d Menu3

 

 

 

 Nyheder / debat fra Vejen Lærerkreds se Vejen Lærerkreds på Facebook klik her

 

Find lærerjob på www.laererjob.dk
Fagbladet Folkeskolens jobunivers


 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Links Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Links

A-kasse
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø
Faglige organisationer

nylogo

 

A-kasse

Lærernes a-kasse
AK-Samvirke (Arbejdsløshedskassernes Samvirke)

 

Arbejdsgiver:

KL Kommunernes Landsforening
Vejen Kommune
Frie fagskoler

 

Arbejdsmiljø:

DLF om arbejdsmiljø: klik her Lærerarbejdspladser:
Se DLF's webside om dette emne: klik her
Herunder Arbejdstilsynets krav: Klik her
Folkeskolen om lærerarbejdspladser : Klik her

 

Arbejdsmiljoweb.dk er en fælles portal til viden og inspiration om arbejdsmiljø i det offentlige og i finanssektoren - udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans/Offentlige Kontor & Administration.
Arbejdsmiljøbutikken
Arbejdsmiljøinstituttet
HK's Arbejdsmiljøportal - bl.a. om voksenmobning
Videnscenter for Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørådet - Det psykiske arbejdsmiljø
Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdstilsynet - (herunder:
Undervisning og forskning. De vigtigste regel- og informationsmaterialer
APV - Lettere at lave APV med nyt onlineværktøj
BAR Undervisning & Forskning
(BAR -
Branche Arbejdsmiljø Råd)
Komiteen for Sundhedsoplysning

Medindflydelse i kommunerne
Klip fra websiden:
"En invitation til mere energi,
øget faglighed og fælles fodslag
Når en arbejdsplads fokuserer på medindflydelse, så betyder det, at medarbejdere og leder sammen nytænker arbejdsgange, strategier og værdier. Resultatet bliver mere arbejdsglæde, bedre opgaveløsning og faglig stolthed."
Gode arbejdspladser tager hånd om stress
(kampagne 2014-2015)
Landsforeningen SIND
Psykiatrifonden
Stresmagasinet (dec. 2005 - aug. 2006):
nr.1, nr.2, nr.3, nr.4
BAR Undervisning & Forskning
http://www.stressfrihverdag.dk
Personaleweb - lavet i enighed
Social kapital

Sidens top

 

Faglige organisationer:

BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk
DLF Danmarks Lærerforening
DLI, Danske Lærerorganisationer International, er en permanent arbejdsgruppe under Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS. DUS er et samarbejdsorgan for syv underviser- og lærerorganisationer, som repræsenterer 176.000 medlemmer.
Her kan du tilmelde dig elektroniske nyhedsbreve fra DLI
Education International
ETCU, The European Trade Union Confederation
Frie Skolers Lærerforening
FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF's nyhedsbrev :Resonans
GL - Gymnasieskolernes Lærerforening
ILO er en trepartsorganisation, hvori arbejdsgivere og lønmodtagere indgår med hver 25% af pladserne i styrelsesrådet og den årlige arbejdskonference, mens regeringerne har 50%. På arbejdskonferencen, som normalt afholdes hvert år, vedtages med 2/3 flertal konventioner og henstillinger på arbejdsmarkedsområdet.
KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
LC - Lærernes Centralorganisation
Skolelederne

LL Lærerstuderendes Landsråd
SL Socialpædagogernes Landsforbund

 Forældre og skoleelever
Faglig og pædagogiske blade
Faglige og sociale spørgsmål
Ledig
Pension / livsforsikring

 

 

 

Forældre og skoleelever

DSE Danske skoleelever
Skole og Samfund

 

Faglige og pædagogiske blade:

Folkeskolen
Fagligt EU - LO, FTF og AC's portal om EU

Vigtigt

Faglige og sociale spørgsmål:

Ny bog fortæller om 50 års lærerkampe

Danmarks Lærerforening udgiver i dag, d. 1/9, bogen ’Lærernes kampe – Kampen for skolen’ om de seneste 50 års lærerkampe. Bogen kan downloades gratis her.

