skovvej Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden> Nyheder > Nyheder 2012 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Nyheder fra 2012

 

DF: Lærerne kan efteruddanne sig i ferien

Berlingske d. 30. dec. 2012

...Hvis lærerne skal have flere penge til at efteruddanne sig, så må de selv bidrage, mener Dansk Folkeparti.

Det mener Dansk Folkeparti, der også har et bud på, hvordan lærerne kan bidrage.

- Lærerne kunne efteruddanne sig i deres fritid og ferie, så de ikke får løn for det, som de gør nu, når de skal på efteruddannelse, siger børne- og undervisningsordfører Alex Ahrendtsen (DF).

- En anden mulighed kunne være, at lærerne selv betaler deres frokost, fortsætter han...

Se heleartiklen

Sidens top

 

Lærerne kræver flere penge til efteruddannelse

Berlingske d. 29. dec. 2012

Står det til regeringen, skal folkeskolens elever fra 2020 udelukkende undervises af lærere med linjefagskompetencer. Men det vil kræve langt flere penge end den ene milliard kroner, regeringen vil bruge på lærernes efteruddannelse, lyder det fra Danmarks Lærerforening…

Se hele artiklen

Sidens top

 

Glædelig Jul
& Godt nytår

I forbindelse med årets afslutning vil vi fra kredsstyrelsen benytte lejligheden til at gøre status på situationen netop nu.

Først skal der lyde en tak for den gode opbakning til klubmøderne omkring de kommende overenskomstforhandlinger. Det har været et godt signal til hovedforeningen og godt for os som kreds at mærke opbakningen til arbejdet her i kredsen.

I den kommende tid vil arbejdet med overenskomsten intensiveres, og I vil løbende kunne følge forløbet via jeres tillidsrepræsentant, samt kredsens hjemmeside www.kreds104.dk

Regeringens skolereform er nu fremlagt, og vi har alle brugt tid på at danne os et billede af indholdet, samt vurdere konsekvenserne for elevernes skoledag og vores arbejdsdag. Reformen indeholder en del elementer, der vil kunne påvirke både strukturen på dagen, arbejdsdagens længde, udvidelse af læringsbegrebet og børnelivet samlet set. Det sidste ord er næppe sagt i forhold til denne sag, og derfor vil der også her være behov for deltagelse i debatten, både fra dig som medlem og fra os som lærerkredsen. Hovedforeningen afholder ekstraordinær kongres omkring skolereformen den 8/1-2013, hvor kredsens kongresdelegerede deltager.

Når alt det er sagt så vil vi gerne ønske at julefreden til sænke sig over dig og din familie. Vi håber, I vil benytte ferien til at nyde julen og alle de traditioner der forbinder sig med den.

Du ønskes hermed en glædelig jul
og et godt nytår.

Kredsstyrelsen i Vejen lærerkreds

 

Lokal SF-kritik af regeringens reform.

Lørdagsavisen d. 28. dec. 2012

Jacob Mark, folketingskandidat for SF i Køgekredsen, kritiserer regeringen for utidig indblanding i overenskomstforhandlingerne mellem lærerne og KL.

KØGE: Det underminerer den danske model omkring overenskomstforhandlinger, når regeringen præsenterer en reform på folkeskoleområdet, som forudsætter et bestemt resultat af forhandlingerne.
Sådan lyder den kontante kritik fra den nyvalgte folketingskandidat for SF i Køgekredsen, Jacob Mark, af den folkeskolereform, som er blevet ivrigt debatteret siden lanceringen for en lille måned siden…

Se hele artiklen

Sidens top

 

Borgmestre landet over kritiserer nu i skarpe vendinger KLs benhårde opgør med lærernes arbejdstidsregler.
KL afviser kritikken.

Berlingske d. 19 dec. 2012

De kontante udmeldinger fra Kommunernes Landsforening, KL, til lærerne forud for overenskomstforhandlingerne, møder nu skarp kritik. Flere borgmestre, som Berlingske har talt med, kalder tonen både »vanvittig« og »oldnordisk«...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Deandline d. 19. dec.

Se eller gense onsdagens deadline 22.30, hvor Niels Christian Sauer, medlem af Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, tager debatten op med rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann og politisk kommentator Niels Krause-Kjær. Emne: Regeringens reformdagsorden og lærernes arbejdstidsaftale.

Klik her

 

Evaluering: Stor opbakning til landsdækkende læseprojekt

DLF's hjemmeside d. 18. dec. 2012

Ny evaluering af ”Vi læser for livet” viser, at Danmarks Lærerforenings læseprojekt har været en succes. I næsten halvdelen af landets kommuner har projektet givet anledning til helt konkrete tiltag.

Lærerne har taget rigtig godt imod Danmarks Lærerforenings læseprojekt ”Vi læser for livet”. Det viser en evaluering gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut EVA.
Næsten halvdelen af landets kommuner har helt konkret ændret arbejdsformer inden for faglig læsning og skrivning på baggrund af projektet.

se hele artiklen

Se siden top

 

3F'ere tror ikke de bliver reddet af akutjob

Fagbladet 3F d. 18. dec. 2012

Kun hver tiende, der er truet på dagpengene, regner med at regeringens akutjob kan redde dem...

...Enhedslisten kræver plan b
Enhedslisten indgik finanslov med regeringen uden at få rokket ved dagpengereglerne. Derfor vil partiet have Mette Frederiksen til at lave en plan B, hvis de mange akutjob ikke kommer i hus.

- Vi vil have Mette Frederiksen til at gøre status hver uge. Og vi er nødt til at have en beredskabsplan klar, siger Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

- Ellers bliver det en katastrofe for mange 3F'ere, mener han…

Se hele artiklen

Sidens top

 

LA kalder Antorini i samråd om skoleundersøgelser

LA's hjemmeside d. 17. dec. 2012

Liberal Alliance vil have børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) til at forklare, hvorfor regeringen ikke vil rette sig efter to nye internationale undersøgelser, der bl.a. viser, at der ikke er sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer og elevernes faglige niveau.

se hele artiklen

Sidens top

 

Frontene skjerpes i Europa

Dagsavisen, Norge d. 14. dec. 2012

EU-kommisjonen har laget forslag om innskrenkning av faglige rettigheter og fagbevegelsens makt som man ikke har sett maken til siden fascismen ble nedkjempet i Europa.

...To nye rapporter fra EU-kommisjonen har satt skrekk i store deler av europeisk fagbevegelse. Rapportene tar til orde for såkalte strukturreformer i arbeidsmarkedet. På nyliberalt EU-språk betyr det blant annet svekket minstelønn, redusert tariffdekning, en innskrenking av fagforeningenes makt og tilsvarende økt innflytelse for arbeidsgiverne i tariffpolitikken. Videre tas det til orde for økt desentralisering av lønnsfastsettelsen, mer fleksibel arbeidstid, begrensning i overtidsbetaling og flere midlertidig ansatte. Som om ikke det er nok, anbefales det i tillegg at arbeidsledighetstrygden svekkes, pensjonsalderen økes og at pensjonene reduseres...

...Har man fulgt med i den politiske utviklingen i EU den siste tida, kommer imidlertid ikke de nye ideene fra EU-kommisjonen overraskende. I en hastighet som savner sidestykke i EUs historie, har det skjedd en omfattende institusjonell omdanning av EU de siste par årene. Det europeiske semester, EuroPluss-pakten, ny økonomisk styringsmodell (den såkalte sixpack) og Finanspakten er de viktigste stikkordene for denne dramatiske utviklingen. Det meste av dette har foregått utenfor de demokratiske strukturene. Det eneste folkevalgte organet, EU-parlamentet, er eksempelvis satt fullstendig på sidelinjen i denne utviklingen. Sånn sett innebærer disse tendensene også en farlig utvikling mot stadig mer autoritære styringsstrukturer innen EU...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

PRESSEMEDDELELSE FRA DANMARKS LÆRERFORENING

13. dec. 2012

55.000 lærere drøfter i dag nyt udspil om flere undervisningstimer
13. december 2012

I dag mødes lærere over hele landet for at drøfte Danmarks Lærerforenings nye udspil om 25 timers undervisning. Udspillet skal hjælpe med at realisere regerin-gens mål med folkeskolereformen.

