aaMenu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > Nyheder 2013 jannuar - februar Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyheder 2013 jannuar - februar

 

Lærere delte flyer ud til forældre uden for Askov-Malt Skoles matrikel d. 28/2 - 2013.

Fra flyeren:

Tvungne heldagsskoler
+ mindre tid til forberedelse
= Discountundervisning

Lærerne underviser 25 timer
+ Tid til forberedelse
= Kvalitetsundervisning

 

am1

am2

Fra flyeren:

Kære forældre

Det er altafgørende for os at give dit barn undervisning af god kvalitet. Men regeringen vil gennemtvinge heldagsskoler landet over, og din kommune kommer til at finansere dem med lærernes forberedelsestid.
Det vil betyde, at lærerne får:

-Mindre tid til at forberede dit barns undervisning
- Mindre tid til at tale med dit barn mellem timerne
- Mindre tid til at tage hånd om trivslen i klassen
- Mindre tid til at tale med dig om dit barn

Den nyeste forskning viser, at det er kvaliteten af undervisningen og ikke antallet af undervisningstimer, der har betydning for, hvor meget dit barn lærer.

Lad os undgå obligatoriske heldagsskoler og discountundervisning - lad i stedet alle lærere undervise 25 timer om ugen. På den måde kan vi stå inde for kvaliteten af den undervisning, vi giver dit barn.

 

 

OVERBLIK: Det handler striden mellem lærerne og kommunerne om

DR d. 27. feb. 2013

...Forud for forhandlingerne har KL stillet krav om en ny arbejdstidsaftale, der går ud på, at det fremover er skolelederne, der skal bestemme fordelingen af timer for hver enkelt lærer.

Oveni skal der ikke længere være en øvre grænse for antallet af undervisningstimer. I praksis vil det betyde, at det er op til skolelederen at bestemme, hvor mange timer lærerne skal bruge på at undervise, og hvor mange timer de skal bruge på forberedelse, skole-hjem-samarbejde og andre opgaver...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL afviser lærernes nye forslag

Jyllands-Posten d. 24/2 - 2013
AF ESBEN LARSEN MIKKELSEN

En aftale lig med skolepædagogernes ændrer ikke på de grundlæggende problemer, siger chefforhandler i KL.

"Det er en klar afvisning."

Sådan siger chefforhandler hos Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler, til Anders Bondo Christensens nye kompromisforslag.

Det går ud på at kopiere skolepædagogernes arbejdstidsaftale i udarbejdelsen af en ny aftale for lærernes arbejdstid...

Læs hele artiklen

sidens top

 

KL nægter at udskyde arbejdstids-diskussion

Avisen.dk d. 22. feb. 2013

Kommunernes chefforhandler afviser lærernes forslag om at udsætte forhandlingerne om nye arbejdstidsregler...

…Men det bliver der ikke tale om for lærernes vedkommende. Skolelærernes arbejdstidsregler og folkeskolereformen hænger nemlig ikke nødvendigvis sammen, mener Michael Ziegler, der er borgmester i Høje-Taastrup Kommune…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Muligt gennembrud i arbejdstidsforhandlinger

www.dlf.org d. 22. feb. 2013 - Af MAS

BUPL og Kommunernes Landsforening har netop aftalt, at forhandlingerne om skolepædagogernes arbejdstid udskydes til efter folkeskolereformen er vedtaget. Det kan blive et afgørende gennembrud for forhandlingerne om lærernes arbejdstid, vurderer formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Vi har hele tiden ment, at det giver mest mening vente på at at folkeskolereformen er vedtaget før vi forhandler arbejdstid, så vi kender rammerne om arbejdet i folkeskolen. Derfor er det meget positivt at se, at KL med skolepædagogerne er nået til samme konklusion. Det giver rigtig god mening at udskyde forhandlingerne om lærernes arbejdstid til vi kender indholdet af reformen, siger Anders Bondo Christensen

- Langt de fleste kommuner har aftalt gode rammer for planlægningen af det kommende skoleår. Vi har derfor god tid til at drøfte, hvordan vi tilpasser reglerne til en ny hverdag i folkeskolen. Vi må nu i lighed med BUPL sammen med KL fastlægge rammerne for, hvordan disse drøftelser skal tilrettelægges, siger Anders Bondo.
Læs mere om aftalen mellem BUPL og KL på folkeskolen.dk

Sidens top

 

Ups: Antorini facebook-drillet over markant holdningsskift

Folkeskolen d. 22. feb. 2013

…Vi sætter ikke fast timetal på
Men det er ikke kun på SU'en Christine Antorini har ændret standpunkt siden hun blev minister.

I Berlingske var der i 2010 i en artikel om heldagsskoler en enquete, hvor de forskellige uddannelsesordførere blev spurgt, hvad de mener om heldagsskoler - der jo som bekendt ser ud til at blive indført over hele landet fra august 2014.

"Det handler om at se skole og fritidsordning som én. Alle skoler skal ikke være det, men det skal være et tilbud i kommunerne - ikke kun ghettoskoler. Vi sætter ikke timetal på, men giver kommunerne frihed til, at de kan lave dagen, som de vil. Og de skal ikke spørge Bertel Haarder om lov, det kan de godt selv finde ud af", sagde oppositions politikeren, der altså som minister er endt med at stå i spidsen for en reform, hun som oppositionspolitiker ville have talt midt imod...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ø giver Corydon en sveder

Arbejderen d. 22. feb. 2013

Enhedslisten vil have finansministeren til at svare på, om det er i orden, at han som arbejdsgiver forsøger at begrænse de statsansatte skolederes ret til at indgå lokalaftaler.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Løsning-lærere storhitter på youtube

www.dlf.org d. 21. feb. 2013

Torsdag den 21. februar 2013 - Af TWI
162.000 Youtube-brugere har klikket sig forbi for at se Løsning-lærernes humoristiske bidrag til den aktuelle debat om folkeskolereformen og lærernes arbejdstid...

…”Vi elsker at undervise, men vi vil bevare muligheden for at gøre det ordentligt!” Med det budskab i ærmet brager lærerne og børnehaveklasselederne fra Løsning Skole – der ligger mellem Horsens og Vejle - i disse dage ud til tusindevis af Youtube-brugere.

Deres musikvideo LS Gangvagt Style er på få dage blevet et sandt storhit på de sociale medier, og det har fået de store etablerede medier til at flokkes om lærerne.

Senest i går onsdag blev de interviewet til TV2-nyhederne og DR Aftenshowet. Desuden har netmedier som eksempelvis tv2.dk, dr.dk og metroexpress.dk skrevet om de kreative lærere med det alvorlige budskab…

Læs hele artiklen

Se sidens top

 

Ane Mette satte skub i kontingentfritagelse

Folkeskolen d. 18. feb. 2013

Når vi mister retten til dagpenge, er vi blevet sendt ud af velfærdssamfundet og nærmest umyndiggjort, siger Ane Mette Andersen
Af: Helle Lauritsen
Ane Mette Andersen fra Sæby har flere uddannelser, men har været arbejdsløs som lærer så længe, at hun har mistet retten til dagpenge. Hun skrev en udmeldelse til DLF og understregede, at det var, fordi hun ikke havde råd til at være medlem. Det fik DLF til at beslutte kontingentfritagelse.

