DemoMenu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > April 2013 - Se også konfliktkalenderen. Nederst kontakt- og indholdsoversigt

International lærerforening fordømmer Thornings indgreb.

Politiken d. 29. april 2013

af Emil Bergløv

…»På vegne af Education Internationals 30 millioner medlemmer i 392 lærerforeninger i 172 lande verden over, skriver jeg for at fordømme den danske regering beslutning om at gennemføre et lovindgreb i Folketinget, som ensidigt tvinger arbejdsgivernes krav igennem«, skriver generalsekretær Fred van Leeuwe fra Education International i et brev stilet til Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S)...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Efter lockout kommer skolereform: Oppositionen afviser regeringens aktivitetstimer

Politikken d. 29. april 2013

AF Jakob Stig Jørgensen

… Et af hovedelementerne i regeringens skoleudspil er de såkaldte aktivitetstimer, hvor lærere og pædagoger i fællesskab skal sikre en mere »afvekslende og spændende skoledag«, som regeringen skriver i sit skoleudspil.

Men det kan de godt glemme, lyder det nu fra Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti. Aktivitetstimer, sådan som regeringen har forestillet sig det, bliver ikke en del af reformen, siger oppositionen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL: Ingen penge til flere skoleledere

Politiken d. 29. marts

AF Albert Rønning-Andersson

...Landets skoleledere får ikke en krone mere at gøre godt med på trods af, at regeringen med lovindgrebet i lærerlockouten har overladt det til skolelederne at styre fordelingen af lærernes arbejdstid...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo: Lærerne kan få gode lokalaftaler om arbejdstid

DR d. 26. april 2013

...Bondo understreger, at lokale arbejdstidsaftaler er helt nødvendige, og at lærerkredsene vil gøre brug af dem.

Danmarks Lærerforenings formand er sikker på, at flere kommuner og lærerkredse vil indgå lokale aftaler om lærernes arbejdstid. Ellers vil skolerne drukne i et ufatteligt bureaukrati…

Læs hele artiklen

Siden top

 

Bjarne Corydon

Tog 8 år om at blive cand.scient.pol., Aarhus Universitet, fra 1992 til 2000. Hvordan hænger det sammen med hans politik overfor unge mennesker?

Kilde DR

 

Minister bekræfter mulighed for gamle læreraftaler.

DR radag d. 26. april 2013

...De enkelte kommuner og lærerkredse kan stadig indgå lokale arbejdstidsaftaler, siger beskæftigelsesministeren.
Selvom det ikke er lovens intention, at man bruger lokalaftaler til at genindføre lærernes hidtidige arbejdstidsregler, er det ikke ulovligt, siger Mette Frederiksen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

De uopslidelige

Folkeskolen d. 26. april 2013

Efter regeringsindgrebet: Vi har hårdt brug for uopslidelige overmennesker i folkeskolen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skolerne: Vi får brug for flere ledere

DR d. 26. april 2013

...Sekretariatsleder Poul Krogstrup regner med, at skolerne bliver nødt til at ansætte ekstra medarbejdere til de nye ledelsesopgaver. Men riget fattes penge - og han har da også svært ved at se, hvor pengene skal komme fra...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skoleledere jubler over ny magtfordeling

DR d. 26. marts 2013

...Der er nok ikke tvivl om, at lærerne kommer til at løbe stærkere, og at vi skal have mere undervisning ud af dem. Men en del af den proces er også, at vi skal se på, hvad der egentlig er undervisning, siger Torben Pedersen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EL: Uforskammet smædekampagne mod skolen

DR d. 26. april 2013

- Bjarne Corydon, du taler om modernisering. Det er ikke moderne at tromle sin vilje igennem. Det er ikke moderne at fratage medarbejderne deres indflydelse. Kæft, trit og retning er hamrende gammeldags.

- Og den smædekampagne mod vores fælles skole, som KL og regeringen har igangsat, er direkte uforskammet, siger hun.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

L 215 Forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Spørgsmål og svar

Sidens top

 

Bondos tale: ”Dette er et overgreb”

Folkeskolen d. 25. april 2013

Se videoen

Sidens top

 

Endnu en DLF'er melder sig ud af Socialdemokraterne

d . 25. april 2013

...Drejebog

Sauer mener, at dagens lovforslag kommer som aftalt i den drejebog, der har styret hele forløbet, på præcis det tidspunkt, hvor DLF ville være gået fallit, "hvis vi ikke i sidste øjeblik havde ændret praksis for konfliktstøtte".