Ca. 55.000 lærere samles i dag ekstraordinært i landets klasseværelser for at drøfte Danmarks Lærerforenings nye udspil om at skabe en sammenhængende skoledag for eleverne ved at droppe lektionsbegrebet og undervise 5 sammenhængende ti-mer om dagen. Det skal imødekomme regeringens mål med den nye folkeskolere-form. Lærernes formand Anders Bondo Christensen taler på de landsdækkende møder til lærerne via video, og lokale tillidsrepræsentanter forklarer om intentio-nerne bag foreningens udspil.

”Vores udspil er en helt anden måde at tænke skoledag og undervisning på. Og det stiller nogle nye krav til lærerne. Derfor håber jeg, at vi fortsat kan regne med stort engagement fra lærernes side, for vi har brug for deres hjælp til at gøre en god sko-le endnu bedre”, siger Anders Bondo Christensen.

Se mere om Danmarks Lærerforenings udspil påwww.folkeskolen.dk

Sidens top


Hver sjette lærer er sparet
væk på fem år

Folkeskolen d. 13. dec. 2012

Mens hver sjette lærer- og hver ottende pædagogstilling er blevet sparet væk, er den kommunale administration vokset, viser tallene fra Det Fælleskommunale Lønkontor. Antallet af kommunalt ansatte i kontor- og it-stillinger er steget med 7,5 procent siden september 2007 og antallet af disse stillinger overgår også tiden op til kommunalreformen i januar 2007.

Derfor mener Gordon Ørskov Madsen ikke, det holder, når politikerne vil have lærerne til at finansiere den nye folkeskolereform. Lærerne har allerede betalt, og fremtidige besparelser bør derfor findes i den voksende administration, mener Gordon Ørskov Madsen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskere undrer sig: Undervisningsministeriet misinformerer

Politiken d. 12. dec. 2012

...Undervisningsministeriet udsendte i går en pressemeddelelse, hvor det stod at de »to nye rapporter om danske elevers læsefærdigheder er blevet fejlfortolket i pressen. TIMMS-rapporten konkluderer, at alt andet lige vil yderligere undervisningstid lede til bedre resultater for eleverne«, som det formuleres i pressemeddelelsen.

»Det er direkte misinformation. Samtidig er det manipulation med forskellige informationskilder«, siger professor Peter Allerup fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Han har stået for den danske del af TIMMS-undersøgelsen og blev ikke informeret, før ministeriet sendte sin pressemeddelelse ud...

Læs hele artiklen

Siden top

 

Uventet hjælp

Folkeskolen d. 12. dec. 2012

...Fejler du, er det både dig selv og eleverne, det går ud over. Du skal have en plan for timens forløb, du skal samtidig være intenst til stede og kunne improvisere, mens du upåfaldende leder begivenhederne hen mod målet, og hvis ikke du er overordentlig velforberedt, bliver timen kedelig eller kaotisk for eleverne og et helvede for dig selv.

Den nye folkeskolereform rummer kimen til sin egen fiasko, fordi de pædagogisk uvidende politikere og embedsmænd ikke tager i betragtning, at den undervisningsform, som er det egentlig nye i reformen, er enormt ressourcekrævende. Det kræver endnu mere forberedelsestid til lærerne at få det teoretiske og praktiske til at spille sammen, hvis ikke skolen skal blive til en langstrakt tur i spejderhytten.

Derfor er det absurd at ville klemme flere undervisningstimer ud af lærerne. De har snarere behov for flere timer til forberedelse, koordinering, logistik, og jeg skal ikke benægte, at Anders Bondo løber risikoen for at blive kåret til helt af mig. Forladt af politikere, embedsmænd og opinion kæmper han ene mand for, at det, vi foretager os med skolen, ikke skal bygge på følelser, fornemmelser og tro, men på tilgængelig viden og realisme. Det vil sige: ikke på pop, men på kvalitet...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Danske 4. klasse-elever er nummer fem i verden i læsning

DR d. 11. dec. 2012

...Danske elever er de femtebedste i verden til at læse.

Det er en af konklusionerne i de to store internationale undersøgelser TIMSS og PIRLS 2011, der måler danske 4. klasse-elevers præstationer i henholdsvis matematik, natur/teknik og læsning i et internationalt perspektiv.

Dermed har de danske børn taget et gelvaldigt skridt op af læse-stigen. For bare fem år siden lå de danske 4.klasse-elever blandt de 18 bedste lande...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skoleundersøgelse: Flere timer giver ikke nødvendigvis bedre elever

DR d. 11. dec. 2012

...- Skolesystemer, der tildeler eleverne flere årlige undervisningstimer, klarer sig ikke nødvendigvis bedre. Faktisk er der lande, der ligger højere end Danmark, hvor timetallet er lavere, siger Jan Mejding, der er forsker ved Aarhus Universitet. Han står bag den danske del af læse-undersøgelsen PIRLS 2011...

...- Lærere, der er uddannet til at varetage læseundervisning, opnår bedre resultater med eleverne. Det gælder fx lærere, der har haft specifikt fokus på læsepædagogik og læseundervisning i deres uddannelse, siger Jan Mejding...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Medieeksperter: Regeringens folkeskole er godt spin

DR d. 11. dec. 2012

...
Mark Blach-Ørsten, studieleder på journalistik ved Roskilde Universitet:

- Når vi generelt kigger på de artikler, så er det lykkedes regeringen at gøre skolereformen til et spørgsmål om ét problem og én løsning. Problemet er, at der ikke var nok timer, og løsningen er, at lærerne skal arbejde noget mere. Når det er lykkedes at sætte den dagsorden forholdsvis uimodsagt, så skyldes det netop, at man har valgt at sælge forskellige dele af udspillet som solohistorier til forskellige medier, siger han til Orientering på P1...

Læs hele artiklen

Eller hør orientering med en uddybning af emnet. Indslaget kommer 1.01.47 inde i orientering d. 12. dec.

Du kan hente et podcast her

Sidens top

 

Massiv kritik af nyt udspil om læreruddannelsen

DR d. 10. dec. 2012

…Ifølge lærernes formand, Anders Bondo Christensen, burde politikernes krav betyde, at læreruddannelsen skal forlænges med et år.

- Jeg synes ikke, det er nok, skal jeg ærligt indrømme. Det er en meget uheldig udvikling, siger Anders Bondo til Ritzau.Ifølge lærerformanden må politikerne indføre en femårig uddannelse, som man har gjort i Finland og det økonomisk trængte Island...

…Forsker: Urealistisk

Uddannelsesministerens argumenter bliver ikke købt i forskerverdenen.

- Det er en klar modsætning. Morten Østergaards tankegang er, at man kan nå det samme i undervisningen på mindre tid. Men det er jeg skeptisk over for, siger Per Fibæk Laursen til Ritzau.

Han anerkender dog, at man kan hæve kvaliteten af undervisningen på professionshøjskolerne.

- Men at man skulle kunne nå det samme på den halve tid, det lyder helt urealistisk, siger Per Fibæk Laursen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Privatskoler tjener på folkeskolereform

Information d. 6. dec. 2012

Regeringens udspil til en reform af folkeskolen giver privatskolerne flere penge end i dag, uden at de skal yde mere. Det kan få omfattende konsekvenser for den folkeskole, regeringen ønsker at styrke, mener tænketanken Cevea.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Margaret Thatchers modellen.