Hun har været DSU'er og politisk aktiv i sin ungdom og fremhæver, at hun er socialist. Hun havde aldrig forestillet sig at melde sig ud af sin fagforening. Men Ane Mette Andersen så sig nødsaget til en udmelding for at spare penge, nu hvor hun ingen indtægt har længere. Hun er indigneret over, at man som arbejdsløs bliver skubbet ud af velfærdssamfundet.
Alt det skrev hun til DLF. Og det fik konsulent Søren Munch til at kontakte hovedstyrelsen, der har bevilget kontingentfritagelse til de lærere, der har mistet dagpengeretten...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Corydon-instruks: Ingen lokale arbejdstidsaftaler

Folkeskolen d. 16. feb. 2013

Af: Karen Ravn
Det er ikke meningen, at gymnasierne skal indgå lokale arbejdstidsaftaler, som ændrer ved, at rektorerne frem over får råderet over lærerne 37 timer om ugen. Sådan lyder den klare melding fra finans- og undervisningsministerierne. Og Bjarne Corydon kræver nu den samme model for lærerne på de frie skoler...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forældre kræver velforberedte lærere


ww.dlf.org d. 21. feb. 2013 - Af MAS

Et overvældende flertal af forældrene til danske folkeskoleelever støtter lærernes krav om en arbejdstidsaftale, der blandt andet sikrer tid til forberedelse og forældresamarbejde.
Således svar hele 91 procent af forældrene, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der bør være en generel arbejdstidsaftale, der sikrer lærerne tid til blandt andet forberedelse og forældresamarbejde. Seks procent er uenige. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Undersøgelsen fra Epinion viser også, at 74 procent af forældrene mener, at det har større betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at lærerne er velforberedte, end at eleverne får flere timer. Kun 13 procent af forældrene er uenige i dette udsagn.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, siger om undersøgelsen: ”Enhver, der er i kontakt med dagligdagen i folkeskolen ved, at vedforberedte og engagerede lærere er nøglen til kvalitet i undervisningen. Det ved vi som lærere, og det ved forældrene til elever i folkeskolen selvfølgelig også. Jeg synes, KL skulle lægge ører til forældrenes holdning: God undervisning kræver velforberedte lærere.”

”Både regeringen og KL har igen og igen fremført, at bare eleverne har flere timer med lærerne, øger det elevernes udbytte af undervisningen. Videnskaben siger noget andet: Det helt afgørende er kvaliteten i undervisningen, flere timer i sig selv styrker ikke udbyttet. Jeg kan kun glæde mig over, at forældrene har en klar opfattelse af den sammenhæng. Regeringen må lytte til forskningen – og til forældrene - og indrette reformen af folkeskoleloven, så den skaber kvalitet og styrker lærernes mulighed for at levere god undervisning," slutter Anders Bondo Christensen.

Fakta
Undersøgelsen er gennemført af Epinion for Danmarks Lærerforening i januar og februar blandt forældre til børn i folkeskolen.

Læs hele undersøgelsen

Sidens top

 

 

Arbejdsgiverne kom ikke igennem med aggressive krav

Arbejderen d. 16. feb. 2013

…De kommunale arbejdsgivere måtte opgive at komme igennem med krav om forringelse af tillidsmandsbeskyttelsen, de ansattes medindflydelse og seniorordninger.

Ligeledes beholder de kommunalt ansatte den såkaldte reguleringsordning, som sikrer, at de offentligt ansattes løn reguleres i forhold til lønstigningerne på det private arbejdsmarked…

...Nu skal de enkelte forbund i gang med at forhandle deres konkrete krav. Det gælder blandt andet Danmarks Lærerforening, hvor KL vil af med den nuværende arbejdstidsaftale. Lærerne skal forhandle den 26. februar.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL negligerer evaluering af lærernes arbejdstidsaftale

Folkeskolen d. 16. feb. 2013

Evalueringen af A08-arbejdstidsaftalen får heller ikke plads på KL's hjemmeside om lærernes arbejdstid, meretidsammen.dk, oplyser Michael Ziegler

Af: Maria Becher Trier
KL og DLF står i fællesskab bag en evaluering, der viser, at lærernes arbejdstidsaftale fra 2008 har sat en positiv udvikling i gang i skolen. Evalueringen var færdig i efteråret, men KL vil ikke offentliggøre den. Nu offentliggør DLF den alene.

Den såkaldte A08-aftale har sat en positiv udvikling i gang i skolen. Planlægningen af skoleåret er blevet lettere. Der er kommet større fokus på undervisning, og skolelederne er optagede af at udvikle dialogen med lærerne om mål, retning, prioritering og resultater.
Sådan lyder hovedkonklusionerne i den evaluering, som KL og DLF i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 satte i gang...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Evaluering: A08 har ændret lærerrollen

Folkeskolen lørdag d. 16. feb. 2013

Større ledelsesrum - og større fokus på undervisningens kvalitet. Det er ifølge Gordon Ørskov Madsen to af resultaterne af professions-arbejdstidsaftalen fra 2008.

Af: Maria Becher Trier
Professionsaftalen fra 2008 har ændret lærerrollen, viser en ny evaluering, som KL og DLF sammen har sat i værk. Aftalen har givet team større frihed, mens den enkelte lærer har fået mindre. Derfor skal der yderligere fokus på teamsamarbejde, lyder anbefalingen.

Lærerne tager godt imod A08. De giver udtryk for, at de har taget undervisningsopgaven til sig. Aftalen har flyttet fokus fra hvad der er tildelt tid til - til at gøre hvad der er nødvendigt. Men dette skift gør det nødvendigt at prioritere teamsamarbejdet mere, end det sker i dag.

"Man skal arbejde med teamet, det kommer ikke af sig selv", siger en af lærere, der er interviewet i rapporten...

Læs hele artilen

Sidens top

KL hemmeligholder skolerapport

Politiken d. 15. feb. 2013

Midt i forhandlingerne om lærernes arbejdstid erkender kommunerne, at de tilbageholder en evaluering, som roser den eksisterende overenskomst med lærerne…

…Kan ikke skjules for evigt
Lærerne er meget skuffede over KL...

…Uanset hvad er KL’s strategi ikke smart, mener kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

»Rapporten kan ikke skjules for evigt, og så virker det som et desperat forsøg på at bremse det, undersøgelsen viser. Det sender et signal om, at man åbenbart er nået frem til noget, man ikke synes om«.