"På dette punkt forregnede regeringen og KL sig. DLF har kun brugt cirka en tredjedel af sin konfliktkasse og kommer reelt styrket, ikke svækket, ud af denne konflikt", skriver Niels Christian Sauer...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo:
KL tilgodeses i uhørt grad

DLF d. 25/4 - 2013

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har følgende kommentarer til regeringsindgrebet:

”Folkeskolen er havnet i en meget vanskelig situation, hvor lærerne er blevet kørt over af parløbet mellem regeringen og KL. Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL’s ønsker. Der har ikke været reelle forhandlinger, fordi KL hele tiden har følt sig bakket op af regeringen. Vi står nu overfor en større reform af skolen, som er kommet meget skidt fra start. Men jeg vil godt understrege, at vi fortsat vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vores medlemmer har mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. Og vi vil arbejde for, at reformen af folkeskoleloven baseres på forskning og viden.”

”Vi er fra Danmarks Lærerforenings side kommet med adskillige kompromisforslag i forhandlingerne med KL. Nu står vi i en situation, hvor det er KL, der ensidigt er blevet tilgodeset. Det giver KL og regeringen et særligt ansvar for at ”vinde freden” og få tingene til at fungere i folkeskolen nu, hvor konflikten er overstået.”

”Det store sammenhold og engagement, som vi har oplevet blandt lærerne over hele landet, har styrket sammenholdet i Danmarks Lærerforening. Lærerne har vist deres professionelle engagement og vilje til at levere den gode undervisning. Vi skal nu til at få hverdagen til at fungere, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for undervisningen. Her har kommuner og skoleledere selvfølgelig et særligt ansvar, men jeg vil opfordre alle parter omkring skolen til at gøre deres yderste for at sikre folkeskolens fremtid,” slutter Anders Bondo Christensen.

Sidens top

 

Tilbage til hverdagen - sådan skal du forholde dig

Folkeskolen torsdag d. 25. april - 2013

Af: Jennifer Jensen

Indgrebet er på vej, og som det ser ud nu, skal alle lærere på arbejde på mandag. Men hvordan skal man som lærer forholde sig - og hvordan skal de tabte timer indhentes?

Når lockouten ophører, genoptages arbejdet straks i henhold til den arbejdsplan, der var gældende før konflikten. Alle lærere skal derfor møde på arbejde mandag til normal mødetid. Hvis der ikke er en arbejdsplan med et mødetidspunkt, skal man møde op på arbejdspladsen ved normal arbejdstids begyndelse, det vil sige omkring kl. 8.

Men det er ikke alle lærere, der vil have let ved at træde ind på skolen på mandag, vurderer formand for Danmarks Lærerforenings Organisations- og arbejdsmiljøudvalg Per Sand Pedersen.

"Jeg er sikker på, at det vil være en følelsesmæssig hård oplevelse for mange lærere at komme tilbage på skolen. Både fordi de har savnet deres arbejde og eleverne, men især også fordi der har været et enormt pres på dem under lockouten. Og de er frustrerede over udfaldet, så det kan være svært acceptere, at det var så dét, og nu skal vi videre og lade som ingenting", forklarer han.

Han opfordrer derfor lærerne til at være ekstra opmærksomme på både egne og kollegers reaktioner i den nærmeste tid og sørge for at få afløb for frustrationerne.

"Sæt jer sammen den første dag - både tjenestemænd og dem der har været lockoutede - og få talt godt igennem om det hele. Vær åbne om det hele, og kontakt jeres kreds, hvis der bliver behov for en ekstra snak. Og hold så godt fast i det fantastiske fællesskab, lockouten trods alt har været med til at bygge op", lyder hans budskab til lærerne.