Avisen.dk d. 5. dec. 2012

Margaret Thatchers 364-dage lange og stålsatte opgør med de engelske minearbejdere, der knækkede fagforeningen.
Det nye oplæg til folkeskolereform og finansieringen af den, vil af mange af skolens folk formentlig blive opfattet som næsten forrædderisk. KL vil med opbakning fra regeringen lade lærerne finansiere reformen…

Se hele artiklen

Siden top

 

Eurokrisen forlænget ved en fejl

Information d. 29. nov. 2012

… Set fra kapitalens synsvinkel er hele velfærdsstatens grundprincip om tryghed og lighed noget bras.
Rigelig arbejdsløshedsunderstøttelse kan man f.eks. ikke lide, for det holder lønniveauet oppe og giver ledige styrke til at vrage job, de ikke ønsker.
Denne Texas-tankegang gennemsyrer også meget af den økonomiske rådgivning – f.eks. omkring EU-Kommissionen.
I kommissionens oktober-rapport ’Labour Market Developments 2012’ er der ros til de lande, som har gennemført såkaldt »beskæftigelsesvenlige« reformer af arbejdsmarkedet. Rapporten indeholder et helt katalog over, hvordan ledigheden kan bekæmpes via ’jobvenlige reformer’. Et lille udpluk fra s. 103f: Sænke skatten af arbejdsindkomst og mindske skattens progression. Mindske arbejdsløsheds-understøttelsen. Mindske adgangen til personalegoder. Forringe adgangen til
sygedagpenge o.l. Mindske tryghed i ansættelsen. Øge brugen af midlertidige ansættelser. Mindske overenskomst-dækningen. Reducere fagforeningers indflydelse på løndannelsen. Øge arbejdstiden og mindske betalingen for overtid. Indføre længere arbejdsdage. Sætte pensionsalderen op, mindske pensionsdækningen og reducere adgangen til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Slække regler om mindsteløn og sænke mindstelønnens størrelse.
Der er den logik i disse liberalistiske svar på krisen, at mange af instrumenterne i den økonomiske rådgivnings i forvejen magre værktøjskasse er væk: Devalueringsværktøjet røg ud sammen med drakmer og pesetas, og EU’s finanspagt stækker finanspolitikken ved at tvinge kriseramte stater til at spare i stedet for at investere.
Men konsekvensen er, at undermineringen af velfærdsstaterne forstærkes. Så reladningerne og den liberalistiske kirurgi er skyld i to lykker: Sparepolitikken forværrer krisen. Og anvisningerne på, hvordan eurolandene kommer tilbage på ret køl, vil forringe velfærden, mindske trygheden og øge
uligheden. Disse bivirkninger kunne måske accepteres, hvis kuren faktisk virkede og førte til fuld beskæftigelse uden fattigdom. Men det gør den ikke.
Nils Enrum er lektor og cand.polit…

Læs hele artiklen

Sidens top.

 

Kommuner er klar til et endeligt opgør med lærerne

DR onsdag d. 28. november

...Ifølge KL's chefforhandler, Michael Ziegler (K), er man "meget opsat på" at komme igennem med et krav om, at lærernes arbejdstidsregler ikke længere skal indeholde en øvre grænse for antallet af undervisningstimer i overenskomsten…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ole Christensen arbejderpartiet / socialdemokraterne i Sverige udtaler i den sammenhæng:

Alle må vel også kunne se, at i en tid med stigende ledighed og måske 27 millioner ledige i EU, så er det ikke lige en længere arbejdstid, der er sagen.

Se også Fagligt.EU
LO, FTF og AC's portal om EU

Sidens top

 

Ingen effekt af akutpakken

DR d. 27/11 - 2012

…Ud af 44.000 personer er 12 procent kommet i job eller uddannelse, men det er ikke mere end for ledige, der ikke får akut hjælp.

- Status er, at vi kan se, at der løbende er nogle af de ledige, der af sig selv finder arbejde. Men det ser ikke ud til, at hverken akutpakken eller truslen om dagpengeperiodens udløb har rykket voldsomt ved den andel, der finder et job, siger Jacob Arndt, arbejdsmarkedsøkonom ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kommunerne parate til lockout af lærerne

Berlingske tirsdag den 27. november 2012, 22:30
Forhandlingerne om lærernes arbejdstid kan i yderste konsekvens ende med lukkede folkeskoler og hjemsendte børn. Regeringen bakker op om hård kurs, erfarer Berlingske.

…Ifølge Berlingskes oplysninger har regeringen allerede kontaktet Venstre for at sikre sig, at der i givet fald er flertal for et politisk indgreb. Chefforhandler for KL, Michael Ziegler (K), vil ikke kommentere Berlingskes oplysninger...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KL vil skrotte lærernes arbejdstidsaftale

on. 26. sep. 2012

..." Læreren skal aftale sin arbejdstid direkte med skolelederen. Sådan lyder KL’s ønske op til overenskomstforhandlingerne. KL ønsker samtidig, at færre medarbejdere skal være beskyttet mod fyring og at seniorordningen skal ses efter."...

Læs hele artiklen i www.folkeskolen.dk

Sidens top

 

100 ansøgere til akutjob som rengøringsassistent

21. nov. 2012 12.41 P4 Nyheder

Der er hård kamp om de få akutjob, private virksomheder indtil nu har slået op.

Det mærker man bl.a. hos Solo Rengøring i Fredericia, hvor der på få dage kom godt 100 ansøgninger til et akutjob som rengøringsassistent.

læs mere

Fagforbund har mistillid
til Corydon

Politiken 21. nov. 2012 KL. 23.00

…Sms til kabinepersonalets formand
De faglige topfolk frygter, at Corydon nok en gang vil give pokker i forhandlingssystemets færdselsregler og styre processen benhårdt fra kulissen.

»Vi forventer, at vi kommer til at spille med blind makker i skikkelse af finansministeren«, siger Anders Bondo Christensen, topforhandler i det kommunale forhandlingsfællesskab KTO...

Læs hele artiklen

sidens top

 

Dobbelt så mange ledige,
unge lærere

DR 13. november 2012 kl. 6:16 Ritzau

Køen af arbejdsløse unge folkeskolelærere bliver længere og længere. Det viser nye tal, som Lærernes A-kasse har trukket til Avisen.dk.

I september sidste år var der 350 arbejdsløse lærere under 30 år. I september i år var det tal steget til cirka 750, så der på bare et år er sket en fordobling.

- Det er katastrofalt. For få år siden tryglede jeg, Kommunernes Landsforening og regeringen de unge om at uddanne sig til lærere, og i dag kan de ikke få et job, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DLF vil have lærernes input til ny folkeskolereform

Fokeskolen on. 7. nov. 2012 kl. 14:58

Af: Maria Becher Trier
DLF har planlagt stormøde for alle lærere den 15. november kl. 15.00. Lærerne mødes i faglig klub på hver deres skole, men emnet for eftermiddagen er det samme. Lærerne skal komme med input til, hvordan en skolereform skal se ud, hvis eleverne skal sikres bedre undervisning...

Se det hele på Folkeskolen.dk

Sidens top

 

Pressemeddelelse FOA
Danskerne dumper dagpengereform

Fredag den 02.11.2012

Et stort flertal af danskerne – uanset politisk ståsted - er imod de dagpengeforringelser, der træder i kraft ved årsskiftet. Det viser en ny meningsmåling, som FOA har fået lavet.

Dagpengeperioden skal ikke forkortes. Optjeningsretten skal fortsat være på et halvt år. Og det er ikke rimeligt, at folk risikerer at stå uden forsørgelsesgrundlag. Det siger et stort flertal af danskerne i en ny meningsmåling, Epinion har lavet for FOA.

I målingen svarer 64 procent af danskerne, at genoptjeningsretten skal fortsætte med at være på et halvt år, selvom regeringen holder fast i at forlænge den til et år 1. januar. Kun 27 procent mener, at den skal være på et år.

læs mere

 

Nyhedsbrev
September 2012

I sidste uge afholdte DLF deres årlige kongres, beslutninger om krav til OK 13 og resolutioner er at finde på foreningens hjemmeside. På trods af den økonomiske situation håber man at kunne bevare reallønnen. Christine Antorini var gæst på kongressen for at fortælle om Ny Nordisk Skole, efterfølgende svarede hun på spørgsmål. En af resolutionerne udtalte støtte til 3F´s konflikt på Vejlegården, fordi vi ønsker at bakke op om den danske model, aftaleretten, kollektive overenskomster og nej til løntrykkeri. Udover dette vil DLF tage kontakt til organisationer på de private og offentlige områder, med henblik på at samle fagbevægelsen om ovenstående punkter. Kongressen vedtog endvidere at sende et åbent brev til Statsministeren. Brevet udtaler bekymring omkring politisk indblanding i vores kommende forhandlinger med KL. Brevet er viderebragt til jer af jeres TR.

