Menu3

 

 

 

 Nyheder / debat fra Vejen Lærerkreds se Vejen Lærerkreds på Facebook klik her

 

Find lærerjob på www.laererjob.dk
Fagbladet Folkeskolens jobunivers


 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Medlemsfordele Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Gode grunde...

til at være organiseret
i Danmarks
Lærerforening

• Danmarks Lærerforening varetager lærernes og børnehaveklasse-ledernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

• DLF er aktive i samfundsdebatten (DLF´s formand er den mest citerede faglige leder i Danmark). Vi er partipolitisk uafhængige, men ikke upolitiske

• DLF har aftaleretten i forhold til dine løn– og arbejdsfor­hold

• Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved klagesager/afskedigelsessager

• Du kan få rådgivning af Vejen Lærerkredses kon­sulent. I spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø kan du få rådgivning og evt. visiteres til psykologhjælp betalt af DLF.

• Tillidsrepræsentanterne er sikret en grunduddannelse af DLF. De er løbende til TR-møder og TR-kurser.
Du kan få indflydelse på dine arbejdsforhold i DLF’s skoleklub på din skole. Her er du med til at give TR forhandlingsmandater.

• DLF´s understøttelseskasse kan yde økonomisk støtte til medlemmer i en vanskelig situation

• Du er under strejke og lock-out sikret lønkompensation

• DLF har høringsret i forbindelse med afsked
For ikke-medlemmer er der ingen hjælp at hente

• Du er som medlem omfattet af DLF´s kollektive ansvarsfor­sikring

• Du kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring til en meget favorabel pris. Dødsfaldsdækning fra ca. 600.000 kr. til 150.000 kr.

• Du kan opnå et af markedets billigste lån i Tjenestemænde­nes Låneforening (også for OK-ansatte)

• Du kan også benytte dig af DLF´s låneafdeling

• Du får indflydelse i Lærernes Centralorganisation (LC) - Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF) m.fl. (DLF har over 160 repræsentationer)

• Du kan deltage i åbne medlemskurser på vores kursusejen­domme

• Pensionerede medlemmer kan deltage i Vejen Lærerkredses arrangementer for pensionister (møder, udflugter)

• Lærernes bogklub

• Leje af foreningens sommerhuse/boliger

• DLF´s Lærerkalender

 

Flere gode
Grunde

Du får løbende informationer
fra TR - gennem medlemsbladet
Folkeskolen, magasinet Undervi­-
sere, DLF´ s hjemmeside” , Vejen
Lærerkreds’ hjemmeside:
www.kreds104.dk og Nyhedsbreve
fra Vejen Lærerkreds.

Lærernes a-kasse - DLF/a
Tilbyder en forsikringsordning,
hvor du som medlem er sikret,
når du er ledig.
A-kassen giver rådgivning, når du
aktuelt mangler job – f.eks. ved
forflyttelse, fyring, skoleskift,
manglende efteruddannelse el­ler
andet.
Mulighed for at benytte forskellige
orlovsordninger.
DLF/a udbetaler optjente ferie­dagpenge  

Sidens top

 

logony

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

• Skal lærerne være med til at præge udviklingen i samfundet?

• Skal lærerne tage aktivt del i skoledebatten såvel lokalt, som på landsplan?

• Skal lærerne være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelse, der vedrører folkeskolen?

• Hvem skal sørge for rammerne omkring lærernes arbejde?

• Hvem skal sørge for ordentlige lønforhold?

• Hvem skal sørge for, at tillidsrepræsentanten får en god uddannelse?

• Hvem skal være tillidsrepræsentantens daglige sparringspartner?

• Hvem skal være brandmand, når det virkelig brænder på for en lærer i folkeskolen?

• Hvem skal stå vagt om uddannelsen af lærere til den danske folkeskole?