For at gøre første arbejdsdag så god en oplevelse for alle parter som muligt, opfordrer Danmarks Lærerforening i en kredsudsendelse i dag skolernes tillidsrepræsentanter til at tage kontakt til skolelederne i løbet af weekenden for at planlægge dagen. De mener, skolelederne skal gøres opmærksomme på det store behov for anerkendelse, lærerne kan have efter lockouten.
Skolelederformand: Lad os prøve 37 timers tilstedeværelse næste år

Skemaændringer og lørdagsundervisning
Dette skoleår ud arbejdes der efter den aftale, der var gældende før konflikten - altså A05, A08 eller lokal KTO-aftale. Ansvaret for, at eleverne får den undervisning, de har krav på, påhviler skolens ledelse. Derfor har ledelsen ret til at ændre i den enkeltes skema samt møde- og sluttidspunkter, og hvilke dage arbejdet skal afvikles. Medarbejderne har pligt til at udføre arbejdet, så det vil sige, at man som lærer kan være nødt til at arbejde på en lørdag, hvis ledelsen beder om det.

Sygdomsramt eller barselsønsker?
Pligten til at genoptage arbejdet straks fortolkes strengt, så hvis du er sygdomsramt, skal du sygemelde dig med det samme på mandag efter den sædvanlige praksis på din skole. Hvis du står og skal på barselsorlov, skal du også underrette din leder på mandag.

Sidens top

 

Bondo: Vi er blevet kørt over

Folkeskolen d. 25/4 - 2013

"Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker", lyder kommentaren fra formanden for Lærerforeningen, Anders Bondo Christensen. "Lærerne er blevet kørt over af parløbet mellem regeringen og KL".

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Sådan ser regnestykket ud for et hasteindgreb

Folkeskolen d. 25. april 2013

Hvis lærerne skal være tilbage på skolerne mandag morgen, er det nødvendigt, at Folketinget hastebehandler lovforslaget, hvilket kræver et flertal på tre fjerdedele af Folketingets medlemmer. Det betyder, at regeringspartierne ud over Venstre skal hente yderligere 11 stemmer.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Tak for din indsats, Helle

avisen.dk torsdag d. 25. april 2013

...Som ihærdig forkæmper for det meget nære demokrati, skylder jeg dig stor tak. Ikke for at gøre mit liv nemmere eller længere, men alene fordi du har ofret din egen politiske karriere på at bane vejen for et folkeligt oprør...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Offentligt ansatte skal betale for vækstplan

Politiken d. 25. april 2013

… Det koster penge at sænke selskabsskatten fra 25 til 22 procent, ligesom det heller ikke er gratis at give virksomhederne færre afgifter på energiområdet i den vækstplan, regeringen blev enige med Venstre, Liberal Alliance og de konservative om onsdag aften.

De penge skal blandt andet findes ved at regulere lønningerne til sygeplejersker, skolelærere og andre offentligt ansatte…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne er bekymrede for indgrebet

Torsdag d. 25. april

En blanding af lettelse, bekymring og frygt breder sig blandt lærerne i øjeblikket. De glæder sig over, at lockouten slutter, men mange føler sig tromlet og demotiverede.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

Den danske folkeskole - en bragende succes!
skrevet af Mogens Møller

Folkeskolen d. 24. april 2013
Lærer til lærer

d. 26. maj 2013 kl. 11 353 anbefalinger

Kronik sendt til Politiken, som ikke havde plads til: Den danske folkeskole – en bragende succes!!

I den senere tid har vi haft en mærkelig debat om den danske folkeskole.

Den bliver i mange sammenhænge talt ned og gjort til en taberfabrik bemandet med dovne medarbejdere, der tænker gammeldags, har massive privilegier og lever en luksustilværelse på ryggen af det hårdtarbejdende folk samtidig med, at de leverer ringe resultater.

Derfor skal vi også have lavet om på både arbejdstid og folkeskole, så vi en gang for alle kan få den til at fungere bare nogenlunde.

Men er det billede overhovedet korrekt?

Slet ikke, og jeg vil gerne påvise, hvorfor det ikke forholder sig som beskrevet.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Chok-måling: Lærerne flygter fra regeringspartierne efter lockout

DR d. 15. april - 2013

Stort set alle de lærere, der stemte på Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre ved seneste Folketingsvalg ville ikke stemme på dem, hvis der var valgt i morgen. Forsker kalder det ekstremt.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Thorning dropper 1.maj i Fælledparken

DR d. 15. april - 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidt dukker for første gang siden 2007 ikke op i Fælledparken på arbejdernes internationale kampdag.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Tak til Erik Fabrin

Politiken, debat d. 14. apil 2013

Annette Van Buren

Kære Erik Fabrin.

