har udarbejdet for Folkeskolen...

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Europæisk LO dokumenterer:
EU dikterer lavere løn i 16 ud af 27 lande

Arbejderen d. 10. august 2013

I 2012 fik mere end hvert andet EU-land besked fra EU-komissionen på at nedjustere lønningerne i landet. Kun et land fik besked om det modsatte…

…I dag sker der direkte politisk EU-indblanding i såvel resultaterne af som procedurerne for kollektive forhandlinger, understreger ETUI i sin seneste årsrapport, "Benchmarking Working Europe 2013". Det sker, selv om det ifølge ETUI er i strid med EU-traktaten, som udtrykkeligt undtager fastsættelse af løn og kollektive forhandlinger fra EU's indflydelsessfære...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Løkke undsiger egen opfindelse: Jobcentrene

FTF d. 9. august

I et nyt udspil kritiserer Venstre sin egen opfindelse: Jobcentrene. Ledige skal kunne vælge andre tilbud. FTF er enig i grundtanken om flere valgmuligheder, men finder det fløjtende urealistisk, at man på den konto både kan spare milliarder og forbedre systemet.

af Mette Løvgren

En ledig skal i langt højere grad end i dag kunne vælge, hvem der skal hjælpe hende ind på arbejdsmarkedet igen: Fagforeningen, a-kassen, et privat firma eller et jobcenter efter eget valg. Sådan lyder grundtanken i et nyt beskæftigelsesudspil fra Venstre…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

Stjålne OK-millioner: Enhedslisten kalder minister i samråd.

DLF d. 7. august 2013 - Af TWI

Beregninger fra Danmarks Lærerforening viser, at Folketinget har konfiskeret næsten 300 millioner kroner fra lærernes overenskomst i forbindelse med lovindgrebet. Enhedslisten vil kalde finans- eller beskæftigelsesministeren i samråd.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hver tredje skoleleder er ikke klar til den nye folkeskole

DLF d. 5. august 2013 - Af TWI

Hver tredje skoleleder føler sig ikke godt nok klædt på til at løfte den store opgave med skolereform og lærernes nye arbejdstidsregler. Det viser en rundspørge foretaget af Ugebrevet Mandag Morgen.

Landets 1.318 skoleledere bliver ifølge Ugebrevet Mandag Morgen udfordret til det yderste, når de efter sommerferien skal i gang med at implementere den nye folkeskolereform og lærernes nye arbejdstidsregler.

88 pct. af skolelederne mener, at udviklingen i høj grad stiller nye krav til dem som ledere, og mere end hver tredje føler sig ikke klædt helt på til at løfte opgaven. Det viser en rundspørge, som Ugebrevet Mandag Morgen har gennemført i samarbejde med skolelederforeningen.

Læs også: Ugebrevet Mandag Morgen: Mange skoleledere er ikke klar til den nye folkeskole

Resultaterne af Mandag Morgens rundspørge overrasker ikke Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

"Det er jo en helt anden måde, vi skal til at drive skole på. De har end ikke prøvet det i udlandet, og det gjorde jeg også KL opmærksom på. Så det er et stort eksperiment, man kaster sig ud i," siger han til dr.dk.

se nedenfor

Læs også: Dr.dk: Mange skoleledere føler sig ikke klar til den nye folkeskole

Sidens top

 

Whistleblowere skal beskyttes

Berlingske d. 28. juli 2013

Af Lars Nørgaard Pedersen og Eva Jung

Hjælp. Rød blok vil støtte offentligt ansatte i at få bragt kritisable forhold på arbejdspladsen frem i lyset. Den nye offentlighedslov gør det aldeles nødvendigt, mener Enhedslisten.

Whistleblowere ansat i det offentlige bør ikke stå alene med et meget stort ansvar. Det mener Enhedslisten, der nu genfremsætter det lovforslag om beskyttelse af whistleblowere, som en samlet rød blok var afsender på i 2009…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvordan bekæmpes arbejdsløshed?

Information d. 26. juli 2013

Det er det store spørgsmål i dansk og europæisk økonomisk politik. Men for at svare fornuftigt på det spørgsmål må man først forstå, hvorfor vi har arbejdsløshed og dermed hvilken type, der er tale om...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Dragør-elever satte elever og lærere på "dødsliste"

Folkeskolen d. 28. Juli 2013

Af: Ann-Sofie Warnich
I forbindelse med sidste skoledag skrev en gruppe afgangselever adskillige eksemplarer af en liste over elever og lærere, som skulle "findes og slås ihjel". Straffen for eleverne blev blot, at de skulle give en undskyldning på skolen. Skolechefen mener nemlig, at listen ganske vist går over stregen, men at "drillelister" er almindelig kutyme på skolen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

logo

Læge: Jobcentre gør syge borgere til grøntsager

Ugeavisen Vejle d. 19 juli 2013 Af Søren Rahbek

Vejle - I Fredericia har læge Stig Gerdes stillet sig i spidsen for et oprør mod kommunens jobcentre. Den 30. april samlede han 150 syge borgere til et stormøde og etablerede en række selvhjælpsgrupper, hvor borgerne kan støtte hinanden, så de bliver værdige modstandere til jobcentret.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Byrådsmedlem: Jobcentre laver kassetænkning

Ugeavisen Vejle d. 19. juli

Vejle - Byrådsmedlem for Venstre, Gitte Frederiksen, har med interesse læst Vejle Amts Folkeblads serie om borgere på sygedagpenge.