I starten af oktober fremlægger regeringen forslag til en ny skolereform. Vi afventer med spænding om det får nogen betydning for vores arbejdstidsaftale, og om der er harmoni mellem visionerne med Ny Nordisk skole og denne reform. Initiativet om Ny Nordisk skole støtter vi op om, ikke mindst fordi, det bygger på, at udviklingen af folkeskolen skal komme fra skolerne selv og ikke dikteres ovenfra. Vi vil følge reformen tæt, og vil forholde os til det, når vi kender det konkrete indhold.

Den nye styrelse er godt i gang med arbejdet. Vi arbejder bl.a. med kurser for Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Birthe og Kurt er på turne til 4 skoler i kommunen, for at se på forskellige modeller for rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. Vi oplever et stigende antal personsager på skolerne som kræver vores medvirken.

Det kommunale budget for 2013 er i balance, der er således ikke lagt op til besparelser på skoleområdet, hvilket vi noterer os med tilfredshed. Der er afsat midler til kompetenceudvikling på lærerområdet, hvilket vi også finder tilfredsstillende.

Kredsen er tæt på, at være færdige med et nyt layout og indhold af hjemmesiden, brug den, der er relevant information og links til en række relevante fagområder. Vi vil bestræbe os på, at siden holdes opdateret. Lad høre fra dig hvis du oplever mangler eller har forslag til ændringer.

På kredsstyrelsens vegne
Birthe E. Cramon

Printervenlig udgave

Bilag:

Resolution om støtte til 3F's konflikt på Vejlegården

Åbent brev til Statsministeren

Se video hvor Anders Bondo Christensen begrunder brevet.

Resolution om at Ny Nordisk Skole sætter ny standard for reform af folkeskole

Sidens top

 

'Fra stress til trivsel'


Med kampagnen 'Fra stress til trivsel' udbreder Videncenter for Arbejdsmiljø viden om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen.

Hvorfor en kampagne om stress og trivsel?

Stress er det arbejdsmiljøproblem, der er mest opmærksomhed på i disse år, både på arbejdspladserne og i medierne. Og stress er et problem, der skal tages alvorligt: Cirka hver 10. dansker i arbejde er stresset i en grad, der kan gøre dem syge. Derfor er det vigtigt at få fokus på, hvordan man forebygger langvarig, skadelig stress.

For at kunne forebygge og håndtere stress, skal der fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

 

DLF klager til ombudsmanden over hemmelig arbejdsgruppe

torsdag den 11. oktober 2012 - Af MAS

En arbejdsgruppe under Finansministeriet med deltagelse af blandt andet KL kigger på lærernes arbejdstid. Lærerforeningen har fået afslag på aktindsigt i gruppens arbejde, og det har nu fået DLF til at klage til Folketingets Ombudsmand.
"Forvaltningsloven siger, at når en offentlig myndighed har et samarbejde med en anden myndighed eller part, så kan man få aktindsigt i den korrespondance, der er imellem dem. Og da vi naturligvis synes, at det er højst besynderligt, at en regering sidder og forhandler med den ene part i en overenskomst, altså KL, uden at kontakte den anden, så har vi brug for at vide hvad det er, der foregår", siger formand for DLF Anders Bondo Christensen, til folkeskolen.dk.

Læs mere på folkeskolen.dk

Sidens top

 

Måling: Flertallet af danskerne vil redde lediges dagpenge

Politiken onsdag d. 23. oktober 2012

26 procent er 'meget enig' i, at der skal indføres en jobgaranti til ledige, og 34 procent er 'enig'. Mens 18 procent af de adspurgte hverken er enig eller uenig, er kun 10 procent 'uenig' og 5 procent 'meget uenig'.

se det hele på Politiken.dk

Sidens top

 

Kampagne: Ja, til en bedre dagpenge-løsning

mandag den 1. oktober 2012 - Af TWI

Danmarks Lærerforening deltager sammen med ni andre faglige organisationer i kampagnen `Ja til en bedre dagpenge-løsning´. Se her, hvilke aktiviteter, der er sat i værk for at råbe Christiansborg-politikerne op.

Læs hele artiklen på www.dlf.org

Sidens top

 

Vækstpenge forsvundet: Intet svar fra
Det Europæiske Råd

27. sep. 2012

..."NYT FRA EU-FRONTEN: 440 milliarder fra EU’s vækstpagt er forsvundet. - Det er helt uacceptabelt, at man gør grin med de arbejdsløse på den måde, siger MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen. MEP Anne E. Jensen (Venstre) siger, det ikke er første gang, men alligevel svarer ingen på, hvor pengene er blevet af."...

Læs hele artiklen på www.folkebevaegelsen.dk

Sidens top

 

Flere slår alarm
om svigt af børn

DR 28. Sep. 2012 kl. 23:19

...Sidste år steg antallet af underretninger med 20 procent, og tendensen er den samme i år, så det nu tegner til en stigning på 40 procent på blot to år...

...Rådgiver ansat på skoler

I Esbjerg, hvor stigningen er 273 procent, har kommunen ansat 12 nye medarbejdere til at behandle underretninger.

Og i København - med en stigning på 80 procent - er der nu ansat en såkaldt skolesocialrådgiver på alle kommunens folkeskoler...

læs hele artiklen på dr.dk

se vores notat om underretninger

Sidens top

 

DLF: Skån skoler
for offentlig gabestok

to. 27. sep. 2012 kl.

Klip fra Folkeskolen:

..."For nogle år siden besøgte Tony Blairs uddannelses- og grundskoleenhed Danmark. De ønskede først og fremmest at få informationer om den helt unikke situation, at danske lærere ikke flygter fra skoler i socialt belastede områder, men tværtimod var dedikerede på at løse udfordringen. Det stod i skærende kontrast til England og en række andre lande. Med tiltag som ministeriets liste er der en alvorlig risiko for, at denne unikke styrke undermineres," siger Anders Bondo Christensen og kalder det urimeligt, at skoerens medarbejdere skal gå rundt med et prædikat, som "på ingen måder er fortjent eller eller giver et retvisende billede af medarbejdernes arbejdsindsats"...

Læs hele artiklen på www.folkeskolen.dk

Sidens top

 

Svækkede kollektive forhand-linger svækker opsving

18. sep. 2012 Af Peder Munch Hansen,
Fagligt.eu derdrives i samarbejde med LO FTF og AC

Flere lande har ændret kollektive forhandlinger, svækket faglige organisationer og tilstræbt at få kollektive forhandlinger ført ud på de enkelte virksomheder, men det er en gal medicin for økonomisk genopretning, mener FN’s arbejdsorganisation, ILO...

Se hele artikkel

Sidens top

Høje krav og ringe kontrol i arbejdet giver øget risiko for hjertekarsygdom

14-09-2012.
Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø.

Medarbejdere, som både oplever høje psykologiske krav og lav kontrol i arbejdet, har 23 procent større risiko for at få en hjertekarsygdom end andre medarbejdere. Det viser resultater af den hidtil største undersøgelse på området, som omfatter 197.473 personer fra syv europæiske lande. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet ’The Lancet’ i dag...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Dorte Lange: Ny Nordisk Skole er ikke varm luft

Folkeskolen d. 13/9 fra DLF's kongres

Ny Nordisk Skole kommer fra lærerne selv
"Der er ingen konflikter, og der er ingen tæv i Ny Nordisk Skole, og så er det svært for journalisterne at skive om det, og så kalder de det for varm luft", tilføjede Dorte Lange, der sidder i formandskabet for Ny Nordisk Skole sammen med Lars Goldschmidt, som er direktør i Dansk Industri (DI).