Jeg blev rigtig glad, da jeg læste interviewet med dig i Berlingske lørdag d. 13.4. Det er til tider ganske svært at finde hoved og hale i den konflikt, der pt. pågår, selv for en lærer. Men dine udtalelser har hjulpet mig til at se tingene mere klart.

Et af de emner, som før og under konflikten har været diskuteret igen og igen er den fastlåste forhandlingssituation. Lærerforeningen har hævdet, at der aldrig har været tale om reelle forhandlinger, mens KL har sagt, at Lærerforeningens mange forhandlingsudspil har været spin. Når du udtaler, at ”Vi flytter os ikke, jeg ser kun én løsning – og den er, at lærerne giver efter”, så ved jeg nu, at Lærerforeningens udsagn om manglende forhandlingsvilje fra KLs side ikke er grebet ud af den blå luft. For i en reel forhandling er der aldrig kun én løsning. Det, du beskriver, kaldes ”ultimatum”. Og det er vist noget helt andet. …

Du fortæller mig, at ”Anders Bondo Kristensen kynisk har taget hele lærerstanden som gidsler og brænder alle strejkekronerne af uden grund”. Jeg føler mig ganske rigtigt som gidsel. Men det er af dig og dine, som har lockoutet os. Det er ikke en kynisk Anders Bondo, som har bedt mig strejke. Derfor er ordet ”strejkekroner” måske lidt malplaceret. Jeg må låne penge af min fagforening, fordi kommunen ikke udbetaler mig løn. Penge, jeg skal betale tilbage, mens du og andre borgmestre får kommunekassen spædet op med de lønkroner, lærerne skulle have haft.

Jeg har været lærer i 25 år og aldrig før været i konflikt eller strejket. Faktisk er det første gang i mit liv, at jeg er uden job. Det er ikke helt nemt. Jeg savner mine elever og vil gerne tilbage til skolen. Man kan godt blive lidt modløs til tider. Jeg vil gerne på arbejde, men jeg forstår ikke helt den med at lærerne skal komme ”på deres grædende knæ”. Jeg tænker, det er et upraktisk arbejdsstilling med en hel faggruppe, der er i knæ, når man gerne vil have dem til at bestille noget. Derfor ville det give mere mening, hvis du i stedet havde bedt os om at ranke ryggen.

Risikoen for at tabe gejsten efter nogle ugers konflikt er stor. Dine udtalelser har givet mig fornyet blod på tanden i kampen for ordentlige vilkår for mine elever Jeg har gemt interviewet, og skulle jeg blive lidt træt i den kommende tid, behøver jeg bare læse, hvad du siger. Så kan jeg lidt igen!

Sidens top

 

KL-top: Lærerne skal
nok bøje sig

Politiken d. 14. april 2013

Næstformand Erik Fabrin understreger, at KL ikke giver sig i konflikten om lærernes arbejdstid...

...På et spørgsmål om, hvorvidt KL bare venter på, at lærernes strejkekasse bliver tømt, henviser KL's næstformand til udfaldet af pædagogernes og sygeplejerskernes strejke i 2008.

»Da endte det ganske enkelt med, at kasserne var tomme, og så måtte de komme tilbage på deres grædende knæ og bede om at få afsluttet konflikten. Og det blev selvfølgelig afsluttet på en ordentlig måde, for vi skal alle sammen arbejde sammen bagefter«, siger han.

Erik Fabrin forventer, at det scenarie vil gentage sig i lærerkonflikten, skriver Berlingske...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL vil have lærerne tilbage til forhandlingsbordet

DR d. 13. april 2013

Formanden for Kommunernes Landsforening opfordrer nu Anders Bondo Christensen til at forhandle igen....

...Erik Nielsen påpeger i brevet, at Danmarks Lærerforening overhovedet ikke har rykket sig i forhold til KL's hovedkrav - nemlig at fagforeningen ikke skal have aftaleret til at bestemme over lærernes arbejdstid. Ingen andre fagforeninger har sådan en aftaleret...