Læs hele artilen

Sidens top

 

 

Sygeplejersker raser over regionernes OK-offensiv
De lyder jo som de rene fabriksejere!

Arbejderen d. 15. feb. 2013

Danske Regioner, der er de ansatte i sundhedssektorens arbejdsgivere, kræver øget indflydelse på de ansattes arbejdstid. Samtidig vil de indskrænke tillidsrepræsentationen, hvilket vil forringe de ansattes muligheder for at blive hørt og få indflydelse…

…- Nøjagtigt som lærerne og andre offentligt ansatte grupper bliver vores medlemmer meget provokerede af arbejdsgivernes udmeldinger om, at de skal arbejde mere. De spørger helt berettiget - hvor stor en udnyttelsesgrad skal der være af os, når vi i forvejen er meget fleksible og har ydet en indsats, som viser, at produktiviteten er stigende, fortæller Else Kayser…

…De ansatte i sundhedssektoren ser en tæt sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen og kvalitet i arbejdet og de er overbeviste om, at arbejdsgiverne opnår den stik modsatte effekt ved at kræve ubegrænset mulighed for at flytte rundt på personalets arbejdstid eller gøre det lettere at træffe beslutninger hen over hovedet på dem ved at skære ned på antallet af tillidsvalgte….

Læs hele artilen

Sidens top

 

En dårlig model

Frie Skolers Lærerforening d. 14. feb. 2013

Af Uffe Rostrup, Formand for FSL

På mandag genoptages forhandlingerne om en ny arbejdstids- og lønaftale for lærerne på de frie skoler, og vi vil blive præsenteret for et stykke papir med den aftale, der er indgået gymnasielærernes område…

...Og det forfængelige håb, som gymnasielærerne havde om, at de stadig havde en lokal forhandlingsadgang (for den er beskrevet i AC's aftale), led i går skibbrud, da alle gymnasiers ledelser og bestyrelser i går modtog et brev om, hvordan aftalen skal fortolkes. Henvendt til lederne står der blandt andet:

Der skal ikke indgås nye lokale arbejdstidsaftaler

I har med de nye arbejdstidsregler fået udvidet jeres ledelsesrum betydeligt.

Der er fra den 1. august 2013 ikke længere nogen aftalebinding på anvendelsen af lærernes arbejdstid. Det vil sige, at der ikke efter den 1. august findes regler eller akkorder for, hvor mange timer eller minutter lærerne skal have til fx forberedelse af undervisningen, opgaveretning, eksamen, § 9 timer på erhvervsgymnasierne mv.

Derudover findes der ikke længere regler for, at en række af lærernes forhold skal aftales lokalt på den enkelte skole…

…Vi vil i Frie Skolers Lærerforening forfølge vores egne mål i forhandlingerne og prøve at få Moderniseringsstyrelsen til at forstå, at kun med en fælles aftale sikrer man, at lærerne står bag en ny aftale om arbejdstiden.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL og regeringen taler sort

Folkeskolen d. 13. feb. 2013

Skerevet af Niels Chr. Sauer

KL prøver at blæse med mel i munden. De undsiger regeringen i den pinlige strid med forskerne, men bekender sig fortsat helt og holdent til den ministerielle misinformation

”Naturligvis handler det ikke bare om, at eleverne skal have flere timer. Det er en selvfølge, at den undervisning, som følger med timerne, er af høj kvalitet og bliver leveret af dygtige lærere", siger Michael Ziegler til Folkeskolen.dk.

Forkert, Ziegler. Det, der er en selvfølge, er, at hvis I som planlagt pålægger den enkelte lærer til at undervise op til 20 pct. mere, så bliver hans undervisning af lavere kvalitet, uanset hvor dygtig læreren er. I vil tilmed pålægge lærerne at gå i tættere samtale med den enkelte elev, koordinere meget mere med pædagogerne og holde endnu flere planlægningsmøder med kollegerne. Jamen hvornår, Ziegler?...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Økonomer dumper regeringens krisepakker

Information d. 12. feb. 2013

Hverken regeringens kickstart eller andre tiltag har indfriet forventningerne om at skaffe tusinder af nye job

Regeringen skyder gang på gang over målet, når den stiller danskerne tusindvis af job i udsigt.

Det skriver Politiken, der har gennemgået det seneste halvandet års initiativer, som S-R-SF-regeringen har iværksat for at skabe vækst og beskæftigelse.

Hverken den såkaldte kickstart, tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, boligaftalen fra 2012 eller investeringsvinduet for virksomheder har levet op til regeringens egne forudsigelser...

Læs hele artiklen

Se sidens top

 

AC: GL kan ikke komme
ud af aftalen

gymnasieskolen.dk d. 10/2 - 2013

...Aftalen binder
Ifølge Erik Jylling betyder forhandlingsaftalen, at gymnasielærerne ikke kan træde ud af aftalen om den nye overenskomst.
»Det er en AC-aftale, og den er de bundet af,« siger AC's formand Erik Jylling til Ritzau, som er citeret i flere medier i dag...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Se eller gense Christine Antorini og Anders Bondo i Deadline.

DR 10. jan. 2013

Klik her

 

»Respekten er altafgørende for, at vi har en god skole«

Information d. 9. februar

...Ifølge Magnus Westerland og Mia Förars-Pöytäniemi er det læreruddannelsen i Finland, der gør den store forskel. Her skal man læse fire til seks år på universitetet for at blive skolelærer:

»Læreruddannelsen på universitetet er grundstenen i det finske uddannelsessystem. Det giver stor respekt om lærerne blandt forældrene – og den respekt giver de videre til børnene.« Magnus Westerland mener, at uddannelsen og den medfølgende respekt er »den absolut vigtigste grund« til, at den finske skole fungerer godt sammenlignet med skolerne i det øvrige Skandinavien…

Læs hele artiklen

sidens top

 

Forskere trækker tæppet
væk under Antorini

Folkeskolen d. 5. februar 2013

Børne- og undervisningsministeriet med Christine Antorini i spidsen har siden offentliggørelsen af Pirls og Timss brugt undersøgelserne til at slå på tromme for, at flere timer giver et bedre fagligt resultat. Stik imod hvad forskerne har fundet frem til.

Systematisk misinformation er blevet for meget: Forskere afslører nu over for Folkeskolen, at de i mails og til møde med ministeriets topembedsmænd har fortalt, at ministeren tager fejl, når hun siger, at Pirls- og Timss-undersøgelserne viser sammenhæng mellem faglige resultater og antallet af timer.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Tænketank: Undervisningsdebat
bygger på myter

Information d. 5. feb. 2013

Nyt notat fra centrumvenstre tænketanken Cevea viser, at danske lærere underviser næsten lige så meget som mange udenlandske kolleger. ’Vi diskuterer myter,’ mener analysechef, mens professor efterlyser mere valide data.