• Hvem skal være spydspids i det faglige og pædagogiske arbejde?
Hvis du mener, at det gør vi bedst og med størst effekt i fællesskab, så er du selvfølgelig medlem af Danmarks Lærerforening og er med til at yde til fællesskabets arbejde, frem for kun at nyde frugten af andres indsats og betaling.Mette på 26 er nyuddannet og i gang med sit første år som lærer. Hun er klasselærer i 2. klasse, som er en vanskelig klasse med nogle meget urolige børn og særdeles krævende forældre. Der har i det første år været henvendelser fra flere forældre, som mener, at Mettes undervisning er for dårlig. Mette er påvirket af situationen, men har hele tiden trøstet sig med, at hun har skolelederen bag sig. Nu er det imidlertid som om, at skolelederen er mere forbeholden, og han har kaldt Mette ind til samtale….

Mette har det skidt, men glæder sig over, at hun kan få støtte fra sin tillidsrepræsentant og rådgivning fra lærerforeningen. ”


Karensbestemmelser

Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på seminariet, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand (f.eks. under konflikt) først efter 2 års ubrudt medlemskab.

Hvis et medlem genindmelder sig, vil der først efter 2 års ubrudt medlemskab opnås juridisk og økonomisk bistand. Genoptagelsen kan kun ske efter at en eventuel kontingentrestance er betalt.

Indmeldelse: Kontakt din TR eller Vejen Lærerkreds på 75 41 08 44

Sidens top

Kurser for Medlemmerne

På www.dlf.org logger du ind på min side,
derefter klik på kursusliste
Vælg DLF som kursusudbyder
Klik på medlemmer

Vi rykker sammen - Medlemskonference

Har du lyst til at medvirke til forandringer af dagligdagen. Få kendskab til værktøjer der kan styrke sammenholdet og handlekraften, vide mere om ledelse af lærere og drøfte foreningens politik med hovedstyrelsesmedlemmer, så er dette noget for dig.

Nyd en weekend på et af foreningens konferencecentre og benyt lejligheden til at få ny viden og inspiration sammen med kollegaer fra din arbejdsplads og resten af landet.

Ansøgningsfrist er fredag d. 5. juni 2015.

Kurserne d. 26. - 27. sep. og 31. okt. - 1. nov. er for medlemmer i folkeskolen og kurset d. 21. - 22. november er for medlemmer uden for folkeskolen.

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker dine rejseudgifter efter gældende regler. Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og på www.dlf.org hvor du kan tilmelde dig. Se nedenfor vejledning:

På www.dlf.org logger du iind på min side,
derefter klik på kursusliste
Vælg DLF som kursusudbyder
Klik på medlemmer

Sidens top

vrs

 

Lærernes
fællesskaber

Fællesskab og solidaritet er en stærk bestanddel af lærerkulturen.

Også på andre felter har lærerne skabt fællesskaber:

 

Lærerstandens Brandforsikring
(www.lb.dk)

LB er et forsikringsselskab for
medlemmer, der har undervisning
som hovederhverv.

LB har ingen aktionærer, der skal have udbytte.
Du er medlem af LB, når du har tegnet forsikring hos selskabet,
og det er alene medlemmer, der får andel i et evt. overskud.
Mere end 180.000 har valgt LB, som blev stiftet i 1880 af lærerne - for lærerne.
Tilvalgsforsikring i Lærernes Ledighedsforsikring sikrer op til 80% af den hidtidige løn.

 

Lærernes Indkoøbscentral LIC (www.lic.dk)

• 2 varehuse i kbh. og Århus

• Rabataftaler i lokale butikker

• E-handl og postordresalg

• Benzin og fyringsolie

• Telefon, fastnet, mobil og ADSL

• Rejser, sommerhusudlejning mv.

• Finansering og lån

 

Flere lærer-fællesskaber

Lærernes pension
(www.lppension.dk)

Indflydelse gennem medlems­fora.

Mulighed for social rådgivning, rygtræning samt psykologisk bistand.

Forbrugsforeningen af 1866
(www.forbrugsforeningen.dk)

Rabatter i en lang række (lokale) butikker.

Lån og Sparbank (www.lsb.dk)
Ejet af bl.a. Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Begravelseskasse (www.ddlb.org) Begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. kan tegnes inden det fyldte 50. år.

 Sidens top

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Seniorførtidspension
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top