Webmaster: Det passer jo ganske enkelt ikke langt de fleste på det danske arbejdsmarked har arbejdstidregler, dette er voldsomt forsøg på at knække en af de stærke fagforeninger, for så kan man tage en af den andre næste gang.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nej, Bjarne. Gymnasielærerne gnider sig ikke i hænderne over lønstigningen!

Politiken d. 13. april

…De fleste gymnasielærere synes ellers, at de løber ganske hurtigt og effektivt allerede. Stress er et udbredt fænomen blandt gymnasielærere. Lønposen resulterer derfor i, at jeg har oplevet flere kollegaer tørt konstatere, at måske lønstigningen kan finansiere, at de går ned i tid, så de kan overleve. Det er en farlig tendens, og hvis jeg spurgte mine kollegaer, om de ville have lønposen eller den aftale, vi hidtil har haft, så ved jeg godt, hvad flertallet ville vælge, Bjarne!...

…Så nej, Bjarne, jeg gnider mig ikke i hænderne over min lønstigning. Jeg ømmer mig efter at være blevet kørt ned!

Hilsen Gry Lorange, Tillidsmandssuppleant på Gladsaxe Gymnasium…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Erik Nielsens brev til Bondo

Folkeskolen, Debatd. 13. april 2013

Formand for KL, Erik Nielsen, har skrevet et brev til Anders Bondo. Nielsen klandrer Bondo for at bruge medierne og synes det skal høre op. Bondo kendte først til brevet, da en journalist ringede til Bondo for at spørge om hans holdning. Formand Nielsen har altså sendt brevet til medierne før Bondo fik det….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lønfest i staten: Dyre chefaftaler er fordoblet
på fem år

Politiken d. 13. april 2013

...Corydon: »Det kan virke urimeligt«
Finansministeren skriver i en kommentar, at hans embedsmænd i 2010 gennemførte en rundspørge blandt ministerierne, men desværre kunne den ikke svare på, om opgaverne blev løst bedre, når cheferne blev ansat på åremål.

Han mener selv, at åremålsaftalerne kan forbedres.

»Det kan virke urimeligt, når man efter den gældende aftale om åremålsansatte i staten kan få fratrædelsesbeløb, selv om man genansættes i det samme job«, siger Corydon, der krævede at få reglen fjernet ved overenskomstforhandlingerne i januar.

Det mislykkedes, da det blev afvist af de statslige chefers organisationer...

Sidens top

 

Forsker: Gymnasielærer-nej vil påvirke lærer-konflikten

DR d. 13. april 2013

...Det vil smitte af på folkeskolelærernes aftale, hvis gymnasielærerne stemmer nej til ændringerne af deres arbejdstidsregler.

Det mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

- Det vil jo se lidt mærkeligt ud, hvis man bruger en aftale, som lønmodtagerne for næsten 100 procents vedkommende har sagt nej til på gymnasieområdet, som rettesnor i et eventuelt regeringsindgreb på lærernes område, siger han til DR Nyheder...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bussen er ladet med lærere, bannere og gejst

Folkeskolen d. 13. april 2013

"Dyt dyt lockout er yt" står der i bagruden på en af de tre velpakkede busser, som om lidt vil køre 140 lærere fra otte skoler i Billund kommune til København. Målet er Christiansborg Slotsplads.

Se hele artiklen med link i folkeskolen

Sidens top

 

Derfor beder jeg om et lovindgreb i lærerkonflikten

Politiken, Debat d. 12. april 2013

…Jeg har givet udtryk for, at hvis regeringen ikke er indstillet på reelle forhandlinger med lærerne, kan den lige så godt gribe ind og stoppe den ødelæggende konflikt, som berører tusindvis af mennesker over hele landet…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Gymnasielærere giver skolelærere millioner i gave

Dr d. 10. april 2013

Gymnasieskolernes Lærerforening har besluttet at donere 10 millioner kroner til de lockoutede skolelærere. Nogle af pengene skal gå til kampagner for den danske model.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Corydons 'mand' er nødvendig

Politikken d. 10. april

af Peter Mogensen er direktør i Fonden Kraka.

...Ledere er ikke ledere (som salige Svend Auken sagde ' jo større lærerværelser, jo større konflikter'), mærkelige lokale forhandlinger med kommuner om, hvordan lærerne skal bruge deres arbejdstid, underlig DDR-agtig opdeling af timer til undervisning, forældresnak og forberedelse...