Med 650 årlige undervisningstimer har de danske folkeskolelærere flere undervisningstimer end deres kolleger i eksempelvis Finland, Frankrig, Korea og Japan. Derfor bygger den aktuelle diskussion om lærernes undervisningstid i forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem kommunernes organisation KL og Danmarks Lærerforening samt regeringens udspil til en reform af folkeskolen på et forkert grundlag, mener centrumvenstre tænketanken Cevea.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærerne oplever mindre støtte efter inklusionsreformen

Af: Andreas Brøns Riise, Pernille Aisinger, Helle Lauritsen
Otte ud af ti lærere fortæller, at der ikke følger penge med, når de modtager en elev fra en specialklasse.

Folkeskolen d. 24/1 - 2013

»Inklusionen er ikke og må ikke blive en spareøvelse«. Det har undervisningsminister Christine Antorini igen og igen understreget. Men en helt ny panelundersøgelse foretaget af Scharling Research for fagbladet Folkeskolen viser, at lærerne oplever en helt anden virkelighed. Otte ud af ti lærere fortæller, at der ikke følger penge med, når de modtager en elev fra en specialklasse, og en tredjedel oplever, at de har dårligere mulighed for at støtte børn med særlige behov efter reformen, viser undersøgelsen.

læs hele artiklen

Sidens top

Hovedløs inklusion

Folkeskolen d. 24/1 - 2013

Af: Elisabeth Rift
Lærer Elisabeth Rift beretter i denne kronik om en broget og presset hverdag på en folkeskole i Vordingborg – i hver klasse skal lærerne i de trange rum arbejde med to-fem elever med særlige behov.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Lærer beretter om en skolehverdag i opløsning

Folkeskolen d. 24. jan 2013

Af: Karen Ravn
Lort i toiletskabet, pjækkeri, overfald. Lærer Elisabeth Rift beretter i kronikken i denne uges Folkeskolen om konsekvenserne af inklusion i folkeskolen. Hun er lærer i Vordingborg, hvor 174 elever er flyttet fra specialtilbud til folkeskolen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskere til samråd: Misinformationen fortsatte

Folkeskolen d. 22. jan. 2013

Af: Kasper Stougaard Andersen, Esben Christensen

Christine Antorini skulle på et åbent samråd føre bevis for, at flere timer giver dygtigere elever. Merete Riisager(LA) kaldte svarene tåkrummende, mens forskerne der overværede samrådet savnede svar.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

S-borgmester: Reform kan ikke finansieres af lærer-arbejdstid

Folkeskolen d. 15. jan. 2013

H.C. Østerby har et tæt samarbejde med byens lærere, der arbejder med landets tredjehøjeste undervisningsprocent.

Kommuner, hvor lærerne underviser rigtig meget, men hvor eleverne har et lavt timetal, får svært ved at finansiere regeringens skolereform via lærernes arbejdstid, som der er lagt op til i udspillet. ”Vanvittigt, hvis vi skal straffes for at have høj undervisningsprocent”, siger borgmester…

…I reformudspillet fremgår det, at lærernes arbejdstid skal være med til at finansiere det øgede timetal. Der står i udspillet om den øgede tid, hvor eleverne er sammen med en lærer: "Kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende resurser og forudsætter især en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid"…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Derfor har lærerne behov for forberedelse

Jyllandsposten d. 11. jan. Kronik

AF Niels Christian Sauer, Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse

Læs her, hvorfor lærerne har brug for 7,5 times ugentlig forberedelse - og hvordan de bruger tiden.

Lærernes arbejdstid er blevet et nationalt anliggende. Mange spørger, hvad lærerne dog skal med al den tid til forberedelse? De skal jo bare undervise børn? Hvor svært kan det være? I erkendelse af, at svaret måske ikke er helt indlysende, håber jeg, at du, kære læser, vil bruge tid på at forstå det.

Mange tror, at lærernes personlige forberedelse handler om at sætte sig ind i det stof, der skal undervises i, men det er faktisk den mindste del af opgaven. Det, der tager tid, er organisering af undervisningsmateriale, klasseledelse, relationsarbejde, differentiering, inklusion, evaluering, skriftlig dokumentation, planlægning, kommunikation og logistik samt faglig opdatering. Næsten intet af dette kan genbruges.

Læs hele kronikken

Sidens top

 

DLF er imod obligatoriske heldagsskoler

Folkeskolen d. 8 jan. 2013

…"Vi er imod, at man fra centralt hold skal diktere, at alle skoler skal være heldagsskoler", siger formand for DLF Anders Bondo Christensen kort efter Lærerforeningens ekstraordinære kongres er afsluttet…

…"Vi er imod det, fordi vi ikke har noget belæg for, at det giver en bedre skole. De få forsøg, der har været har faldet meget forskelligt ud. Halvdelen af dem har jo haft negative konsekvenser for elevernes faglige udbytte ifølge den undersøgelse, der er lavet. På den baggrund kan man ikke beslutte, at nu skal alle skoler være heldagsskoler", siger Anders Bondo Christensen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo advarer før dagens kongres: Heldagsskole ender som socialt eksperiment

Politiken d. 8. jan 2013

Folkeskolen står igen overfor en større reform, men lærerformand advarer mod entydig fokus på de ydre rammer.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, advarer folketingspolitikerne mod at »bruge folkeskolen som eksperiment«.

»De bør stoppe med at lave lovgivning på baggrund af det, de tror, synes og fornemmer«, siger han til Ritzau.

Meldingen kommer forud for dagens kongres i lærernes fagforening, hvor man skal tage stilling til regeringens ønske om at reformere folkeskolen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nej til OK-resultat

Gymnasieskolen d. 8. feb. 2013

...Repræsentantskabet var, i lighed med hovedbestyrelsen i øvrigt, i det hele taget fortørnet over finansministerens tromlende facon gennem hele forhandlingsforløbet - som i de flestes øjne nærmest ikke kan kaldes et forhandlingsforløb, men et diktat og et opgør med den danske aftalemodel og forhandlingstraditionerne. En overkørsel og en dårlig attitude hele vejen igennem, lød karakteristikken...

...Hvad der nu kommer til at ske, er endnu uvist, men GL's hovedbestyrelse er med afstemningsresultatet af repræsentantskabet blevet pålagt at overveje nye forhandlingsmuligheder.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DLF: Vi sælger ikke lærernes arbejdstid

Folkeskolen d. 8. feb. - 2013

Af: Karen Ravn
I dag accepterede Gymnasieskolernes Lærerforening finansministerens krav om en ”normalisering” af deres arbejdstid, så gymnasierektorerne som udgangspunkt kan disponere over lærerne 37 timer om ugen.
Gymnasielærerne sagde nej

"De har solgt aftaleretten for penge", siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen og lover, at det samme ikke kommer til at ske i forhandlingerne om folkeskolelærernes arbejdstid.

