Nyhedsbrev

Kredsens julenyhedsbrev 2019

 

Nyhedsbrev

December 2019

Kære medlemmer

År 2019 har været et begivenhedsrigt år, og vi vil benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde.

På baggrund af længere tids forhandlinger, trådte den fælles forståelsesramme i kraft, efter informationsmøde med ledere, TR, kredsstyrelse og kommune d. 18. september. Vikartimer skal nu kompenseres ved, at du selv registrerer tiden i PULS som merarbejde, hvis du vurderer det som en ekstra opgave. Du kan vælge at afspadsere eller få overtiden udbetalt. Det væsentlige for kommende skoleår bliver desuden, at maksimalt 750 undervisningstimer skal tilstræbes. Bliver det nødvendigt at overstige det, skal der kompenseres på anden vis.

Alle faglige organisationer i Vejen kommune har indgået aftale om vilkår for TR og FTR i Vejen kommune. Derudover er der indgået aftale om vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune, hvilket betyder, at tillæg for TR og AMR forhøjes med 2000 kr. pr. år fra januar 2020.

Vi kan desuden, allesammen, se frem til lønstigning på 1,6 procent fra januar 2020, som resultat af OK18 overenskomsten.

En forhåndsaftale for pensionister, gør at de nu har mulighed for at arbejde i vikariat og enkelte vikartimer, og samtidig være omfattet af overenskomsten.  

D. 17. december fremlagde kommissionen anbefalingerne på et TR-stormøde se rapporten her: Lærerkommissionen. Det er vigtigt at understrege, at kommissionen ikke er kommet med en aftale, men at det blot er anbefalinger, de mener bør tages stilling til i forbindelse med forhandlinger om en ny aftale. Vi ser frem til periodeforhandlingerne, der starter i marts, og forventes afsluttet i slutningen af april. De vil blive sendt til afstemning i maj, såfremt der er nået et resultat.

Husk vores generalforsamling - med valg d. 18. marts kl. 17.00 på Markedsrestaurationen i Brørup, hvor der vil blive serveret valgflæsk. Vi ser frem til et stort fremmøde.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og et lykkebringende nytår.

 

Med venlig hilsen

Vejen Lærerkreds

Emner

Målgruppe