Resten af verden er kommet videre.

Læse hele artiklen

Et par af kommentarerne:

Henrik Ole Nielsen |

Undervisning tilbydes

Kære Peter Mogensen Fakta er, at du ikke aner noget som helst om, hvordan hverdagen er på en skole og om hvordan arbejdet tilrettelægges. Det viser dine kommentarer med al mulig tydelighed. At sammenligne hverdagen på en skole med DDR er så fordomsfyldt og latterligt, at man skulle tro, at det var dig der havde forfattet KL's nedgørende annoncer. Landet er fyldt med skolelærere som føler sig trådt på i en grad, som du slet ikke har fattet. Det finder S først ud af ved næste folketingsvalg. Spin er for politikere og journalister. Det er ikke beregnet til almindelige mennesker der bare gerne vil passe deres arbejde. Jeg er selv skoleleder og jeg vil meget gerne tilbyde dig en kort indføring i arbejdsgangene på en skole. Du kan bare henvende dig, så er jeg klar.

Claus Cornelius Hansen | Rådgivende civilingeniør

Svar: Undervisning tilbydes

Jeg har en fornemmelse af, at Peter Mogens heller ikke ved ret meget om moderne virksomhedsledelse. Den oppe-fra-og-ned ledelse, som han (og Moderniseringsstyrelsen) selv tror er moderne, er noget levedygtige private virksomheder skrottede for mange år siden!

Sidens top

 

Lærere i Esbjerg vil fjerne Bjarne Corydon som spidskandidat

DR d. 8. april 2013

Lockoutede lærere i Bjarne Corydons kreds opfordrer andre til at melde sig ind i Socialdemokraterne - for at få fjernet finansministeren som spidskandidat

læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerformand om Corydons kontrakt: »Der er snart ikke noget, der kan forundre mig mere«

Politiken d. 7 april 2013

Når nu alt tyder på et planlagt lovindgreb, bør regeringen få det overstået, siger Anders Bondo Christensen.

»Jeg har hørt Corydon sige igen og igen, hvor stor betydning det har for den kommende generations undervisning at få fleksible undervisningsregler. Men nu kan vi se, at det bare handler om at spare penge. Det er den fornemmelse, jeg har siddet med hele tiden. Det her er økonomi, økonomi, økonomi«, siger Anders Bondo Christensen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Enhedslisten:
Svineri at kalde forringelser for effektiviseringer

Politiken d. 7. april 2013

»Det, vi ser her i 2013, vendt mod lærerne er en forvarsel om, hvad alle offentligt ansatte kan vente sig i fremtiden. Der kommer flere ultimative krav, og hvis man ikke bøjer sig, kan man forvente et regeringsindgreb«, siger Per Clausen.

»Corydon har besluttet, at overenskomstforhandlingerne fremover skal bruges til at forringe løn- og ansættelsesforhold for de offentligt ansatte. Det er svineri, at man taler om effektiviseringer, når det, man gør, er at forringe ansattes forhold«, fortsætter han.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo: Hele forløbet har været spild af tid

Overenskomstforhandlingerne var spild af tid, da KL var sendt i byen af finansminister. Det mener lærerformand

avisen.dk d. 7. april 2013 - Newspaq

…Og nu har flere medier fået fingre i papirer, der angiveligt viser, at opgøret mod lærernes arbejdsvilkår er planlagt og er det første i rækken. I Finansministeriets skuffer er der dokumenter, som viser, at der er et reelt lønopgør på vej i den offentlige sektor.

- Vi er jo kun de første. De regler, de vil give os, er bestemt ikke normale. Men dem vil man så prøve at tvinge ind på andre områder efterfølgende, så man kan spare på overtid, og hvad der ellers ligger i det, vi bliver tilbudt, siger Anders Bondo Christensen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Corydon har kontrakt på lønopgør

Politiken d. 6. april

…»Det, vi ser i resultatkontrakten, er, at regeringen har sat en helt klar og åben prioritering om at satse på økonomiske effektiviseringer gennem overenskomsterne. Det er et nybrud«, siger professor i statskundskab Jørgen Grønnegård Christensen. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen er enig.