"Den model kan vi ikke bruge til noget som helst", siger Gordon Ørskov Madsen...

...15:56: Seks hovedbestyrelsesmedlemmer i GL anbefaler et nej til overenskomstresultatet, mens syv siger ja. Afgørelsen træffes af repræsentantskabet...

Læs hele artiklen

sidens top

 

Corydon kritiseres for manglende åbenhed om ministeriets regnemaskine

Indformation d. 7. feb. 2013

…Økonomer og Enhedslisten kritiserer finansminister Bjarne Corydon (S) for at tilbageholde grundlaget for SRSF-regeringens økonomiske politik, nemlig finansministeriets såkaldte regnemetoder og modeller…

…Selv om professor i økonomi ved Roskilde Universitet Jesper Jespersen kalder oversigten over regneprincipperne for »et fremskridt« – da de nu står samlet i stedet for i forskellige publikationer – savner også han stadig dokumentation for sammenhængen mellem et øget arbejdsudbud og en ditto beskæftigelse…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Der bliver 7.000 kroners forskel på syge

Avisen.dk d. 7. feb. 2013

…Ydelsen er på minimum 10.500 kroner per måned og 13.952 kroner for forsørgere. Et betragteligt fald for B-holdet i forhold til A-holdet, der står til at kunne fortsætte med at modtage omkring 17.200 kroner i sygedagpenge per måned…

…Den nye ydelse er i modsætning til kontanthjælp ikke afhængig af, hvad ens ægtefælle tjener. Noget der ellers har betydet, at mange syge har stået helt uden indtæg

Der er som nævnt heller ingen tidsfrist på ydelsen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Udlændinge udgør en stadig større andel af beskæftigede på det danske arbejdsmarked.

Politiken d. 25/1 - 2013

af JESPER HVASS
Svenske ekspedienter, polske håndværkere og tyske pendlere fylder mere og mere på det danske arbejdsmarked.

Efter en periode i kølvandet på finanskrisen med fald i antallet af udenlandsk arbejdskraft er udviklingen nu igen vendt. De nyeste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik viser, at der i november 2012 var 117.786 fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark.

Kræver abonement

Sidens top

 

11 lande går videre med forslag til Tobinskat

FTF d. 24/1 - 2013

Danmark er ikke med

…De foreløbig 11 lande benytter sig af traktatens mulighed for at indlede samarbejder på områder, hvor andre lande ikke ønsker at være med. På det økonomiske område gælder det i dag først og fremmest samarbejdet om den fælles mønt og pengepolitikken. Den særlige skat på finansielle transaktioner - kaldt en Tobin-skat efter den tidligere Nobel-pristager i økonomi James Tobin - er i de seneste år set som et middel til at få finanssektoren til at betale sin del af krisen og samtidig skrabe penge ind til hårdt prøvede statskasser...

…Samarbejdet om skatten kom for alvor i gang, da Tyskland sidste år tilsluttede til franske krav om en afgift på de finansielle transaktioner. Tidligere præsident Sarkozy sagde endog, at Frankrig ville indføre den alene, hvis andre ikke ville være med. Siden tilsluttede Tyskland sig ideen, efter EU-Kommissionen havde lagt forslag frem. I går på et tidspunkt, hvor Frankrig og Tyskland fejrede 50-året for den særlige tysk-franske samarbejdstraktat, sagde den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, at det kun var rimeligt, at finanssektoren var med til at betale for den krise, den selv var en af årsagerne til…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Medarbejdere oplever mindst tillid fra politikere

FTF d. 24/1 - 2013

Seks ud af ti tillidsrepræsentanter oplever i høj grad, at deres nærmeste leder har tillid til det arbejde, medarbejderne udfører. I kontrast hertil oplever kun to ud af ti tillidsrepræsentanter en høj grad af tillid fra politikerne. Det viser en rundspørge, som FTF har gennemført blandt 200 tillidsrepræsentanter fra de centrale samarbejdsudvalg i kommuner og regioner - de såkaldte hoved-MED-udvalg...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Statsansatte ruster sig til sammenbrud

Avsen.dk d. 23/1 - 2013

Forhandlingerne om en ny overenskomst i staten er speedet op. Bjarne Corydon står stejlt på krav om nyt lønsystem og lærernes arbejdstid.

Bjarne Corydons (S) insisteren på at ændre de statsansattes lønsystem og lærernes arbejdstider har fået de statsansatte til at forberede sig på det værste ved overenskomstforhandlingerne i staten.

I øjeblikket flokkes alle fagforeninger på statens område om at forhandle på én gang. Alle skal være sikre på at have fået selv de mindste korn med, hvis det hele skulle bryde sammen, og ende i Forligsinstitutionen efter hovedforhandlingen 8. februar.

Sidens top

 

EL og fagbevægelsen presser regeringen på løfte om sygedagpenge

Information d. 16. jan. 2013

Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal være ophævet senest den 1. april, hedder det i et nyt krav fra Enhedslisten. Også fagbevægelsen er ved at blive utålmodig. ’Vi skal undgå, at folk havner i en gråzone,’ lyder det fra Socialdemokraterne...

…Ifølge Ugebrevet A4, mister omkring 8.000 personer årligt retten til sygedagpenge som følge af varighedsbegrænsningen, hvoraf kun de færreste vender tilbage til arbejdsmarkedet, mens størstedelen ender på kontanthjælp eller må leve af ægtefællens indtægter…

Artiklen kræver abonnement

Sidens top


På en anden planet

Søren Søndergaard d. 13. jan. 2013

…Faktisk er EU’s økonomiske politik så mislykket, at den nu møder modstand fra traditionelle allierede. F.eks. konkluderer to af IMF’s topøkonomer i en ny rapport, at EU’s ledere systematisk har undervurderet de negative konsekvenser af de økonomiske nedskæringsdiktater, som de har gennemtvunget i de kriseramte euro-lande.

Ved at bruge alt for optimistiske beregningsmodeller har eksperterne ”væsentligt undervurderet den stigning i arbejdsløshed og det fald i privatforbrug og investering, der følger med offentlige nedskæringer og besparelser”, skriver Olivier Blanchard og Daniel Leigh ifølge Politiken.

Men denne vurdering deles ikke af EU’s ledelse. Samtidig med at de nye katastrofale arbejdsløshedstal for euro-zonen blev offentliggjort udtalte EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, at eurokrisen er forbi. ”Jeg tror, at vi kan sige, at truslen mod euroens eksistens ikke længere eksisterer”, sagde han ifølge den engelske avis The Guardian.

Umiddelbart må man jo spørge sig selv om, hvilken planet den mand befinder sig på. Men måske har han ret. Forudsætningen for at euroen kan overleve er åbenbart, at millioner og atter millioner af mennesker kastet ud i arbejdsløshed.

Kan det blive mere sygt?