Nej, Ny Nordisk Skolr er meget konkret, fortsatte Dorte Lange. Det er nemlig skoleudvikling, som kommer nedefra - fra lærerne selv. De skoler, der melder sig ind i Ny Nordisk Skole, vil få konsulentbistand fra Danmarks Evalueringsinstitut (Eva).

Se hele artiklen i folkeskolen

Sidens top

Kongressen 2012

Se DLF's websider om kongressen

Se DLF's webside med resolutioner og vedtagelser

Se også bilag til vort nyhedsbrev.

 

3 nyheder fra Kongressen

Hovedstyrelsens bemærkninger

Klip herfra:

...Med de forventede lave økonomiske rammer for overenskomstforhandlingerne
i 2013 er der ikke plads til store lønprojekter og skævdeling i udmøntningen af
de forventede sparsomme midler. Det foreslås derfor, at alle midler prioriteres
til generelle procentvise lønstigninger for at undgå reallønsfald – i værste fald
gøre et reallønsfald så lille som muligt...

...Kvalitet i undervisningen
Efteruddannelse er nøglen til kvalitet og effektivitet. Målet er, at der skal sikres
fortsat professionel udvikling for den enkelte.
Det gælder for alle undervisere, vejledere og konsulenter m.fl. på de områder,
hvor foreningen har overenskomst.
Dette vil være en gevinst for lærerne m.fl., og det vil være en gevinst for folkeskolen
og andre uddannelsesområder. Intern kompetenceudvikling og videndeling
med eller uden ekstern konsulentbistand er ikke tilstrækkeligt...

Se hele teksten

Sidens top

 

Der er brug for hele arbejdsstyrken!

Økonomiske besparelser i kommunerne har ført til historisk stor ledighed blandt lærerne. Kommunerne har nedlagt mere end 4.000 lærerstillinger, sva-rende til 8 %. I samme periode er elevtallet kun faldet med 2 %. Der er brug for nye varige lærerstillinger, så flere kan bidrage til at løse skolens mange op-gaver.
Mange nyuddannede lærere får ikke fodfæste, før dagpengeperioden løber ud, hvilket presser dem ud af lærerfaget. Det har et Danmark med store uddannel-sespolitiske ambitioner ikke råd til.
Vi står i en ekstraordinær situation, som kræver utraditionelle løsninger. Det er afgørende, at regering og folketing viser handlekraft og initiativ og sikrer, at der bliver taget hånd om de ledige, der risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag.

Der skal gennemføres forbedrede muligheder for genoptjening af dagpenge-retten ved at nedsætte genoptjeningskravet til 962 timer

Der bør åbnes for, at der kan genoptjenes dagpengeret på baggrund af løntilskud og jobrotation

Der skal skabes mulighed for en forsøgsordning, hvor ledige lærere ansæt-tes på overenskomstvilkår svarende til det antal timer, dagpengemidlerne giver mulighed for

Jobrotation skal bruges meget mere. I den nuværende beskæftigelses-situation bør begrænsningerne i anvendelsen af jobrotation, eksempelvis pulje-ordningen, ophæves

Retten til uddannelsesorlov genindføres, og andre orlovs-muligheder bringes i spil.

Der er brug for konkrete løsninger nu!

Vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres forsamlet til møde
den 12. – 13. september 2012.

se resolutionen

”Jeg suger jo meget til mig, fordi det er første gang, jeg er her”

Fra DLF's kongres

Onsdag d. 12. september 2012

Se folskolens interview med vores kredsstyrelsesmedlem Anja Overlund Kristensen

Sidens top

EU opgiver indgreb mod strejkeretten.

DR Fredag d. 9. sep. 2012

En centralt placeret kilde siger til Ritzau, at EU-Kommissionen på sit møde tirsdag i Strassbourg vil droppe sit forslag til den såkaldte Monti II forordning, der blandt andet ville betyde, at EU-Kommissionen skulle varsles om forestående strejker.

Emilie Turunen siger, at en række domme i forvejen har skabt usikkerhed om retten til at strejke. Det er et problem i lande som Danmark, hvor strejkeretten ikke er lovfæstet, men indgår i aftalerne mellem arbejdsmarkedets parter.

- Vi ville ikke kunne undvære den på det danske arbejdsmarked. Så det ville være et indgreb i den danske model og vores måde at aftale på, at der skulle sås tvivl om strejkeretten, siger den danske europaparlamentariker.

Læs mere på DR

Se også fagligt.eu

Sidens top

 

Unge strømmer ind i fagforeninger

Fredag d. 9. sep. 2012

Klip fra metroXpress

Flere studerende, lærlinge og elever har fundet hul i budgettet til et fagforeningskontingent i løbet af det seneste år. Især på de akademiske uddannelser er stigningen stor.

Det viser tal for medlemmer under uddannelse, som metroXpress har indhentet fra otte fagforeninger. Alle undtagen én melder om en stigning, og det betyder, at det er alle fra magistre og sygeplejersker til økonomer, kontorelever og arkitekter under uddannelse, der i højere grad melder sig ind i et fagligt fællesskab...

læs mere på metroexpress

Sidens top

 

Jobrotation kan friste til kassetænkning

Torsdag d. 6. september - Fra ugebreveta4.dk

Torsdag d. 06/09 Regeringen vil have mere gang i jobrotation for at redde ledige fra at miste dagpenge. Men flere kommuner overvejer at kombinere jobrotation med løntilskud. Det vil nemlig styrke kommunernes økonomi. Kritikere betegner metoden som »social dumping«.

læs mere på A4's hjemmeside

Sidens top

 

Analyse: Høj organisering øger velstand

En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, viser en ny analyse, at lande som Danmark med en høj organiseringsgrad også har større vækst målt i BNP og lavere ulighed målt på Gini-koefficient. Fagbevægelsen er dermed afgørende for Danmarks velstand – nu og i fremtiden....

se mere her hos Cevea d. 16/8

og hos avisen.dk d. 16/8

Sidens top

 

I EU forhandles fælles arbejdstid.

Mandag d. 20. august 2012 - Fra fagligt.eu

FTF følger forhandlingerne tæt og vil undervejs påvirke processen gennem flere udvalg i den europæiske fagbevægelse. Forhandlingerne ventes at fortsætte til nytår.

Forhandlinger om arbejdstid i EU fortsætter

Sverige, som har EU-formandskabet, tager fat på arbejdstiden i EU.

 

Bondo: Den nye lærerarbejdstid rummer alt det, der efterlyses.

D.15/8 - 2012

...

Bondo efterlyser ros til lærerne
Anders Bondo ønsker, at skolechefer, politikere og meningsdannere gik ud og roste lærerne for deres store indsats i en tid med stram økonomi.

"I stedet bruger de kræfterne på at mistænkeliggøre lærernes indsats. Det billede, der står tilbage er, at lærerne laver nogle tåbelige ting, og de burde undervise mere. Jeg kan garantere for, at lærere, der underviser 25 timer om ugen har et fuldtidsjob", siger Anders Bondo.

Han tror, man åbner for et bureaukratisk monster, hvis man afskaffer puljerne og begynder at indføre forskellig forberedelsestid for lærerne.

...

Se hele artiklen i Folkeskolen

Sidens top

Ny Nordisk Skole – en nødvendig bevægelse

Tirsdag d. 14. august 2012

Af Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening og en af de to formænd for Børne- og undervisningsministerens dialoggruppe om Ny Nordisk Skole

Under overskriften ”Ny Nordisk Skole” har Børne- og undervisningsminister Christine Antorini sat gang i et arbejde for at styrke de særlige kvaliteter i det danske uddannelsessystem. Inspirationen kommer fra kokkene bag Nyt Nordisk Køkken, som gjorde op med frysevarer og discountmad og søgte ind til de særlige kvaliteter i nordiske råvarer. Da forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen var på studierejse i Singapore blev han mødt med ordene ”Rejs nu hjem minister, I skaber jo unge, som kan tænke selv….”. Her var man helt på det rene med, at skolesystemerne i Norden har nogle væsentlige styrker.