»Her har du sort på hvidt, at man bruger en overenskomstforhandling som en løftestang til at nedbringe udgifterne. Og det er det mest centrale middel. Det har jeg ikke set formuleret før«…

…Finansministeriets kikkert frem mod overenskomstforhandlingerne i 2015 er ifølge kilder rettet mod især tre områder: En fjernelse af den betalte frokostpause. Reduktioner i overtidsbetaling. Og øgede muligheder for, at ledere kan indkalde medarbejdere med kort varsel...

Se hele artiklen

Sidens top

 

Flertal vil lade lærerkonflikten køre

DR d. 6. april 2013

Seks ud af 10 mener, at regeringen ikke skal stoppe lockouten. Vi er ikke desperate endnu, siger forskere…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Flest danskere tror på Bondo

Ugebrevet A4 d. 5. april 2013

Danskerne anser Bondo for mest troværdig og som dygtigst. Derudover mener hver anden dansker, at regeringen skal tage lige stort hensyn til lærernes og kommunernes krav.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Se Deadline. Formanden for KL Erik Nielsen, kender slet ikke forslag fra DLF

se deadline fra d. 4. april 2013

 

Bondo overvejer en sympatikonflikt

avisen.dk d. 4. april - Newspaq

…- Vi har brug for al den støtte, vi kan få for at presse KL og Finansministeriet. Men jeg håber ikke, det bliver aktuelt, for så betyder det, at lockouten kommer til at vare mere end fire uger, siger Anders Bondo Christensen.

Han henviser til, at FOA er forpligtet til at varsle sympatistrejken fire uger inden, den rent faktisk kan træde i kraft…

…- Vi tager FOA's håndsrækning som et kæmpe skulderklap. Men jeg håber ikke, at denne lockout, der er KL's galmandsværk, skal bringe andre faggrupper ud i en strejke, slutter Anders Bondo Christensen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Professor: Minister tæller for mange med i dumpe-statistik.

Folkeskolen d. 1. april 2013

Før påske udsendte Ministeriet for Børn og Undervisning en pressemeddelelse om, at "hele 12.700 elever 'ikke består dansk og matematik efter 9. klasse'". Men professor Peter Allerup påpeger over for DR, at 4700 af disse unge slet ikke har deltaget i 9.-klasses afgangsprøve, så man kan ikke vide, hvilken karakter, de ville have fået.

Se DR der bragte artiklen

Sidens top

logo

Brev til medlemmerne
af fraktion 1, 2 og 3
d. 25. april 2013

se forsiden

Brev fra formanden
til medlemmerne
d. 10. april 2013

Kære medlem

Nu har vi været lock-outet i 8 dage, og det er stadig vigtigt, at vi gennem udadvendte aktiviteter fastholder befolkningens opmærksomhed på, at vi gerne vil undervise. Samtidig skal der være kvalitet i den undervisning vi leverer til eleverne. Det kræver, at vi har den nødvendige tid til at forberede, planlægge og efterbehandle vores undervisning.

De udadvendte aktiviteter og den synlighed i gadebilledet, som I udfører hver dag – gør en stor forskel. Vi har opnået stor sympati i befolkningen, fordi jeres budskaber har været sjove, berigende, opløftende og ikke mindst vist, at vi i DLF har været i stand til at stå sammen.

Jeg ved, at rigtig mange har lagt et stort engagement og arbejde i forskellige aktioner og happenings rundt omkring i kommunen. Det skal I have rigtig mange tak for.

Vi ved ikke hvor længe lock-outen varer, men det er vigtigt at vi bevarer gejsten og sammenholdet og fortsætter med at være synlige gennem forskellige aktiviteter rundt omkring i kommunen.

Husk det er folkeskolens fremtid og vores arbejdsvilkår, der står på spil, så bak op og vær synlig i gadebilledet så vi fortsat gennem aktiviteter og dialog kan være med til at skærpe befolkningens – særligt forældrenes opmærksomhed på, hvad denne konflikt handler om.

Med Venlig Hilsen
Birthe Cramon
Formand for Vejen lærerkreds

Sidens top

 

Plan for mandag
den 8/4-2013

Vi mødes ved Valhal i Jels kl 13.00. (Søvej 7, Jels, 6630 Rødding) Det sene tidspunkt er valgt, da vi gerne vil ses af flest muligt.