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Corydon om SAS-bonus: Det må vi overlade til ledelsen

DR d. 11. jan. 2013

Finansminister Bjarne Corydon (S) vil ikke være dommer i striden om, hvor vidt det er rigtigt eller forkert, at 15 chefer i SAS har fået en ekstra bonus på en halv årsløn, mens medarbejderne har nikket ja til en massiv spareplan…

Læs hele artikkel

 

Corydon pressede kabineansatte til at sige ja

DR d. 20. nov. 2012

Den danske regeringstop lagde direkte pres på de kabineansattes fagforening CAU for at få dem til at sige ja til SAS-ledelsens spareplan, skriver politiken.dk…

Læs hele artikkel

Sidens top

 

Danske virksomheder på vej ud af krisen

Erhvervsstyrelsen

Flere starter virksomhed, færre virksomheder går konkurs og ny undersøgelse viser, at mindre virksomheder ser lyst på fremtiden. Kun 10 pct. har negative forventninger til den danske økonomi.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

De danske topaktier har aldrig været mere værd

Politiken d. 8. jan. 2013

Rekorden fra 2007 er slået. Især Novo Nordisk trækker op.

De danske aktier er for alvor ved at genfinde formen oven på finanskrisen.

De største aktier i C20-indekset er lukket i 517,98. Dermed slog aktierne den hidtidige lukkerekord på 517,67 tilbage fra oktober 2007, fra før finanskrisen trak aktierne med sig ned…

…Men det danske marked har klaret sig bedre end de fleste aktiemarkeder i verden…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kongres: Lærerne ønsker ikke en konflikt

Folkeskolen d. 8. jan. 2013

..."Det er helt uden fortilfælde, at en regering fremlægger en ambitiøs politisk reform og så viser det sig, at den vigtigste finansieringskilde skal findes i de ansattes overenskomst".

Han sammenlignede finansieringen af regeringens udspil til folkeskolereform med, hvis regeringen lancerede forbedringer i sundhedsvæsenet, som skulle betales via sosu-assistenters og lægers overenskomster:

"Det er i modstrid med det, vi kalder den danske eller nordiske model. Regeringen leger med ilden, hvis de vælger at tilsidesætte den nordiske model for at opnå en gevinst på et enkelt område", sagde han...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

LO: Respekter aftalesystemet

Folkeskolen d. 8 Januar

Harald Børsting kom til DLF’s kongres med opbakning til lærerne fra LO-fagbevægelsen. Hans budskab til politikerne lød: ”Aftalesystemet skal respekteres. Vi har ikke brug for jeres utidige indblanding”…

…Lærernes formand Anders Bondo Christensen var glad for opbakningen.
"Forsvaret for den danske model er noget vi står sammen om - også på tværs af hovedorganisationer. Og derfor er vi glade for, at du var her i dag".

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DLF er imod obligatoriske heldagsskoler

Folkeskolen d. 8 jan. 2013

…"Vi er imod, at man fra centralt hold skal diktere, at alle skoler skal være heldagsskoler", siger formand for DLF Anders Bondo Christensen kort efter Lærerforeningens ekstraordinære kongres er afsluttet…

…"Vi er imod det, fordi vi ikke har noget belæg for, at det giver en bedre skole. De få forsøg, der har været har faldet meget forskelligt ud. Halvdelen af dem har jo haft negative konsekvenser for elevernes faglige udbytte ifølge den undersøgelse, der er lavet. På den baggrund kan man ikke beslutte, at nu skal alle skoler være heldagsskoler", siger Anders Bondo Christensen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bondo advarer før dagens kongres: Heldagsskole ender som socialt eksperiment

Politiken d. 8. jan 2013

Folkeskolen står igen overfor en større reform, men lærerformand advarer mod entydig fokus på de ydre rammer.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, advarer folketingspolitikerne mod at »bruge folkeskolen som eksperiment«.

»De bør stoppe med at lave lovgivning på baggrund af det, de tror, synes og fornemmer«, siger han til Ritzau.

Meldingen kommer forud for dagens kongres i lærernes fagforening, hvor man skal tage stilling til regeringens ønske om at reformere folkeskolen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nej til OK-resultat

Gymnasieskolen d. 8. feb. 2013

...Repræsentantskabet var, i lighed med hovedbestyrelsen i øvrigt, i det hele taget fortørnet over finansministerens tromlende facon gennem hele forhandlingsforløbet - som i de flestes øjne nærmest ikke kan kaldes et forhandlingsforløb, men et diktat og et opgør med den danske aftalemodel og forhandlingstraditionerne. En overkørsel og en dårlig attitude hele vejen igennem, lød karakteristikken...

...Hvad der nu kommer til at ske, er endnu uvist, men GL's hovedbestyrelse er med afstemningsresultatet af repræsentantskabet blevet pålagt at overveje nye forhandlingsmuligheder.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DLF: Vi sælger ikke lærernes arbejdstid

Folkeskolen d. 8. feb. - 2013

Af: Karen Ravn
I dag accepterede Gymnasieskolernes Lærerforening finansministerens krav om en ”normalisering” af deres arbejdstid, så gymnasierektorerne som udgangspunkt kan disponere over lærerne 37 timer om ugen.
Gymnasielærerne sagde nej

"De har solgt aftaleretten for penge", siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen og lover, at det samme ikke kommer til at ske i forhandlingerne om folkeskolelærernes arbejdstid.

"Den model kan vi ikke bruge til noget som helst", siger Gordon Ørskov Madsen...

...15:56: Seks hovedbestyrelsesmedlemmer i GL anbefaler et nej til overenskomstresultatet, mens syv siger ja. Afgørelsen træffes af repræsentantskabet...

Læs hele artiklen

sidens top

 

 

Den Internationale Valutafond IMF har i årevis peget på skrap sparekurs som den eneste vej ud af krisen. Nu er organisationen kommet på andre tanker, og det glæder FTF.

FTF d. 8. jan. 2013

…IMF er i hvert fald nu nået frem til, at skrappe sparekrav på ingen måde er en mirakelkur. Det skriver Politiken tirsdag. Tidligere har IMF sammen med EU krævet store offentlige besparelser for at låne penge til lande som Grækenland og Spanien.

I en ny rapport erkender to cheføkonomer fra organisationen nu, at der er begået fejl i udregningerne af gevinsterne ved økonomisk slankekur. Spareplanerne har hverken givet den vækst eller beskæftigelse, som regnedrengene forventede…

…Ifølge Politiken giver rapporten fra IMF nu en bedre forståelse af, hvorfor valutafondens chef Christine Lagarde på det seneste har droppet den hårde retorik om spareplaner. Hun har blandt andet advaret mod for hurtige nedskæringer.