Unge, som kan tænke selv, opstår ikke af sig selv. Konsekvenserne af jagten på PISA-resultater og økonomisk pressede kommuner kan let blive, at vi ødelægger den faglighed, vi i Danmark og Norden er kendt for. Derfor er Ny Nordisk Skole en helt nødvendig bevægelse. Som den ene af formændene for Børne- og undervisningsministerens dialoggruppe er jeg optaget af hele forløbet fra 0 – 18 år, men i det følgende vil jeg fokusere på mulighederne i Ny Nordisk Skole i forhold til folkeskolen. Kokkene gjorde op med dårlig mad. Hvad er det, vi skal gøre op med, og hvad er de gode råvarer i den danske folkeskole?

Elever i den danske folkeskole præsterer en meget høj faglighed, som ikke er let at måle i PISA, men som internationalt bliver betragtet med interesse og beundring. Et eksempel på danske elevers kunnen er, at elever fra Karise Skole vandt OL i skolefag i 2006. De var oppe imod elever fra mange lande – også lande, som scorer højt i PISA, og de vandt, fordi de udover at vide meget, kunne tænke kreativt og havde tillid til, at de kunne løse opgaverne, hvis de hjalp hinanden og trak på deres fælles viden.

DL


Fagligheden i folkeskolen trues i øjeblikket af en række forhold. Kommunernes meget pressede økonomi har betydet, at der er sparet 2,5 milliarder kroner og skåret 8.000 lærerstillinger over de seneste fire år – langt mere end hvad der kan forklares af et faldende elevtal. Det er samtidig besluttet, at flere elever med særlige problemer skal undervises i den almindelige klasse frem for at have tilbud om specialundervisning. I nogle kommuner gribes opgaven ansvarligt an, og lærerne får den nødvendige uddannelse og de nødvendige resursepersoner at trække på for at klare opgaven. Men i de fleste kommuner sker det desværre ikke.

Skolens arbejde har desuden i en årrække været stærkt fokuseret på let målbare resultater, fordi den offentlige sektor har skullet redegøre for resultater i forhold til investeringer. Det er selvfølgelig fornuftigt at være bevidst om, hvad den offentlige sektor får ud af sine ressourcer, men resultatmålingerne betyder, at arbejdet i klasseværelserne kommer til at fokusere på det let målbare frem for at give plads til det uforudsete og den egentlige kvalitet, som Karise Skole er resultat af. Og som de åbenbart også har fået øje på i Singapore.
Den pressede økonomi, PISA-jagten og inklusion uden støtteforanstaltninger kan risikere at skubbe os over i en skoleform, hvor lærerne docerer ”faglighed” fra tavlen til passive elever, som ikke får mulighed for at arbejde selvstændigt og kreativt, fordi der er for stor risiko for uro. Den udvikling er der ingen, der ønsker.

Den dansk-nordiske faglighed, vi vil trække på og udvikle, er en faglighed, som både indeholder viden om faget, færdigheder i faget og evner til at udfolde det på nye måder. Det er en kreativ faglighed såvel i matematik som i historie og billedkunst. Den kreativitet opstår, når læreren skaber engagement på baggrund af sin og elevernes viden og indsigt i det pågældende fag. Det kreative element hænger sammen med undervisningens indhold og form, og vi ved fra forskning, at også elevernes trivsel afhænger af, om der er høj faglighed i undervisningen. God undervisning, hvor eleverne fanges af faget og smittes med lærerens engagement og faglighed, skaber trivsel for eleverne.

Vi skal fastholde en undervisningspraksis, som bygger på elevernes aktive deltagelse, og selvom Ny Nordisk Skole ikke er en mirakelkur, som vil fjerne alle udfordringer, så kan inspirationen forhåbentlig bruges til, at lærere og ledere sætter fokus på det væsentlige – nemlig hvordan vi når målet om høj faglighed for alle, og at alle får lige chancer – uanset social baggrund, med det bedste fra den nordiske uddannelsestradition
Den væsentligste råvare vi skal bruge i Ny Nordisk Skole, er for folkeskolens vedkommende, fagligt og fagdidaktisk dygtige lærere, som støtter og udvikler hinanden i tæt dialog med ledelsen om kerneopgaven - undervisningen.

Ny Nordisk Skole er et opgør med mange års lov- og detailregulering af folkeskolen, og derfor kommer der ikke nogen færdigsyede anvisninger på, hvad der præcist skal gøres. Tankerne i Ny Nordisk Skole spilles ud til de professionelle på uddannelsesstederne dette efterår, og de vil kun kunne udfoldes, hvis de gøres til en bevægelse, båret af praksis.
Der er ingen let genvej til gode resultater i folkeskolen, og det stiller store krav til lærerne at undervise i den nordiske demokratiske tradition. Det at gå ind i bevægelsen Ny Nordisk Skole betyder at få mulighed for at tage sagen i egen hånd og på baggrund af forskning og erfaringer fra praksis, og skabe en fælles professionel bevidsthed.

Teamsamarbejdet er helt centralt, og oplægget fra dialoggruppen opfordrer til, at lærere og ledere sammen drøfter undervisningen i klassen og eventuelle problemer, så vi kan holde fælles fokus på at skabe undervisning som alle elever profiterer mest muligt af.
Forskningen har vist, at der er tre centrale lærerkompetencer. Det er for det første lærerens evner til at skabe relationer til eleverne. For det andet lærerens faglige viden kombineret med pædagogisk og psykologisk indsigt, som sikrer, at eleverne lærer stoffet. Og endelig er det lærerens kompetence til at lede klassen.

Lærere skal kunne møde alle elever med faglige udfordringer, som de lige netop kan klare ved at ”stå på tæer” – hver fra deres udgangspunkt. Derfor skal læreren have viden om faget og kende fagets mange forskellige undervisningsmetoder, så eleverne har en varieret oplevelse af stoffet. Læreren sikrer på den måde høj faglighed for alle samtidig med, at vi bevarer det fagligt og demokratisk værdifulde, vi har skabt med enhedsskolen, hvor eleverne undervises på tværs af faglige og sociale forudsætninger.

Vi ved fra PISA, at niveaudeling betyder, at de svageste vil klare sig markant dårligere. Eksemplet fra Karise Skole viser, at også de fagligt stærke elever bliver dygtigere ved at skulle samarbejde. Det at mestre samarbejde med mennesker, man ikke selv har valgt, er et af vores demokratis stærke grundpiller og en del af den demokratiske dannelse, som folkeskolen kan bidrage med.

Kravene til lærerne er store, og det er lærerne i folkeskolen, som kan sikre den faglighed, vi gerne vil have. Danmarks Lærerforening mener, at lærerne bør have en femårig læreruddannelse på kandidatniveau, og at alle elever bør mødes af linjefagsuddannede lærere i alle fag. Gerne mere end én lærer i klassen. Ny Nordisk Skole opfylder ikke de mål her og nu, men der sættes et vigtigt ledelsesfokus om at støtte medarbejderne i forhold til kerneopgaven, i forhold til at bevare opmærksomheden på det væsentlige og i forhold til at bevare engagementet og begejstringen til gavn for elevernes udbytte af undervisningen.

Sidens top

 

 

 

 

 

Referat fra Kredsstyrelses-møder 2012:

d. 11/1, d. 18/1, d. 1/2, d. 8/2,d. 22/2,

d. 29/2, d. 21/3, d. 28/3, d. 18/4, d. 2/5,

d. 16/5, d. 6/6, d. 20/6, d 19/9,d. 3/10,

d. 24/10,d. 7/11, d. 7/11 - 2. del, d. 21/11

d. 5/12, d. 19/12

 

 

Læsning

Læsning og skrivning i alle fag.

Mandag d. 13/8 - 2012

Danmarks Lærerforening udgiver i dag bogen ”Læsning og skrivning i alle fag”. Udgivelsen er et led i læseprojektet "Vi læser for livet" og skal fungere som en håndbog for alle skolens fag.

Der er travlt i forsendelsen hos Danmarks Lærerforening i disse dage. Flere hundrede bøger skal pakkes og sendes af sted til landets folkeskoler, der hver modtager to eksemplarer af værket "Læsning og skrivning i alle fag". Bogen, der bliver udgivet af Dafolo, er næste skridt i Danmarks Lærerforenings landsdækkende kampagne "Vi læser for livet". Kampagnen og den nu medfølgende håndbog har som formål at sikre den faglige læsning og skrivnings indpas i samtlige fag på elevernes skema.