Dette skoleår:
»To timers forberedelse om ugen«Klik her
KL: Skolelederne har pligt til at opgøre arbejdstiden. Klik her


Beskæftigelsesministeriet
- bl.a. om barselsorlov
EU's socialpolitik
CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet. Vi spreder erfaringer, der virker i praksis, når det rummelige arbejdsmarked skal realiseres.
Det Centrale Handicapråd blev oprettet af Folketinget i 1980, bl.a. på opfordring af De Samvirkende Invalideorganisationer. Rådet er ligeligt sammensat af repræsentanter for brugerne og for myndighederne, og dets medlemmer udpeges af socialministeren efter indstilling fra de nævnte.
Det Centrale handicapråd om flexjob
Det fælleskommunale Løndatakontor

Moderniseringsstyrelsen
Nyuddannet lærer - ideer fra Blågaard/KDAS
Personaleweb - et samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere
Retsinfo - Statens juridiske online informationssystem
Socialministeriet
TR-håndbogen fra Danmarks Lærerforening. 
Med et væld af vigtige oplysninger om faglige og sociale spørgsmål. Der er også søgemulighed her.

 

Ledig

Som ledig kan du få et gratis kursus, medens du er ledig

Onlinekurser.dk har et gratis tilbud til dig, der er ledig: Du kan her deltage på en lang række it-kurser, uden at det påvirker din aktivering i øvrigt.

Hos Nyledige.dk udbyder vi målrettede kurser for ledige med mulighed for certificering eller offentlig eksamen. Vi udbyder blandt andet SAP uddannelser med certificeringer, IT certificeringer fra Microsoft og Cisco, og så er vi en af de eneste udbydere, der kan tilbyde en fuld certificering i PRINCE2 Projektledelse (Foundation og Practitioner) udbudt som 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Tag et kig i kursuskalenderen og kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål, hvis du savner noget eller hvis du bare har behov for et godt råd.

 

Pension / livsforsikring:

Lærernes Pension - for ok ansatte og tjenestemænds pensionsgivende løntillæg.
Spørgsmål angående tjenestemandspension kan rettes til kredsen.
Tjenestemandspension
- webside til selv at beregne den. Vejledning
ATP - Notér din samlever
Mange går glip af gratis livsforsikring
Siden nytår har ATP udvidet dækningen, så alle uanset alder får udbetalt 40.000 kroner, hvis deres mand eller kone dør. Det gælder også samlevende, hvis de ellers har registreret deres partner hos ATP, men det har de færreste gjort.Læs mere ......  

Sidens top

 

Pædagogiske link
Statens voksenuddannelsesstøtte
TR - information
Video med nyheder

 

Pædagogiske links:

120419 dl

Dorte Lange næstformand i DLF.

Inklusion:
DLF om inklusion og trivsel: Klik her
Folkeskolen om inklusion: Klik her
DR om inklusion: Klik her

Kommunernes og regionernes Forskningsinstitut 
Danmarks Pædagogiske Universitet
Dansk Skolemuseum
EMU - Det elektroniske mødested for undervisningsverdenen
Fagenes Infoguide
Miljø, u-lands og fredsspørgsmål
Skolernes Database
Støtte til nye lærere
Uc2 (Udviklingscentret for undervisning og uddannelse af tosprogede børn)
Undervisningsministeriet
Uddannelsesguide

 

Statens voksenuddannelsesstøtte:

Statens voksenuddannelsesstøtte

 

TR - information

DLinFo- udsendelser
TR-håndbogen - opslagsværk

 

Video med nyheder

DLF - video på www.dlf.org
DLF - video på youtube
DLF - video på Facebook

 

 

Sidens top


 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Seniorførtidspension
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top