I FTF er den nye kurs fra IMF godt nyt. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte som blandt andre lærere, bankansatte, pædagoger og socialrådgivere har FTF længe advaret mod det ensidige fokus på besparelser…

Læs hele artiklen

Sidens top

Normaliser politikerne – ikke lærernes arbejdstid

Lærernes arbejdstid skal ’normaliseres’, lyder det fra Finansministeriet og KL. Men måske er det snarere S og SF, der skal normalisere deres politiske prioriteter og stå bag lønmodtagerne

Information d. 7. jan. 2013

...Hvis det, man mener med ’normalisering,’ er, at lærerne skal undervise mere og forberede sig mindre, er det klart, at en ’normalisering’ også vil blive en klar forringelse af kvaliteten. Stik imod alle regeringens intentioner om endnu bedre folkeskole og endnu bedre ungdomsuddannelser.

Nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at Bjarne Corydon er medlem af det, der engang var Danmarks største arbejderparti. Og at det politiske flertal i KL’s bestyrelse og i det relevante udvalg (på papiret i hvert fald) er et flertal bestående af to arbejderpartier, S og SF. Set i et fagligt kampperspektiv er det måske snarere de to gamle arbejderpartiers forhold til deres vælgergrupper, der trænger til en ’normalisering’. Jeg føler mig i hvert fald som lønmodtager politisk set rigtig dårligt repræsenteret for tiden.

Med udsigt til stærkt forringede arbejdsvilkår og til dårligere uddannelse for fremtidens børn og unge vil jeg således opfordre til en helt anden type ’normalisering’. En normalisering af regeringens politiske prioriteringer. Også på uddannelsesområdet.

Paw Amdisen er HF-lærer og byrådsmedlem for SF i Horsens Kommune

Se hele artiklen

Sidens top

 

FTF: Udlændinge skal ikke konkurrere med danske ledige.

FTF d. 7. jan. 2013

Helt uacceptabelt, at udlændinge fra faggrupper, hvor der er høj ledighed i Danmark, har fået lettere adgang til danske arbejdsplader. Det mener hovedorganisationen FTF.

Sygeplejersker, folkeskolelærere, efterskolelærere, operationssygeplejersker mm er blandt 20 nye stillingsbetegnelser, på den såkaldte positivliste. Listen, som udarbejdes af Styrelsen for Rekruttering og fastholdelse, skal afhjælpe "mangel på kvalificeret dansk arbejdskraft" ved at give bestemte udlændinge fra lande uden for EU opholds- og arbejdstilladelse.

Den nye liste trådte i kraft efter årsskiftet FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, finder den lettere adgang for nye faggrupper stærkt kritisabel og helt ude at trit med virkeligheden.

I november 2012 var der knap 2.500 ledige lærere, knap 2.500 ledige pædagoger og godt 1.000 ledige sygeplejersker i Danmark…

Sidens top

 

550 ledige lærere er i fare for at miste dagpengene

Folkeskolen d. 4. jan.

Der skal andre løsninger til end akutjob, hvis ledige lærere skal have en mulighed for at finde arbejde, mener Gordon Ørskov Madsen.

På trods af at regeringen i november vedtog en akutpakke er situationen stadig ganske alvorlig, siger formanden for Lærernes A-kasse, som gerne vil have mere gang i jobrotationsordningen. To lærere har allerede mistet dagpengene, og 30 har tre uger til at finde et arbejde…

…Dags dato giver en søgning på 'akutjob folkeskolelærer' på jobnet.dk 75 resultater - heraf mange vikariater….

læs hele artiklen

Sidens top

 

Tænketank: Staten forgylder københavnske privatskoler

DR d. 4/1 - 2012

...Et par tusinde mere om året
I undersøgelsen har Cevea sammenlignet tilskuddene til en række københavnske privat- og folkeskoler, hvor eleverne overvejende har en ressourcestærk baggrund og derfor er sammenlignelige.
Det offentlige tilskud til disse københavnske folkeskoler ligger på mellem 37.000 og39.000 kroner årligt pr. elev, mens det for privatskolernes vedkommende ligger på op til 41.000 kroner om året pr. elev. Hertil kommer den private forældrebetaling...

Se hele artikkel / video

Sidens top

 

LO: Regeringen skal skabe flere job

DR d. 4. jan. 2013

LO efterlyser nu initiativer fra regeringen efter de seneste ledighedstal, der viser, at arbejdsløsheden i november steg med 200 personer i forhold til måneden før.

Samlet er der nu 164.600 arbejdsløse personer, hvilket svarer til 6,3 procent af arbejdsstyrken ifølge tal fra Danmarks Statistik…

Sidens top

 

Nu er hattedamer ikke
længere et fyord

Jyske Vestkysten d. 3/1 - 2013

STATSMINISTERENS NYTÅRSTALE I KRISENS TEGN: Troen på fællesskabet var en rød tråd i Helle Thornings (S) nytårstale. Med god grund mener flere. Men de mangler også konkrete tiltag her og nu.

…– Fællesskabet er vigtigt i en krisetid. Vi er nødt til at være solidariske og stå sammen
for at løse den krise, vi er i. Fint altså at statsministeren taler noget optimisme ind i folk i stedet for kun at tale krise, krise og krise.
Men der er også noget at tage fat på i forhold til de ledige, ligesom der skal skabes
arbejdspladser til de unge. Tingene skal hænge samen, og det gør de ikke nu, hvor
ledige kommer på kontanthjælp, siger Birthe E. Cramon, formand for Vejen Lærerkreds...

se hele artiklen i JV torsdag d. 3. jan side 4 i Vejen sektionen

Sidens top

 

Lærerjob er andet end undervisning, men hvad skal vi skære på?

Hvis vi skal undervise mere, hvad er det da af opgaver, vi ikke mere skal tage os af, spørger lærerne på Brædstrup Skole.

Information d. 3. jan. 2013

Af: Lærerne ved Brædstrup Skole via tillidsmand Otto Borch-Andersen

…Lærerne er ikke dovne, i en almindelig arbejdsuge arbejder vi 43 timer. Det er et meget meningsfyldt arbejde, men også et arbejde hvor store personlige ressourcer dagligt er i spil. Hvis vi fremover skal sikre en skole i udvikling, en skole hvor elever trives og lærer og en skole som i højere grad end i dag er i stand til at bryde den sociale arv, er man nødt til at inddrage lærerne positivt i en dialog om arbejdet i stedet for at skabe afstand.

Se hele artilen

Sidens top

 

Lærerforening håber på dialog med Thorning

BT d. 2. jan. 2013

Også lærernes rolle i regeringens plan om heldagsskoler blev luftet i statsministerens tale:

...- I (lærerne, red.) er skolens hjerte. Jo mere tid børnene tilbringer sammen med jer, jo dygtigere bliver de, lød det fra Helle Thorning-Schmidt.

Og netop den diskussion håber Anders Bondo og Danmarks Lærerforening nu at kunne blive del af.