Læs Mere på folkeskolens netudgave

Sidens top

 

Arbejdet for at bevare strejkeretten

Danske Lærerorganisationer International, DLI, er en permanent arbejdsgruppe under Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS. DUS er et samarbejdsorgan for syv underviser- og lærerorganisationer, som repræsenterer 176.000 medlemmer.

DLI varetager DUS-organisationernes interesser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik på EU-niveau.

Her kan du læse om deres arbejde med Monti II i EU. Den europæiske fagsammenslutning ETUC (The European Trade Union) vurderer, at Kommissionen vil revidere forslaget og derefter fremsætte det reviderede udkast. Samtidig forholder ETUC sig skeptisk over for, om Kommissionen kan fremsætte et tilfredsstillende forslag, der ikke rører ved strejkeretten. Derfor arbejder ETUC målrettet mod, at forslaget helt skal trækkes tilbage.

Sidens top

 

Lærernes Pension: Ny aftale straffer lærerne, 18-06-2012

Regeringen og vores brancheorganisation, Forsikring & Pension, har indgået en aftale med virkning fra den 13. juni, der hjælper de pensionsselskaber, der er i krise på grund af den historisk lave rente. Og det er godt, men for lærerne er aftalen dårlig. I det hele taget er aftalen dårlig for de sunde pensionsselskaber, der ikke har problemer med at leve op til deres garantier.

se mere på LP's hjemmeside

Sidens top


Lærere kæmper med udbrændthed og stress

DLF onsdag den 23. maj 2012 - Af Jan Hulevad

Nye tal fra FTF om folkeskolens arbejdsmiljø tegner et billede af en stresset hverdag, som præges af øget nedslidning af lærerne. Tallene bekræfter en tendens, som Lærernes Pension tidligere har konstateret: Flere lærere nedslides og ender på invalidepension.

11 procent af lærerne i folkeskolen føler sig ramt af stress ”virkelig meget” eller ”ret meget”, viser tallene i den aktuelle undersøgelse fra FTF. Tilsvarende føler 11 procent sig udbrændt på grund af deres arbejde ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”.

Læs mere på DLF's hjemmeside, klik her

 

Møde om efterløn v/ Steffen Steffensen, DLFA
Onsdag d. 16. maj kl. 15-16:30
Sted: Vejen Lærerkreds, Nørregade 58B
6600 Vejen

Steffen Steffensen vil gennemgå reglerne for efterløn og fortælle om, hvorfor der for rigtig mange er gode grunde til at beholde efterlønnen.
Et års tid inden man går på efterløn, kan man få lavet en beregning, der tager højde for ens egen situation.
Der er for mange usikkerhedsmomenter til,
at man kan give et præcist bud på fremtiden inden da.
På mødet kan man ikke få personlige beregninger, men der vil være mulighed for generelt at få indblik i problematikken, så man bedre kan tage stilling.

Du skal tilmelde dig til mødet senest d. 11 maj til din TR.

Se også:

Overvej din efterløn nøje

Pdf-fil om mødet

Kørselsvejledning / kort

Diasserie fra mødet

Sidens top

 

Politiken,
torsdag den 10. maj
Dorte Lange, næstformand for
Danmarks Lærerforening
Debatindlæg: Sådan ser fremtidens læreruddannelse ud

Budskabet fra det netop overståede internationale topmøde på uddannelsesområdet, ”The New York Summit on The Teaching Profession”, var krystalklart: Der skal sættes ind med styrkelse af lærerkvalifikationerne, hvis grundskolen skal kunne uddanne unge med de kompetencer, som kræves i det 21. århundrede.

Anbefalingen var, at lærere skal have en forskningsbaseret uddannelse på masterniveau - det, vi i Danmark kender som en kandidatuddannelse. De lande, vi gerne vil sammenligne os med, hvad angår skoleresultater - Finland, Canada og Singapore - har alle femårige læreruddannelser. I Island, hvor finanskrisen ramte tidligt og hårdt, fastholdt man trods den afgrundsdybe økonomiske krise planen om at etablere en femårig forskningsbaseret læreruddannelse på kandidatniveau. Et højt uddannelsesniveau er simpelthen en god investering for samfundet. Næst efter uddannelsesniveauet i elevens familie er lærernes kvalifikationer den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen.

At udvide læreruddannelsen med et år vil ikke være en omkostning. Tværtimod. I Finland nyder såvel den femårige læreruddannelse som skolen og lærerarbejdet meget høj status. Kun 20 procent af de mange ansøgere til den finske uddannelse bliver optaget, og der er meget få studerende, der falder fra. I Danmark falder 40 procent fra. I Finland er der også langt færre nyuddannede lærere, der forlader faget i løbet af de første år, end i Danmark. En længere uddannelse er derfor ikke en omkostning, men vil snarere være med til at forhindre det store spild af ressourcer, vi har i dag på grund af frafald.

Jeg er inviteret med til at udfolde børne- og undervisningsminister Christine Antorinis spændende idé om ' Ny Nordisk Skole '. Jeg er glad og stolt over at være en del af formandskabet for dialoggruppen, der skal sætte skub i diskussionerne om udviklingen af uddannelsessystemet på baggrund af vores stærke nordiske værdier og skoletradition, og jeg vil virkelig ønske, at ambitionerne om et uddannelsessystem i verdensklasse påvirker uddannelsesminister Morten Østergaard i drøftelserne om en kommende læreruddannelse.

Forskningen har peget på, hvilke kvalifikationer lærerne skal besidde. Læreren skal kunne lede klassen og være fagligt dygtig i forhold til selve faget og til at kunne undervise i faget. Begge disse kvalifikationer skal være båret af en evne til at danne relation til eleverne og til at kunne motivere dem, så de ønsker at lære. Derudover skal læreren kunne samarbejde på baggrund af sin faglighed som lærer. Samarbejde med lærerkollegaer, med andre faggrupper, med ledelsen, med forældre og med elever. At være uddannet på kandidatniveau kan fremme et stærkere fælles professionelt sprog, som er teoretisk funderet, og som samtidig afspejler lærerens viden om og ageren i praksis. En kandidatuddannelse vil give mulighed for at styrke vigtige elementer i læreruddannelsen, som alle lærere vil få gavn af i deres fremtidige arbejde.

Lad mig nævne tre eksempler. Det drejer sig for det første om dansk som andetsprog. Alle lærere - ikke kun dansklærere - skal vide, hvad det har af konsekvenser, at der er elever i klassen, der ikke har dansk som modersmål, for det betyder noget for elevernes begrebsdannelse og kommunikationen i alle fag.

For det andet skal alle lærere have kendskab til specialundervisning - ikke på ekspertniveau, men så man kan identificere elever med specielle behov hurtigt og forebygge, at den dyre specialundervisning bliver nødvendig.

For det tredje er hjemmets inddragelse og opbakning til skolen uhyre vigtig, og derfor er skole-hjem-samarbejde et vigtigt område, som de studerende skal have et stærkere teoretisk og praktisk kendskab til end i den nuværende uddannelse.

En femårig forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau giver læreren et fundament for at kunne forholde sig kritisk til den relevante forskning og til at inddrage forskning og undersøgelser i sin undervisning. En halvgjort reform gennemført på få måneder vil betyde, at vi i mange år frem ikke kan drøfte, hvordan vi sikrer de helt nødvendige og ambitiøse fremtidssikringer af læreruddannelsen. Derfor er det nu, vi skal give os den nødvendige tid til at udvikle en professionsrettet kandidatuddannelse i didaktik - fremtidens læreruddannelse.

Sidens top

 

DLF: Jobsøgende skal arbejde for løn, ikke dagpenge. Folkeskolen d. 9/5

Læs hele artiklen i Folkeskolen

Her et klip

Lærerne skal i stedet ansættes til overenskomstmæssig løn, bare med et nedsat timetal, og kan dermed komme ud af dagpengesystemet. Samtidig vil forslaget kunne sikre flere hænder på skolerne i en tid, hvor kommunerne ellers er ramt af nedskæringer.