Hun sidder i kommunens jobudvalg, der har ansvaret for Jobcenter Vejle, og er selv uddannet socialrådgiver.

Avisen har stillet hende fem skarpe spørgsmål i anledning af serien.

Kommunerne får refusion det første år, borgerne er på sygedagpenge. Derefter er der ingen refusion fra staten. Det er der til gengæld, hvis borgeren ryger på kontanthjælp og kommer i en form for aktivering. Bliver der spekuleret i den slags?

- Det er jeg slet ikke i tvivl om, at der gør blandt cheferne på jobcentrene. Men jeg håber, at sagsbehandlerne kan se ud over det, når de behandler borgernes sager.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Rundspørge: Hver anden lærer overvejer deres job

DR d. 18. Juli 2013

Danmarks Lærerforening mener, KL og regeringen er skyld i, at lærergerningen er upopulær.

Læs hele artiklen

 

Svensk kommune er gået fra bund til top og har skabt reel inklusion.

Torsdag d. 18. Juli 2013

"Skolerne får ikke flere resurser. Men vi tager heller ikke nogen fra dem, hvis de kan effektivisere. Skolerne skal bruge alle deres professionelle kundskaber, de må ikke bryde skoleloven og læreplanen. Og hele forandringsarbejdet skal hvile på forskning", lød planen fra politikerne.
De flyttede alt administrativt og økonomisk arbejde fra skolelederne over på den kommunale chef for uddannelse og gjorde den dygtigste skoleleder til grundskolechef. Han fik kun to opgaver: Vær pædagogisk leder og fordel lærerne på skolerne, som du mener, det giver bedst mening.

Tre år senere havde kommunen flytte sig fra bund til top, og alle elever var inkluderet. Og resultaterne holder fortsat.

"Det er næsten romantisk smukt. Men de har faktisk gjort det med helt gængse metoder", fortæller professor i pædagogik fra Högskolan i Borås, Bengt Persson, som har fulgt processen. "Det har handler om kompetenceudvikling af lærerne baseret på forskning, god ledelse og en kraftigt styrkelse af motivation hos både elever, forældre og lærere. Det de har gjort i Essunga, kunne alle gøre".

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nye ressourceforløb er en fuser

Ugeavisen Vejle d. 17. juli Af Søren Rahbek

vejle - De nye ressourceforløb, der fra årsskiftet er en mulighed for borgere, der ikke kan få førtidspension eller fleksjob, er en fuser.

Det viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

I årets første fem måneder er der i Vejle Kommune kun tildelt fire forløb, mens der på landsplan er tildelt 326 forløb.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Aftalt spil – igen?

Fra DLF d. 17. juli 2013

Af CHJ

…Per Sand Pedersen, formand for organisations- og arbejdsmilljøudvalget i Danmarks Lærerforening, drager paralleller til skolereformen og forårets konflikt og udtrykker bekymring for, om de nye fælles mål er formuleret på forhånd, og at man derfor kun er interesserede i at høre ukritiske røster fra lærerne til blåstempling af papiret…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Generalstrejke lammer Grækenland
Fagforeninger indkalder til landsdækkende strejke på grund af omfattende nedskæringer i den offentlige sektor.

Politikken d. 16. Juli 2013

…Arbejdsløsheden i Grækenland ligger tæt på 27 procent, og mange grækere raser over regeringens planer om at sætte 12.500 offentligt ansatte i en såkaldt mobilitets-pulje inden september. Hvis de ikke har fundet et job inden otte måneder, bliver de fyret…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Seks lande begrænser strejkeretten

Arbejderen tirsdag d. 16. juli 2013

Ikke bare i Grækenland er arbejdere blevet nægtet retten til at nedlægge arbejdet. Siden 2010 har Tjekkiet, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn i al stilhed fulgt trop.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

ITF condemns murder of Philippines union leader

International Transport Workers Federation
d. 5. juli 2013

Antonio "Dodong" Petalcorin, the leader of the Network of Transport Organizations (NETO-APL-ITUC), was shot dead on 2 July 2013 right in front of his home. The gunman was caught on a CCTV camera calmly escaping in a motorcycle.

The union suspects Benjamin Go, the regional director of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Regional Office in Davao City was behind the killing.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top