- Det er ikke antallet af timer, der er afgørende, men derimod er det kvaliteten af den undervisning, som eleverne modtager, der er vigtig...

Se hele artiklen

Se sidens top

 

 

 

logo

Nyheder fra Vejen Lærerkreds og DLF

Se også nyheder

 

Konflikt skaber ikke
en bedre skole

Fra www.dlf.org d. 28. feb. 2013

Danmarks Lærerforening opfordrer til fortsatte forhandlinger for at undgå en konflikt, som kan kaste folkeskolen ud i kaos. Opfordringer kommer efter KL’s lockout-varsling i dag.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger: ”KL’s lockout er en hel unødvendig optrapning i forhold til de forhandlinger, som er i gang. Jeg anser langt fra mulighederne for at nå frem til et forlig for at være udtømte. Derfor vil jeg endnu en gang opfordre KL til at komme tilbage til forhandlingsbordet. Vi skal bruge alle tænkelige muligheder for at nå frem til en aftale til gavn for folkeskolen og elevernes undervisning.”

”Vi har stillet en række spørgsmål til, hvordan KL forestiller sig, hverdagen skal organiseres uden en generel aftale om lærernes arbejdstid. KL har svaret med at lockoute lærerne. Det er ikke måden at finde en løsning, som alle kan leve med. Vi ved fra en undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen, at 91 procent af forældrene er helt eller overvejende enige i, at der bør være en aftale om lærernes arbejdstid,” siger Anders Bondo Christensen.

”Med KL’s lockout-varsling styrer vi nu mod en ødelæggende konflikt i folkeskolen. De første ofre vil være folkeskolens elever og deres forældre, hvis skolerne lukker ned. Men den virkelige taber risikerer at blive folkeskolen som helhed. Man skaber ikke engagerede, begejstrede og ansvarsfulde lærere, som er fundamentet for en stærk folkeskole på ruinerne af en ødelæggende og meningsløs konflikt,” siger Anders Bondo Christensen.

”Dygtige og engagerede lærere er skolens rygrad. Derfor håber jeg stadig, at KL er villig til at finde en løsning, hvor vi fællesskab laver en aftale, der kan skabe gode rammer om kvalitet i undervisningen – til gavn for skolens elever,” slutter Anders Bondo Christensen.

Fakta

91 pct. af forældre til børn i folkeskolen er helt eller overvejende enige i, at der bør være en generel aftale om lærernes arbejdstid, som sikrer tid til blandt andet forberedelse og forældresamarbejde. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening.
Analysenotat: Forældrenes syn på en arbejdstidsaftale for lærerne

 

Kære medlem af Danmarks Lærerforening

DLF d. 25. feb. 2013

Som du ved, står vi i en historisk svær situation dette års overenskomstforhandlinger, fordi regeringen har fremsat forslag om en folkeskolereform, som skal finansieres med lærernes forberedelsestid.

Vi har derfor lanceret en kampagne, som skal forklare forældrene, at tvungne heldagskoler vil gå ud over kvaliteten af undervisningen fordi kommunerne kommer til at finansiere den lange skoledag med lærerenes forberedelsestid. Se kampagnen på www.gørdetnurigtigt.dk, i annoncer i regionale dagblade og på out-doorstandere landet over.

Kampagnen vil i høj grad også køre på DLFs facebookside. Vi vil derfor opfordre dig til – hvis du ikke allerede ER medlem af facebookgruppen – at blive det og dele vores statusopdateringer med dine venner og bekendte.

Du kan ”like” siden her www.facebook.com/dlforg

Med venlig hilsen
Danmarks Lærerforening

 

Skolereform vil koste Vejen kommune dyrt.

Kredsen - Pressemeddelelse d. 17. jan. 2013

Regeringens udspil til en reform af folkeskoleloven vil betyde markante ekstraudgifter til kommunerne, og der er meget stor forskel på, hvor hårdt kommunerne bliver ramt. Det viser en ny analyse fra Dan-marks Lærerforening.

Regeringens forslag til reform af folkeskoleloven indebærer bl.a., at det antal timer, kommunerne som minimum skal tilbyde eleverne over et skoleforløb, hæves markant.

Forslaget fra regeringen lægger op til, at blandt andet udgifterne til det øgede timetal skal findes ved lokal finansiering. På landsplan vil alene de flere timer til eleverne betyde ekstraudgifter i størrelsesordenen 1,2 mia. årligt. Herudover skal de omtalte aktivitetstimer finansieres, samtidig med at kommunen sandsynligvis ikke kan opretholde den nuværende forældrebetaling til SFO.

Der er dog store forskelle mellem kommunerne på, hvor mange timer eleverne har i dag. Det betyder, at nogle kommuner får ekstra store udgifter i forbindelse med reformen, mens andre kommuner slipper billigere.

I Vejen kommune er elevernes timetal således, at det skal hæves med 6,1 procent for at leve op til de krav, der stilles i regeringens reformforslag. Det vil i givet fald svare til en merudgift i størrelsesordenen 10 mio. kr.
Næstformand for Vejen lærerkreds, Kurt Oxlund, siger om analysen: ”Et beløb på 10 mio. kr. om året lyder urealistisk i Vejen Kommunes skolebudget, der i forbindelse med strukturændringerne allerede er beskåret. Jeg synes grundlæggende godt om ideen om at sikre eleverne flere undervisningstimer. Men det må være et krav til regeringen, at der følger resurser med til kommunerne, hvis de tvinges til at hæve timetallet. Jeg er ikke sikker på, at Vejens borgmester har været opmærksom på, hvorledes Vejen Kommune bliver ramt af regeringens reformforslag, men jeg vil opfordre til, at vi i fællesskab kræver, at der findes en løsning. Alternativet er yderligere nedskæringer på skolen, på daginstitutionerne, på ældreomsorgen eller på andre kommunale velfærdsydelser.”
På kredsstyrelsens vegne
Kurt Oxlund, næstformand Vejen Lærerkreds

Sendt til JV-Vejen, Ugeavisen Holsted-Brørup-Rødding-Vejen og til VejenAvis.

 

Lærerkongres ønsker samarbejde om skolereform

Danmarks lærerforenings ekstraordinære kongres opfordrer regeringen til at samarbejde om en reform af folkeskoleloven. Et nyt udspil ”Gør en god skole bedre” fra lærerforeningen skal imødekomme regeringens ønske om mere sammenhæng i elevernes skoledag. Med en klar opbakning fra kongressen, sender vi et utvetydigt signal til regeringen om, at lærerne meget gerne vil gå aktivt ind i et samarbejde om en kommende folkeskolereform. DLF er nu kommet med et samlet udspil om, hvordan vi ser mulighederne for at gøre en god skole bedre.
Udspillet fra Danmarks Lærerforening og kongressens vedtagelse kan læses på hjemmesiden dlf.org

 

 

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top