"Forslaget medfører ikke ekstra udgifter, fordi udgifterne til dagpenge i stedet vil blive overført til løn. Samtidig vil den enkelte lærer ikke bruge af sin dagpengeperiode, fordi han eller hun kommer i beskæftigelse og får udbetalt løn," siger Gordon Ørskov Madsen.

Om forslaget fra DLF's hjemmeside:

Nyuddannede ledige – og eventuelt andre ledige – arbejder for en indkomst svarende til dagpengesats.
Timetallet reguleres ned i forhold til den overenskomstmæssige løn og kan suppleres med uddannelse eller ordinært arbejde, fx vikartimer.
Hvis den ledige er på dimittendsats, vil det ugentlige timetal være på ca. 20 timer. På den maksimale dagpengesats vil timetallet være på ca. 24 timer om ugen.
Det medregnes som beskæftigelse og kan dermed medvirke til optjening af ny dagpengeret.
For at undgå, at almindeligt ansatte lærere presses ud af ordningen, skal Danmarks Lærerforening forud for hvert job godkende, at der er tale om reel merbeskæftigelse.
Det er frivilligt for den ledige, om man vil tage imod tilbuddet i forsøgsordningen. Den ledige bliver under alle omstændigheder ikke stillet ringere end andre dagpengemodtagere.

se mere DLF's hjemmeside

Sidens top

 

 

Politiken mandag den 7. maj 2012. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Lærere, pædagoger, ansatte i ældreplejen og en stribe andre faggrupper har stadig sværere ved at holde til et helt arbejdsliv. De bukker under og må lade sig pensionere i utide. Og det er i stigende grad psykiske lidelser som stress og depressioner, der udløser en tidlig pensionering. I 2001 kunne Lærernes Pension registrere 262 invalidepensionister, ti år senere har 2.245 medlemmer af pensionskassen fået en privat invalidepension. ”Det er en meget dramatisk og bekymrende udvikling,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og for Lærernes Pension. Her er udviklingen særligt markant, men også sosu-assistenternes pensionskasse PenSam, Industriens Pension og PKA melder om flere tilkendelser af invalidepensioner med psykiske begrundelser.

Sidens top

 

PRESSEMEDDELELSE
Danmarks Lærerforening:
Genåbn de kommunale budgetter

KL vurderer, at kommunerne i 2011 har brugt seks milliarder mindre end aftalt med regeringen. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen opfordrer kommunerne til at genåbne budgetterne og dermed afværge nogle af de kvalitetsforringelser i folkeskolen, som elever, forældre og lærere oplever i disse år.

”Over få år har kommunerne nedlagt mere end 4.300 lærerstillinger svarende til otte procent af alle lærerstillinger. Det er langt mere end faldende elevtal kan forklare. Kommunerne har holdt folkeskolen i en økonomisk skruestik, så eleverne får færre timer, de sidder flere i klassen og den ekstra hjælp til de svage elever er ved at gå fløjten”, siger Anders Bondo Christensen.

Danmarks Lærerforening analyserer hvert år konsekvenserne af kommunernes budgetbesparelser, der bredt har negative konsekvenser for kvaliteten i folkeskolen. Særligt støtten til elever med særlige behov har gentagne gange været udsat for forringelser. Men også lærernes efteruddannelse, lejrskoler m.v. har stået for skud.

”Kommunerne har tidligere genåbnet budgetterne midt i et skoleår for at gennemføre akutte besparelser, når de ikke levede op til aftalen med regeringen. Jeg vil klart opfordre kommunerne til at gøre det modsatte. Genåbn budgetterne og stop kvalitetsforringelserne. Jeg vil også opfordre regeringen og KL til at tage sagen op ved forårets økonomiforhandlinger, så vi får en såvel ansvarlig som forsvarlig økonomi i folkeskolen”, siger Anders Bondo Christensen.

I eftermiddag mødes Danmarks Lærerforening med KL, blandt andet for at drøfte kvaliteten i folkeskolen.

Se analyser og dokumentation af folkeskolens økonomi på www.dlf.org

Yderligere oplysninger
Kontakt Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Sidens top

 

Kun hver 4. virksomhed i Danmark betaler selskabsskat

Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers
d. 6. marts 2012

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at kun hver fjerde virksomhed betaler skat | Samtidig betaler mindre end hver syvende udenlandske virksomhed og kun hver femte aktieselskab skat i Danmark | Sammenligner man internationalt har Danmark samtidig lavere skattesatser for selskaber end de lande, vi typisk sammenligner os med.

Læs hele artiklen og hent dokumentation

sidens top

 

Forskere: Små klasser giver meget bedre resultater

 

Klip fra Folkeskolen d. 27/2 - 2012:

Af: Pernille Aisinger
Fem elever færre i en klasse giver ti procents bedre skoleresultater og 3,4 procents højere løn. Derfor kan det betale sig at sænke klassekvotienten, viser en opsigtsvækkende ny stor svensk undersøgelse.

"Effekten er så stor, at det helt klart kan betale sig samfundsøkonomisk at sænke klassekvotienten", siger forskeren bag undersøgelsen.
Tidligere forskning har vist, at klassestørrelsen kun har en lille effekt på elevernes afgangskarakterer. Men i rapporten "Långsiktiga effekter av mindre klasser", finder tre svenske forskere efter en omfattende undersøgelse, at klassestørrelsen både har signifikant betydning for skoleresultaterne og for den senere livsindkomst.

"Vi kan ikke svare på, hvad den ideelle klassestørrelse er, eller om der er en nedre grænse for en klasses størrelse. Gennemsnittet i de klasser, vi har undersøgt var 25 elever, men vi kan se, at fem elever færre giver ti procent bedre resultater i skolen og 3,4 procents højere løn over et livsforløb", fortæller Björn Öckert.


Han har sammen med Peter Fredriksson og Hessel Oosterbeek set på skoleresultater fra ti procent af årgang 1967, 1972 og 1982 samt fem procent af årgang 1977. Eleverne er blevet testet i både kognitive (ordforråd og logisk tænkning) og ikke-kognitive evner (selvtillid, udholdenhed, selvsikkerhed og forventninger) i 13-årsalderen, og på begge fronter giver fem færre elever i klassen ca. 10 procents bedre resultater. Og effekten holdt ved, da eleverne blev testet igen som 16-årige.

"Der er mere tid per elev i de mindre klasser, og risikoen for forstyrrelser er mindre. Eleverne er blevet spurgt til deres skolemiljø. Og her fortæller eleverne fra de små klasser, at de er tryggere, ikke så bange for at stille spørgsmål, de har bedre selvtillid og giver ikke så let op", fortæller Björn Öckert.

Han har fulgt eleverne frem til i dag og set på uddannelsesniveau og livsindkomst. For første gang kan man derfor påvise, at mindre klasser også giver højere livsindkomst. Han har derfor også beregnet, om det kan betale sig at sænke klassekvotienten.

"Hvis vi ser lønstigningen som et mål for øget produktion i samfundet, som jo bliver ved hele livet, så vil det klart opveje omkostningerne ved mindre klasser. Selv hvis vi tager højde for usikkerheden i vores beregninger ved at halvere indtægter og fordoble omkostningerne, så er effekten så stor, at det klart kan betale sig samfundsøkonomisk".

og se:

Af: Pernille Aisinger
Lærernes formand er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er en god investering af sænke klassekvotienten. Han glæder sig over resultaterne af en ny svensk rapport, der dokumenterer effekten af små klasser, men er ikke overrasket.

se link

samt

Forsker: Alt andet lige er små klasser bedst
Af: Henrik Stanek
"Alt andet lige er det en fordel at gå i en lille klasse i forhold til den faglige indlæring", siger forskeren bag en dansk undersøgelse af klassestørrelsens betydning for karaktererne. To byer har netop fået dispensation fra loftet på 28 elever.

se link

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top