Her laver vi aktiviteter og kører til Vejen kl. 14.30:

Tema: ”Undervisning uden forberedelse - skal Ole bole op ad skuffen igen?”
Vi er bange for, at hvis ikke der er kvalitet i undervisningen, bliver det en kedelig undervisning.
Tager vi samme bog op ad skuffen eller ned af hylden år efter år?
Vi ønsker en humoristiske vinkel på - læg hovederne i blød.

• Kl. 15.00 starter vi ved Vejen Idrætscenter her synger vi sangen 2 gange → og uddeler flyers til forbipasserende.
• Opstilling 2 og 2 - vi ønsker at holde den ”stramme” gammeldags linie - med et glimt i øjet ☺.
• Bevæger os Under Boulevarden via Askovvej til Søndergade, herfra til Rådhustorvet, hvor vi opstiller, synger alle 3 sange.
• Niels Lynnerup taler → bevæger os samlet videre forbi Kvickly via gangtunnelen til P-plads, hvor optoget opløses.

I skal medbringe udklædning, så I kan blive lærere og lærerinder, vi sørger for malertape til navneskilte, Hr. Petersen, Frk. Hansen, Fru Jensen.

I skal medbringe Jeres skilte/pinde, som I tidligere har brugt, så I kan tape ny information hen over de tidligere påsatte.

Under afviklingen af programmet i Jels er der kaffe/the, evt. anden forplejning medbringer I selv.

Husk : varm påklædning, da rummet IKKE er opvarmet.

Programmet slutter senest 16.30.

Sidens top

 

Kreds 104 Lockout drejebog

Dagprogrammerne kan til enhver tid ændres fx ved planer fra hovedstyrelsen.
Da vi er i en konfliktsituation mødes du af et solidaritetskrav hvor foreningen forventer, at du møder frem hver dag.
En forudsætning for at kunne modtage konfliktstøtte vil være, at du møder frem til de aftalte aktiviteter.

Vi opfordrer tjenestemændene til, i så vid udstrækning som muligt, at deltage i arrangementerne eller dele heraf. Bak dine lockoutede kolleger op.

I tilfælde af sygdom eller andet lovligt fravær skal du sygemelde dig på 104@dlf.org - hver dag inden klokken 8.00

2/4 2013 Alle mødes klokken 10.00 – 13.00 i Troldesalen, Jakob Gades Alle 1, 6600 Vejen til fælles lockoutstart.

Efter en fælles orientering går vi ud i de lokale grupper for at gøre klar til dagens optog og aftale program for de næste dage. Her vil alle blive registreret som fremmødt ved deres tillidsmand. Kredsen har modtaget 85 bluser til fordeling mellem os.

Herefter bevæger vi os mod Rådhuspladsen hvor vi skal være fremme klokken 13.20
Vi afslutter på Rådhuspladsen senest klokken 14.00

Kredsen serverer en kop kaffe/the ved ankomsten. Husk at medbringe madpakke.

Du må gerne medbringe skrivematerialer til plakatfremstilling. Kredsen sørger for trælister og pap. Vi opfordrer til, at du tager en refleksvest på til optoget.

3/4 2013 Askov, Glejbjerg, Føvling, Højmarkskolen, Brørupskolen, Andst+ Centeret + Østerby, Grønvang, Rødding + Lintrup, Gesten + Bække, Brørupskolen + Holmeå, samt Jels samler kollegerne på aftalt sted og klokkeslæt til lokal indsats. Dagen bruges til at forberede en happening eller… i morgen.,

Mødetidspunkt og sted meldes ud fra din tillidsmand/styregruppe.
Tillidsmanden/styregruppen fører fremmødeliste hver dag.
Tillidsmanden melder i dag 3/4- 2013 tilbage til kredsen med opslag om kommende happening via tr-konferencen, så kredsen kan sætte arrangementerne på det aktive Danmarkskort fra hovedforeningen

4/4 2013 Gennemføre planen fra i går.

5/4 2013 Fredagsprogrammet holdes åbent. Eventuel aktivitet ved skolerne.
Din tillidsmand vil senest fredag modtage besked om hvad der skal ske i den kommende uge.

Sidens top

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top